Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0265(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0022/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0022/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/03/2015 - 10.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0048

Elfogadott szövegek
PDF 298kWORD 57k
2015. március 10., Kedd - Strasbourg
Kártyaalapú fizetések bankközi díjai ***I
P8_TA(2015)0048A8-0022/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2015. március 10-i jogalkotási állásfoglalása a kártyaalapú fizetések bankközi jutalékairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0550),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0241/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2014. február 5-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. december 11-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. január 21-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 61. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0167/2014),

–  tekintettel a 2014. április 3-i ülésén elfogadott módosításokra(3),

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének a hetedik parlamenti ciklus befejezetlen ügyeiről szóló, 2014. szeptember 18-i határozatára,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság kiegészítő jelentésére (A8-0022/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 193., 2014.6.24., 2. o.
(2) HL C 170., 2014.6.5., 78. o.
(3) E napon elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0279.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. március 10-én került elfogadásra a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2013)0265

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/751 rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat