Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2564(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0217/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0070

Sprejeta besedila
PDF 142kWORD 76k
Sreda, 11. marec 2015 - Strasbourg
Boj proti spolni zlorabi otrok na internetu
P8_TA(2015)0070RC-B8-0217/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2015 o spolni zlorabi otrok na internetu (2015/2564(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989 in njenih protokolov,

–  ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju členov 7, 8, 47, 48 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti z dne 23. novembra 2001,

–  ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo z dne 25. oktobra 2007,

–  ob upoštevanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ(1),

–  ob upoštevanju poročila Europola iz leta 2014 o oceni ogroženosti zaradi organiziranega internetnega kriminala,

–  ob upoštevanju splošne pripombe št. 14 (2013) Odbora ZN za pravice otrok o pravici otrok, da se upoštevajo predvsem njihove koristi,

–  ob upoštevanju Agende EU za otrokove pravice, ki je bila sprejeta februarja 2011,

–  ob upoštevanju svoje resolucije dne 27. novembra 2014 o 25. obletnici Konvencije ZN o otrokovih pravicah(2),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Otroci na posebnem mestu v zunanjepolitičnih dejavnostih EU“ (COM(2008)0055),

–  ob upoštevanju smernic EU za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic,

–  ob upoštevanju strategije EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–2016, zlasti določb o financiranju priprave smernic o sistemih za zaščito otrok in izmenjavi najboljše prakse;

–  ob upoštevanju svoje razprave na plenarnem zasedanju dne 12. februarja 2015 o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in (4) Poslovnika,

A.  ker so dejanja spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok ter podobe zlorabljanja otrok hude kršitve temeljnih človekovih pravic, zlasti pravice otrok do zaščite in dobrobiti, kot je določeno v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah;

B.  ker je treba pri izvajanju kakršnih koli ukrepov za boj proti tem kaznivim dejanjem upoštevati zlasti koristi otroka v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo ZN o otrokovih pravicah;

C.  ker zahtevajo huda kazniva dejanja, kot so spolno izkoriščanje otrok in podobe zlorabljanja otrok, celovit pristop, ki vključuje preiskavo kaznivih dejanj, pregon storilcev kaznivih dejanj, zaščito otrok žrtev in preprečevanje teh pojavov;

D.  ker so lahko otroci na internetu izpostavljeni posebnim nevarnostim, saj lahko dostopajo do gradiva o spolnem izkoriščanju otrok ali so mu izpostavljeni, ali so izpostavljeni kibernetskim plenilcem, izmenjavi gradiva o nasilju, ustrahovanju, trpinčenju in navezovanju stikov za spolne namene; ker izpostavljenost otrok takšnim tveganjem še zaostruje široko razširjena uporaba in dostop do mobilne tehnologije in interneta;

E.  ker bi morali boj proti spolni zlorabi otrok na spletu vključiti v širšo strategijo reševanja celotnega pojava spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok, še vedno povezanega predvsem s kaznivimi dejanji, ki se ne zgodijo na internetu in jih zagrešijo mreže in posamezniki, ki namenoma ne delujejo na internetu;

F.  ker se lahko spolno izkoriščanje v spletnem okolju pojavlja v različnih oblikah, kjer mlade prepričajo ali prisilijo v to, da pošljejo ali objavijo svoje slike, na katerih so prikazani v spolnem aktu, ali da prek spletne kamere ali pametnega telefona sodelujejo pri spolnih dejanjih ali pogovoru seksualne narave v obliki sporočil ali na internetu, tako da jim lahko storilci zlorab in kibernetski plenilci grozijo, da bodo njihove podobe, videoposnetke ali kopije pogovora poslali njihovim prijateljem in družini, če ne bodo sodelovali pri nadaljnjih spolnih dejanjih; ker se lahko podobe in/ali videoposnetki razširjajo še dolgo potem, ko spolna zloraba preneha, in so na internetu še vedno na voljo vsakomur, torej lahko žrtev vedno znova prizadene in jo stigmatizira;

G.  ker ukrepi držav članic za preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin niso vedno dovolj učinkoviti;

H.  ker bi morala preiskovalna orodja, ki so na voljo odgovornim za preiskovanje in pregon spolne zlorabe otrok na internetu, v skladu z zakonodajo EU in držav članic upoštevati tudi načelo sorazmernosti ter naravo in težo preiskovanih kaznivih dejanj;

I.  ker je treba varstvo mladoletnikov v digitalnem svetu obravnavati tudi s pobudami industrije, da prevzeme svoj del odgovornosti, ter z izobraževanjem in usposabljanjem otrok, staršev in učiteljev, da bi mladoletnikom preprečili dostop do nezakonitih vsebin;

J.  ker izkoriščanje otrok in spolno izkoriščanje otrok na spletu zaobjema na desetine držav, njihovih pravnih pristojnosti in organov preiskovanja in pregona ter je tako zaradi svojega mednarodnega značaja mednarodni problem, ki zahteva rešitev na mednarodni ravni; ker je treba opozoriti na otroke brez pravnega statusa, ki so tako rekoč nevidni za javne organe in jih trgovci z ljudmi uporabljajo za spolne zlorabe na internetu;

K.  ker je stopnja prijave organom preiskovanja in pregona zaradi narave kaznivih dejanj in starosti žrtev zelo nizka na večini področij spolnega izkoriščanja otrok in zlorabe, celo v večji meri kot pri drugih oblikah kriminala; ker dostopni podatki o številu storjenih kaznivih dejanj zato ne odražajo dovolj natančno razsežnosti tega problema; ker je po podatkih nevladnih organizacij na spletnih straneh, ki vsebujejo gradivo o zlorabi otrok, več kot 80 % žrtev mlajših od 10 let; ker je po podatkih mednarodnega združenja spletnih prijavnih točk med žrtvami spolnih zlorab vse več majhnih otrok in so vse pogostejše skrajne in sadistične oblike zlorabe;

L.  ker vse več storilcev uporablja temno mrežo, kjer so vzpostavili anonimne skupnosti, ki za gradivo o zlorabi otrok uporabljajo skrite forume, spletne storitve, platforme družbenih omrežij in storitve ponudnikov shranjevanja, kar jim omogoča in olajšuje spolno izkoriščanje otrok, ki ga skoraj ni mogoče izslediti;

M.  ker mnogi storilci za zaščito svojih dejanj uporabljajo varovalne ukrepe, kot so šifriranje in druga orodja, kar močno otežuje kazenske preiskave;

N.  ker je bilo po podatkih nevladnih organizacij leta 2012 zgolj osem največjih distributerjev odgovornih za 513 znamk, ki se ukvarjajo s komercialno distribucijo gradiva o zlorabi otrok, in da je bilo 10 najbolj razširjenih znamk, zabeleženih leta 2012, povezanih z enim samim večjim distributerjem;

O.  ker bi morale države članice Direktivo št. 2011/93/EU o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji prenesti do 18. decembra 2013 in ker jo doslej v celoti izvaja manj kot polovica držav članic;

1.  odločno poudarja, da je ena najpomembnejših nalog Evropske unije in držav članic, da zaščitijo otroke in zagotovijo varno okolje za njihov razvoj;

2.  odločno poudarja, da je treba varovati pravice otrok na internetu ter sprejeti ukrepe, ki bodo zagotavljali takojšnjo odstranitev vseh nezakonitih vsebin in obveščanje organov kazenskega pregona, pa tudi, da je na voljo dovolj pravnih instrumentov za preiskave in kazenski pregon storilcev;

3.  meni, da morajo biti osebni podatki otrok na internetu ustrezno zaščiteni in da je treba otroke na preprost in njim razumljiv način obveščati o nevarnostih in posledicah takšne uporabe osebnih podatkov; poudarja pomembne spremembe, ki jih bo reforma varstva podatkov prinesla za nadaljnjo zaščito pravic otrok na spletu;

4.  poudarja, da je potreben celovit in na ravni EU usklajen pristop, da se zagotovi usklajenost pri oblikovanju politik in posledičnem ukrepanju, kar obsega tudi boj proti kriminalu, temeljne pravice, zasebnost in varstvo podatkov, kibernetsko varnost, varstvo potrošnikov in elektronsko trgovino;

5.  meni, da je treba sprejeti nadaljnje korake v boju proti navezovanju stikov na internetu in da bi morala imeti Komisija, skupaj z nacionalnimi vladami, civilno družbo, ponudniki družbenih medijev, starši, učitelji, socialnimi delavci, varuhi otrok, pediatri ter otroškimi in mladinskimi organizacijami dejavno vlogo pri ozaveščanju o tem vprašanju, in sicer z opredeljenimi smernicami, izmenjavo najboljše prakse in vzpostavitvijo socialnih platform za sodelovanje in izmenjavo informacij o tem vprašanju, da bi tako prepoznali morebitna tveganja in grožnje za otroke;

6.  poziva Komisijo in države članice, naj začnejo uravnoteženo kampanjo ozaveščanja, v kateri bodo sodelovali vsi pomembni akterji, da bodo otroci bolje ozaveščeni o tveganjih na internetu in tem, kako se lahko pred njimi zaščitijo, starši in učitelji pa bodo imeli podporo pri razumevanju teh tveganj in zaščiti varnosti otrok, naj podprejo države članice pri oblikovanju programov za preprečevanje spolne zlorabe na spletu, podprejo kampanje ozaveščanja o odgovornem ravnanju v družbenih medijih in spodbudijo glavne ponudnike spletnih iskalnikov in družbenih omrežij k proaktivnemu pristopu k zaščiti varnosti otrok na spletu;

7.  poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ustrezne ukrepe, da bodo otroci lažje in pogosteje prijavljali zlorabe, da se bodo izboljšali in okrepili ukrepi, ki sledijo tovrstnim prijavam, ter preučijo možnost vzpostavitve mehanizmov sistematične in neposredne prijave teh dejanj; podpira razvoj klicnih številk, prek katerih lahko otroci anonimno prijavljajo zlorabe;

8.  poudarja, da je treba s sporazumi o sodelovanju izboljšati mednarodno sodelovanje in preiskovanje na tem področju in okrepiti sodelovanje organov kazenskega pregona, tudi v okviru Europola in Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti (EC3), da bodo lahko učinkoviteje preiskovali, uničevali in kazensko preganjali mreže storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok, pri tem pa prvenstveno zagotavljali pravice in varnost prizadetih otrok;

9.  v povezavi s tem pozdravlja skupno pobudo Evropske unije in 55 držav po vsem svetu, zbranih v okviru svetovnega združenja za boj proti spolni zlorabi otrok na internetu, katerega namen je rešiti več žrtev, zagotoviti učinkovitejši kazenski pregon, izboljšati ozaveščenost in na splošno zmanjšati količino gradiva o spolni zlorabi otrok na internetu; poziva Komisijo, naj bolj redno poroča o napredku, doseženem v okviru tega združenja; poziva države članice, naj začnejo izvajati ta priporočila na nacionalni ravni;

10.  poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in povečajo vire za identifikacijo žrtev in storitve za pomoč žrtvam, in poziva k nujni vzpostavitvi povezanih platform in okrepitvi obstoječih platform v okviru Europola;

11.  poziva države članice, naj prenesejo Direktivo 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj;

12.  meni, da je bistveno uporabljati pravilno besedišče za kazniva dejanja zoper otroke, tudi z opredelitvijo podob spolnega zlorabljanja otrok in uporabo ustreznega izraza „gradivo o spolni zlorabi otrok“ namesto izraza „otroška pornografija“;

