Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2048(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0044/2015

Indgivne tekster :

A8-0044/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0059

Vedtagne tekster
PDF 155kWORD 50k
Onsdag den 11. marts 2015 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet
P8_TA(2015)0059A8-0044/2015

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. marts 2015 om anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' immunitet (2015/2048(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' immunitet, som er fremsendt af viceanklageren ved Grækenlands højesteret den 19. december 2014 i forbindelse med sag nr. E2010/3844 ved straffedomstolen i Thessaloniki, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 28. januar 2015,

–  der har hørt Theodoros Zagorakis, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011(1),

–  der henviser til artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0044/2015),

A.  der henviser til, at viceanklageren ved Grækenlands højesteret har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet i forbindelse med eventuelle retslige skridt angående en påstået strafbar handling;

B.  der henviser til, at, Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at det fastslås i artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning, at et parlamentsmedlem under sit mandat ikke kan retsforfølges, fastholdes eller fængsles eller på anden måde berøves sin frihed uden parlamentets samtykke;

D.  der henviser til, at Theodoros Zagorakis anklages for uagtsom legemsbeskadigelse og manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne på arbejdspladsen;

E.  der henviser til, at straffesagen vedrører en arbejdsulykke, som den 13. maj 2010 ramte en ansat i fodboldklubben PAOK på dennes stadion i Thessaloniki, og er rettet mod Theodoros Zagorakis som formand og retlig repræsentant for klubben;

F.  der henviser til, at den påståede strafbare handling klart ikke har forbindelse til Theodoros Zagorakis’ hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men derimod til hans post som formand for fodboldklubben PAOK;

G.  der henviser til, at straffesagen ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af ​​hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

H.  der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at der foreligger fumus persecutionis, da straffesagen blev indledt flere år før medlemmets tiltrædelse af embedet;

1.  vedtager at ophæve Theodoros Zagorakis’ immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til anklageren ved Grækenlands højesteret.

(1) Dom af 12. maj 1964, sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier (specialudgave Sml. 1954-1964, s. 483); dom af 10. juli 1986, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl. (Sml. 1986, s. 2391); dom af 15. oktober 2008, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet (Sml. 2008 II, s. 2849); dom af 21. oktober 2008, forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente (Sml. 2008 I, s. 7929); dom af 19. marts 2010, sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet (Sml. 2010 II, s. 1135); dom af 6. september 2011, sag C-163/10, Patriciello (Sml. 2011 I, s. 7565).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik