Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2949(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0213/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0213/2015

Rasprave :

PV 10/03/2015 - 22
CRE 10/03/2015 - 22

Glasovanja :

PV 11/03/2015 - 9.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0065

Usvojeni tekstovi
PDF 250kWORD 104k
Srijeda, 11. ožujka 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Izvješće o napretku Srbije za 2014.
P8_TA(2015)0065B8-0213/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2015. o izvješću o napretku Srbije za 2014. (2014/2949(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zaključke Predsjedništva sa sastanka Europskog vijeća u Solunu 19. i 20. lipnja 2003. o perspektivi pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/213/EZ od 18. veljače 2008. o načelima, prioritetima i uvjetima europskog partnerstva sa Srbijom te o ukidanju Odluke 2006/56/EZ,(1)

–  uzimajući u obzir mišljenje Komisije od 12. listopada 2011. o zahtjevu Srbije za članstvo u Europskoj uniji (SEC(2011)1208),

–  uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije koji je stupio na snagu 1. rujna 2013.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 1244 (1999), savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde od 22. srpnja 2010. o pitanju sukladnosti jednostrane deklaracije o nezavisnosti Kosova s međunarodnim pravom te Rezoluciju Opće skupštine UN-a od 9. rujna 2010., koja je potvrdila sadržaj mišljenja i pozdravila spremnost EU-a da potiče dijalog između Beograda i Prištine,

–  uzimajući u obzir izjavu i preporuke s druge sjednice parlamentarnog Odbora Europske unije i Srbije za stabilizaciju i pridruživanje održane 26. i 27. studenog 2014.,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 28. lipnja 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije o napretku Srbije za 2014. od 8. listopada 2014. (SWD(2014)0302),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za opće poslove od 16. prosinca 2014.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2014. o izvješću o napretku Srbije za 2013.,(2)

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. studenog 2014. o Srbiji: slučaj optuženog ratnog zločinca Šešelja,(3)

–  uzimajući u obzir rad Davida McAllistera kao stalnog izvjestitelja za Srbiju u Odboru za vanjske poslove,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je 28. lipnja 2013. Europsko vijeće odlučilo započeti pristupne pregovore sa Srbijom; budući da se prva međuvladina konferencija održala 21. siječnja 2014.;

B.  budući da u svojem izvješću o napretku Srbije za 2014. Komisija navodi koliko je Srbija napredovala prema europskoj integraciji ocjenjujući njezina nastojanja da ispuni kriterije iz Kopenhagena i uvjete u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja;

C.  budući da Srbija, kao svaka država koja teži članstvu u EU-u, mora biti ocijenjena na temelju vlastitog uspjeha u ispunjavanju i provođenju istog skupa kriterija te usklađivanja s njim te s obzirom na to da vremenski raspored pristupnih pregovora ovisi o mjeri u kojoj se nužne reforme provode i o njihovoj kvaliteti;

D.  budući da je EU stavio vladavinu prava u središte politike proširenja;

E.  budući da je Komisija naglasila potrebu da se osnaže gospodarsko upravljanje, vladavina prava i kapaciteti javne uprave u svim zemljama zapadnog Balkana;

F.  budući da je Srbija poduzela važne korake prema normalizaciji odnosa s Kosovom, što je rezultiralo Prvim sporazumom o načelima za normalizaciju odnosa od 19. travnja 2013.; budući da su hitno potrebni daljnji koraci kako bi se riješila sva neriješena pitanja između tih dviju zemalja;

G.  budući da su dobrosusjedski odnosi ključan element uspješne europske integracije bilo koje zemlje te s obzirom na to da bi bilateralna pitanja trebalo riješiti u sklopu procesa pristupanja u skladu s okvirom za pregovore, i to u konstruktivnom i dobrosusjedskom duhu, uzimajući pritom u obzir opće interese i vrijednosti EU-a; budući da su poduzeti važni koraci u povijesnom procesu pomirenja između Srbije i njezinih susjeda;

H.  budući da se pravni okvir o zaštiti manjina treba u potpunosti provesti, posebno kada je riječ o obrazovanju, uporabi jezika, pristupu medijima i vjerskim uslugama na jeziku manjina;

I.  budući da predsjedanje Srbije OESS-om tijekom 2015. dolazi u vrijeme dugotrajnog sukoba u istočnoj Ukrajini i u vrijeme kada OESS slavi 40. obljetnicu usvajanja Helsinškog završnog akta;

1.  pozdravlja službeni početak pristupnih pregovora 21. siječnja 2014. na prvoj međuvladinoj konferenciji EU-a i Srbije te visoku razinu spremnosti i uključenosti u analitički pregled pravne stečevine koju je pokazala srpska vlada;

2.  pozdravlja način na koji su održani prijevremeni parlamentarni izbori koje su međunarodni promatrači povoljno ocijenili; poziva vlasti da u cijelosti razmotre preporuke posljednje izborne promatračke misije OESS-a/Ureda za demokratske institucije i ljudska prava i prethodnih takvih misija;

3.  ističe važnost napretka i poboljšanja provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Srbije (SAA); naglašava da se Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU-a i Srbije pruža opći okvir u kojemu Srbija i EU mogu unaprijediti svoju suradnju;

4.  pozdravlja predanost vlade Srbije europskim integracijama i poziva Srbiju da se odlučno uhvati u koštac sa strukturnim i društveno-gospodarskim reformama; ističe da je temeljita provedba zakonodavstva i politika i dalje ključni pokazatelj uspješnosti procesa integracije; poziva Srbiju da unaprijedi planiranje, koordinaciju i praćenje provedbe novih propisa i politika; ističe da je potrebno poboljšati transparentnost procesa pristupanja i razinu sudjelovanja u njima; ističe da Srbija mora ostvariti dodatni napredak u svojoj najvažnijoj reformi, vladavini prava;

5.  apelira na to da se u okviru otvaranja pregovaračkih poglavlja vodi računa o razvoju događaja na tehničkoj razini, ali i o političkom kontekstu odnosa između Srbije i EU-a; naglašava da bi poglavlje 23. (pravosuđe i temeljna prava) i poglavlje 24. (pravda, sloboda i sigurnost) trebalo otvoriti u ranoj fazi pregovora; ustraje na tome da bi poglavlje 35. pravne stečevine EU-a u pogledu odnosa s Kosovom trebalo biti jasno definirano; naglašava da je okvirom za pregovore postavljeno mjerilo kojim se utvrđuje zaostaje li osjetno napredak u jednom poglavlju za ukupnim napretkom pregovora, čime se Komisiji omogućuje da preporuči odgađanje otvaranja ili zatvaranje drugih pregovaračkih poglavlja;

6.  napominje da je u nedavno objavljenom izvješću Europskog revizorskog suda navedeno da su sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći zajedno s drugim oblicima potpore pomogla Srbiji da provede socijalne i gospodarske reforme i da poboljša upravljanje javnim financijama; međutim, konstatira da reforma pravosuđa znatno zaostaje; poziva Srbiju da se uskladi s pravnom stečevinom EU-a u području državnih potpora; pozdravlja to što se financijska i nefinancijska pomoć EU-a rabila općenito gledajući djelotvorno, kao što je to napomenuo Europski revizorski sud, i potiče vlasti da unaprijede dobre prakse upravljanja i da riješe preostale nedostatke u izradi projekata, provedbi i održivosti; poziva Komisiju da na djelotvoran i učinkovit način nastavi pomagati Srbiji u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći;

7.  izražava zabrinutost zbog činjenice da je većina zakona donesena po hitnom postupku u okviru kojeg nije uvijek moguće u odgovarajućoj mjeri provesti savjetovanja sa zainteresiranim stranama i širom javnošću;

8.  napominje da su poplave u Srbiji iz svibnja 2014. ozbiljno pogodile stanovništvo i nepovoljno utjecale na gospodarstvo; izražava sućut obiteljima žrtava; pozdravlja činjenicu da je EU, kao i pojedinačne države članice, pružio neposrednu i znatnu pomoć na zahtjev Srbije organizacijom konferencije donatora u srpnju 2014.; naglašava da je Komisija pozvala Srbiju da pristupi Mehanizmu EU-a za civilnu zaštitu i pozdravlja činjenicu da je Srbija 16. listopada 2014. izrazila interes za to;

9.  pozdravlja Prvi sporazum o načelima za normalizaciju odnosa sklopljen nakon dijaloga na visokoj razini između premijera Srbije i Kosova 19. travnja 2013.; pozdravlja angažman Srbije u okviru procesa normalizacije odnosa s Kosovom i snažno potiče vlasti Srbije da odigraju konstruktivnu ulogu u tom procesu i u izgradnji dobrosusjedskih odnosa kojima se mogu ostvariti interesi i Srbije i Kosova; napominje da su se pregovori usporili zbog, između ostalog, prijevremenih izbora u Srbiji i na Kosovu; pozdravlja sastavljanje nove vlade na Kosovu, što je važan korak za nastavak dijaloga na visokoj razini koji se održao 9. veljače 2015. i koji je doveo do sporazuma o pravosuđu u Mitrovici, te s tim u vezi pozdravlja konstruktivnu ulogu vlade Srbije u poticanju izabranih predstavnika srpske manjine na sudjelovanje i preuzimanje dužnosti u novoj koalicijskoj vladi u Prištini; poziva Srbiju i Kosovo da u dobroj vjeri i pravovremeno nastave s provedbom već postignutih dogovora te poziva EU da izvrši procjenu uspješnosti uključenih strana u pogledu izvršenja njihovih obveza; poziva srpske i kosovske vlasti da dodatno normaliziraju odnose; poziva obje strane da ulože postojane napore u približavanje albanske i srpske zajednice; ističe da je okvirom za pregovore propisano da se usporedno s općim napretkom pregovora mora ostvarivati napredak u postupku normalizacije odnosa s Kosovom u skladu s poglavljem 35.; naglašava da bi se poglavlje 35. trebalo otvoriti na početku pregovora; smatra da bi potpuna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova ubrzala pristupanje Srbije EU-u;

10.  poziva vlasti Srbije i Kosova da pojačaju suradnju kako bi stale na kraj kriminalnim mrežama koje kontroliraju, iskorištavaju i krijumčare ilegalne migrante s Kosova preko Srbije u pojedine države članice;

11.  poziva Srbiju da odlučnije uskladi svoju vanjsku i sigurnosnu politiku s politikom EU-a, uključujući svoju politiku o Rusiji; žali što Srbija, kada je to od nje bilo zatraženo, nije uskladila svoje odluke s odlukama Vijeća kojima se uvode restriktivne mjere protiv Rusije, imajući na umu, međutim, tradicionalno snažne gospodarske, društvene i kulturne veze između tih dviju zemalja; smatra da Srbija može odigrati ključnu ulogu u odnosima između EU-a i Rusije; pozdravlja aktivno sudjelovanje Srbije u međunarodnim mirovnim operacijama; primjećuje da je Srbija uz počasti ugostila nekoliko osoba na koje se primjenjuje zabrana izdavanja viza za EU i da organizira vojne vježbe s ruskom vojskom;

12.  pozdravlja predsjedanje Srbije OESS-om 2015. i njezine prioritete; napominje da je Srbija u svojstvu predsjedateljice OESS-om voljna poduprijeti sve načine kojima bi se povećali napori za rješavanje postojećih sukoba na području OESS-a mirnim putem; potiče Srbiju da u tom svojstvu iskoristi to predsjedanje kako bi doprinijela stabilizaciji situacije u istočnoj Ukrajini; nadalje, uviđa spremnost Srbije da dodatno promiče regionalnu suradnju; poziva Srbiju da se kao aktualna predsjedateljica OESS-om potrudi da ta organizacija ponovno postane sveobuhvatna platforma za rješavanje sigurnosnih pitanja u Europi;

13.  potiče Srbiju da i dalje surađuje s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, da namijeni više sredstava domaćim suđenjima za ratne zločine i poboljša regionalnu suradnju kako bi se stalo na kraj nekažnjivosti i zadovoljila pravda za žrtve ratnih zločina i njihove obitelji; ističe da se hitno treba donijeti sveobuhvatno zakonodavstvo i izraditi politika za zaštitu svjedoka, jamčiti žrtvama i njihovim obiteljima pravo na odštetu; ponovno ističe svoju potporu inicijativi REKOM;

14.  poziva Srbiju da u duhu pomirenja i dobrosusjedskih odnosa u suradnji sa susjedima i Komisijom razmotri svoj Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine;

15.  poziva Srbiju da pojača suradnju sa susjednim zemljama i da pojača napore u potrazi za nestalim osobama te da omogući potpuni pristup svim bitnim podacima; stoga poziva srpske vlasti da otvore arhive Jugoslavenske narodne armije kako bi se utvrdila istina o tragičnim događajima iz prošlosti i prikupili podaci; nadalje, potiče vlasti da otvore nacionalne arhive i da omoguće transparentan pristup arhivama Jugoslavije i njezine bivše obavještajne agencije, UDBA-e, te da ih dostavi zainteresiranim vladama;

16.  pozdravlja potpisivanje, pod pokroviteljstvom Međunarodnog povjerenstva za nestale osobe, Deklaracije o ulozi države u rješavanju pitanja osoba nestalih uslijed oružanog sukoba i povreda ljudskih prava; naglašava potrebu za jačanjem napora u pronalaženju i identifikaciji nestalih osoba te lociranju masovnih grobnica iz ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te na Kosovu, kao i u jamčenju prava obiteljima žrtava da doznaju sudbinu nestalih članova svoje obitelji;

17.  cijeni konstruktivan pristup srpske vlade odnosima sa susjednim zemljama s obzirom na to da je njime omogućen znatan napredak u ostvarivanju i regionalne suradnje i čvršćih odnosa s EU-om; potiče Srbiju da još prisnije surađuje sa susjednim zemljama i da poduzme daljnje korake u okviru prekogranične suradnje kako bi se poboljšao, između ostalog, gospodarski razvoj pograničnih područja i područja nastanjenih manjinama; naglašava važnost promicanja politike komunikacije i kontakta među mladima u okviru pomirenja; pozdravlja činjenicu da se Srbija općenito pridržava svojih međunarodnih obveza te da je dodatno unaprijedila bilateralne odnose sa svojim susjedima; ponovno ističe ključnu važnost pomirenja; poziva Srbiju da u potpunosti provede bilateralne sporazume sa susjednim zemljama te da pragmatično pristupi otvorenim bilateralnim pitanjima; pozdravlja sastanak između premijera Srbije i Albanije održan 10. studenog 2014. u Beogradu; potiče Srbiju da aktivno i konstruktivno podupire napredak Bosne i Hercegovine prema europskoj integraciji; također pozdravlja činjenicu da je Srbija nastavila aktivno sudjelovati u regionalnim inicijativama, kao što je Proces suradnje u jugoistočnoj Europi;

18.  naglašava ključnu ulogu srpskog parlamenta i civilnog društva u pregovorima o pristupanju; pozdravlja to što je Parlament 4. lipnja 2014. donio Odluku o regulaciji postupak razmatranja prijedloga pregovaračkih stajališta tijekom pregovora o pristupanju; pozdravlja donošenje smjernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces izrade propisa od 26. kolovoza 2014. i poziva na veću uključenost civilnog društva u procesu integracije; poziva vladu da se suzdrži od retorike protiv EU-a i da redovito vodi dijaloge i javna savjetovanja sa svim relevantnim dionicima kako bi zajamčila potpunu transparentnost pregovora i pružila sve informacije potrebne za konstruktivnu raspravu u pogledu funkcioniranja EU-a i članstva u njemu te omogućila sudjelovanje u tom procesu velikog broja tih dionika;