13.  spodbuja države članice, naj ustrezno financirajo nacionalne kontaktne točke, da bodo lahko prijavljale kaznive in škodljive spletne vsebine in vedenje na spletu, kot to določa Direktiva 2011/93/EU o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji;

14.  opozarja, da morajo države članice z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da imajo osebe, ki se bojijo, da bi lahko zagrešile kazniva dejanja, povezana s spolno zlorabo ali spolnim izkoriščanjem, po potrebi dostop do učinkovitih intervencijskih programov ali ukrepov, namenjenih oceni in preprečevanju tveganja za storitev takih kaznivih dejanj;

15.  poziva, naj se organom kazenskega pregona v državah članicah in Europolu zagotovijo potrebna finančna sredstva, človeški viri, preiskovalna pooblastila in tehnične zmogljivosti, da bodo lahko zares učinkovito sledili storilcem teh kaznivih dejanj, jih preiskovali in preganjali, tako tudi ustrezno usposabljanje za krepitev zmogljivosti pravosodnih in policijskih oddelkov in razvoj novih visokotehnoloških zmogljivosti za reševanje težav pri analiziranju velikih količin podob o zlorabljanju otrok, tudi gradiva, skritega na temni mreži, da bi izsledili in kazensko preganjali storilce ter zaščitili varnost in pravice otrok;

16.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se trendi spolnega izkoriščanja otrok na internetu v komercialne namene razvijajo in širijo tudi z novimi načini širjenja in izmenjave gradiva o zlorabi otrok, predvsem prek globokega spleta in temne mreže, še zlasti pojav plačljivega neposrednega prenosa zlorab; poziva Komisijo in države članice, naj še naprej sodelujejo s predstavniki alternativnih plačilnih sistemov, da bi našli možnosti za boljše sodelovanje z organi kazenskega pregona, vključno s skupnim usposabljanjem za boljše prepoznavanje plačilnih postopkov, povezanih s komercialno distribucijo vsebin, povezanih s spolno zlorabo otrok;

17.  poziva k učinkovitemu partnerskemu pristopu in zakoniti izmenjavi informacij med organi kazenskega pregona, pravosodnimi organi, industrijo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ponudniki internetnih storitev, ponudniki spletnega gostovanja, ponudniki družbenih medijev, bančnim sektorjem in nevladnimi organizacijami, vključno z otroškimi in mladinskimi organizacijami, da bi zagotovili pravice in zaščito otrok na internetu in bi hitro odstranili nezakonite vsebine in jih prijavili organom kazenskega pregona, ki bi morali redno poročati o svojih preiskavah in pregonu, ki temelji na teh informacijah; v zvezi s tem pozdravlja prizadevanje koalicije izvršnih direktorjev za to, da bi bil internet boljše okolje za otroke, ter prizadevanje evropske finančne koalicije proti spolnemu izkoriščanju otrok na internetu v komercialne namene;

18.  poudarja, da bi bilo treba nezakonite spletne vsebine na podlagi ustreznega pravnega postopka takoj odstraniti; poudarja vlogo industrije informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter ponudnikov internetnih storitev in ponudnikov spletnega gostovanja pri zagotavljanju hitre in učinkovite odstranitve nezakonitih spletnih vsebin na zahtevo pristojnega organa kazenskega pregona;

19.  odločno poziva tiste države članice, ki še niso prenesle Direktive 2011/93/EU o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji, naj to storijo brez odlašanja; poziva Komisijo, naj budno spremlja celovito in učinkovito izvajanje omenjene direktive ter naj o svojih ugotovitvah pravočasno poroča Parlamentu in pristojnemu parlamentarnemu odboru;

20.  naroči Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj še naprej spremlja izvajanje Direktive 2011/93/EU ter pripravi temeljito analizo sedanjega okvira politike za boj proti spolni zlorabi otrok v obliki poročila o izvajanju Direktive 2011/93/EU in o tem poroča na plenarnem zasedanju;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in parlamentom držav članic.

(1) UL L 335, 17.12.2011, str. 1.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0070.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov