Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2221(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0037/2015

Testi mressqa :

A8-0037/2015

Dibattiti :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Votazzjonijiet :

PV 11/03/2015 - 9.15
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0067

Testi adottati
PDF 349kWORD 117k
L-Erbgħa, 11 ta' Marzu 2015 - Strasburgu
Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015
P8_TA(2015)0067A8-0037/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2015 dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 (2014/2221(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b’mod partikolari l-Artikoli 121(2) u 136 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1175/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta’ pożizzjonijiet tal-budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta’ politika ekonomika(1),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2011/85/UE tat-8 ta' Novembru 2011 dwar ir-rekwiżiti għal oqfsa baġitarji tal-Istati Membri(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1174/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar miżuri ta’ infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1177/2011 tat-8 ta’ Novembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1173/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 473/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjani baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro(7),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom(8),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2014 dwar rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2014 (COM(2014)0400),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-25 ta’ Frar 2014 dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2014(9),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Novembru 2014 dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 (COM(2014)0902),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Jannar 2015 dwar l-aħjar użu tal-flessibbiltà fir-regoli eżistenti tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir(COM(2015)0012),

–  wara li kkunsidra d-dibattitu mar-rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali dwar l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet tal-2015 għas-Semestru Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Frar 2013 dwar it-titjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits kif ukoll tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8–0037/2015),

A.  billi l-irkupru ekonomiku fl-UE naqas b'mod konsiderevoli matul l-2014 iżda, skont il-Kummissjoni Ewropea, għandu prospetti li jirkupra fl-2015 u li saħansitra jagħmel progress akbar fl-2016; billi wara ħames snin mill-bidu tal-kriżi finanzjarja fl-2008, iż-żona tal-euro għadha qed tħabbat wiċċha ma' livelli rekord ta' qgħad 'il fuq minn 12 %; billi t-tkabbir dgħajjef iggrava x-xejriet deflazzjonarji; billi, wara l-kriżi finanzjarja, iż-żona tal-euro b'mod partikolari tispikka bħala żona ta' tkabbir xejn sodisfaċenti, filwaqt li għadd ta' pajjiżi qed jirkupraw b'aktar ħeffa; billi, minkejja pressjoni deflazzjonarja, il-Kummissjoni qed tbassar li l-inflazzjoni għandha titla' minn nofs l-2015 u matul l-2016;

B.  billi l-livell ta' investiment naqas b'madwar EUR 470 biljun mill-eqqel tal-kriżi, u d-distakk tal-investiment huwa stmat għal madwar EUR 230-370 biljun ikkomparat max-xejriet tiegħu fit-tul; billi r-rispons għall-kriżi tad-dejn sovran tal-euro u għall-ineffiċjenza li kixef fil-qafas istituzzjonali Ewropew kien sostanzjali, iżda mhux suffiċjenti biex lill-ekonomija taż-żona tal-euro jagħtiha spinta biżżejjed qawwija ħalli terġa' taqbad it-triq ta' tkabbir rapidu;

1.  Huwa tal-fehma li ż-żona tal-euro għadha qed titħabat mal-konsegwenzi ta' tnaqqis eċċezzjonalment twil fir-ritmu ekonomiku wara l-2008; jirrimarka li l-irkupru għadu fraġli u li għandu jiġi sostnut jekk irriduh iwassal għal tkabbir u impjiegi aktar sostanzjali fiż-żmien medju; jinnota,madankollu, li t-tkabbir fl-2014 għandu bażi usa'; jinnota li l-isfida llum hija li nindirizzaw kemm il-problemi ċikliċi fiż-żmien qasir kif ukoll dawk strutturali fit-tul; jissottolinja li l-pressjonijiet fiż-żmien qasir jafu jwasslu għal miżuri ta' natura tranżitorja li jistgħu jimminaw il-kapaċità għal tkabbir fit-tul; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-politiki fiż-żmien qasir u dawk fit-tul jirrinfurzaw lil xulxin

2.  Jieħu nota tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 tal-Kummissjoni, li għandu l-għan li jippromwovi r-ritorn għal livelli ogħla ta' tkabbir u jsaħħaħ l-irkupru; jappoġġja l-approċċ imsejjes fuq tliet pilastri ewlenin (l-ispinta lill-investiment, l-aċċelerazzjoni tar-riformi strutturali u t-tħaddin ta' konsolidazzjoni fiskali responsabbli li twassal għal tkabbir) bħala t-triq it-tajba għall-ilħiq ta' dawn l-għanijiet; iqis li dan l-approċċ għandu jiġi inkorporat bis-sħiħ fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi (CSRs) li jmiss; jappoġġja s-suġġerimenti tal-Kummissjoni għal titjib tas-Semestru Ewropew permezz ta' semplifikar tal-proċeduri eżistenti, inkluża l-iskeda ta' żmien tiegħu, u permezz ta' aktar involviment tal-parlamenti nazzjonali bil-ħsieb li s-sjieda nazzjonali tissaħħaħ, fid-dawl tal-fatt li fl-2013 l-Istati Membri implimentaw kompletament madwar 9 % biss tas-CSRs; jistieden lill-Kummissjoni tressaq malajr data robusti għall-implimentazzjoni tas-CSRs fl-2014; f'dan il-kuntest, jenfasizza l-ħtieġa li l-proċeduri eżistenti tas-Semestru Ewropew, inkluża l-iskeda ta' żmien tiegħu, jiġu ssemplifikati, u li l-involviment tal-parlamenti nazzjonali jikber, bil-għan li tissaħħaħ is-sjieda nazzjonali tar-riformi strutturali;