19.  pohvaljuje rad nezavisnih regulatornih tijela i njihov doprinos poboljšanju pravnog okvira i većoj razini odgovornosti državnih institucija; naglašava da državne institucije moraju djelovati na transparentan i odgovoran način; podržava rad neovisnih državnih tijela poput pravobranitelja, povjerenika za informacije od javne važnosti i drugih; poziva državna tijela da štite neovisnost tih tijela i da u potpunosti surađuju s njima u izvršavanju njihovih ovlasti; smatra da bi im vlasti trebale pružiti dostatna financijska i administrativna sredstva za njihov rad; ističe da se njihove preporuke moraju slijediti, a njihova neovisnost poštovati;

20.  osuđuje neosnovane javne kritike ombudsmana koje su izrekli ministri u vladi, ističe da je uloga ombudsmana ključna za sustav provjera i ravnoteža vlasti i poziva vlasti da osiguraju očuvanje neovisnosti i integriteta ombudsmana; poziva vlasti da ombudsmanu osiguraju punu političku i administrativnu potporu za rad i da očuvaju njegovo pravo da zatraži službene dokumente u skladu sa Zakonom o javnom informiranju;

21.  naglašava činjenicu da je Srbija ratificirala glavne konvencije o radničkim pravima Međunarodne organizacije rada (ILO) kao i revidiranu Europsku socijalnu povelju; skreće pozornost na činjenicu da su radnička i sindikalna prava još uvijek ograničena unatoč ustavnim jamstvima te poziva Srbiju da pridonese jačanju tih prava; primjećuje da je radi veće jasnoće nužno uvesti dodatne postupke kojima se uređuje rad sindikata i pravo na štrajk; primjećuje da postoji samo nekoliko sektorskih kolektivnih ugovora od kojih je njih više isteklo te bi ih trebalo ponovno sklopiti; zabrinut je zbog i dalje slabog socijalnog dijaloga i neredovitog savjetovanja sa socijalnim partnerima; poziva na poduzimanje daljnjih koraka kako bi se ojačalo socijalni dijalog i savjetodavnu ulogu tih dionika u izradi zakona;

22.  ponavlja važnost toga da se ljudska prava i temeljne slobode promiču, štite i primjenjuju u svim dijelovima srbijanskog društva bez ikakve diskriminacije i u skladu s europskim i međunarodnim normama; napominje da je akcijski plan za provedbu strategije za borbu protiv diskriminacije donesen 2. listopada 2014. i u njemu se poziva da se poštuju prava žena, osoba s invaliditetom, pripadnika skupina LGBT te svih manjina, nacionalnih, etničkih i seksualnih; poziva vlasti Srbije da ulože daljnje napore u jamčenje jednake zastupljenosti žena u političkom i javnom životu; prima na znanje da je upravni kapacitet u području rodne jednakosti i dalje slab te potiče srbijanske vlasti da ulože dodatne napore u to; pozdravlja odluku vlade Srbije da dopusti organizaciju povorke ponosa, koja je održana u Beogradu 28. rujna bez većih izgreda, i pohvaljuje vladu na njezinoj podršci i policiju zbog toga što je omogućila odvijanje povorke;

23.  pohvaljuje osnivanje nacionalnog vijeća za prava djeteta i potiče to tijelo da u potpunosti iskoristi svoj mandat kako bi svi prioriteti u vezi s pravima djeteta bili uvršteni u akcijske planove koje vlada Srbije razrađuje u sklopu procesa pristupanja;

24.  prima na znanje poduzete korake u provedbi Strateškog i akcijskog plana reforme pravosuđa za razdoblje 2013. – 2018.; pozdravlja donošenje pravila za ocjenjivanje rada sudaca i javnih tužitelja; naglašava ključnu važnost neovisnog pravosuđa i ističe potrebu da se reforma pravosuđa dovrši kako bi se zajamčila potpuna neovisnost i nepristranost sudaca i javnih tužitelja; poziva vlasti da ne odgađaju donošenje nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći pazeći pritom da se i najugroženijim građanima zajamči pristup uslugama besplatne pravne pomoći; ističe važnost rješavanja slučajeva zlouporabe položaja i ovlasti te izražava zabrinutost zbog toga što su ti slučajevi predmetom opširne prekvalifikacije; naglašava da su potrebne ustavne reforme kako bi se zajamčila nezavisnost pravosuđa;

25.  pozdravlja snažni politički poticaj borbi protiv korupcije i daljnju provedbu preporuka Skupine država protiv korupcije (GRECO); pozdravlja činjenicu da je 25. studenog 2014. srpski parlament usvojio zakon o zaštiti zviždača; pozdravlja činjenicu da se provodi nekoliko istraga slučajeva na visokoj razini te da su uloženi napori u poboljšanje koordinacije; ističe da je potrebno uložiti znatne napore u svrhu unaprjeđenja i potpune primjene pravnog okvira za borbu protiv korupcije i podupiranja reformi odgovarajućim resursima; ističe da su odavanja informacija medijima o istragama u tijeku, čime se krši pretpostavka nevinosti, ozbiljan razlog za zabrinutost i da bi ih trebalo istražiti, procesuirati i iskorijeniti u skladu sa zakonom; također osuđuje pritisak koji vrše mediji ili političke stranke na neovisna tijela za borbu protiv korupcije i u tom pogledu smatra da bi trebalo povećati ovlasti i resurse Agencije za borbu protiv korupcije; prima na znanje da se zbog takvih radnji može znatno usporiti napredak pregovora o pristupanju; poziva na poduzimanje daljnjih mjera kako bi se zaštitilo neovisnost i integritet pravosuđa te pristup pravdi;

26.  primjećuje da su korupcija i organizirani kriminal široko rasprostranjeni u regiji te također predstavljaju prepreku demokratskom, socijalnom i gospodarskom razvoju Srbije; smatra da je regionalna strategija i pojačana suradnja između svih zemalja u regiji ključna za učinkovitije rješavanje tih pitanja;

27.  sa zabrinutošću prima na znanje da postoji nedostatak transparentnosti u financiranju političkih stranaka i izbornih kampanja te stoga i visok rizik od korupcije; ističe da financiranje političkih stranaka mora biti transparentno i u skladu s najvišim međunarodnim normama;

28.  pozdravlja donošenje zakona o javnom informiranju i medijima, zakona o elektroničkim medijima i zakona o javnim radiodifuzijskim uslugama i poziva na njihovu trenutačnu provedbu; ističe da prilikom provedbe novog medijskog paketa treba voditi računa i o održivosti javne radiodifuzije na jezicima manjina te o održivosti i financijskoj stabilnosti javnih službi te regionalnih i lokalnih medija; izražava zabrinutost zbog sve gorih uvjeta za potpuno ostvarenje slobode izražavanja u Srbiji i naglašava potrebu za potpunom transparentnošću u pogledu medijskog vlasništva; izražava zabrinutost zbog pritiska i prijetnji kojima su izloženi novinari, što dovodi do povećane samocenzure, te potiče srpske vlasti da poduzmu mjere kako bi se počinitelje privelo pravdi; sa zabrinutošću primjećuje da politički pritisak ugrožava neovisnost medija; ponavlja važnost slobode medija kao jedne od temeljnih vrijednosti EU-a; poziva vlasti Srbije da izgrade okruženje u kojemu se podržava sloboda izražavanja i medija;

29.  poziva vladu Srbije da u potpunosti i bez diskriminacije provede zakon o rehabilitaciji; predlaže vladi Srbije i da dodatno izmijeni zakon o vraćanju oduzete imovine kako bi se otklonile sve postupovne i zakonske prepreke vraćanju u naturi;

30.  pozdravlja izbore za vijeća nacionalnih manjina održane 26. listopada 2014.; ističe važnost vijeća nacionalnih manjina u provedbi prava nacionalnih manjina te poziva Srbiju da se pobrine za to da se očuva razina stečenih prava i ovlasti u okviru postupka njihova zakonskog usklađivanja s odlukom Ustavnog suda Republike Srbije, te važnost toga da im se na transparentan način pruže dostatna sredstva; poziva Srbiju da u cijeloj zemlji omogući dosljednu provedbu zakonodavstva o zaštiti manjina, pa i u pogledu obrazovanja, uporabe jezika i pristupa medijima te vjerskim uslugama na jezicima manjina te o odgovarajućoj zastupljenosti nacionalnih manjina u državnoj upravi, lokalnim i regionalnim tijelima te u nacionalnom parlamentu; potiče predanost Srbije da izradi posebni akcijski plan o položaju nacionalnih manjina u okviru akcijskog plana za poglavlje 23.; potiče vlasti Srbije da poduzmu dodatne mjere radi poboljšanja položaja Roma, posebno kada je riječ o obrazovanju, smještaju i zapošljavanju; potiče vladu da radi na povećanju razine znanja romskog stanovništva o građanskim pravima te da im pruži jednaku razinu sigurnosti; ističe važnost toga da se Romi potiču da sudjeluju u javnom životu; poziva vlasti Srbije da poboljšaju planiranje, koordinaciju i nadzor primjene politika o uključivanju romskog stanovništva te mjera na nacionalnoj i lokalnoj razini;

31.  naglašava važnost povrata imovine crkvama i vjerskim zajednicama manjina zaplijenjene za vrijeme komunističkog režima; naglašava ulogu države u stvaranju nepristrane politike prema povijesnim crkvama u državi, uključujući crkve manjina; ističe da se vjerska sloboda ne može jamčiti bez tog povrata;

32.  prima na znanje da kulturna raznolikost Vojvodine također doprinosi identitetu Srbije i da su stoga zaštita i podržavanje njezinih manjina i održavanje te promicanje stoljetne nacionalne raznolikosti od temeljne važnosti; poziva na to da se višejezičnost i raznolikost očuvaju; nadalje, ističe da se autonomija Vojvodine ne bi trebala sužavati i potiče vladu da bez odgađanja u proceduru pošalje zakon o nadležnostima i financiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine;

33.  uzimajući u obzir važnost Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) za daljnji razvoj prekogranične suradnje između država članica EU-a i njezinih susjeda, poziva vladu Srbije da izradi potreban pravni okvir kojim bi se Srbiji omogućilo da sudjeluje u EGTC-u;

34.  pozdravlja, kao pozitivne korake prema djelotvornijoj javnoj upravi, novu strategiju reforme javne uprave, stvaranje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i snažniju usredotočenost na planiranje i koordinaciju politika nakon uspostave Tajništva za javne politike; izražava zabrinutost zbog manjka transparentnosti pri zapošljavanju u javnoj upravi i zbog administrativnih i upravnih kapaciteta na lokalnoj razini; potiče vlasti da rade na ostvarivanju transparentnog postupka imenovanja i napredovanja javnih službenika i dužnosnika koji se temelji na zaslugama;

35.  potiče vlasti Srbije da provedu strukturne gospodarske reforme kako bi se pospješio rast, poboljšala poslovna i ulagačka klima diljem Srbije i ostvario uravnotežen socijalni i gospodarski razvoj u svim regijama, smanjila visoka razina nezaposlenosti i siromaštva, provela fiskalna konsolidacija i suzbila korupcija, koja je još uvijek najveća prijetnja poslovnoj klimi; sa zabrinutošću primjećuje visoku nezaposlenost mladih i potiče vladu da pristupi rješavanju tog pitanja pružajući mladima odgovarajuće mogućnosti i obrazovanje prilagođeno potrebama tržišta rada; ističe potrebu za time da obrazovni sustav bude pristupačan i popraćen mogućnostima zapošljavanja i osposobljavanja za mlade i pristupom europskim studijskim programima poput programa ERASMUS; pozdravlja donošenje zakona o radu, zakona o stečaju, zakona o privatizaciji i zakona o planiranju i izgradnji, koji predstavljaju pravni okvir za strukturne reforme te za poboljšanje poslovne klime;

36.  poziva na unaprjeđenje poslovnog okruženja provedbom planiranih strukturnih reformi u tom području, jačanjem pravnog sustava i jamčenjem usklađene provedbe zakona; ustraje na hitnoj potrebi da se ukinu administrativne prepreke poslovanju, posebno kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, te ističe važnost nužnog restrukturiranja javnih poduzeća poštujući pritom prava radnika i vodeći računa o važnosti koju radna mjesta u javnom sektoru imaju u očima građana Srbije te o njihovoj dobrobiti i pristupu osnovnim javnim uslugama;

37.  prima na znanje da se radi na izmjenama kaznenog zakona; međutim, primjećuje da je pravna nesigurnost prisutna u privatnom sektoru i nakon usvojenih izmjena; ponovno izražava zabrinutost zbog odredbi novog članka 234. o zloupotrebi položaja i ovlasti koje se još uvijek mogu proizvoljno tumačiti; prima na znanje da je većina bivših slučajeva zlouporabe položaja i ovlasti bilo predmetom opsežne prekvalifikacije, a da pritom nije izvršena odgovarajuća revizija u okviru poglavlja „Zlouporaba odgovornog položaja”, pa stoga poziva da se provede nezavisna i temeljita revizija prekvalificiranih slučajeva kako bi se odmah zaustavili nepravedni dugogodišnji progoni;

38.  čestita Srbiji na organizaciji sastanka na vrhu između Kine i središnje i istočne Europe u Beogradu; pozdravlja planove za pojačanu suradnju i nada se će ona biti usklađena s europskim normama; prima na znanje početne dogovore o projektima u pogledu energije i infrastrukture postignute tijekom sastanka na vrhu te podsjeća Srbiju i druge države u regiji da bi u tim projektima trebalo uzeti u obzir dugoročne ciljeve politika EU-a;

39.  napominje da su pripreme na području energije tek skromno napredovale; ističe da Srbija treba pojačati napore u usklađivanju svojeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Unije u dijelu koji se odnosi na energijsku učinkovitost i obnovljive izvore energije te ukidanje državnih potpora sektoru lignita kako bi se što prije postiglo razdvajanje u sektoru plina i restrukturiranje javnog poduzeća za plin; poziva Komisiju da podrži vladu Srbije u njezinu nastojanju da smanji ovisnost države o uvozu energije diversifikacijom izvora energije; potiče Srbiju da započne reviziju svoje predložene energijske strategije; poziva vladu da uloži više truda u rad na obnovljivim izvorima energije, posebno u pogledu direktive o obnovljivoj energiji, s obzirom na to da je riječ o nužnoj mjeri da se ostvari energijska sigurnost i postignu ciljevi strategije Europa 2020. za obnovljive izvore energije;

40.  žali zbog nedovoljnog napretka u području zaštite okoliša i klimatskih promjena i poziva vlasti Srbije da što prije donesu sveobuhvatnu klimatsku politiku i strategiju na državnoj razini i u skladu s ciljevima EU-a;

41.  zabrinut je zbog toga što se sveučilišne ustanove, zajedno s državnim vlastima i javnim dužnosnicima, nisu suočile s optužbama o plagiranju na sveučilištima;

42.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladi i parlamentu Srbije.

(1) SL L 80, 19.3.2008., str. 46.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0039.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0065.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti