Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2212(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0018/2015

Testi mressqa :

A8-0018/2015

Dibattiti :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Votazzjonijiet :

PV 11/03/2015 - 9.17
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0069

Testi adottati
PDF 453kWORD 141k
L-Erbgħa, 11 ta' Marzu 2015 - Strasburgu
Il-governanza tas-Suq Uniku fis-Semestru Ewropew 2015
P8_TA(2015)0069A8-0018/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2015 dwar il-governanza tas-Suq Uniku fil-qafas tas-Semestru Ewropew 2015 (2014/2212(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2014 bit-titolu “Stħarriġ Annwali ta' Tkabbir 2015” (COM(2014)0902),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2013 bit-titolu ‘Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2014’ (COM(2013)0800) u r-rapport tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2013 bit-titolu ‘Suq Uniku għat-tkabbir u l-impjiegi: Analiżi tal-progress li sar u tal-ostakli li għad fadal fl-Istati Membri – Kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2014’ (COM(2013)0785),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-28 ta' Novembru 2012 bit-titolu ‘L-Istat ta' Integrazzjoni tas-Suq Uniku 2013 – Kontribuzzjoni għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2013’ (COM(2012)0752),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-8 ta’ Gunju 2012 bit-titolu ‘Governanza Aqwa tas-Suq Uniku’ (COM(2012)0259),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bit-titolu: ‘Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ (COM(2010)2020),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Marzu 2014 bit-titolu "Evalwazzjoni tal-istrateġija tal-Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv (COM(2014)0130),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2014 bit-titolu ‘Is-Semestru Ewropew 2014: Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi – Nibnu t-tkabbir’ (COM(2014)0400),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Ottubru 2012 bit-titolu ‘Att dwar is-Suq Uniku II – Flimkien għal tkabbir ġdid’ (COM(2012)0573),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' April 2011 intitolata “L-Att dwar is-Suq Uniku – Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja – 'Flimkien għal tkabbir ġdid'” (COM(2011)0206),

–  wara li kkunsidra r-rapport tad-9 ta’ Mejju 2010 ta’ Mario Monti lill-President tal-Kummissjoni Ewropea bit-titlu “Strateġija ġdida għas-suq uniku. Għas-servizz tal-Ekonomija u s-Soċjetà Ewropea’,

–  wara li kkunsidra l-istudju ta' Settembru 2014 bit-titolu ‘The Cost of Non-Europe in the Single Market’ (Il-Kost tan-Non-Ewropa fis-Suq Uniku) li ġie kkommissjonat mill-Kumitat IMCO,

–  wara li kkunsidra l-istudju ta' Settembru 2014 bit-titolu ‘Indicators for Measuring the Performance of the Single Market– Building the Single Market Pillar of the European Semester’ (L-indikaturi biex jitkejjel ir-rendiment tas-Suq Uniku – Nibnu l-Pilastru tas-Suq Uniku tas-Semestru Ewropew)’ li ġie kkommissjonat mill-Kumitat IMCO,

–  wara li kkunsidra l-istudju ta' Settembru 2014 bit-titolu ‘Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to Growth’ (Il-Kontribut tas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur għat-Tkabbir) li ġie kkommissjonat mill-Kumitat IMCO,

–  wara li kkunsidra l-edizzjoni ta' Lulju 2014 tat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Uniku onlajn,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-26 u s-27 ta' Ġunju 2014,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-20 u l-21 ta' Marzu 2014,

–  wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet tal-Kunsill tal-Kompetittività tal-25 u s-26 ta' Settembru 2014 dwar l-istrateġija Ewropa 2020 għat-tkabbir u l-impjiegi,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2013 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-governanza tas-Suq Uniku(1), u r-rispons ta' segwitu tal-Kummissjoni adottat fit-8 ta' Mejju 2013,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Frar 2014 dwar il-governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew(2), u r-rispons ta' segwitu tal-Kummissjoni adottat fit-28 ta' Mejju 2014,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet għall-2014(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0018/2015),

A.  billi fil-kuntest tar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-Istrateġija Ewropa 2020, is-Suq Uniku u s-Suq Uniku diġitali (DSM) għandhom jiġu kkunsidrati bħala żewġ għodod ewlenin sabiex jitkebbes mill-ġdid it-tkabbir ekonomiku u jinħolqu impjiegi ta’ kwalità fl-UE, filwaqt li fl-istess ħin jiġi żgurat li jkun hemm komplementarjetà mal-muturi aktar tradizzjonali tat-tkabbir, pereżempju billi tagħti spinta lill-investiment fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, fit-taħriġ u fl-edukazzjoni, filwaqt li tingħata attenzjoni partikulari lill-ħtiġijiet tal-SMEs;

B.  billi l-istrateġija tas-Suq Uniku teħtieġ approċċ olistiku li jqis it-tħassib taċ-ċittadini, il-konsumaturi u l-SMEs u li jipproġetta l-prijoritajiet tas-Suq Uniku fl-oqsma politiċi kollha, sabiex tiżgura l-ikkompletar ta' Suq Uniku vijabbli li jservi ta' katalist għall-irkupru ekonomiku u t-tkabbir sostenibbli;

C.  billi hemm bżonn li tissaħħaħ il-governanza tas-Suq Uniku fis-Semestru Ewropew bħala prijorità orizzontali fil-politiki differenti tal-Unjoni, li tippreserva l-bilanċ meħtieġ bejn id-dimensjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali, u biex titjieb il-kwalità tat-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar tar-regoli li jirregolaw is-Suq Uniku sabiex dawn jiffunzjonaw kemm f’termini prattiċi kif ukoll ekonomiċi, u jitnaqqas ukoll b’mod sinifikanti t-tul tal-proċeduri ta’ ksur;

D.  billi l-Governanza tas-Suq Uniku fis-Semestru Ewropew u s-CSRs korrispondenti għal Ewropa aktar kompetittiva varaw proċess pożittiv ħafna, li jiġġenera impjiegi ta’ kwalità flimkien ma' tkabbir ekwu li aktar jattira l-investituri;

E.  billi, aktar minn 20 sena wara l-ħolqien uffiċjali tiegħu, is-Suq Uniku għadu ma tlestiex għalkollox, prinċipalment minħabba li l-Istati Membri għadhom ma ttrasponewx jew għadhom ma implimentawx bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;

F.  billi l-istrateġija tas-Suq Uniku tal-UE teħtieġ tiġi affrontata b'koerenza u determinazzjoni, u li tiġi kkoordinata u bbażata fuq approċċ olistiku u ftehim pragmatiku, komprensiv u mifrux appoġġjat mill-Istati Membri kollha u l-istituzzjonijiet tal-UE; billi għad hemm bżonn ta' tmexxija b’saħħitha, impenn u koordinazzjoni min-naħa tal-istituzzjonijiet tal-UE kollha, speċjalment mill-Presidenti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill, kif ukoll responsabbiltà politika ċara, kooperazzjoni u solidarjetà min-naħa tal-Istati Membri sabiex jiġu implimentati u infurzati bis-sħiħ id-direttivi u r-regolamenti relatati mas-Suq Uniku, u biex tiżdied il-kredibbiltà tas-Suq Uniku u l-fiduċja fih u fil-ġestjoni tiegħu;

G.  billi għalkemm jeżistu diversi strumenti, l-aktar fil-forma ta' indikaturi speċifiċi, biex titkejjel il-prestazzjoni ekonomika tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew, s'issa dawn għad ma kellhomx impatt ċar fuq il-politika;

H.  billi għandu jsir sforz massimu biex mhux biss jiġu żgurati ċ-ċarezza, is-simpliċità, l-operabilità u l-infurzabilità tal-leġiżlazzjoni iżda wkoll biex jiġi stabbilit qafas prevedibbli u stabbli għall-valutazzjoni ta' kif il-leġiżlazzjoni fiż-żona tas-Suq Uniku taħdem fil-prattika;

I.  billi, jeħtieġ li jkun hemm Suq Uniku effettiv u li jiffunzjona tajjeb, ibbażat fuq ekonomija soċjali tas-suq sostenibbli u ferm innovattiva u kompetittiva, sabiex tingħata spinta lit-tkabbir sostenibbli u lill-kompetittività, biex jiġi attirat l-investiment, biex tiġi promossa l-koeżjoni soċjali u biex jinħolqu l-impjiegi sabiex l-ekonomija tal-Ewropea terġa' tieħu r-ruħ; billi Suq Uniku aktar fil-fond u aktar ġust b'bażi industrijali msaħħa huwa fost l-ogħla prijoritajiet tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015; billi l-Istati Membri u l-UE għandhom ifasslu flimkien politika industrijali Ewropea, li tibni fuq il-ħidma li diġà twettqet f'dan il-qasam fis-snin riċenti u li tiffoka fuq setturi strateġiċi, ukoll bil-ħsieb li jinkisbu l-għanijiet stabbiliti fil-programm ta' ħidma; billi s-Suq Uniku huwa meħtieġ ukoll sabiex jippermetti li l-ħtiġijiet taċ-ċittadini, tal-konsumaturi u tan-negozju jitqiesu b'mod adegwat u jiżgura li l-politiki proposti jistgħu jipprovdu valur miżjud għaċ-ċittadini Ewropej u atturi oħra;

J.  billi jeħtieġ li jkun hemm fokus aktar qawwi fuq is-Suq Uniku fil-kuntest tas-Semestru Ewropew sabiex jiġi sfruttat aħjar il-potenzjal tiegħu għat-tkabbir u l-impjiegi, biex it-tisħiħ tas-Suq Uniku jitqiegħed fil-qalba tal-Istrateġija Industrijali Ewropea, biex l-effetti pożittivi tiegħu jiġu kkomunikati aħjar u biex iċ-ċittadini u n-negozji jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ minnu;

K.  billi l-Istati Membri impenjaw ruħhom li jikkompletaw is-suq intern tal-enerġija sal-2014 u li jintegraw "il-gżejjer tal-enerġija" fis-suq intern tal-enerġija sal-2015;

L.  billi suq intern tal-enerġija integrat bis-sħiħ huwa indispensabbli għall-objettivi ġenerali tal-Unjoni tas-sigurtà u s-sostenibilità tal-enerġija, u huwa ta' valur kruċjali għall-kompetittività globali tagħha, it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' impjiegi ġodda, kif rikonoxxut fl-Att dwar is-Suq Uniku II u l-istrateġija Ewropa 2020;

I.  Il-bini tal-pilastru tas-Suq Uniku tas-Semestru Ewropew

1.  Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-governanza tas-Suq Uniku billi tiżviluppa sett ta' strumenti analitiċi biex tkejjel b'mod aħjar il-prestazzjoni ekonomika u regolatorja tas-Suq Uniku fi ħdan il-qafas tal-pilastru tas-Suq Uniku tas-Semestru Ewropew; jemmen li tali strument analitiku jista' jipprovdi input utli għas-CSRs, l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (SAT), il-gwida tal-Kunsill Ewropew lill-Istati Membri, u l-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali bil-għan li jiġu implimentati linji gwida tas-Suq Uniku;

2.  Jenfasizza l-importanza u l-valur miżjud tar-rapporti ta’ integrazzjoni tas-Suq Uniku tas-snin preċedenti, minħabba l-kontribut tagħhom għall-prijoritajiet ġenerali stabbiliti fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-Kummissjoni u l-identifikazzjoni tas-CSRs fil-kuntest tas-Semestru Ewropew; għaldaqstant isibha ferm deplorevoli li r-rapport tal-Integrazzjoni tas-Suq Uniku tħalla barra għall-2015;

3.  Barra minn hekk, jiddispjaċih dwar l-ommissjoni tar-rapport dwar l-integrazzjoni tas-Suq Uniku peress li qed isseħħ fi żmien meta l-Parlament u l-Kummissjoni kienu qed jimpenjaw ruħhom li jiżviluppaw indikaturi speċifiċi biex jivvalutaw l-integrazzjoni tas-suq intern u l-benefiċċji potenzjali kollha ta’ integrazzjoni mmirata ulterjuri fl-oqsma prinċipli tat-tkabbir; jitlob, għalhekk, li jitqawwew l-isforzi intiżi biex jiżguraw li r-regoli li diġà qegħdin fis-seħħ jiġu implimentati u infurzati aħjar;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkjarifika r-ristrutturar tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2015, u tispjega għaliex naqset milli tippubblika studju ta’ kontribuzzjoni dwar l-istat attwali ta’ integrazzjoni tas-Suq Uniku fir-rigward tal-oqsma prinċipali bl-akbar potenzjal ta’ tkabbir; jitlob lill-Kummissjoni tippubblika tal-anqas id-data miġbura dwar is-Suq Uniku sabiex tikkumplementa l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir ta’ din is-sena;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta, kemm jista’ jkun malajr fl-2015, rapport dwar l-istat ta’ Integrazzjoni tas-Suq Uniku sabiex dan ir-rapport ikun jista’ jistabbilixxi r-rotta għall-pilastru tas-Suq Uniku tas-Semestru Ewropew 2015; jenfasizza, madankollu, li fil-futur jeħtieġ li jiġi kkunsidrat mill-ġdid iż-żmien tar-rapport; huwa tal-fehma li, għal impatt massimu, anke fir-rigward tas-CSRs, dan ir-rapport għandu jiġi ppubblikat flimkien mal-SAT;

6.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta rapport obbligatorju kull sena bil-għan li jiġi mmonitorat il-funzjonament tas-Suq Uniku fi ħdan il-proċess tas-Semestru Ewropew, u li jippreżenta analiżi tal-istat tal-integrazzjoni tas-Suq Uniku fl-oqsma prinċipali bl-akbar potenzjal ta’ tkabbir; jistieden lill-Kummissjoni tidentifika l-prijoritajiet tal-politika fil-kuntest tal-SAT, li jikkontribwixxu biex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tat-tkabbir tas-Suq Uniku, u biex jitneħħew l-ostakoli li fadal għal integrazzjoni ulterjuri;

7.  Jinnota l-appoġġ fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2015 għal Suq Uniku integrat li joffri lill-konsumaturi l-istess possibbiltajiet bħal fis-swieq lokali tagħhom, u jenfasizza li d-drittijiet mogħtija lill-konsumaturi onlajn m’għandhomx ikunu anqas minn dawk offruti fis-swieq tradizzjonali tagħhom stess;

8.  Jenfasizza r-rikonoxximent fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2015 li, sabiex il-kompetittività fl-Ewropa tiżdied, jeħtieġ li tiġi evitata regolazzjoni li timponi piżijiet żejda, b’mod partikulari għall-SMEs, jitjieb l-aċċess għall-finanzi u tiġi żgurata l-kwalità tal-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni;

9.  Jinnota l-benefiċċji potenzjali offruti bl-immodernizzar tal-amministrazzjoni kif muri fl-SAT u kif dan jista’ jgħin biex jitneħħew il-burokrazija u l-ostakli regolatorji, u b'hekk jgħin lin-negozji u liċ-ċittadini billi jqawwi l-kompetizzjoni, l-impjiegi u t-tkabbir fl-Ewropa;

10.  Jitlob li jkun hemm tiġdid komprensiv tal-qafas għall-governanza tas-Suq Uniku u tisħiħ tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni u applikazzjoni korretti, fil-mument opportun, u effettivi, tar-regoli tas-Suq Uniku; jenfasizza l-ħtieġa li s-Suq Uniku jintuża bħala t-tielet pilastru tas-Semestru Ewropew sabiex jiġu koperti għadd ta' prijoritajiet ċari relatati mal-ekonomija reali, filwaqt li jiġu rrispettati bis-sħiħ il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità fi ħdan l-UE;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu kont sħiħ tal-oqsma ewlenin ta' tkabbir u tal-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità għall-bini ta' Suq Uniku tal-UE adatti għas-seklu 21, li ġew identifikati preċedentement mill-Kummissjoni u komplew jiġu speċifikati fl-istudju ta' Settembru 2014 bit-titolu ‘The Cost of Non-Europe in the Single Market’ (Il-Kost tan-Non-Ewropa fis-Suq Uniku) u inklużi s-servizzi, is-Suq Uniku Diġitali u, b'mod partikolari, il-kummerċ elettorniku, l-acquis tal-konsumaturi, l-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet, u l-moviment liberu ta' prodotti; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tlesti s-Suq Uniku fit-trasport u l-enerġija;

12.  Jikkunsidra li jeħtieġ li tiġi definita sistema ta' kejl integrata, li tikkombina diversi metodoloġiji bħal indikaturi komposti, sett sistematiku ta' indikaturi u strumenti settorjali, sabiex titkejjel il-prestazzjoni tas-Suq Uniku bil-għan li tiddaħħal fis-Semestru Ewropew; jenfasizza li, sabiex jitkejjel u jiġi pprovdut inċentiv għall-approfondiment tas-Suq Uniku fl-oqsma prijoritarji ewlenin, għandhom jiġu kkunsidrati indikatur ewlieni u mira għal dan l-indikatur fir-rigward tal-integrazzjoni tas-Suq Uniku;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi metodoloġija għall-miri kwantitattivi għat-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi fil-livell Ewropew; jinnota l-esperjenzi pożittivi f'ċerti Stati Membri li stabbilixxu miri ta' tnaqqis nett bl-għan li jnaqqsu l-ispejjeż tal-konformità; jitlob li din il-metodoloġija tiġi kkunsidrata fl-inizjattiva l-ġdida tal-Kummissjoni dwar it-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi;

14.  Jinnota li fil-kuntest tal-valutazzjoni tal-impatti ekonomiċi fuq is-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew, għandhom isiru aktar sforzi biex tiġi promossa l-provvista ta' dettalji adegwati dwar il-metodoloġija applikata u d-data użata, sabiex jiġu żgurati l-kredibbiltà u l-komparabbiltà tar-riżultati miksuba, jiġu stabbiliti l-konnessjonijiet rilevanti ma' valutazzjonijiet ex-post u jintwerew nuqqasijiet fid-data meħtieġa biex jitwettqu l-valutazzjonijiet;

15.  Itenni t-talba tiegħu biex il-proċeduri jipprovdu l-involviment xieraq tal-Parlament Ewropew fiċ-ċiklu ta' governanza ekonomika, jippreżentaw l-adozzjoni, mill-Parlament u mill-Kunsill, ta' miżuri oħra neċessarji, b'mod partikolari, miżuri li jindirizzaw l-qosma fejn il-qafas regolatorju tal-Unjoni ġie stabbilit skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja stabbilita fl-Artikolu 294 TFUE;

16.  Jiddispjaċih li s-CSRs ma ġewx allinjati suffiċjentement mal-miri ta' Ewropa 2020; jitlob, għalhekk, għal sforzi aktar determinati biex imexxu u jikkoordinaw il-politiki nazzjonali u tal-UE u għall-kontinwazzjoni tal-miżuri speċifiċi li huma meħtieġa biex jissaħħaħ is-Suq Uniku u jiġi sfruttat il-potenzjal tiegħu bil-għan li tingħata spinta lit-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-kompetittività u jinħolqu l-impjiegi, b’mod partikolari għaż-żgħażagħ;

17.  Jemmen li hemm bżonn li s-sjieda tas-CSR mill-parlamenti nazzjonali tissaħħaħ; iħeġġeġ lill-Istati Membri jipprovdu l-possibbiltà għall-Kummissjoni li tippreżenta s-CSRs fil-parlamenti nazzjonali qabel l-adozzjoni tagħhom mill-Kunsill; jitlob, barra minn dan, lill-Istati Membri juru aktar impenn għall-implimentazzjoni tas-CSRs u jittrasponu l-objettivi tal-UE b'mod rigoruż fl-objettivi tagħhom stess fil-livell nazzjonali; jikkunsidra, għalhekk, li l-Istati Membri għandhom jirrapportaw annwalment u b'mod dettaljat dwar l-implimentazzjoni tas-CSRs dwar l-oqsma tas-Suq Uniku; itenni, barra minn hekk, it-talba tiegħu li l-Kummissjoni tirrapporta lill-kumitat kompetenti tal-Parlament dwar il-miżuri meħuda biex jiżguraw il-progress fl-implimentazzjoni tas-CSRs u l-progress li nkiseb s’issa; jistieden lill-Istati Membri jispjegaw ir-raġunijiet għall-varjazzjonijiet sinifikanti fir-rigward tas-CSRs lill-kumitat kompetenti tal-Parlament;

18.  Jappoġġja l-enfasi mqiegħda fuq l-importanza tat-tneħħija ta' restrizzjonijiet u ostakli mhux ġustifikati għal dħul fis-setturi ewlenin bħal pereżempju s-servizzi tal-konsumaturi, il-kummerċ elettroniku u s-servizzi kummerċjali fis-CSRs għall-2014; iħeġġeġ lill-Istati Membri kkonċernati jagħtu l-ogħla importanza lil dawn ir-rakkomandazzjonijiet u biex, bħala prijorità immedjata, ineħħu dawn l-ostakli għat-tkabbir tas-Suq Uniku;

19.  Jitlob li s-CSRs li jmiss fiċ-ċiklu tas-Semestru Ewropew 2014 għandhom jirriflettu r-riżultati tar-rapport dwar l-integrazzjoni tas-Suq Uniku b'mod aktar b'saħħtu u rigoruż minn qabel;

20.  Jiddispjaċih għall-fatt li l-Kummissjoni s’issa għadha ma kkunsidratx il-promozzjoni tas-Suq Uniku bħala prijorità fil-qafas tas-Semestru Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni biex il-governanza tas-Suq Uniku, b’mod partikolari fir-rigward tal-miżuri ffukati fuq l-impjiegi, it-tkabbir u l-kompetittività, tagħmilha parti essenzjali tal-fażijiet sussegwenti kollha tal-proċess tas-Semestru Ewropew; ifakkar lill-Kummissjoni li Suq Uniku ġenwin f’dawn l-oqsma jagħti spinta sinifikanti lit-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi fl-UE; jappella sabiex l-opportunità provduta b'dan il-qafas ġdid tinħataf u sabiex l-oqsma ewlenin għat-tkabbir u l-miżuri inklużi fl-Atti I u II dwar is-Suq Uniku jiġu żviluppati kemm jista’ jkun, filwaqt li jenfasizza l-ħtieġa li jitqiesu t-tħassib u l-aspettattivi taċ-ċittadini;

21.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ integrat mill-UE, l-Istati Membri, ir-reġjuni, il-muniċipalitajiet, is-sħab soċjali u l-partijiet interessati fl-implimentazzjoni u l-iżvilupp ta’ politiki sabiex l-ekonomija soċjali tas-suq titmexxa ’l quddiem; 

22.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lir-reġjuni jiżguraw l-implimentazzjoni sħiħa tal-fondi tal-UE għall-perjodu 2007-2013; jinnota l-opportunità għall-Istati Membri u r-reġjuni biex ifasslu l-politiki u l-investimenti tagħhom fil-perjodu 2014-2020 lejn setturi fejn jiġu ġġenerati aktar tkabbir u impjiegi, b’mod speċjali għaż-żgħażagħ, bħas-Suq Uniku Diġitali, l-enerġija, is-servizzi u l-ekonomija ħadra, filwaqt li jsir investiment ukoll fir-RŻI fuq bażi ġenwina u orjentata fuq il-kwalità b'tali mod li jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għall-infrastruttura tan-netwerk;

II.  Il-potenzjal mhux sfruttrat tas-Suq Uniku fl-oqsma prinċipali ta' tkabbir

23.  Ifakkar li s-Suq Uniku hu mutur ewlieni għat-tkabbir u l-impjiegi u għandu rwol indispensabbli biex jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv; jinnota, madankollu, li dan il-potenzjal għadu mhux qed jiġi sfruttat f'diversi aspetti;

24.  Ifakkar it-tliet prijoritajiet stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020:

     - l-iżvilupp ta’ ekonomija bbażata fuq l-għarfien u l-innovazzjoni;
     - il-promozzjoni ta' ekonomija aktar effiċjenti fl-użu ta' riżorsi, aktar ekoloġika u aktar kompetittiva;
     - il-promozzjoni ta’ ekonomija b’livell għoli ta’ impjiegi li twassal għal koeżjoni soċjali u territorjali;

25.  Jilqa’ l-approċċ il-ġdid tal-Kummissjoni fl-SAT għall-2015 li jagħti spinta koordinata għall-investiment fl-UE sabiex tiżdied id-domanda domestika u titrawwem ekonomija aktar kompetittiva; jemmen bis-sħiħ li, bil-ħsieb li nkunu kemm jista’ jkun ambizzjużi, hemm bżonn li tingħata prijorità lill-investimenti li jinkoraġġixxu l-ekonomija diġitali u l-ħolqien ta’ suq intern aktar kompetittiv f’kooperazzjoni mal-Istati Membri;

26.  Huwa mħasseb ħafna dwar il-livelli li qed jinżlu tal-investiment privat fl-Ewropa u n-nuqqas ta’ fiduċja tal-investituri privati, li qed iwasslu għal nuqqas ta’ rieda biex jinvestu, b’mod partikolari b'konsegwenza tan-nuqqas ta’ riformi strutturali, in-nuqqas ta’ strateġija tal-UE favur it-tkabbir, u l-ostakli persistenti fi ħdan is-Suq Uniku għat-tkabbir f’oqsma bħall-kummerċ elettroniku; jistieden lill-Istati Membri jappoġġjaw attivament il-Pjan ta' Investiment, u jikkontribwixxu għall-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku, billi jissuplimentaw l-ammonti pprovduti permezz tal-baġit tal-UE u mill-BEI, bil-għan li jiggwidaw u jħeġġu l-investiment mis-settur privat;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lir-reġjuni u lill-partijiet interessati rilevanti kollha biex jiffokaw fuq l-ekonomija reali meta jfasslu u jiżviluppaw l-politiki ta’ investiment li, min-naħa tagħhom, għandhom jattiraw l-investiment privat; barra minn hekk, jitlob ukoll li jkun hemm investiment fit-taħriġ kemm tal-individwi kif ukoll tal-kumpaniji għall-era diġitali, inklużi l-aħħar teknoloġiji fis-settur tal-enerġija, billi dan jipproduċi effett ta’ lieva, li jiżgura netwerk diġitali globali, appoġġ għall-edukazzjoni u R+I ta’ kwalità, li jwassal għal progress solidu fil ksib ta’ Suq Uniku fis-settur tat-trasport, biex b’hekk inkunu nistgħu nikkompetu fuq l-istess livell mas-setgħat dinjin ewlenin;

28.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-qafas regolatorju għall-SMEs, minħabba l-kapaċità ta’ ħolqien ta’ impjiegi tagħhom; jitlob li jiġu massimizzati l-opportunitajiet ippreżentati mill-programm COSME mhux biss f'termini tat-trawwim tal-intraprenditorija fl-Ewropa, iżda wkoll tat-titjib tal-aċċess tal-SMEs għall-finanzi u għas-swieq kemm tal-UE kif ukoll dawk globali;

29.  Jenfasizza l-bżonn li ssir rabta bejn l-investiment u l-innovazzjoni u l-intraprenditorija, billi jiġu mmassimizzati l-opportunitajiet offruti mill-ekonomija u s-soċjetà diġitali u tiġi żviluppata politika industrijali Ewropea intelliġenti; jinnota li dan l-investiment għandu jqis b'mod partikolari l-SMEs, li jiffaċċjaw l-akbar problemi biex jaċċessaw l-investiment, u għandu jinkludi miżuri prattiċi biex jappoġġja l-istart-ups u l-intraprenditorija soċjali u l-innovazzjoni bħala sors ta’ impjiegi għall-ġejjieni għaż-żgħażagħ;

30.  Jenfasizza l-ħtieġa li jitkebbes mill-ġdid l-ispirtu imprenditorjali fl-Ewropa permezz ta’ miżuri prattiċi, li jfisser li jkun żgurat aċċess faċli għall-kreditu għall-SMEs, partikolarment dawk marbuta ma’ setturi ewlenin; jappella wkoll sabiex jiġu promossi forom oħra ta’ finanzjament bħala alternattivi għall-finanzjament mill-banek;

31.  Jistieden lill-Istati Membri jkunu aktar deċiżivi f’li jwittu l-ekonomiji tagħhom lejn l-innovazzjoni u t-tkabbir, peress li dan se jħejjina għall-kompiti u l-ħtiġijiet tal-futur fl-era diġitali; jinnota li dan ukoll se jagħmel in-negozji tagħna aktar innovattivi u aktar kapaċi jirreaġixxu fis-suq globali, b’mod partikolari bl-integrazzjoni sħiħa tal-ICT;

Is-Suq Uniku Diġitali

32.  Huwa tal-fehma li, kif identifikat fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015, l-avvanz tas-Suq Uniku Diġitali huwa kruċjali biex jiġi stimulat it-tkabbir, jinħolqu impjiegi ta’ kwalità, sabiex l-ekonomija Ewropea tinżamm kompetittiva fil-livell dinji u biex jinġiebu benefiċċji kemm għan-negozji kif ukoll għall-konsumaturi; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni tfassal Pjan ta' Azzjoni Ewropew ambizzjuż dwar il-Gvern Elettroniku għall-2016-2020 u b’hekk tkompli tappoġġja l-objettivi tal-Ewropa 2020;

33.  Jinnota l-importanza tal-investiment, inkluż fin-netwerks tal-broadband, fil-kisba tal-għanijiet u l-objettivi prijoritarji fil-qasam ewlieni tas-suq diġitali; jirrakkomanda li tiġi ddedikata parti sostanzjali tal-pjan ta’ investiment futur ta’ EUR 315 biljun għall-investimenti mmirati u strateġiċi fis-settur diġitali; jirrimarka wkoll li l-interkonnessjoni ta’ elementi bħal-livelli għoljin ta’ penetrazzjoni tan-netwerk u l-livelli għolja tal-ħiliet fl-ICT fil-popolazzjoni u n-negozji hija fattur ewlieni sabiex jinkiseb Suq Uniku Diġitali ġenwin; jappella lill-UE u lill-Istati Membri sabiex l-infrastruttura tan-netwerk diġitali u t-taħriġ diġitali għan-negozji u ċ-ċittadini tagħhom jagħmluhom prijorità għall-investiment;

34.  Jemmen li l-frammentazzjoni u n-nuqqas ta' ċertezza tad-dritt huma tħassib ewlieni f'dan il-qasam u li jeħtieġ li jiġi indirizzat ukoll l-infurzar inkonsistenti tar-regoli eżistenti tal-UE fl-Istati Membri;

35.  Jinnota li l-ikkompletar tas-Suq Uniku Diġitali jista’ jiġġenera tkabbir addizzjonali tal-PDG ta’ 0,4 % (jew EUR 520 biljun bil-prezzijiet tal-2014) matul il-perjodu sal-2020, filwaqt li l-kisbiet fl-impjiegi jkunu ta’ madwar 0,1 %, li huwa ekwivalenti għall-ħolqien ta’ aktar minn 223 000 impjieg sal-2020, skont id-data inkluża fl-istudju “il-Kost tan-Non-Ewropa fis-Suq Uniku”; jemmen li l-indirizzar tal-ostakoli għall-kummerċ elettroniku, l-investiment fl-infrastruttura tal-broadband u l-użu ta' teknoloġiji ġodda, bħall-4G u l-5G, huwa kruċjali għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet diġitali peress li jiddependu fuq konnessjonijiet rapidi u effettivi; iqis li l-adozzjoni tal-qafas ġenerali tal-UE għall-protezzjoni tad-data u tad-Direttiva dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni hija essenzjali għall-ikkompletar tas-Suq Uniku Diġitali sal-2015; jitlob li jkun hemm investiment sabiex tiġi rimedjata l-inugwaljanza fl-aċċess għan-netwerks tal-broadband u tal-4G fl-UE;

36.  Jenfasizza l-korrelazzjoni bejn livelli għoljin ta’ bejgħ onlajn u ż-żidiet fil-PDG per capita, u għalhekk iħeġġeġ li jsir progress biex jinkisbu kummerċ elettroniku u cloud computing transkonfinali ġenwini; iqis essenzjali li tinġieb fi tmiemha l-frammentazzjoni f’28 suq diġitali, li jiġi ggarantit l-aċċess universali għan-netwerk, u li s-sigurtà tal-internet u l-fiduċja tal-konsumaturi jsiru l-pedamenti tas-Suq Uniku Diġitali, peress li ma jista’ jkun hemm l-ebda suq onlajn mingħajr il-fiduċja;

37.  Jenfasizza li skont ir-rapport “Il-Kost tan-Non-Ewropa” li jsir progress dwar il-gvern elettroniku jista’ jiġġenera ffrankar ta’ EUR 100 biljun fis-sena; jitlob li l-isforzi tal-Istati Membri biex jimmodernizzaw l-amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom ikunu kkonċentrati u jiġu intensifikati sabiex iċ-ċittadini u n-negozji jkunu jistgħu jwettqu aktar u aktar proċeduri b’mod elettroniku, filwaqt li jagħmlu użu mid-drittijiet tagħhom fis-Suq Uniku, partikolarment fil-livell transkonfinali;

38.  Jenfasizza li hemm bżonn ta’ regoli tas-Suq Uniku tal-UE li jkunu jistgħu jitħaddmu fl-era diġitali, u li dan jinvolvi l-implimentazzjoni tar-regoli tas-Suq Uniku għall-pagamenti onlajn, l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet elettroniċi siguri madwar l-Ewropa kollha (eż. il-fatturar elettroniku u l-firma diġitali), ir-riforma tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, u l-kjarifika tar-rekwiżiti tal-VAT fejn xieraq, sabiex tiġi ġġenerata fiduċja fil-kummerċ elettroniku, tittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni li tiġi fornuta lill-konsumaturi Ewropej dwar id-drittijiet tagħhom, u jiżguraw li l-istess livell ta’ protezzjoni jkun disponibbli għall-konsumaturi onlajn bħal dak li huma mdorrijin bih fis-swieq tradizzjonali tagħhom;

39.  Jenfasizza li r-rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika riċenti huwa opportunità kbira biex tħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom lejn is-Suq Uniku Diġitali li jfisser mhux biss aktar tkabbir u impjiegi, speċjalment fis-settur tal-SMEs u fost iż-żgħażagħ, iżda wkoll Unjoni Ewropea moderna u orjentata lejn il-futur;

40.  Jemmen li l-Istati Membri jridu jżidu l-isforzi tagħhom biex jimmodernizzaw l-amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom, billi jipprovdu aktar servizzi diġitali u servizzi diġitali aħjar għaċ-ċittadini u l-impriżi, inaqqsu l-ispejjeż u jżidu l-effiċjenza, u jiffaċilitaw il-kooperazzjoni transkonfinali u jimplimentaw l-oqfsa tal-interoperabilità tal-amministrazzjonijiet pubbliċi;

41.  Jenfasizza l-importanza tal-identifikazzjoni elettronika u tas-servizzi fiduċjarji biex jiżdied il-volum u l-kwalità tal-kummerċ elettroniku bil-ħsieb tat-tkabbir; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jimplimentaw ir-regolament dwar it-tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern sal-1 ta’ Lulju 2016;

42.  Iqis it-titjib tal-ħiliet diġitali fl-Unjoni bħala prijorità assoluta;

Il-moviment liberu tal-merkanzija

43.  Jemmen li l-moviment liberu tal-merkanzija, il-kapital, is-servizzi u l-persuni għad għandu potenzjal mhux sfruttat kemm għan-negozji kif ukoll għaċ-ċittadini f’termini ta’ effiċjenza, tkabbir u ħolqien ta’ impjiegi;

44.  Itenni l-appoġġ tiegħu għal ftehimiet komprensivi ta’ kummerċ u ta’ investiment li jkunu jappoġġaw u jkunu kompatibbli mal-ħolqien ta’ impjiegi għall-ħaddiema Ewropej, li jkunu ta’ benefiċċju dirett għall-konsumaturi Ewropej, u jiftħu opportunitajiet ġodda għall-kumpaniji tal-UE, b’mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), filwaqt li jirrispettaw l-istandards soċjali, ambjentali u tal-konsumatur, bħala mezz essenzjali biex jipprovdu opportunitajiet ġodda ta’ tkabbir; jesprimi l-fehma li l-Parlament irid ikun involut mill-qrib fin-negozjati dwar l-acquis tas-Suq Uniku u li kull modifika tal-leġiżlazzjoni eżistenti jew l-introduzzjoni ta’ leġiżlazzjoni ġdida għandha tirrispetta b’mod sħiħ ir-rwol tal-Parlament bħala koleġiżlatur;

45.  Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-katina tal-valur tal-produzzjoni transkonfinali bħala fattur ewlieni għall-promozzjoni tal-kompetittività u t-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi u t-tnaqqis tal-ostakoli eżistenti għall-kummerċ f’setturi li huma relattivament kbar iżda li mhumiex integrati biżżejjed biex jimmassimizzaw il-benefiċċji offruti mis-Suq Uniku;

46.  Jitlob li jiżdied il-monitoraġġ tal-ostakli fis-Suq Uniku għall-prodotti;

Is-servizzi

47.  Jenfasizza li għandhom jiġu inklużi azzjonijiet ta' politika speċifiċi fl-istrateġija Ewropa 2020, bil-għan li jiġu indirizzati l-ostakli fl-oqsma tas-settur tas-servizzi koperti mid-Direttiva dwar is-Servizzi, u, pereżempju, fis-servizzi finanzjarji, u li titqiegħed enfasi aktar espliċita fuq l-approfondiment tas-Suq Uniku;

48.  Jenfasizza li fis-settur tas-servizzi jeżisti potenzjal ta’ tkabbir sinifikanti u mhux sfruttat, kif jidher ċar mill-istimi fir-rapport “Il-Kost tan-Non-Ewropa fis-Suq Uniku” li jirreferu għal gwadann potenzjali ta’ bejn EUR 337 biljun u EUR 637 biljun;

49.  Huwa tal-fehma li, billi s-settur tas-servizzi huwa wieħed mill-oqsma bl-ikbar potenzjal ta’ tkabbir fl-UE, hemm bżonn li jissaħħu l-miżuri mmirati biex itejbu l-kompetittività fis-settur, inkluż il-kummerċ bl-imnut, u biex tiġi ssimplifikata l-leġiżlazzjoni għan-negozji, b’mod partikolari l-SMEs; jenfasizza l-importanza li jiġi ggarantit l-aċċess universali għas-servizzi pubbliċi għall-konsumaturi, il-familji u n-negozji kollha;

50.  Iqis li l-protezzjoni tal-konsumatur, l-għażla u l-kompetizzjoni fil-qasam tas-servizzi finanzjarji għandhom jiġu msaħħa, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari lill-bżonnijiet differenti tal-konsumaturi, inklużi dawk l-aktar vulnerabbli; iqis li l-kapaċitajiet ta' għarfien finanzjarju tal-konsumaturi għandhom jiżdiedu, minħabba l-konfużjoni sinifikanti li tista' tinħoloq fir-rigward tal-prodotti finanzjarji u l-problemi li dan jista’ joħloq lill-konsumaturi individwali u lis-Suq Uniku;

51.  Itenni l-ħtieġa li jiġġeddu l-isforzi għall-ġlieda kontra l-frodi u l-evitar u l-evażjoni tat-taxxa, u għalhekk jitlob li tingħata enfasi akbar fuq il-governanza fiskali tajba kemm fis-setturi privati kif ukoll publiċi fl-UE; Jenfasizza li r-rapport dwar “Il-Kost tan-Non-Ewropa” jindika li jista' jiġi ġġenerat iffrankar ta’ EUR 9 biljun kull sena permezz ta’ miżuri bħalma huma l-istandardizzazzjoni tal-fatturi elettroniċi u l-koordinazzjoni tas-sistemi fiskali transkonfinali; jilqa’ t-tħabbira tal-President tal-Kummissjoni ta’ skambju awtomatiku ta’ informazzjoni dwar deċiżjonijiet ta’ politika fiskali nazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ u titjieb il-koordinazzjoni fiskali sabiex tiġi evitata l-kompetizzjoni inġusta u d-distorsjonijiet tas-suq u jiġi żgurat li jkun hemm opportunitajiet indaqs fis-Suq Uniku;

52.  Jilqa’ l-istqarrija li saret mill-Kummissjoni fir-rapport tal-SAT tagħha tal-2015 li “l-indirizzar tal-frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa huwa essenzjali biex tiġi żgurata l-korrettezza u jippermetti lill-Istati Membri jiġbru d-dħul mit-taxxa li jkun dovut lilhom”;

53.  Jerġa' jafferma l-pożizzjoni tiegħu li għandu jkun hemm żieda fil-livell ġenerali ta' investiment fir-riċerka u l-iżvilupp, sabiex tiġi stimolata l-innovazzjoni, filwaqt li ssir enfasi fuq il-livelli differenti ta’ investiment fl-Istati Membri; ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li jinħoloq Suq Uniku ġenwin fl-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni u għall-ikkompletar taż-Żona Ewropea tar-Riċerka; jenfasizza li 85 % tal-fondi allokati għall-innovazzjoni huma attwalment użati esklussivament fuq bażi nazzjonali, mingħajr ebda kooperazzjoni transkonfinali, li tagħmilha impossibbli li jiġi sfruttat bis-sħiħ il-valur miżjud fuq skala Ewropea;

L-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet

54.  Jilqa’ l-adozzjoni fl-2014 tad-direttivi dwar il-proċeduri tal-akkwist pubbliku u l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni, li mmodernizzaw l-akkwist pubbliku fl-UE, u li jippromwovu s-sostenibbiltà tal-kuntratti pubbliċi; jenfasizza l-valur miżjud tad-direttiva dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni, b’mod partikolari fejn jidħol l-iffaċilitar tal-proċeduri u li jsiru aktar trasparenti u li jiġu offruti aktar opportunitajiet lill-SMEs, biex b’hekk ikun possibbli li jsolvu l-problemi f’dawn il-kuntratti, jiżguraw iċ-ċertezza legali, il-flessibbiltà u t-trasparenza, u jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura ekonomika u servizzi pubbliċi ta’ kwalità għolja;

55.  Jinnota li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet jeħtieġ li tiġi applikata bis-sħiħ u malajr sabiex jittejbu l-kwalità, l-effettività u t-trasparenza tal-investiment u tal-infiq pubbliku;

56.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' traspożizzjoni xierqa u fil-mument opportun tal-leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet; jenfasizza l-importanza tal-akkwist pubbliku u l-valur tas-sħubijiet għall-innovazzjoni bħala mutur ewlieni ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, b’mod partikolari għall-SMEs, li hemm bżonn li jkunu appoġġjati permezz ta’ miżuri speċifiċi li jrawmu l-kompetizzjoni u l-innovazzjoni;

L-acquis tal-konsumaturi

57.  Jiddispjaċih li l-implimentazzjoni frammentata tal-leġiżlazzjoni dwar il-ħarsien tal-konsumaturi tal-UE mill-Istati Membri tirriżulta f'differenzi fil-ħarsien tal-konsumaturi u fis-severità u fl-għażla taż-żmien tal-miżuri ta' infurzar meħuda; jikkunsidra li dan jillimita l-konsistenza u l-koerenza tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi fl-istess setturi jew bejn kanali ta' bejgħ differenti;

58.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-implimentazzjoni u l-infurzar rapidi tal-leġiżlazzjoni bħad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur u d-dispożizzjonijiet dwar is-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim u s-Soluzzjoni Online għat-Tilwim, filwaqt li tiżgura t-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi; jitlob li l-konsumaturi jingħataw protezzjoni adegwata b'konformità mas-suq tradizzjonali tagħhom fil-bejgħ transkonfinali u li tissaħħaħ il-protezzjoni tad-data fl-era diġitali, peress li dan se jgħin biex isaħħaħ il-fiduċja tal-konsumaturi fix-xiri onlajn; jirrimarka l-importanza ta’ infurzar effettiv tad-drittijiet tal-konsumaturi onlajn u l-ħtieġa ta' mezzi affordabbli u effettivi ta’ rimedju f’każ ta’ tilwim;

59.  Jitlob li tittieħed azzjoni biex jitħeġġeġ il-konsum sostenibbli, b’mod partikolari fir-rigward tal-ħajja utli ta’ prodott, u li jiġu miġġielda l-prattiki mmirati deliberatament sabiex jitnaqqas dak iż-żmien tal-utilità; jittama, f’dan ir-rigward, li l-Kummissjoni tfassal pjan ta’ azzjoni koerenti;

60.  Jenfasizza li d-Direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumaturi rrappreżentat pass importanti ’l quddiem f'termini taż-żieda fiċ-ċertezza tad-dritt għall-konsumaturi u n-negozji fit-tranżazzjonijiet online, u llum din tikkostitwixxi l-istrument prinċipali għall-ħarsien tal-konsumaturi għas-servizzi onlajn;

61.  Jinnota li aktar gwadanji jistgħu jinkisbu minn titjib fil-funzjonament tas-Suq Uniku, bħall-istabbiliment tas-sistema tas-soluzzjoni online għat-tilwim (ODR) għal tilwim tal-konsumaturi, li jista' jiġġenera ffrankar ta’ madwar EUR 22 biljun.

L-enerġija

62.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura suq intern li jiffunzjona b'aċċess mhux diskriminatorju għas-suq u livell għoli tal-ħarsien tal-konsumaturi, kif ukoll livelli adegwati tal-kapaċità ta' interkonnessjoni u adegwatezza tas-sistema;

63.  Itenni l-ħtieġa li tiżdied is-sigurtà tal-enerġija tal-Ewropa permezz tad-diversifikazzjoni tas-sorsi u r-rotot tal-enerġija u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi kkompletat, bħala prijorità, is-suq intern tal-enerġija u li jinġieb fi tmiemu l-iżolament tal-gżejjer tal-enerġija fi ħdan l-Unjoni Ewropea;

64.  Iqis li, sabiex jissaħħew it-tlestija tas-suq intern, l-integrazzjoni tas-sorsi tal-enerġija rinovabbli u s-sigurtà tal-provvista, l-Istati Membri jeħtieġu jiksbu mira minima ta' 10 % tal-kapaċità tal-interkonnessjoni tal-elettriku bħala kwistjoni ta' urġenza, u idealment jilħqu livell ta' 30 %;

65.  Iqis li l-liberalizzazzjoni tas-swieq tal-gass u l-elettriku hija fundamentali biex tingħata s-setgħa lill-konsumaturi, u jistieden lill-Kummissjoni tpoġġi lill-konsumaturi fiċ-ċentru tal-politika tagħha dwar is-suq intern tal-enerġija tal-UE;

III.  Strumenti għall-valutazzjoni tal-integrazzjoni tas-Suq Uniku u l-istrumenti ta' governanza

66.  Jirrikonoxxi li t-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Uniku tista' titqies bħala l-aħjar prattika għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-konformità tal-Istati Membri mal-obbligi tas-Suq Uniku, peress li tista' twassal għal titjib fost il-pajjiżi u proċessi biex jipprovaw ilaħħqu; jenfasizza, madankollu, li din it-tabella ta’ valutazzjoni ma tagħmel l-ebda dispożizzjoni għal għodod ta’ valutazzjoni tal-kwalità; jenfasizza l-importanza li jitjieb id-djalogu mal-Istati Membri u bejniethom biex jidentifikaw u jindirizzaw l-kumplessitajiet li qed jesperjenzaw fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar is-Suq Uniku; f'dan ir-rigward jistieden lill-Kummissjoni tgħin aħjar lill-Istati Membri, meta jressqu tali talba, bl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni kumplessa tas-Suq Uniku;

67.  Iqis, fir-rigward tal-prestazzjoni regolatorja tas-Suq Uniku, li jista' jiġi żviluppat indikatur kompost li jkejjel il-lakuna tas-Suq Uniku, jiġifieri l-piż addizzjonali li jġarrbu ċ-ċittadini u l-impriżi f'attivitajiet transkonfinali minħabba n-nuqqas ta' regoli li jirregolaw is-Suq Uniku; jinsisti li tali indikatur għandu jiffaċilita l-iżvilupp ta' konklużjonijiet li jistgħu jirriżultaw f'rakkomandazzjonijiet politiċi għall-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri;

68.  Iqis it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Aġenda Diġitali bħala għodda importanti biex tevalwa l-progess li sar mill-Istati Membri f'dan il-qasam; jemmen li l-indiċi kompost biex ikejjel il-lakuna tas-Suq Uniku għandu jinkorpora lil dik it-tabella;

69.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis l-inklużjoni fil-korp tal-proposti tagħha għall-istrumenti legali fil-qasam tas-Suq Uniku l-obbligu li twettaq rieżami sistemiku tat-traspożizzjoni, il-konformità, l-effettività u l-idoneità għall-iskop tal-istrumenti legali, inklużi metodoloġija u kriterji għal dan ir-rieżami; jemmen li tali metodoloġija u kriterji jippermettu valutazzjoni aħjar ta' jekk l-istrumenti legali humiex trasposti, implimentati u infurzati sewwa, u wkoll jekk u sa liem punt jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tagħhom u kif inhuma adatti għall-iskop tagħhom;

70.  Jappoġġja l-ħolqien ta' Suq Uniku abbażi tal-iżvilupp ta' ekonomija inklussiva, effiċjenti fir-riżorsi u bbażata fuq l-għarfien, inklużi miżuri li jħeġġu kull tip ta' innovazzjoni fit-teknoloġiji sostenibbli, jibbilanċjaw l-interessi tal-konsumaturi u tan-negozji, u jtejbu l-mekkaniżmu informali għal soluzzjoni tal-problemi tas-Suq Uniku, bħas-SOLVIT, filwaqt li jtejbu wkoll l-għarfien pubbliku tal-punti ta' kuntatt uniku sabiex il-pubbliku jista' jsir aktar konxju tal-opportunitajiet disponibbli biex jiġġeneraw it-tkabbir u l-impjiegi fis-Suq Uniku;

71.  Jirrikonoxxi ż-żieda kontinwa fl-użu tal-portali L-Ewropa Tiegħek u Pariri tal-Ewropa Tiegħek, li għandhom ikunu kapaċi jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa lil kull min jgħix, jaħdem jew jistudja fl-Istati Membri fl-UE, jew jivvjaġġa bejniethom ;

72.  Jilqa' l-fatt li d-defiċit medju ta' traspożizzjoni fl-Istati Membri niżel aktar mil-limitu ta' 1 % miftiehem mill-Kunsill Ewropew u laħaq 0,6 %, li jirrappreżenta l-aħjar riżultat irreġistrat minn meta nħolqot it-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Uniku; jenfasizza li l-prinċipju ta’ tolleranza żero fir-rigward tat-traspożizzjoni tar-regolamenti tal-UE għandu jkun regola fundamentali kemm għall-Istati Membri kif ukoll għall-Unjoni;

73.  Jinnota li l-implimentazzjoni xierqa u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE huma kruċjali għall-ikkompletar tas-Suq Uniku; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu determinat mis-setgħat kollha tagħha biex tilħaq dan l-għan, u jħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jżidu l-isforzi tagħhom biex jinfurzaw il-leġiżlazzjoni tas-Suq Uniku u biex jissorveljaw dan l-infurzar, fost l-oħrajn permezz ta’ spezzjonijiet regolari (sweeps), filwaqt li dejjem jirriflettu fuq problemi dwar l-implimentazzjoni u jiżguraw li l-leġiżlazzjoni tkun aktar effiċjenti, u li l-valutazzjonijiet ex post jintużaw b'mod aktar estensiv u effettiv; jitlob monitoraġġ akbar tal-effettività tad-drittijiet tal-konsumatur fl-ambjent diġitali, b’mod partikolari minħabba l-ħeffa li biha l-ksur tal-leġiżlazzjoni tal-konsumaturi jistgħu jinfirxu f’dak l-ambjent;

74.  Ifakkar, madankollu, li l-proċess tal-proċedimenti ta' ksur wera għadd ta' limitazzjonijiet fir-rigward tal-indirizzar b'mod rapidu u l-korrezzjoni tan-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni u fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tas-Suq Uniku; jistieden lill-Istati Membri jaħdmu b'mod aktar effikaċi mal-Kummissjoni biex isolvu l-każijiet b'aktar ħeffa;

75.  Jirrikonoxxi li n-nuqqas ta' implimentazzjoni jista' jkun ir-riżultat ta' kumplessitajiet fl-abbozzar inizjali; għalhekk jenfasizza l-ħtieġa li kemm il-leġiżlazzjoni primarja kif ukoll dik sekondarja jsegwu l-prinċipji tar-regolazzjoni aħjar kullimkien, u jużaw konsultazzjoni, valutazzjonijiet tal-impatt u rieżamijiet wara l-implimetazzjoni li jkunu xierqa;

76.  Jinsisti, barra minn hekk, li għandu jsir kull sforz biex ikun żgurat li jsir użu aktar effettiv tal-proċedimenti ta' ksur għal ksur tad-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni fil-qasam tas-Suq Uniku, u li l-Istati Membri u l-Kunsill Ewropew għandhom ikomplu jiżviluppaw aktar il-proċedimenti ta' ksur fil-qafas tar-reviżjonijiet futuri tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; Hu tal-fehma, madankollu, li l-proċeduri ta’ ksur għandhom jiġu dejjem fl-aħħar istanza u għandhom jinfetħu biss wara li jkunu saru diversi tentattivi ta’ koordinazzjoni u rettifika;

o
o   o

77.  Jagħti istruzzjonijiet ill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-Kunsill Ewropew, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) Testi adottati, P7_TA(2013)0054.
(2) Testi adottati, P7_TA(2014)0130.
(3) Testi adottati, P8_TA(2014)0038.

Avviż legali - Politika tal-privatezza