3.  Jenfasizza l-importanza u l-valur miżjud tar-Rapporti dwar l-integrazzjoni tas-Suq Uniku fis-snin preċedenti, li jikkontribwixxu għall-prijoritajiet ġenerali stabbiliti fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-Kummissjoni u għall-identifikazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi fil-kuntest tas-Semestru Ewropew; għaldaqstant isibha ferm deplorevoli li r-rapport dwar l-Integrazzjoni tas-Suq Uniku tħalla barra għall-2015;

4.  Jissottolinja l-fatt li s-Semestru Ewropew, introdott fl-2010, qed jistabbilixxi ċiklu annwali ta' koordinazzjoni tal-politika ekonomika li jinvolvi analiżi dettaljata tal-pjanijiet tal-Istati Membri għal riformi baġitarji, makroekonomiċi u strutturali;

5.  Jesprimi tħassib għall-fatt li ħafna Stati Membri għadhom qed jitilfu sehemhom fis-suq fil-livell globali; jemmen li l-ekonomija tal-UE kolha kemm hi jeħtiġilha tagħti spinta akbar lill-kompetittività tagħha fl-ekonomija globali, b'mod partikolari billi tqawwi l-kompetittività fis-swieq tal-prodotti u tas-servizzi ħalli ssaħħaħ l-effiċjenza miksuba permezz tal-innovazzjoni; jinsisti li l-ispejjeż tax-xogħol għandhom jibqgħu allinjati mal-produttività, u li l-pagi għandhom jikkontribwixxu għal sistemi ta' sigurtà soċjali sostenibbli; jenfasizza li l-Istati Membri, huma u jamministraw l-infiq tagħhom skont ir-rekwiżiti tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (PST), għandhom inaqqsu l-infiq kurrenti pjuttost milli jnaqqsu l-impenji ta' investiment, anki jekk ir-regoli ma jqisux il-fatt li l-infiq fuq l-investiment u l-infiq kurrenti għandhom impatti differenti fuq it-tkabbir; jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-aħjar użu tal-flessibbiltà fir-regoli eżistenti tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (COM(2015)0012), peress li tikkjarifika l-proċedura u tispjega r-rabta bejn ir-riformi strutturali, l-investiment u r-responsabbiltà fiskali, filwaqt li jsir l-aħjar użu mill-flessibbiltà li teżisti fi ħdan ir-regoli tiegħu; jilqa' l-proposta mill-Kummissjoni li tissemplifika s-Semestru Ewropew; jirrimarka li approċċi universali fit-tħejjija tas-CSRs għandhom jiġu evitati;

Investiment

6.  Jemmen li n-nuqqas ta' investiment huwa kkawżat minn livell baxx ta' fiduċja, tbassir ta' domanda mrażżna, dejn għoli, nuqqas ta' rieda ta' riskju fis-settur privat, assenza ta' miżuri li jinkoraġġixxu investimenti pubbliċi produttivi, frammentazzjoni tas-swieq finanzjarji, diżingranaġġ bil-mod, tbassir ta' domanda mrażżna aggravat minn miżuri ta' awsterità intiżi biex jikkoreġu nfiq eċċessiv, nuqqas ta' kapaċità xierqa ta' finanzjament u l-fatt li, f'bosta każijiet, l-Istati Membri u l-UE jonqsu milli jieħdu l-azzjoni korretta biex jindirizzaw dawn il-fatturi; jissottolinja li d-diverġenzi fl-investiment jistgħu jiġu kolmati permezz ta' investimenti pubbliċi mmirati u livelli ogħla ta' investimenti f'kumpaniji privati u f'negozji Ewropej; jitlob riformi li jiffaċilitaw klima intraprenditorjali ġdida li tistimola negozji u investimenti ġodda u innovazzjonijiet, bil-possibbiltà ta' redditi fuq l-investimenti bħala fattur kruċjali li jattira l-kapital finanzjarju lejn l-ekonomija Ewropea; jenfasizza li aktar finanzjament tal-investimenti jesiġi sistema finanzjarja li tiffunzjona tajjeb, fejn it-tisħiħ tal-istabbiltà and l-istituzzjonijiet transfruntiera eżistenti jistgħu jiffaċilitaw il-likwidità u t-tiswir tas-swieq, speċjalment għall-impriżi żgħar u medji;

7.  Jilqa' l-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa, li huwa għodda importanti għat-tkattir tal-investiment privat u pubbliku; jinnota li l-pjan huwa intiż sabiex jixpruna investiment addizzjonali, jiżviluppa proġetti ġodda, jattira l-investituri u jerġa' jdaħħal il-fiduċja; iqis, madankollu, li għadu kmieni wisq biex tkun tista' ssir valutazzjoni sinifikanti tal-impatt reali tal-pjan; jinnota li spinta lill-investiment m'għandhiex titqies bħala alternattiva għar-riformi, iżda pjuttost bħala fattur kumplementari għalihom; jinsisti li r-riżorsi tal-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS) għandhom jintużaw biex il-flus jintefqu fuq proġetti b'rendiment ekonomiku jew b'effett soċjali pożittiv wara analiżi tal-kosts u l-benefiċċji; jenfasizza li l-FEIS m'għandux sempliċiment jissostitwixxi proġetti Ewropej kofinanzjati għal dawk finanzjati nazzjonalment; jenfasizza li l-fondi Ewropej għandhom iwasslu għal investiment addizzjonali, u mhux sempliċement jissostitwixxu l-fondi ta' investiment nazzjonali maħsuba għall-konsum; jemmen li l-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa għandu jiffoka l-ewwel nett fuq proġetti li għandhom valur miżjud Ewropew u li għadhom mhux eliġibbli għall-finanzjament bankarju; jenfasizza l-importanza tal-komponenti regolatorji tal-Pjan ta' Investiment f'dak li jirrigwarda t-titjib tal-ambjent għall-investiment; jinnota li l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Investiment tal-Kummissjoni hija kruċjali il-Pjan iġib miegħu l-valur miżjud mixtieq; jenfasizza li l-proġetti ta' investiment jeħtieġ li jintgħażlu bir-reqqa sabiex jiġi evitat li l-pjan jonqos milli jwassal għat-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi fl-Ewropa; ifakkar li r-riżultati tal-Pjan ta' Investiment tal-Kummissjoni għandhom jiġu vvalutati bir-reqqa, speċjalment dwar kif il-proġetti jkunu ġew magħżula u prijoritizzati, kif ukoll biex nevitaw li l-profitt jiġi privatizzat u t-telf soċjalizzat; jisħaq fuq l-interdipendenza bejn l-ingranaġġ tal-Pjan ta' Investiment u l-proġetti reali li jkunu qed jitwettqu; jissottolinja li l-għan li jinkiseb ingranaġġ għoli m'għandux jintlaħaq għad-detriment ta' għażla tajba tal-proġetti, li għandha tqis ukoll il-lok ġeografiku tal-proġetti; jissottolinja l-ħtieġa li niżguraw li l-governanza u l-proċess ta' għażla jkunu ta' kwalità għolja; jinnota li l-Istati Membri fil-programm ta' aġġustament jistennew li l-Pjan ta' Investiment itejjeb u jiffaċilita b'mod sinifikanti l-għotjiet u s-self għan-negozji żgħar u medji, li refgħu l-parti l-kbira tal-piż tal-kriżi fuq spallejhom;

8.  Jistieden lill-Istati Membri jappoġġjaw attivament il-Pjan ta' Investiment, u jikkontribwixxu għall-FEIS, billi jissuplimentaw l-ammonti pprovduti permezz tal-baġit tal-UE u mill-BEI, bil-għan li lis-settur privat jiggwidawh u jinkoraġġuh biex jinvesti;

9.  Jenfasizza li għandu jkun hemm reġim speċjali għall-SMEs taħt il-Pjan ta' Investiment sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ugwali, peress li l-SMEs faċilment jitqiegħdu fi żvantaġġ minħabba d-daqs u l-pożizzjoni tagħhom fis-suq;

10.  Jenfasizza li n-nuqqas ta' aċċess għall-fondi, partikolarment għall-SMEs, huwa wieħed mill-akbar ostakli għat-tkabbir fl-UE; huwa mħasseb li l-SMEs kienu u għadhom isibuha diffiċli jiksbu krediti mill-banek; jemmen li hemm bżonn alternattivi għall-finanzjament bankarju, b'mod partikolari billi jittejjeb l-ambjent tan-negozju għall-kapital ta' riskju, fondi peer-to-peer u l-promozzjoni ta' kooperattivi ta' kreditu, iżda wkoll, b'mod aktar wiesa', billi jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-allokazzjoni effiċjenti tal-kapital permezz ta' swieq kapitali; iqis li swieq kapitali aktar integrati u superviżjoni mtejba fuq istituzzjonijiet finanzjarji huma fundamentali biex dawn l-għanijiet jintlaħqu fiż-żmien qasir u medju; jenfasizza li l-SMEs għandu jkollhom aċċess privileġġjat għall-Pjan ta' Investiment;

11.  Jagħraf li l-enerġija hija fattur importanti għall-kompetittività ekonomika; jisħaq fuq il-ħtieġa li neliminaw l-ostakli għas-suq intern tal-enerġija, inter alia bil-promozzjoni tal-indipendenza enerġetika; jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-progress f'dan il-qasam kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak nazzjonali, u tappoġġja miżuri li jiġġieldu kontra l-frammentazzjoni u d-diffikultajiet fl-implimentazzjoni;

12.  Għadu mħasseb dwar in-nuqqas ta' progress fit-tnaqqis tal-livelli eċċessivi tad-dejn privat; jirrimarka li dan in-nuqqas ta' progress mhuwiex biss preokkupazzjoni għall-istabbiltà finanzjarja, iżda jillimita wkoll il-potenzjal ta' tkabbir tal-UE u jrendi l-politika monetarja tal-BĊE anqas effikaċi; jitlob lill-Kummissjoni tressaq proposti ulterjuri għat-tħejjija ta' proċeduri effikaċi għad-diżingranaġġ fis-settur privat, li jinkludu proċeduri ta' falliment finanzjarju u insolvenza, filwaqt li trawwem qsim ġust u trasparenti tal-kostijiet, minħabba li l-piż enormi tad-dejn li qed itaqqal il-kumpaniji, l-individwi u l-familji huwa wieħed mill-fatturi ewlenin li jillimita l-investiment privat;

Riformi strutturali

13.  Jinnota li għad hemm bżonn ta' riformi strutturali f'għadd ta' pajjiżi; jinnota wkoll li dawk l-Istati Membri li diġà implimentaw b'suċċess programmi ta' aġġustament jew programmi tas-settur finanzjarju rnexxielhom jirritornaw għas-swieq tal-kapital, fejn issa għandhom aċċess għall-kapital b'rati ta' mgħax baxxi; jirrimarka li r-raġunijiet għal dan ir-ritorn kienu, fost l-oħrajn, l-azzjonijiet li ħa l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE); iħeġġeġ lill-Istati Membri fil-bqija taż-żona tal-euro biex ikunu xejn anqas ambizzjużi huma u jimmodernizzaw l-ekonomiji tagħhom; jinnota li l-impatt soċjali tar-riformi u l-effett tagħhom fuq l-impjiegi għandhom jingħataw kunsiderazzjoni xierqa; jenfasizza li politika monetarja tal-BĊE aktar rilassata għandha tkun ikkomplementata minn riformi strutturali ambizzjużi u soċjalment sostenibbli min-naħa tal-Istati Membri;

14.  Jistieden lill-Istati Membri biex is-swieq tax-xogħol tagħhom jagħmluhom aktar effiċjenti, jiżviluppaw politiki aktar attivi tas-suq tax-xogħol intiżi biex joħolqu impjiegi mħallsin tajjeb, jimmodernizzaw is-sistemi ta' protezzjoni soċjali, inklużi s-sistemi ta' pensjonijiet, filwaqt li jissalvagwardjaw l-inklussività, is-sostenibbiltà u l-ġustizzja, u jtejbu u jissemplifikaw l-ambjent legali u amministrattiv għal investimenti tan-negozju; jenfasizza li r-riformi strutturali jeħtiġilhom iwasslu għal tkabbir reali u sostenibbli, aktar impjiegi, kompetittività msaħħa u aktar konverġenza, u li għandhom jiġu kkomplementati b'investimenti mmirati sewwa u aktar fit-tul fl-edukazzjoni, fir-riċerka u fl-iżvilupp, fl-innovazzjoni, fl-infrastruttura, fl-ICT, fl-enerġija sostenibbli u fir-riżorsi umani;

15.  Jistieden lill-Istati Membri jissalvagwardjaw u jsaħħu l-inklussività, is-sostenibbiltà u l-korrettezza tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali, b'mod partikolari għall-persuni l-aktar fil-bżonn, u jtejbu u jissemplifikaw l-ambjent legali u amministrattiv għall-investiment tan-negozju; jenfasizza li l-impjiegi jridu jkunu ta' kwalità, sabiex jikkumbattu l-faqar fost dawk li jaħdmu, u għandhom jindirizzaw id-diverġenza bejn il-pagi tal-irġiel u dawk tan-nisa; jissottolinja li r-riformi ekonomiċi iridu jkunu kkomplementati minn investimenti mmirati sewwa u aktar fit-tul fl-edukazzjoni, fir-riċerka u fl-iżvilupp, fl-innovazzjoni, fl-infrastruttura, fl-ICT u fl-enerġija sostenibbli;

16.  Jenfasizza li t-tnaqqis tad-dipendenza tal-UE fuq sorsi esterni tal-enerġija irid jifforma parti mill-istrateġija tagħha għat-tkabbir; itenni, għaldaqstant, il-bżonn li l-provvisti tal-enerġija esterni jiġu diversifikati, li l-infrastruttura tal-enerġija tal-UE tiġi aġġornata u li s-suq intern tal-enerġija tal-UE jiġi komplut, bħala prijoritajiet ewlenin tal-istrateġija tal-UE għas-sigurtà tal-enerġija;

17.  Jenfasizza li l-UE ma tistax tikkompeti biss fil-kostijiet, iżda jeħtiġilha tkabbar il-produttività permezz ta' investiment sostenibbli fir-riċerka u fl-iżvilupp, fl-edukazzjoni u fil-ħiliet, u fl-effiċjenza tar-riżorsi, fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak Ewropew; jitlob li l-Kummissjoni u l-gvernijiet jagħtu prijorità lil dawn l-oqsma fil-baġits tagħhom; jissottolinja li l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-qgħad fost iż-żgħażagħ huma u jsawru r-riformi, bil-għan li ż-żgħażagħ ma jisfawx imċaħħda mill-opportunitajiet tagħhom mill-bidu nett; iħeġġeġ lill-Istati Membri, f'dan ir-rigward, biex jużaw il-mezzi finanzjarji disponibbli, inklużi dawk taħt il-Garanzija għaż-Żgħażagħ, b'mod aktar rapidu u effiċjenti;

18.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkorporaw l-assistenza finanzjarja u s-sistema ad hoc tat-Trojka fi struttura legali mtejba li tkun konformi mal-qafas ta' governanza ekonomika tal-UE u mad-dritt tal-UE, biex b'hekk jiggarantixxu r-responsabbiltà demokratika; jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat is-segwitu tar-rapporti tat-Trojka adottati f'Marzu 2014 mill-Parlament; jitlob li l-Kummissjoni timplimenta l-konklużjonijiet ta' dawn ir-rapporti; jirrimarka li l-għajnuna finanzjarja tal-UE lil ċerti Stati Membri, li tiġi pprovduta b'termini li jikkombinaw is-solidarjetà mal-kondizzjonalità, tirnexxi l-aktar meta jkun hemm sjieda qawwija u impenn li ssir riforma; ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li jeħtiġilhom jagħmlu valutazzjoni tal-impatt komprensiva tal-impatt rigward programmi ta' assistenza finanzjarja;

19.  Jitlob li l-Kummissjoni tieħu azzjoni urġenti biex tikkumbatti l-frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa; jitlob sistema tat-taxxi li tkun sempliċi u trasparenti; jistieden lill-Istati Membri jilħqu qbil rigward il-proposta dwar bażi komuni konsolidata tat-taxxa korporattiva bħala strument importanti f'dik il-ġlieda, u jemmen li l-proposta tiegħu tad-19 ta' April 2012 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)(11) għandha sservi bħala bażi għal kompromess raġonevoli; itenni t-talba tiegħu li l-Istati Membri jittrasferixxu l-bażi tat-taxxa mix-xogħol lejn bażijiet oħra; jinnota li l-miżuri kontra l-frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa m'għandhomx jimminaw il-prerogattivi tal-Istati Membri. jilqa', madankollu, kooperazzjoni effikaċi dwar arranġamenti tat-taxxa fil-livell Ewropew;

20.  Jisħaq fuq il-ħtieġa ta' riformi fis-sistemi edukattivi sabiex il-ġenerazzjonijiet futuri jkunu jistgħu jippreparaw għall-bżonnijiet, li qed jikbru, tas-swieq tax-xogħol tal-ġejjieni;

21.  Jemmen li l-Istati Membri u l-Kummissjoni għadhom ma wettqux l-impenn tagħhom li jikkompletaw is-suq uniku, speċjalment is-suq uniku għas-servizzi u l-ekonomija diġitali;

22.  Itenni t-talba tiegħu li l-Kummissjoni ttejjeb il-governanza tas-suq uniku; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tallinja l-miri tas-Suq Uniku ma' dawk tas-Semestru Ewropew u tiżgura l-konsistenza bejn il-mekkaniżmi ta' monitoraġġ tat-tnejn li huma; jemmen li għodda analitika separata, magħmula minn indikaturi li jkejlu l-implimentazzjoni tas-suq uniku, tista' sservi ta' gwida utli fir-rigward ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi u tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir; jenfasizza l-importanza u l-valur miżjud tar-Rapporti dwar l-integrazzjoni tas-Suq Uniku fis-snin preċedenti, li jikkontribwixxu għall-prijoritajiet ġenerali stipulati fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-Kummissjoni u l-identifikazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi fil-kuntest tas-Semestru Ewropew; għaldaqstant isibha ferm deplorevoli li r-rapport dwar l-Integrazzjoni tas-Suq Uniku tħalla barra għall-2015; jitlob li l-Kummissjoni tagħmel użu sħiħ mill-miżuri eżistenti kollha stabbiliti bid-dritt tal-UE biex tinfurza l-implimentazzjoni tas-Semestru Ewropew;

23.  Huwa mħasseb dwar it-tendenzi protezzjonisti f'ċerti Stati Membri; jinnota li t-Trattat ma jipprevedix restrizzjoni tal-moviment liberu tal-persuni, is-servizzi jew il-kapital, u jfakkar li l-Kummissjoni jeħtiġilha tissalvagwardja u tinforza dawn il-libertajiet;

24.  Jissottolinja l-fatt li n-nuqqas ta' suq intern tax-xogħol li jiffunzjona sewwa u ta' approċċ bilanċjat għall-immigrazzjoni qed ixekkel it-tkabbir fl-UE; huwa mħasseb dwar it-tendenzi protezzjonisti f'ċerti Stati Membri; jinnota li t-Trattat ma jipprevedix restrizzjoni tal-moviment liberu tal-persuni, is-servizzi jew il-kapital, u jfakkar li l-Kummissjoni jeħtiġilha tissalvagwardja u tinforza dawn il-libertajiet;

25.  Itenni l-importanza li niżguraw il-mobbiltà tax-xogħol (kemm dik transfruntiera u kemm dik transettorjali), titjib tal-produttività tax-xogħol (marbut ma' taħriġ tal-ħiliet għal impjegabbiltà aħjar), kwalità tal-impjiegi u flessibbiltà tas-suq tax-xogħol, filwaqt li nippreservaw l-ambitu meħtieġ tas-sigurtà tax-xogħol, nillimitaw l-użu ta' xogħol prekarju u niżguraw spazju xieraq għan-negozjar kollettiv; jenfasizza li t-tlaqqigħ aħjar tal-provvista u d-domanda tal-ħiliet, kif ukoll il-gwida fl-impjiegi u l-karriera, se jkunu ta' importanza kbira fil-ġejjieni; jemmen li aktar mobbiltà tista' tgħin biex jonqsu l-livelli għolja ta' postijiet tax-xogħol battala li jippersistu flimkien mal-qgħad għoli; jenfasizza l-importanza li tiġi investigata l-impjegabbiltà tal-ħaddiema nisa u taż-żgħażagħ, speċjalment fil-kuntest tat-teknoloġiji emerġenti u s-setturi ġodda, ladarba huma dawn is-setturi li għandhom potenzjal għall-ħolqien tal-impjiegi;

26.  Jilqa' miżuri li l-proċess tas-Semestru Ewropew jagħmluh aktar effikaċi u demokratiku; jirrikonoxxi li r-rekord ta' implimentazzjoni huwa aħjar fil-qasam tal-finanzi pubbliċi, fejn l-għodod ta' sorveljanza huma aktar robusti; jitlob l-integrazzjoni bilanċjata ta' indikaturi dwar l-impjiegi u indikaturi soċjoekonomiċi;

Responsabbiltà fiskali

27.  Jilqa' t-tnaqqis kbir fl-għadd ta' pajjiżi taħt il-proċedura ta' defiċit eċċessiv – li niżel għal 11 fl-2014 minn 24 fl-2011; jinnota li, minħabba dan it-titjib fiskali, il-pożizzjoni fiskali fl-UE issa mistennija tibqa' ġeneralment newtrali fl-2015; jitlob li l-Kummissjoni tivvaluta jekk il-pożizzjoni fiskali tal-UE hijiex kompatibbli mal-ħtieġa ta' tkattir tal-investiment; jesprimi t-tħassib tiegħu, madankollu, dwar l-inugwaljanzi dejjem jikbru, it-tnaqqis fil-kapaċità tal-akkwist, il-livell għoli ta' qgħad fit-tul u tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, u d-dejn pubbliku u privat, li għadu għoli ħafna, f'għadd ta' Stati Membri fiż-żona tal-euro, ċirkustanza li mhux biss tfixkel it-tkabbir iżda wkoll tikkostitwixxi riskju sostanzjali f'każ ta' xokkijiet futuri possibbli; jitlob li l-Kummissjoni tadotta interpretazzjoni prudenti u konservattiva tal-indikaturi tat-tkabbir u teżamina mill-ġdid il-kwalità tal-previżjonijiet ekonomiċi, peress li spiss wisq ġara li previżjonijiet preċedenti tal-Kummissjoni ġew riveduti 'l isfel;

28.  Jaqbel mal-Kummissjoni li l-parti l-kbira tal-Istati Membri jeħtiġilhom ikomplu jippruvaw jiksbu konsolidazzjoni fiskali li tiffavorixxi t-tkabbir; lil dawk l-Istati Membri li għandhom spazju fiskali suffiċjenti, jistedinhom jikkunsidraw li jnaqqsu t-taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali bil-ħsieb li jistimolaw l-investiment privat; jitlob lill-Kummissjoni tressaq rakkomandazzjonijiet konkreti lill-Istati Membri, inklużi dawk li għadhom taħt programmi ta' aġġustament ekonomiku, sabiex isostnu t-tkabbir ekonomiku b'riformi strutturali sostenibbli u soċjalment bilanċjati li jwasslu għall-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, kompetittività msaħħa u aktar konverġenza;

29.  Jinnota l-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-abbozzi ta' pjanijiet baġitarji tal-Istati Membri; jenfasizza li l-eżami tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji għandu jkollu l-għan ta' finanzi sostenibbli; jinsisti fuq l-importanza tal-applikazzjoni għaqlija ta' regoli fiskali u fuq ir-rispett tal-prinċipju ta' trattament ugwali;

30.  Jinnota li rriżulta li biss ħames Stati Membri kienu kompletament konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (PST); jinsisti li l-PST ġie żviluppat b'kunsens bejn l-Istati Membri; jissottolinja li proporzjon kbira ta' nfiq għall-ħlas tal-imgħax fuq id-dejn pubbliku tnaqqas riżorsi li jistgħu jintefqu fuq servizzi pubbliċi u investimenti; jaċċetta, għaldaqstant, li tnaqqis tad-defiċit għadu meħtieġ fil-pajjiżi li għandhom ħafna dejn, iżda jqis li tali konsolidazzjoni fiskali għandha ssir b'mod li jipproteġi lill-utenti vulnerabbli tas-servizzi pubbliċi, jipproteġi l-investiment pubbliku u jżid l-introjtu b'mod ekwu, permezz tat-tkabbir ekonomiku;

Koordinazzjoni msaħħa tal-politiki nazzjonali

31.  Jilqa' r-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija; jilqa' t-tnaqqis gradwali fl-iżbilanċi interni fl-ekonomija tal-UE; jiġbed l-attenzjoni għall-iżbilanċi esterni ta' diversi Stati Membri, inklużi l-bilanċi kummerċjali favorevoli ħafna; jinnota telf ta' sehem fis-suq globali għall-UE kollha kemm hi;

32.  Jirrimarka li l-għan tal-proċedura ta' żbilanċ makroekonomiku mhuwiex biss li tevita effetti negattivi kbar fuq it-tkabbir u fuq l-impjiegi ġewwa pajjiż, iżda wkoll li ma tħallix li politiki nazzjonali li jkunu tfasslu ħażin jaffettwaw Stati Membri oħra fiż-żona tal-euro; jinnota li l-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 2014 ħabbar, permezz tar-Rapport tal-Erba' Presidenti, li d-dibattitu dwar koordinazzjoni aktar mill-qrib tal-politiki ekonomiċi fl-UEM se jsir aktar kmieni fl-2015;

33.  Itenni l-fehma tiegħu li l-qafas ta' governanza ekonomika attwali m'għandux responsabbiltà demokratika suffiċjenti fl-applikazzjoni tar-regoli tiegħu u tal-istituzzjonijiet u l-korpi involuti; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel il-proposti meħtieġa sabiex tindirizza n-nuqqas ta' responsabbiltà demokratika xierqa fil-governanza ekonomika tal-UE;

34.  Jinnota li għandhom jiġu kkunsidrati l-effetti tat-tnaqqis sinifikanti fil-prezzijiet taż-żejt, u jekk dan il-benefiċċju mhux ippjanat għandux jingħadda kompletament lill-konsumaturi ta' fjuwils fossili jew inkella għandux jinqasam, bil-gvernijiet iżidu t-taxxi fuq il-fjuwils fossili sabiex inaqqsu d-defiċits tagħhom, jiffinanzjaw l-investimenti, jevitaw li jimminaw il-politiki dwar it-tibdil fil-klima u jnaqqsu l-effetti deflazzjonarji;

Il-baġit tal-UE

35.  Jenfasizza li l-prinċipju tal-akkuratezza tal-kontijiet pubbliċi għandu jirregola t-tfassil tal-baġits nazzjonali u tal-baġit tal-Unjoni bil-għan li jiġu garantiti konverġenza u stabbiltà fl-UE; jinsab konvint li din l-akkuratezza hija waħda mill-elementi ta' reazzjoni għall-kriżi ta' fiduċja li teżisti bejn l-Istati Membri kif ukoll bejn l-Istati Membri u ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, telf ta' fiduċja li kiber minn mindu faqqgħet il-kriżi finanzjarja reċenti;

36.  Jitlob għalhekk li s-suppożizzjonijiet ekonomiċi użati fit-tfassil tal-baġits nazzjonali jiġu armonizzati; iqis, b'mod partikolari, li għandha ssir valutazzjoni komuni ta' fatturi fis-sitwazzoni ekonomika internazzjonali;

37.  Jitlob aktar uniformità fil-preżentazzjoni tal-kontijiet pubbliċi biex tiffaċilita l-komparabbiltà u tipprevjeni żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi; jitlob, b'mod partikolari, standardizzar tal-mod li bih l-Istati Membri jirreġistraw il-kontribuzzjonijiet tagħhom għall-baġit tal-Unjoni fil-kontabilità tagħhom;

38.  Jistieden lill-Kummissjoni tpatti għal kwalunkwe defiċit demokratiku tas-semestru permezz tal-pakkett ta' miżuri mħabbar għall-2015 dwar l-approfondiment tal-unjoni ekonomika u monetarja;

39.  Iqisha ħaġa kruċjali li l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali jikkollaboraw aktar mill-qrib, fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, rigward il-governanza ekonomika u baġitarja; jimpenja ruħu li japprofondixxi r-relazzjonijiet tiegħu mal-parlamenti nazzjonali fi spirtu ta' sħubija kostruttiva;

40.  Jiddeplora l-fatt li l-ammont ta' kontijiet mhux imħallsa fil-baġit tal-UE jimmina l-kredibbiltà tal-UE u jmur kontra l-objettivi ffissati fl-ogħla livell politiku għat-tkabbir u għall-impjiegi – partikolarment l-impjiegi taż-żgħażagħ – u għas-sostenn tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju, u jibża' li dan se jwessa' d-distakk bejn l-Unjoni u ċ-ċittadini tagħha;

41.  Jappella li r-rieżami postelettorali tal-QFP janalizza, u b'hekk itejjeb, il-valur miżjud tal-finanzjamenti tal-UE għall-objettivi ta' ta' kompetittività, tkabbir, impjiegi u tranżizzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-Unjoni; jitlob li l-Kummissjoni tadotta metodoloġija aktar ċara għat-traċċar tal-fondi u tal-infiq tal-UE relatati mal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020 biex tippermetti titjib fil-valutazzjonijiet tal-impatt;

42.  Jitlob, barra minn hekk, li l-l-Kummissjoni tirrapporta dwar l-impatt potenzjalment negattiv li l-kwistjoni tal-ittardjar tal-pagamenti jaf ikollha fuq l-impenji li l-Istati Membri ħadu fil-kuntest tas-Semestru Ewropew;

43.  Jikkonstata li f'ħafna Stati Membri l-amministrazzjoni pubblika sal-lum għadha ma saritx aktar effiċjenti, anki jekk il-miljoramenti f'dan il-qasam ikunu jservu biex jinkiseb iffrankar bis-saħħa ta' razzjonalizzazzjoni tal-istrutturi u t-tqaċċit tal-burokrazija żejda għall-impriżi u għaċ-ċittadini;

44.  Japprezza l-fatt li l-Kummissjoni, fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għas-sena 2015 tagħha, issottolinjat ir-rilevanza ekonomika tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (inkluża l-inizjattiva favur l-impjiegi taż-żgħażagħ); ifakkar li dawn il-fondi jirrappreżentaw l-10 % tat-total tal-investimenti pubbliċi bħala medja fl-UE, iżda li s-sitwazzjoni tvarja minn pajjiż għall-ieħor, u f'xi Stati Membri jistgħu jammontaw għal saħansitra 80 % tal-investimenti pubbliċi; jenfasizza li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej jikkostitwixxu eżempju tajjeb tas-sinerġija bejn l-baġit Ewropew u l-baġits nazzjonali abbażi ta' objettivi maqbula b'mod konġunt minquxa fi ftehimiet ta' sħubija dwar it-tkabbir u l-investimenti bi qbil mal-istrateġija Ewropa 2020; isostni kull sforz fid-direzzjoni tal-akkomunament intelliġenti ta' mezzi baġitarji Ewropej u nazzjonali bil-għan li jinkisbu gwadanji f'termini ta' effiċjenza, stimolazzjoni ekonomika u defiċits nazzjonali aktar baxxi permezz ta' effett pożittiv ta' riżorsi kondiviżi;

45.  Jenfasizza l-bżonn urġenti li l-evażjoni tat-taxxa, li potenzjalment qiegħda ċċaħħad lill-baġit tal-UE minn riżorsi sostanzjali, tiġi indirizzata b'mod effikaċi;

46.  Jitlob li l-Kummissjoni tippreżenta analiżi tal-impatt possibbli ta' ridistribuzzjoni ta' fondi mill-programmi tal-UE bħall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u Orizzont 2020;

47.  Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu fondi mal-pjan ta' investiment li jfittex li jimmassimizza l-impatt tal-infiq pubbliku u jattira l-investiment privat;

o
o   o

48.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-parlamenti nazzjonali u lill-Bank Ċentrali Ewropew.

(1) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 12.
(2) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 41.
(3) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 8.
(4) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 33.
(5) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 25.
(6) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 1.
(7) ĠU L 140, 27.5.2013, p. 11.
(8) ĠU L 140, 27.5.2013, p. 1.
(9) Testi adottati, P7_TA(2014)0129.
(10) Testi adottati, P7_TA(2013)0036.
(11) ĠU C 258 E, 7.9.2013, p. 134.

Avviż legali - Politika tal-privatezza