Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2155(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0024/2015

Testi mressqa :

A8-0024/2015

Dibattiti :

PV 10/03/2015 - 17
CRE 10/03/2015 - 17

Votazzjonijiet :

PV 11/03/2015 - 9.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0062

Testi adottati
PDF 468kWORD 157k
L-Erbgħa, 11 ta' Marzu 2015 - Strasburgu
Rapport Annwali 2013 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi
P8_TA(2015)0062A8-0024/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2015 dwar ir-Rapport Annwali 2013 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE – Il-ġlieda kontra l-frodi (2014/2155(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 325(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar ir-rapporti annwali preċedenti tal-Kummissjoni u tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-17 ta' Lulju 2014 intitolat "Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea – Il-ġlieda kontra l-frodi: Rapport Annwali 2013" (COM(2014)0474) u d-dokumenti ta' ħidma tal-persunal li jakkumpanjawh (SWD(2014)0243, SWD(2014)0244, SWD(2014)0245, SWD(2014)0246, SWD(2014)0247 u SWD(2014)0248),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali 2013 tal-OLAF,

–  wara li kkunsidra r-Rapport ta' Attività tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF: Frar 2013 - Jannar 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Settembru 2014, bit-titolu “Protezzjoni tal-Baġit tal-UE sa tmiem l-2013” (COM(2014)0618),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-3 ta' Frar 2014 intitolat "Rapport tal-UE kontra l-korruzzjoni" (COM(2014)0038),

–  wara li kkunsidra r-Rapport 397 tal-Ewrobarometru Speċjali dwar il-Korruzzjoni,

–  wara li kkunsidra r-rapporti tal-Kummissjoni dwar id-diskrepanza fil-VAT,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 250/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 li jistabbilixxi programm għall-promozzjoni tal-attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea (il-programm Hercule III) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 804/2004/KE(1),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Kunsill tas-17 ta' Lulju 2013 dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (COM(2013)0534),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jissostitwixxi r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999(2),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2012 dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (COM(2012)0363),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Settembru 2011 dwar l-isforzi tal-UE biex tiġġieled kontra l-korruzzjoni(4), id-dikjarazzjoni tiegħu tat-18 ta' Mejju 2010 dwar l-isforzi tal-Unjoni biex tiġġieled kontra l-korruzzjoni(5) u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ġunju 2011 intitolata "Nissieltu kontra l-Korruzzjoni fl-UE" (COM(2011)0308),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea(6),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjonijiet dwar il-Liġi Ċivili u l-Liġi Kriminali tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Korruzzjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l- Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0024/2015),

A.  billi l-baġit tal-UE, li kull Stat Membru jikkontribwixxi għalih b'mod proporzjonali skont kriterji oġġettivi komuni, jipprovdi appoġġ għall-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni u jirrappreżenta espressjoni ta' unità u strument biex tavvanza l-integrazzjoni Ewropea;

B.  billi l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE, flimkien mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba, għandha tiggarantixxi li d-dħul u l-infiq tal-baġit jikkontribwixxu għall-ksib tal-prijoritajiet u l-objettivi tal-UE u għal aktar fiduċja min-naħa taċ-ċittadini billi tassigurahom li flushom qed jintużaw b'mod trasparenti, f'konformità sħiħa mal-għanijiet u l-politiki tal-UE u fl-interess taċ-ċittadini tal-UE;

C.  billi d-diversità fis-sistemi legali u amministrattivi fl-Istati Membri tirrappreżenta ambjent ta' sfida fejn ikunu megħluba l-irregolaritajiet u tkun miġġielda l-frodi, filwaqt li kwalunkwe użu mhux korrett tal-fondi tal-UE jinvolvi mhux biss telf individwali iżda saħansitra kollettiv u huwa ta' dannu għall-interessi ta' kull Stat Membru u tal-Unjoni kollha;

D.  billi bil-għan li ssaħħaħ il-miżuri eżistenti, bħalma hi l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (Konvenzjoni PIF), għall-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus u attivitajiet illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-Kummissjoni ressqet żewġ proposti għal strumenti tal-liġi kriminali, id-Direttiva PIF u r-Regolament dwar it-Twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (ir-Regolament UPPE), immirati biex jiżguraw investigazzjoni aktar effettiva u protezzjoni aħjar tal-flus tal-kontributuri tat-taxxa fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja Ewropew kollu kemm hu;

E.  billi l-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus fl-Unjoni għandha tkun prijorità tal-azzjoni politika tal-istituzzjonijiet Komunitarji u billi, għalhekk, il-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja bejn l-Istati Membri hija fundamentali;

I.Identifikazzjoni u rappurtar ta' irregolaritajiet mhux frodulenti u frodulenti

1.  Jieħu nota tar-rapport tal-Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea – Ġlieda kontra l-frodi – Rapport Annwali 2013 (ir-"rapport annwali" tal-Kummissjoni); jilqa' l-firxa wiesgħa ta' miżuri legali u amministrattivi meħuda mill-Kummissjoni sa mill-2011, biex b'hekk jinħoloq xenarju ġdid għal aktar tisħiħ tal-politika għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni; jissottolinja li r-riżultati attwali insuffiċjenti fil-ġlieda kontra l-frodi mhumiex minħabba nuqqas ta' regolamentazzjoni iżda minħabba implimentazzjoni mhux sodisfaċenti; jitlob li l-Kummissjoni tirrispondi għat-talbiet tal-Parlament fir-rapporti PIF annwali preċedenti b'mod aktar f'waqtu fir-rapport tal-Kummissjoni li jmiss;

2.  Ifakkar li, fil-kuntest tad-diffikultajiet ekonomiċi li l-Istati Membri għaddejjin minnhom bħalissa u minħabba r-riżorsi insuffiċjenti fil-baġit tal-UE, il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea hi partikolarment importanti; jenfasizza l-fatt li l-fondi tal-UE għandhom jiġu ġestiti u użati bl-aktar mod effiċjenti possibbli;

3.  Jinnota li fl-2013 kienu rrappurtati total ta' 15 779 irregolarità lill-Kummissjoni, li 14 170 minnhom ma kinux frodulenti u 1 609 kienu frodulenti, li jinvolvu ammont globali ta' madwar EUR 2,14-il biljun, li minnhom madwar EUR 1,76 biljun kienu relatati mal-infiq, li jirrappreżentaw 1,34 % tal-pagamenti kollha, bil-bqija tat-EUR 380 miljun jirrappreżentaw 1,86 % tar-riżorsi proprji tradizzjonali gross miġbura;

4.  Jinnota li minkejja li l-impatt finanzjarju globali tal-irregolaritajiet mhux frodulenti rrappurtati fl-2013 naqas għal madwar EUR 1,84 biljun, jew 38 % inqas mill-2012, l-għadd ta' tali irregolaritajiet irreġistrati naqas bi 16 % fuq is-sena preċedenti; jinnota, barra minn hekk, li l-għadd ta' irregolaritajiet frodulenti rrappurtati fl-2013 żdied sa 30 % meta mqabbla mal-2012, filwaqt li l-impatt finanzjarju tagħhom, li jinvolvi EUR 309 miljun f'finanzjament tal-UE, naqas b'21 %;

5.  Jinnota li, minħabba d-disponibbiltà tal-informazzjoni l-ġdida bħala riżultat tal-bidliet sinifikanti fil-mod ta' kif l-Istati Membri u l-Kummissjoni jirrapportaw irregolaritajiet, kien hemm bidla fir-rapport annwali tal-2013 tal-Kummissjoni rigward l-attenzjoni minn irregolaritajiet trattati f'termini ġenerali għal dawk irrappurtati bħala frodulenti; jistieden lill-Kummissjoni żżomm dan l-approċċ fir-Rapport Annwali futur tagħha dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE – Il-ġlieda kontra l-frodi; iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni, madankollu, biex tkompli żżid id-disponibbiltà tal-informazzjoni u ssaħħaħ l-analiżi dwar l-iskop, it-tipi u l-impatt ta' irregolaritajiet li mhumiex frodulenti fid-dawl tan-numru għoli ħafna tagħhom u l-impatt monetarju negattiv relatat, li jaffettwa b'mod ħażin l-interessi finanzjarji tal-UE;

6.  Jenfasizza r-responsabbiltà kemm tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Istati Membri li jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jiġġieldu kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe tip ieħor ta' attività illegali li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; jirrimarka li l-kooperazzjoni mill-qrib u l-koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri huma essenzjali biex jiżguraw il-protezzjoni effettiva tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u li għaldaqstant huwa importanti ħafna li kemm il-kooperazzjoni kif ukoll il-koordinazzjoni għandhom jissaħħu u jsiru kemm jista' jkun effettivi; jirrimarka li l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kemm għall-parti tar-riżorsi kif ukoll għall-infiq, teħtieġ l-istess livell ta' viġilanza;

7.  Jinnota li t-tendenza ġenerali fl-identifikazzjoni u r-rappurtar tal-irregolaritajiet frodulenti potenzjali f'dawn l-aħħar ħames snin turi li qed jonqsu bil-mod, għalkemm l-għadd ta' irregolaritajiet mhux irrappurtati bħala frodulenti naqas b'mod progressiv; jitlob li l-Kummissjoni teżamina f'aktar dettall ir-raġunijiet ewlenin sottostanti għal din iż-żieda u li twettaq analiżi li twieġeb il-mistoqsija dwar jekk ix-xejra hijiex dovuta għal bidla lejn l-identifikazzjoni ta' każijiet irregolari jew għall-mod li bih l-Istati Membri jikklassifikaw il-każijiet;

8.  Jinsab konvint li l-mezzi tal-liġi kriminali msemmija fid-Direttiva PIF se jkunu effettivi biss jekk jirnexxilhom jagħtu definizzjoni ċara tal-offiżi fil-qasam tal-PIF, tal-pieni ta' ħabs minimi u massimi applikabbli fl-Istati Membri parteċipanti kollha, u r-regoli minimi dwar il-preskrizzjoni, u jekk dawn id-dispożizzjonijiet sussegwentement jiġux implimentati bl-istess mod u b'effiċjenza mill-Istati Membri kollha;

Dħul ‒ Riżorsi proprji

9.  Jilqa' l-fatt li 98 % tar-riżorsi proprji tradizzjonali jinġabru mingħajr problemi kbar, b'irregolaritajiet frodulenti rrappurtati li jirrappreżentaw 0.29 % tar-riżorsi proprji tradizzjonali gross stabbiliti (b'valur ta' EUR 61 miljun) u irregolaritajiet mhux frodulenti jirrappreżentaw 1,57 % ta' riżorsi proprji tradizzjonali (b'valur ta' EUR 327,4 miljun); jinnota li l-każijiet ta' frodi u irregolarità identifikati fl-2013 ammontaw għal EUR 380 miljun, li minnhom EUR 234 miljun ġew irkuprati mill-Istati Membri; jinnota, b'mod partikolari, il-fatt li r-rata ta' rkupru ta' 62 % għal riżorsi proprji tradizzjonali fl-2013 tirrappreżenta l-aħjar riżultat miksub s'issa matul l-aħħar deċennju;

10.  Jinsab imħasseb li fl-2013 il-maġġoranza tal-ammonti stabbiliti fil-bażi tad-data OWNRES fl-UE-28 kienet relatata mal-proċedura doganali magħrufa bħala r-"rilaxx għal ċirkolazzjoni libera" kemm għal każijiet ta' frodi (93 %) kif ukoll għal każijiet ta' irregolarità (87 %); jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjonijiet xierqa mmirati lejn it-tisħiħ tal-proċedura doganali magħrufa bħala r-"rilaxx għal ċirkolazzjoni libera" sabiex il-proċedura ssir inqas suxxettibbli għal okkorrenzi ta' frodi u irregolarità;

11.  Jinsab imħasseb li fl-2013, fil-bażi tad-data OWNRES, ir-rata ta' rkupru għal każijiet ta' frodi kienet ta' 23,74 % biss, ċifra iżgħar mir-rata medja ta' 33,5 % għall-perjodu 2008-2012; jirrimarka li r-rata ta' rkupru għal każijiet ta' irregolarità rrappurtati għall-2013 hija ta' 67,9 %; jissottolinja , b'mod ġenerali, ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet tal-Istati Membri u s-servizzi tal-Kummissjoni lejn l-irkupru ta' somom imħallsa indebitament u jistedinhom jassumu bix-xieraq din ir-responsabbiltà u jżidu b'mod sostanzjali r-rata ta' rkupru f'każijiet ta' frodi, li tinsab b'mod ġenerali f'livell baxx ħafna meta mqabbla mar-rata ta' rkupru għal irregolaritajiet mhux frodulenti;

12.  Jilqa' l-firma mill-Unjoni Ewropea, fl-2013, tal-Protokoll tan-NU biex jiġi eliminat il-kummerċ illegali fil-prodotti tat-tabakk; josserva li 15-il Stat Membru ffirmaw il-Protokoll iżda li attwalment ġie ratifikat mill-Awstrija biss; jistieden, għaldaqstant, il-bqija tal-Istati Membri biex itemmu l-proċess ta' ratifika rispettiv tagħhom kemm jista' jkun malajr;

13.  Jissottonlinja l-fatt li l-kuntrabandu ta' prodotti intaxxati ħafna jikkawża telf ta' dħul sinifikanti għall-baġits tal-UE u tal-Istati Membri, u li t-telf dirett mid-dħul doganali bħala riżultat tal-kuntrabandu tas-sigaretti waħdu huwa stmat li huwa aktar minn EUR 10 biljun kull sena; jiġbed l-attenzjoni, barra minn hekk, lejn it-traffikar ta' prodotti foloz, li jikkaġuna ħsara kemm fuq l-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istati Membri kif ukoll fuq kumpaniji tal-UE;

14.  Jirreferi għall-ħidma li għaddejja biex tittejjeb id-data tal-introjtu nazzjonali gross (ING), u għall-kwistjonijiet imqajma fir-Rapport Speċjali Nru 11/2013 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, li jitlob verifikazzjoni iqsar, aktar iffukata taċ-ċifri tal-ING u rappurtar aħjar u koordinazzjoni rigward ir-riżultati, sabiex is-sistema tal-ING issir dejjem aktar affidabbli fil-kontribut tagħha għall-kalkolu ta' dħul tal-UE;

15.  Jinnota li l-inklużjoni ta' ekonomija inviżibbli fil-kontijiet nazzjonali għandha tikkontribwixxi biex tiżgura data tal-ING aktar kompluta u affidabbli, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Eurostat biex japprofondixxu l-kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet nazzjonali tal-istatistika biex jiżguraw li dan l-element huwa ttrattat b'mod koerenti u komparabbli fl-Istati Membri kollha, billi tuża l-iktar informazzjoni aġġornata;

16.  Jissottolinja l-fatt li f'ħafna Stati Membri, id-diskrepanza fil-VAT hija kontinwament għolja minħabba l-frodi u l-evitar tal-VAT; jenfasizza li l-Kummissjoni għandha l-awtorità li tikkontrolla u tissorvelja l-miżuri meħuda mill-Istati Membri; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tuża l-poteri kollha tagħha sabiex tgħin lill-Istati Membri fil-ġlieda tagħhom kontra l-frodi tal-VAT u l-evitar tat-taxxa;

17.  Jinnota, barra minn hekk, li 133 każ ta' sigaretti b'kuntrabandu ġew irreġistrati mill-Istati Membri fl-2013, li jinvolvi stima ta' riżorsi proprji tradizzjonali ta' madwar EUR 7 miljun; jissottolinja li din ix-xejra tirrappreżenta tnaqqis qawwi meta mqabbla mal-2012, fejn kienu rrappurtati 224 każ li jinvolvu madwar EUR 25 miljun ; huwa mħasseb b'mod serju dwar il-fatt li d-Danimarka, l-Estonja, Spanja, Franza, Ċipru, il-Lussemburgu, il-Portugall, is-Slovenja, is-Slovakkja u l-Isvezja ma rrappurtaw l-ebda każ ta' sigaretti b'kuntrabandu lill-Kummissjoni fl-2013, u jpoġġi f'dubju l-effiċjenza tal-proċess ta' rappurtar f'dawk l-Istati Membri; jinsisti li l-Istati Membri kollha jirrappurtaw l-każijiet ta' kuntrabandu u iffalsifikar lill-Kummissjoni, b'mod preċiż u fil-ħin, sabiex issir stima aħjar tar-riżorsi proprji tradizzjonali affettwati b'mod negattiv;

18.  Jinnota li l-Kummissjoni se tippubblika studju dwar il-fattibbiltà ta' sistema ta' lokalizzazzjoni u traċċar għall-prodotti tat-tabakk; jissottolinja li dan huwa pass enormi 'l quddiem fil-ġlieda kontra l-kuntrabandu; jitlob li l-Kummissjoni tfassal u timplimenta sistema miftuħa u kompetittiva ta' lokalizzazzjoni u traċċar, b'tali mod li d-disinn u l-mod li bih tiġi implimentata s-sistema ma jiffavorixxux fornitur tas-soluzzjonijiet wieħed jew ftit biss;

Sistema Kompjuterizzata tal-Movimenti u tal-Kontrolli Intrakomunitarji ta' Prodotti Soġġetti għas-Sisa

19.  Ifakkar li:

   il-Parlament innota fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' April 2014 dwar ir-Rapport Annwali 2012 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE(7) li ż-żieda fl-abbuż tas-Sistema Kompjuterizzata tal-Movimenti u tal-Kontrolli Intrakomunitarji ta' Prodotti Soġġetti għas-Sisa (EMCS) minn gruppi kriminali ġiet osservata mill-aġenziji tal-infurzar u li l-Parlament kien konvint li hemm nuqqas ta' kontrolli fiżiċi tal-prodotti li qed jiġu trasportati skont l-EMCS;
   il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament b'aġġornament dwar il-miżuri meħuda biex jiżdiedu l-kontrolli fiżiċi fir-Rapport Annwali li jmiss għall-2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-Unjoni;
   id-drittijiet ta' aċċess tal-EMCS għandhom ikunu iktar stretti sabiex jinkludu passat komprensiv ta' konformità qabel in-negozju, sabiex l-atturi kummerċjali jkunu jistgħu jingħataw l-istatus ta' "operatur ekonomiku awtorizzat" ("atturi kummerċjali fdati") u għalhekk jippermettu lil dawn l-atturi biss biex joperaw waħedhom direttament skont l-EMCS;
   il-Parlament talab lill-Kummissjoni tippreżenta r-riżultati tal-investigazzjonijiet attwali fir-rigward tal-ħtieġa li tiġi emendata d-Direttiva 2008/118/KE;
   il-kontrolli tal-verifika mwettqa mill-Istati Membri fuq il-persuni u l-kumpaniji li japplikaw għar-reġistru jeħtieġu li jkunu aktar robusti u komprensivi;
   il-Kummissjoni għandha tispjega l-azzjoni meħuda dwar grad ogħla ta' kooperazzjoni mal-awtoritajiet tat-taxxa, peress li l-prodotti jistgħu faċilment jiġu ddikjarati ħażin sabiex jevadu d-dazji tas-sisa;
   il-limiti taż-żmien permessi għall-movimenti tas-sisa bejn l-imħażen awtorizzati huma twal iżżejjed, li jfisser li bosta movimenti fuq l-istess dikjarazzjoni u diverżjoni huma possibbli qabel ma tiddaħħal id-data tal-konsenja fis-sistema; itenni, għalhekk, it-talbiet tiegħu li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ddikkjarat bħala d-destinazzjoni u d-destinazzjoni l-ġdida jeħtieġ li jiġu infurmati immedjatament minn min jikkonsenja dwar kwalunkwe tibdil;
   Il-Parlament talab li ż-żmien massimu permess għas-sottomissjoni tar-rapport dwar il-wasla tal-prodotti tas-sisa għandu jkun ta' ġurnata ta' ħidma waħda u barra minn hekk, li ż-żmien tal-vjaġġ għandu jiġi kkalkulat u stabbilit għal kull trasportazzjoni f'konformità mat-tip ta' mezz ta' trasport użat u d-distanza bejn il-postijiet ta' dispaċċ u d-destinazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni biex tinforma lill-Parlament ladarba dawn it-talbiet jiġu implimentati;
   li l-garanziji meħtieġa biex jiġu stabbiliti l-imħażen doganali huma baxxi wisq meta mqabbla mal-valur tal-prodotti tas-sisa u li għalhekk il-Parlament talab lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi varjabbli li tiddependi fuq it-tip ta' prodotti u l-livell ta' kummerċ li jseħħ fir-realtà; jitlob lill-Kummissjoni biex tinforma lill-Parlament ladarba dawn it-talbiet jiġu implimentati;
   Il-Parlament jinsab imħasseb peress li l-Istati Membri implimentaw is-sistemi tal-EMCS tagħhom stess skont rekwiżiti definiti b'mod wiesa' mill-Kummissjoni; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tieħu l-inizjattiva li tintroduċi sistema aktar uniformi madwar l-UE;

Nefqa

20.  Jiġbed l-attenzjoni għaż-żieda allarmanti ta' 76 % fl-għadd ta' irregolaritajiet irrappurtati bħala frodulenti rigward l-infiq tal-UE u jħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha sabiex jipprevjenu tali tendenza negattiva fis-snin li ġejjin;

21.  Jesprimi tħassib li fis-settur tal-agrikoltura l-għadd taż-żewġ irregolaritajiet b'mod ġenerali u partikolarment l-attivitajiet frodulenti żdiedu b'mod sinifikanti fl-2013 meta mqabbla mal-2012; jinnota li fl-2013 seħħet tendenza ġdida sinifikanti ta' ksur li tirreferi għal “benefiċjarju li ma għandhux il-kwalità meħtieġa”, b'51 każ ta' irregolarità frodulenti rrappurtati; iqis li dawn it-tendenzi jeħtieġu miżuri speċifiċi mmirati minn naħa lejn l-eliminazzjoni ta' prattiki li jistgħu potenzjalment iwasslu għal ksur mhux intenzjonali, u min-naħa l-oħra jikkonfrontaw b'mod aggressiv imġiba korrotta u kriminali;

22.  Jirrikonoxxi li fil-qasam tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, l-Istati Membri rkupraw EUR 197 miljun mill-benefiċjarji matul is-sena finanzjarja 2013 filwaqt li EUR 1 318,3 miljun għad iridu jiġu rkuprati mill-benefiċjarji fi tmiem is-sena, li minnhom EUR 1 097,1 miljun huma pendenti għall-baġit tal-UE wara l-applikazzjoni ta' mekkaniżmu ta' 50/50; jinsab mħasseb, minħabba li l-irkupru għall-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) huwa taħt il-medja globali u lanqas nofs l-irregolaritajiet identifikati fl-2009 ma kienu ġew irkuprati sa tmiem l-2013;

23.  Jirrimarka d-differenzi sinifikanti bejn Stati Membri dwar il-kapaċità tagħhom li jirkupraw somom mitlufa minħabba pagamenti irregolari li jinstabu taħt il-PAK u jħeġġeġ lill-Istati Membri b'rati ta' rkupru taħt it-33 % jtejbu b'mod sinifikanti r-riżultati tagħhom fl-2015 u fis-snin sussegwenti;

24.  Jirrikonoxxi li wara r-riforma tal-2013 tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), l-Istati Membri jibbenefikaw minn livell ogħla ta' flessibbiltà fl-implimentazzjoni tal-politika u huma b'mod partikolari jistgħu jippersonalizzawha għall-kapaċitajiet u l-prijoritajiet reġjonali jew nazzjonali tagħhom, u jagħmlu trasferimenti bejn il-pilastri differenti tagħha; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li din iż-żieda fil-flessibbiltà mhux se tkun għad-detriment tas-sistemi ta' monitoraġġ u valutazzjoni; jinnota wkoll li fil-qafas tal-PAK il-ġdida, il-Kummissjoni qed taħdem fuq aġenda ta' simplifikazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni biex tallinja l-aġenda ta' simplifikazzjoni bis-sħiħ mal-istrateġija kontra l-frodi tad-DĠ AGRI u biex iżżomm bilanċ bejn is-simplifikazzjoni u l-ġestjoni tajba tal-fondi tal-UE billi tiżgura kontrolli adegwati;

25.  Jinsab imħasseb ukoll dwar il-fatt li d-dewmien medju bejn l-okkorrenza ta' irregolarità, tal-identifikazzjoni tagħha u fl-aħħar nett ir-rappurtar tagħha lill-Kummissjoni huwa ta' 6,3 snin fis-settur agrikolu u 2,75 snin f'setturi oħra; ifakkar li wara li tiġi identifikata l-irregolarità jsiru proċeduri ulterjuri (ordnijiet ta' rkupru, investigazzjonijiet tal-OLAF, eċċ.); jitlob li l-Kummissjoni tiddetermina t-tul ta' ħajja medja, minima u massima ta' irregolarità identifikata taħt ġestjoni ċentralizzata għal kull settur tal-politika;

26.  Jistenna li ż-żieda sinifikanti ta' 475 % f'irregolaritajiet indikati fis-settur tas-sajd fl-2013 tirrappreżenta l-ogħla żieda ta' sena, dwar id-dewmien fl-implimentazzjoni ta' programmi fis-settur, u li m'għandhiex tirrappreżenta tendenza negattiva li ddgħajjef il-perċezzjoni tal-valur tal-politika tas-sajd tal-UE;

27.  Jinnota bi tħassib li fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni, kien hemm żieda ta' 15 % fl-għadd ta' każijiet ta' irregolaritajiet indikati; jinnota wkoll, madankollu, li ġie nnutat tnaqqis ta' 49 % fl-ammonti involuti f'każijiet mhux frodulenti u 22 % f'każijiet ta' frodi;

28.  Jinnota li 321 irregolarità rrappurtati bħala frodulenti u 4 672 irrappurtati bħala mhux frodulenti kienu marbuta mal-politika ta' koeżjoni; jirrikonoxxi l-fatt li fiż-żewġ kategoriji kien hemm żieda ta' 15 % fin-numru tar-rapporti meta mqabbel mal-2012, u li bħal ma ġara fi snin preċedenti, l-akbar sehem ta' ammonti li jinvolvu irregolaritajiet fl-2013 (63 %) għadu marbut mal-politika ta' koeżjoni; jinnota, madankollu, li fiż-żewġ kategoriji kien hemm tnaqqis fl-ammonti korrispondenti u jidher li abbażi tal-esperjenza tas-snin preċedenti dan hu titjib gradwali filwaqt li għall-ewwel darba l-politika ta' koeżjoni ma kinitx il-qasam tan-nefqa baġitarja bl-ogħla numru ta' irregolaritajiet irrappurtati bħala frodulenti;

29.  Jiddispjaċih, madankollu, dwar in-nuqqas ta' informazzjoni disponibbli dwar l-ammonti li għandhom jiġu rkuprati u r-rati ta' rkupru relatati mal-politika ta' koeżjoni għas-sena finanzjarja 2013; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni dettaljata f'dan ir-rigward fir-rapport annwali futur tagħha;

30.  Jinnota li fir-rigward tal-infiq skont ġestjoni ċentralizzata u f'perspettiva ta' ħames snin, ir-rata ta' rkupru hija ta' 54,4 % għal irregolaritajiet irrappurtati bħala frodulenti u 63,9 % għal irregolaritajiet mhux frodulenti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli ttejjeb il-proċess ta' rkupru u tagħmlu aktar f'waqtu;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu r-responsabbiltà sħiħa għall-irkupru ta' fondi mħallsa indebitament fil-baġit tal-UE u biex tistabbilixxi prinċipji uniformi ta' rappurtar fl-Istati Membri kollha bil-għan li tiġbor id-data komparabbli u preċiża xierqa;

32.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li fir-rigward ta' ordnijiet ta' rkupru kwalifikati bħala irregolaritajiet (kemm dawk irrappurtati bħala frodulenti kif ukoll dawk mhux irrappurtati bħala frodulenti) maħruġa bejn l-2009 u l-2013 taħt ġestjoni ċentralizzata, id-dewmien medju bejn l-okkorrenza ta' irregolarità u l-identifikazzjoni tagħha huwa ta' 3,4 snin: aktar minn nofs il-każijiet (54 %) kienu identifikati fi żmien 4 snin tas-sena meta twettqet l-irregolarità, u d-dewmien għan-nofs l-ieħor (46 %) varja bejn 4 snin u 13-il sena; ifakkar li wara tiġi identifikata l-irregolarità, isiru proċeduri ulterjuri (ordnijiet ta' rkupru, investigazzjonijiet tal-OLAF, eċċ.); jitlob li l-Kummissjoni tiddetermina t-tul ta' ħajja medja, minima u massima ta' irregolarità identifikata taħt ġestjoni ċentralizzata;

33.  Huwa sodisfatt li l-għadd ta' każijiet irrappurtati bħala frodulenti li jappartjenu lill-Fond Soċjali Ewropew fl-2013 kien 40 % inqas minn dak fis-snin 2009 u 2010 u li l-2013 kienet it-tielet sena konsekuttiva fejn din it-tendenza pożittiva inżammet;

34.  Jinnota b'sodisfazzjon li għall-perjodu ta' programmar 2007-2013 il-verifiki amministrattivi u dawk fuq il-post u l-operazzjonijiet ta' awditjar wasslu għar-rata ferm ogħla ta' 63 % fl-identifikazzjoni ta' irregolaritajiet frodulenti, meta mqabbla ma' rata ta' inqas minn 20 % għall-perjodu preċedenti ta' seba' snin, minkejja li kien hemm tnaqqis żgħir għal 55 % fl-2013;

35.  Jieħu nota li fl-2013, il-Kummissjoni temmet bi 217-il każ ta' interruzzjoni ta' pagament fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni u li 131 kienu għadhom miftuħa fi tmiem is-sena, u li dawn jinvolvu ammont ta' EUR 1,977 miljuni; jirrikonoxxi wkoll li l-Kummissjoni adottat 15-il deċiżjoni ta' sospensjoni fl-2013 u tnejn f'Jannar 2014;

36.  Jirrikonoxxi li fl-2013, bħala parti mill-assistenza ta' qabel l-adeżjoni, 33 irregolarità kienu rrappurtati bħala frodulenti, u li dawn jinvolvu ammont ta' EUR 14,4 miljun, u li dawn l-irregolaritajiet huma marbuta l-aktar mal-Programm Speċjali tal-Adeżjoni għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (SAPARD); jinnota, barra minn hekk, li disa' irregolaritajiet frodulenti li jinvolvu ammont ta' EUR 1,2 miljun ġew irrappurtati taħt l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA); josserva li bejn l-2003 u l-2013, taħt l-assistenza ta' qabel l-adeżjoni, ir-rati ta' rkupru laħqu s-37,36 % u 29,22 % rispettivament għal każijiet ta' irregolaritajiet u każijiet ta' frodi; jistieden lill-Kummissjoni u l-pajjiżi benefiċjarji tal-IPA jieħdu azzjoni sabiex jiżguraw rata ogħla ta' rkupru taħt l-IPA;

37.  Jappella għal proposti biex jitnaqqas l-għadd ta' programmi ta' nfiq, b'mod partikolari meta huma jikkoinċidu parzjalment, u sabiex il-programmi jkunu mmirati, kull meta jkun possibbli, lejn l-Istati Membri li huma l-aktar fil-bżonn ta' appoġġ, b'tali mod li mhux il-programmi kollha neċessarjament jibbenefikaw attivitajiet fl-Istati Membri kollha;

38.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li bosta proġetti ffinanzjati mill-BEI ġew affettwati mill-korruzzjoni u l-frodi; iqis li d-dokument tal-BEI, bid-data tat-8 ta' Novembru 2013, li jiddefinixxi l-politika tal-BEI dwar il-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta' prattiki ta' korruzzjoni, frodi, kollużjoni, koerċizzjoni, ostruzzjoni, ħasil tal-flus u finanzjament għat-terroriżmu, jindika nuqqas ta' kontroll suffiċjenti f'għadd ta' każijiet matul l-implimentazzjoni ta' proġetti ffinanzjati mill-BEI; jesprimi t-tħassib tiegħu għall-fatt li fl-2013 il-BEI ffinanzja l-proġett Passante di Mestre għal total ta' EUR 350 miljun u li, minkejja l-fatt li dan il-proġett kien affettwat minn korruzzjoni u frodi, li wassal għall-arrest ta' bosta persuni involuti, huwa qed jikkunsidra jekk jiffinanzjax il-proġett mill-ġdid għal ammont addizzjonali ta' EUR 700 miljun permezz ta' bonds tal-proġetti; jitlob, għaldaqstant, li, f'każijiet ta' frodi u korruzzjoni bi prova, ikun jeħtieġ li l-BEI jissospendi u/jew jimblokka kwalunkwe finanzjament għall-proġett affettwat li jkun previst u li jkun għaddej;

II.Problemi identifikati u miżuri meħtieġa

39.  Jissottolinja t-tħassib tiegħu fir-rigward tat-theddid persistenti għall-baġit tal-UE, minħabba ż-żewġ nuqqasijiet biex ikunu konformi mar-regoli (irregolaritajiet mhux frodulenti) u l-għemejjel ħżiena bi skop u reati kriminali (jiġifieri, frodi); jinsisti fuq kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni bil-għan li jiżguraw miżuri u mezzi rilevanti u adegwati biex irregolaritajiet mhux frodulenti jkunu evitati u korretti u tkun miġġielda l-frodi;

40.  Jisħaq fuq il-fatt li s-sitwazzjoni fejn l-Istati Membri jonqsu milli jibagħtu d-data fiż-żmien jew li jressqu data preċiża hija waħda li ilha tirrikorri għal bosta snin; itenni t-tħassib tiegħu li għad hemm approċċi differenti fi Stati Membri differenti fir-rigward tal-identifikazzjoni u r-rappurtar tal-irregolaritajiet frodulenti u mhux frodulenti, inkluż f'tali oqsma bħall-politika ta' koeżjoni u tal-agrikoltura, u li f'xi każijiet hemm interpretazzjonijiet mhux standardizzati meta jkun applikat il-qafas legali; jirrimarka li dan ifixkel il-possibilità li jsiru paraguni u li ssir valutazzjoni oġġettiva u l-ħruġ ta' rakkomandazzjonijiet mill-Parlament, il-Kummissjoni u l-OLAF; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida u indikaturi komuni sabiex jonqos id-distakk bejn l-approċċi differenti tal-Istati Membri u biex tiżviluppa bank ta' informazzjoni unifikat u komprensiv dwar irregolaritajiet li fil-fatt ġew instigati u dwar miżuri meħuda, inklużi każijiet ta' frodi u korruzzjoni li jinvolvu persuni fis-servizz ċivili, u b'hekk jipprovdu lill-awtoritajiet u liċ-ċittadini b'data affidabbli, komparabbli u ċentralizzata għall-implimentazzjoni ta' miżuri korrettivi effettivi, u għal valutazzjoni oġġettiva tal-gravità attwali, aktar milli perċepita, tal-ksur u tal-partijiet responsabbli;

41.  Josserva li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni lill-Istati Membri fl-2012 li l-istatus ta' implimentazzjoni tagħhom huwa rrappurtat fir-rapport annwali 2013 tal-Kummissjoni – partikolarment dwar servizzi ta' koordinazzjoni kontra l-frodi, ir-regoli komuni dwar il-frodi, ir-riforma tal-akkwist pubbliku, l-irregolaritajiet frodulenti rrappurtati, u tas-sistemi ta' verifiki u kontrolli u ta' valutazzjoni tar-riskju – kienu ġeneralment xierqa u jiddispjaċih li numru ta' problemi ma ġewx indirizzat kompletament; jinnota, pereżempju, li t-tħejjijiet ma ġewx imnedija mill-Istati Membri kollha għall-implimentazzjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2014-2020 u d-dispożizzjonijiet tiegħu dwar il-prevenzjoni tal-frodi; jistieden lill-Istati Membri jsegwu r-rakkomandazzjonijiet li l-Kummissjoni indirizzatilhom fl-2012 u biex jiżguraw li dawk li indirizzatilhom fir-rapport tagħha tal-2011 kif ukoll fir-rapport tagħha tal-2013 ikunu segwiti bis-sħiħ u jagħtu spjegazzjoni motivata fil-każ fejn ma setgħux jaġixxu fuq dawn ir-rakkomandazzjonijiet;

42.  Jirrikonoxxi l-fatt li l-irregolaritajiet mhux frodulenti spiss huma kkawżati minn għarfien insuffiċjenti tar-regoli, u minn rekwiżiti u regolamenti kumplessi; jirrimarka li l-modifiki għar-regoli li jappartjenu kemm għad-dħul kif ukoll għall-infiq, inklużi dawk immirati lejn is-simplifikazzjoni, jeħtieġu ż-żmien għall-adozzjoni min-naħa tal-awtoritajiet responsabbli għall-implimentazzjoni xierqa tagħhom; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex jikkoordinaw aħjar l-interpretazzjoni tal-qafas legali u l-applikazzjoni stretta tiegħu, biex jimplimentaw miżuri mmirati u f'waqthom li jsaħħu l-kapaċitajiet amministrattivi, kemm fl-amministrazzjonijiet pubbliċi u fost il-partijiet interessati, inklużi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, inkluż permezz ta' gwida u taħriġ u billi jistabbilixxu skemi biex jinżamm persunal kwalifikat u b'ħiliet xierqa; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri biex iwettqu valutazzjoni ta' nofs it-term dwar jekk l-istruttura regolatorja ġdida tal-politika ta' koeżjoni tkomplix tipprevjeni u tnaqqas ir-riskju ta' irregolaritajiet, u biex tevalwa l-possibbiltà ta' aktar simplifikazzjoni regolatorja fir-rigward tar-regoli eżistenti;

43.  Iqis li Stati Membri li waħedhom jidentifikaw u jirrappurtaw irregolaritajiet, inklużi każijiet ta' frodi, għandhom jiġu appoġġjati u mħeġġa jkomplu jtejbu s-sistemi ta' rappurtar u ta' ġestjoni; jesprimi tħassib għan-nuqqas ta' kapaċità min-naħa tal-Kummissjoni biex tistabbilixxi jekk l-għadd baxx ta' irregolaritajiet u każijiet ta' frodi indikati minn ċerti Stati Membri u d-differenzi kbar fl-għadd ta' każijiet irrappurtati għal snin differenti humiex minħabba n-nuqqas ta' effikaċja tas-sistemi ta' kontroll ta' dawn l-Istati Membri;

44.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li xi Stati Membri biss jallokaw ir-riżorsi rilevanti sabiex jiġġieldu kontra l-frodi u jidhirlu li huwa inaċċettabbli li f'każijiet ta' irregolaritajiet frodulenti xi Stati Membri jillimitaw l-azzjonijiet tagħhom għal miżuri korrettivi biss mingħajr ma jipproċedu b'investigazzjonijiet tar-reat kriminali potenzjali u jissanzjonaw lil dawk responsabbli, filwaqt li b'hekk jonqsu milli jipproteġu b'mod adegwat l-interessi finanzjarji kemm tal-kontribwenti tal-UE u dawk individwali; jinnota li l-istatistika ppreżentata mill-Istati Membri dwar il-każijiet kriminali u l-eżitu tagħhom mhijiex kompluta, fatt li jagħmilha diffiċli biex jiġu evalwati l-effikaċja tal-investazzjoni dwar il-frodi u l-proċeduri ta' prosekuzzjoni fl-Istati Membri; iqis, għaldaqstant, li l-adozzjoni ta' deċiżjonijiet li jintroduċu r-responsabbiltà ġuridika penali fil-livell tal-UE, u l-introduzzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew bħala għodda sabiex jinbdew u jiġu kkoordinati l-investigazzjonijiet f'tali irregolaritajiet, għandha tirrappreżenta diżinċentiv qawwi għall-atti illegali kif ukoll ir-rinunzja ta' proċess ġust fl-insegwiment u l-kastig ta' imġiba korrotta jew kriminali li hija ta' dannu għall-interessi finanzjarji tal-UE;

45.  Huwa tal-opinjoni li azzjoni effettiva kontra l-korruzzjoni hija possibbli jekk miżuri tad-dritt kriminali jiġu rispettati u kkumplimentati minn miżuri oħra bħal trasparenza u responsabbiltà aħjar; jinsisti, għaldaqstant, li l-Istati Membri juru rieda politika soda biex jiġġieldu b'mod effikaċi kontra l-korruzzjoni kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-UE permezz tal-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni effikaċi għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni u billi jipproċedu bil-proposti eżistenti fil-livell tal-UE, u jistieden liċ-ċittadini jeżerċitaw pressjoni b'mod konvinċenti fuq il-gvernijiet biex iwettqu b'mod vigoruż politiki sinifikanti kontra l-korruzzjoni;

46.  Jilqa' l-ewwel Rapport tal-UE kontra l-Korruzzjoni ta' Frar 2014 bħala għodda siewja biex tissorvelja u tivvaluta l-isforzi fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, u jafferma mill-ġdid l-importanza partikolari ta' intensifikazzjoni tal-iskambji ta' prattiki attwali tajbin enfasizzati f'dan ir-rapport; jilqa' wkoll il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Nissieltu kontra l-korruzzjoni fl-UE" (COM(2011)0308 final), li tesplora l-passi meħtieġa biex jiġu implimentati aħjar l-istrumenti eżistenti kontra l-korruzzjoni u jipproponi modi biex jiġu integrati kunsiderazzjonijiet iktar b'saħħithom kontra l-korruzzjoni f'għadd ta' oqsma ta' politika interna u esterna; jinnota, madankollu, l-importanza tal-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tar-Rapport kontra l-Korruzzjoni għall-element transkonfinali u fil-livell tal-UE ta’ korruzzjoni u għall-valutazzjoni tal-miżuri meħuda biex ikomplu jtejbu l-integrità tal-istituzzjonijiet tal-UE, u jenfasizza l-ħtieġa għal strateġija kompletament komprensiva u koerenti kontra l-korruzzjoni li tiġbor fiha l-politiki kollha tal-UE, li tindirizza, inter alia, it-tħassib li tqajjem fl-ewwel Rapport tal-UE kontra l-Korruzzjoni; jitlob li l-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni mill-istituzzjonijiet tal-UE tal-politiki interni tagħhom kontra l-korruzzjoni, inklużi l-obbligi tagħha skont il-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni;

47.  Jenfasizza l-ħtieġa għal koordinazzjoni strutturata bejn l-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-korpi ta’ kontra l-frodi, u l-importanza ta’ koordinazzjoni u skambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri u fost l-amministrazzjonijiet differenti fl-istess Stat Membru sabiex l-approċċ għall-indirizzar tal-frodi jiġi omoġenizzat kemm jista’ jkun; jistieden lill-Kummissjoni toħloq mekkaniżmu għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, sabiex jippermettu paragun/tqabbil tar-reġistri tal-kontabilità dwar it-tranżazzjonijiet bejn żewġ Stati Membri jew aktar bil-ħsieb li jgħin biex jinstab kwalunkwe frodi transnazzjonali fil-kuntest tal-QFP 2014-2020 il-ġdid, fir-rigward ta' makrokategorija ta’ Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment (Fond Soċjali Ewropew — FSE; Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali – FEŻR; Fond ta’ Koeżjoni – FK; Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali – FAEŻR; Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd – FEMS), sabiex jiġi żgurat approċċ orizzontali biex jipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea;

48.  Jenfasizza l-fatt li aktar trasparenza li tippermetti skrutinju xieraq hija fundamentali biex jiġu identifikati l-iskemi ta’ frodi; ifakkar li fis-snin li għaddew il-Parlament ħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjoni biex tiżgura sors uniku ta' trasparenza rigward il-benefiċjarji kollha ta’ fondi tal-UE mill-Istati Membri kollha billi tippubblika fuq il-websajt tal-Kummissjoni lista tal-benefiċjarji kollha, b’mod indipendenti mill-amministratur tal-fondi u li tkun ibbażata fuq kategoriji standard ta’ informazzjoni li l-Istati Membri kollha għandhom jipprovdu, b’mill-inqas waħda mil-lingwi ta’ ħidma tal-Unjoni; jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw mal-Kummissjoni u jipprovdulha informazzjoni kompluta u affidabbli fir-rigward tal-benefiċjarji tal-fondi tal-UE ġestiti mill-Istati Membri; jiddispjaċih għall-fatt li din il-miżura ma ġietx implimentata u jistieden lill-Kummissjoni timplimentaha b’mod urġenti; jiddispjaċih għall-fatt li din it-talba ripetuta ma ġietx ikkunsidrata mill-Kummissjoni;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi leġiżlazzjoni adegwata dwar il-protezzjoni tal-informaturi, l-aċċess għall-informazzjoni u t-trasparenza tal-lobbying, peress li dawn huma meħtieġa biex jiġi żgurat il-kontroll ċiviku tal-gvernijiet u l-istituzzjonijiet tal-UE u jissuġġettaw il-prattiki tagħhom għall-iskrutinju pubbliku, u biex tuża l-finanzjament tal-UE li jappoġġja l-ħidma ta’ organizzazzjonijiet indipendenti f’dan il-qasam, inter alia biex jiġi stabbilit appoġġ finanzjarju għal ġurnaliżmu investigattiv transkonfinali;

50.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli ssaħħaħ ir-rwol superviżorju tagħha fir-rigward tal-infiq baġitarju tal-UE permezz ta' attivitajiet ta' awditjar, kontroll u spezzjoni, pjanijiet ta' azzjoni ta' rimedju u ittri ta' twissija li jippreċedu t-talbiet għall-ħlas; jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet tagħhom biex jintensifikaw l-isforzi tagħhom u jisfruttaw il-potenzjal tagħhom sabiex jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma jintalab rimborż mill-Kummissjoni billi jsir użu sħiħ mill-informazzjoni disponibbli għalihom; jissottolinja, f'dan ir-rigward, il-valur partikolari ta' azzjonijiet preventivi biex jiġu evitati żborżamenti illegali u b'hekk tiġi eliminata l-ħtieġa għal azzjonijiet sussegwenti biex ikunu rkuprati fondi miżapproprjati;

51.  Jilqa' l-adozzjoni tad-direttivi dwar l-akkwist pubbliku u d-direttiva dwar l-għoti ta' konċessjonijiet, u jilqa' l-fatt li għaxar Stati Membri diġà introduċew miżuri speċifiċi jew sett ta' miżuri fl-akkwist pubbliku sabiex tittaffa l-korruzzjoni u tissaħħaħ it-trasparenza u l-effikaċja tas-sistemi ta' ġestjoni, kontroll u awditjar; jistieden lill-Kummissjoni tipproċedi bl-implimentazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku sabiex tipprovdi l-appoġġ meħtieġ lill-Istati Membri permezz ta' gwida, il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u t-taħriġ; jistieden lill-Kummissjoni biex kontinwament u b’mod imparzjali timmonitorja l-konformità tal-Istati Membri mad-direttivi eżistenti u tibda proċeduri ta’ ksur jekk ikun meħtieġ;

52.  Jinnota li l-livell ta' irregolaritajiet u frodi kkawżat min-nuqqas ta' konformità mar-regoli tal-akkwist pubbliku għadu għoli; jistieden lill-Istati Membri biex jittrasponu malajr fil-liġi nazzjonali d-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, adottata dan l-aħħar, tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku(8), id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali(9), u d-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni(10), sabiex ikomplu jnaqqsu r-riskju ta’ irregolaritajiet u frodi;

53.  Jilqa' l-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza għall-bini ta' kapaċità amministrattiva b'appoġġ għal amministrazzjonijiet pubbliċi responsabbli għall-ġestjoni tal-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni u l-introduzzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Akkwist Pubbliku żviluppat miċ-Ċentru ta' Kompetenza flimkien mas-servizzi kompetenti tal-Kummissjoni; jitlob, madankollu, li l-Kummissjoni tirrapporta dwar ir-riżultati konkreti miksuba s'issa bħala riżultat tal-attivitajiet taċ-ċentru u tal-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni msemmi hawn fuq;

54.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżomm l-politika stretta tagħha ta’ interruzzjonijiet u sospensjoni ta’ pagamenti;

55.  Jilqa' r-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kummissjoni Kontra l-Frodi u l-gwida pprovduta lill-awtoritajiet ta' ġestjoni tal-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti kontra l-frodi; jinsisti, madankollu, li l-Kummissjoni tadotta regoli aktar simplifikati li jiffaċilitaw assorbiment effikaċi u effiċjenti fl-atti delegati u ta’ implimentazzjoni li jappartjenu lill-fondi Ewropej strutturali u ta’ investiment, filwaqt li jiġi żgurat li l-livell tal-ġlieda kontra l-frodi ma jkunx imminat minn dawn l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni;

56.  Jilqa’ t-twaqqif ta’ Servizzi ta’ Koordinazzjoni Kontra l-Frodi (AFCOS) fl-Istati Membri kif meħtieġ mill-Artikolu 3(4) tar-Regolament il-ġdid tal-OLAF u l-fatt li l-Ġermanja kkonfermat mill-ġdid l-arranġament ta’ kooperazzjoni ta' ħidma tagħha mal-OLAF; jinnota li l-AFCOS għandhom l-għan li jiffaċilitaw kooperazzjoni effikaċi u l-iskambju ta’ informazzjoni mal-OLAF u jinsisti li Stati Membri li għadhom ma stabbilixxewx l-AFCOS biex jagħmlu dan mill-aktar fis possibbli; jistenna li l-AFCOS jassistu biex jiffaċilitaw rappurtar aħjar ta' irregolaritajiet u jikkontribwixxu għal interpretazzjoni bbilanċjata tal-atti rilevanti tal-UE; jinsab madankollu mħasseb dwar diskrepanzi sostanzjali li diġà jeżistu bejn id-diversi AFCOS stabbiliti fl-Istati Membri f’termini ta’ funzjonijiet, kompiti u setgħat kif ukoll ir-riżorsi umani allokati; jirrikonoxxi li l-mandat tal-AFCOS, il-qafas istituzzjonali u l-kompiti mhumiex definiti fid-dettall fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013, iżda huwa tal-opinjoni li l-AFCOS li huma operazzjonalment indipendenti b’mandat komprensiv, inklużi setgħat investigattivi, jirrappreżentaw punt ta’ referenza biex jiġu żviluppati mill-Istati Membri kollha;

57.  Jirrikonoxxi r-rappurtar tal-Kummissjoni dwar ir-riżultati tal-programm Hercule II; jinnota li fl-2013 il-baġit ta' Hercule II ġie mnaqqas għal EUR 14-il miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 9,9 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament meta mqabbla mal-2012, u dan irriżulta f'diffikultajiet biex jissodisfaw l-impenji finanzjarji magħmula fl-2013 u fis-snin ta' qabel; josserva b'sodisfazzjon li l-attivitajiet ta' Hercule II huma suġġett ta' interess dejjem akbar fost l-Istati Membri, kif jixhed l-għadd dejjem jikber ta' applikazzjonijiet li waslu wara sejħiet għal proposti; jilqa’ r-riżultati pożittivi miksuba fl-2013, fil-Ġermanja, Spanja u r-Rumanija pereżempju, bis-saħħa tal-introduzzjoni ta’ tagħmir tekniku kompatibbli sofistikat ħafna u transnazzjonali mixtri skont il-Programm;

58.  Jilqa’ l-adozzjoni tar-Regolament li jistabbilixxi Hercule III għall-perjodu finanzjarju 2014-2020, li jippermetti żieda perċentwali massima ta’ kofinanzjament għal għotjiet ta’ assistenza teknika ta’ 80 % tal-ispejjeż eliġibbli, u sa 90 % f’każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, minflok il-massimu ta’ 50 % taħt id-Deċiżjoni ta' Hercule II; jinnota li l-ewwel sejħa għal proposti ġiet imnedija b’suċċess fl-2014; jinsab, madankollu, imħasseb li l-programm diġà huwa affettwat b’mod partikolari mill-kwistjoni tal-pagamenti pendenti, li jwassal għal effetti negattivi possibbli fuq proġetti ffinanzjati u futuri; ifakkar kemm huma importanti l-istrumenti finanzjarji sodi bħalma huma Pericles 2020 u Hercule III fil-ġlieda kontra l-attivitajiet illegali li jaffettwaw ir-riżorsi tal-Unjoni;

59.  Jilqa' l-eżiti ta' suċċess ta' bosta operazzjonijiet doganali konġunti li jinvolvu l-kooperazzjoni tal-OLAF u tal-Istati Membri ma' bosta servizzi ta' pajjiżi terzi flimkien ma' appoġġ attiv minn DĠ Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali, il-Europol u l-Frontex, li rriżultaw fil-qbid ta' 68 miljun sigaretti tal-kuntrabandu, 124 kg ta' kokaina u 140 000 litru ta' diżil fost l-oħrajn;

60.  Jinnota li, fl-2013, l-OLAF ħareġ 353 rakkomandazzjoni għan-nefqa amministrattiva, dixxiplinarja, finanzjarja jew ta’ azzjoni ġudizzjarja li għandhom jittieħdu mill-istituzzjonijiet rilevanti tal-UE, il-korpi, l-uffiċċji, l-aġenziji jew l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, u li madwar EUR 402,8 miljun ġew rakkomandati għall-irkupru; jinsab imħasseb li r-rata ta’ akkuża wara r-rakkomandazzjonijiet ġudizzjarji tal-OLAF għall-perjodu 2006-2013 hija biss ta' madwar 54 %; huwa mħasseb minħabba li r-rata baxxa ta’ akkuża titfa’ wkoll dawl ikrah fuq il-kwalità u l-utilità tar-riżultati investigattivi tal-OLAF; jistieden lill-Kummissjoni sabiex b’mod urġenti ttejjeb l-effikaċja tal-OLAF; iqis li sorveljanza komprensiva u xierqa fuq affarijiet tal-OLAF mill-Kumitat ta' Sorveljanza (mingħajr interferenza fl-investigazzjonijiet li għaddejjin) hija indispensabbli, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-OLAF biex itejbu s-sitwazzjoni attwali fejn il-Kumitat ta’ Sorveljanza ma jkunx jista’ jissodisfa l-għan tiegħu; jiddispjaċih ukoll dwar in-nuqqas ta’ informazzjoni disponibbli dwar ir-rati ta’ kundanna f’każijiet li jinvolvu reati kontra l-baġit tal-Unjoni;

III.Investigazzjonijiet u r-rwol tal-OLAF

61.  Jieħu nota li fl-2013 l-OLAF irrapporta huwa stess li rċieva l-akbar ammont ta’ informazzjoni reġistrata s’issa u jiddikjara li ħareġ għadd mingħajr preċedent ta’ rakkomandazzjonijiet; jinnota li l-metodu biex tingħadd informazzjoni li tkun dieħla u rakkomandazzjonijiet maħruġa ġie modifikat; jitlob lill-Kumitat ta’ Sorveljanza biex janalizza l-effetti ta’ dawn il-bidliet tad-data u l-kwalità tar-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-OLAF;

62.  Jistieden lill-Kumitat ta’ Sorveljanza tal-OLAF biex jinforma lill-Parlament dwar it-tul tal-investigazzjonijiet tal-OLAF u l-metodu tal-kalkolu tiegħu, peress li dan il-metodu ġie mibdul fl-2012; jirrimarka li din il-bidla apparenti tista’ tnaqqas b’mod artifiċjali t-tul tal-investigazzjonijiet; jitlob lill-Kumitat ta’ Sorveljanza biex janalizza mill-qrib il-kwalità tal-informazzjoni mogħtija mill-OLAF, inklużi rapporti lill-istituzzjonijiet;

63.  Jinnota l-adozzjoni tal-arranġamenti ġodda ta’ ħidma bejn l-OLAF u l-Kumitat ta' Sorveljanza tiegħu u jappella għal riżoluzzjoni malajr ta’ kwistjonijiet li fadal bejn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet;

o
o   o

64.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, lill-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF u lill-OLAF.

(1) ĠU L 84, 20.3.2014, p. 6.
(2) ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1.
(3) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) ĠU C 51E, 22.2.2013, p. 121.
(5) ĠU C 161E, 31.5.2011, p. 62.
(6) ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1.
(7) Testi adottati, P7_TA(2014)0338.
(8) ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65.
(9) ĠU L 94, 28.3.2014, p. 243.
(10) ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1.

Avviż legali - Politika tal-privatezza