Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2599(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0240/2015

Rozpravy :

PV 12/03/2015 - 6.1
CRE 12/03/2015 - 6.1

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.1

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0071

Přijaté texty
PDF 320kWORD 82k
Čtvrtek, 12. března 2015 - Štrasburk Konečné znění
Nedávné útoky a únosy, zejména Asyřanů, které spáchal ISIS/Dá'iš na Blízkém východě
P8_TA(2015)0071RC-B8-0240/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o nedávných útocích a únosech ze strany ISIS/Dá'iš na Blízkém východě, zejména Asyřanů (2015/2599(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na článek 9 Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950,

–  s ohledem na článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–  s ohledem na deklaraci OSN o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin z roku 1992,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným zmizením,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Iráku, Sýrii, Libyi a Egyptě, zejména na usnesení ze dne 10. října 2013 o nedávných projevech násilí vůči křesťanům a jejich pronásledování, zejména v Maalúle (Sýrie) a Péšávaru (Pákistán) a o případu pastora Saída Ábedíního (Irán)(1), na usnesení ze dne 18. září 2014 o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzivě IS, včetně pronásledování menšin(2) a na usnesení ze dne 12. února 2015 o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem(3),

–  s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku o násilí vůči křesťanům a jiným komunitám na Blízkém východě a o jejich pronásledování, zejména na její prohlášení ze dne 16. února 2015 o stětí 21 egyptských koptských křesťanů v Libyi,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně, vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku o prvcích regionální strategie EU pro Sýrii a Irák a o hrozbě Islámského státu (arabsky Dá´iš) adresované Evropskému parlamentu,

–  s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 25. února 2015, v němž odsoudila únos více než 100 Asyřanů ze strany ISIL,

–  s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní komise OSN o vyšetřování Syrské arabské republiky nazvanou „Vláda teroru: Život v Sýrii pod nadvládou ISIS“ ze dne 14. listopadu 2014,

–  s ohledem na výroční a předběžné zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženství a vyznání,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podpora demokracie a dodržování lidských práv a občanských svobod jsou základními zásadami a cíli Evropské unie a představují společný základ pro její vztahy se třetími zeměmi,

B.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv a zejména podle článku 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech má každý člověk právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; vzhledem k tomu, že toto právo zahrnuje svobodu změnit náboženství nebo vyznání a svobodu projevovat své náboženství nebo vyznání individuálně nebo skupinově, ať veřejně nebo v soukromí, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a vyučováním; vzhledem k tomu, že podle Rady OSN pro lidská práva se svoboda náboženství nebo vyznání vztahuje na ochranu jakéhokoli přesvědčení, včetně teistických a neteistických náboženství a ateismu;

C.  vzhledem k tomu, že Evropská unie opakovaně potvrdila svou podporu pro svobodu myšlení, svobodu svědomí a svobodu náboženského vyznání a zdůraznila, že vlády mají povinnost zaručit tyto svobody na celém světě,

D.  vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů a jiné mezinárodní organizace hlásí případy rozsáhlého porušování mezinárodních lidských práv a humanitárního práva, kterých se dopouští ISIS/Dá´iš a s ní spojené skupiny v Sýrii a Iráku, zaměřené zejména proti etnickým menšinám a náboženským skupinám, a to i prostřednictvím cíleného zabíjení, nucené konverze, únosů, prodeje žen, zotročování žen a dětí, náboru dětí k plnění úkolů sebevražedných útočníků, sexuálního a fyzického zneužívání a mučení; vzhledem k tomu, že panují vážné obavy o blaho osob, které se stále nacházejí v oblastech kontrolovaných ISIS/Dá´iš, jelikož se do těchto oblastí nemůže dostat téměř žádná mezinárodní humanitární pomoc;

E.  vzhledem k tomu, že zabíjením a vyháněním členů jiných náboženských skupin, než jsou skupiny, které reprezentují jejich vlastní pojetí islámu, a ničením jejich svatých a historických míst a artefaktů, včetně jedinečného a nenahraditelného dědictví, které organizace UNESCO zařadila mezi světové dědictví, a které považuje za „kulturní čistky“, zahájil ISIS/Dá´iš kampaň zaměřenou na vymýcení veškerých jejich stop;

F.  vzhledem k tomu, že v oblastech, které má pod kontrolou, ISIS/Dá´iš páchá na tisíciletých civilizacích nepřijatelné a nenapravitelné škody; vzhledem k tomu, že zejména v Iráku a Sýrii, ale také v jiných částech širšího Blízkého východu, čelí křesťanské komunity situaci, která ohrožuje samotnou jejich existenci, a pokud by měly zmizet, znamenalo by to v příslušných zemích ztrátu značné části náboženského dědictví;

G.  vzhledem k tomu, že ISIS/Dá´iš se zaměřuje na křesťany, Jezídy, Turkmeny, šíity, Šabaky, Sabejce, příslušníky menšiny Kaka´i a sunnity, kteří nesouhlasí s jejich výkladem islámu, a na další etnické a náboženské menšiny, a vzhledem k tomu, že na některé tyto komunity se extremisté zaměřovali dávno před postupem ISIS; vzhledem k tomu, že nejrůznější extremistické a džihádistické skupiny se již mnoho let zaměřují zejména na křesťany, kdy donutily více než 70 % iráckých křesťanů a více než 700 000 syrských křesťanů uprchnout ze země;

H.  vzhledem k tomu, že v Iráku 250 000 Chaldejců/Asyřanů/syrských křesťanů představuje samostatnou etnicko-náboženskou skupinu a že podle odhadů žilo v Sýrii před vypuknutím občanské války v roce 2011 až 40 000 Asyřanů;

I.  vzhledem k tomu, že dne 15. února 2015 ISIS/Dá´iš zveřejnil video zobrazující stětí 21 egyptských koptských křesťanů v Libyi; vzhledem k tomu, že tito Koptové, migrující dělníci z chudých částí Egypta, byli uneseni v libyjské Sirtě;

J.  vzhledem k tomu, že dne 23. února 2015 unesl ISIS/Dá´iš v blízkosti Tell Tameru na jižním břehu řeky Chábúr v severovýchodní Sýrii podle odhadů 220 Asyřanů; vzhledem k tomu, že v průběhu stejné kampaně extremisti zničili také majetek a svatá místa křesťanů; vzhledem k tomu, že při nájezdu Islámského státu byly zabity desítky Asyřanů; vzhledem k tomu, že Islámský stát údajně vydal v únoru 2015 prohlášení, v němž požaduje, aby asyrské vesnice v syrské provincii Hasaka platily džizju, daň pro nemuslimy, která se datuje do počátků islámské nadvlády a která byla po celé Osmanské říši zrušena v roce 1856, nebo aby jejich obyvatelé přestoupili na islám, jinak budou zabiti; vzhledem k tomu, že od 9. března 2015 byly hlášeny rozsáhlé útoky na asyrská křesťanská města v oblasti řeky Chábúr ze strany ISIS/Dá´iš;

K.  vzhledem k tomu, že od 1. března 2015 propustil ISIS/Dá´iš po jednáních s kmenovými vůdci několik desítek Asyřanů, většinou dětí a starších lidí, avšak většina Asyřanů je stále zadržována, přičemž teroristé pohrozili, že je zabijí, pokud nedojde k zastavení koaličního bombardování;

L.  vzhledem k tomu, že Islámský stát jako součást úmyslné politiky kulturních a náboženských čistek zničil údajně více 100 kostelů v Iráku, alespoň 6 kostelů v Sýrii a několik šíitských mešit v Iráku; vzhledem k tomu, že v únoru 2015 bojovníci Islámského státu úmyslně zveřejnili, jak ničí sochy a další artefakty v museu v Mosulu, které pocházejí ze starověké asyrské a akkadské říše; vzhledem k tomu, že Islámský stát následně srovnal se zemí starobylé asyrské město Nimrúd a zcela nedávno údajně zničil Hatru, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO; vzhledem k tomu, že syrský režim údajně ostřeloval kostely v oblastech ovládaných opozicí, např. v roce 2012 v Homsu a v roce 2013 v Idlibu;

M.  vzhledem k tomu, že ISIS/Dá´iš i nadále pronásleduje, mrzačí a zabíjí, někdy obzvláště krutým a nepředstavitelným způsob, členy etnických a náboženských menšin, novináře, válečné zajatce, aktivisty a další osoby; vzhledem k tomu, že válečné zločiny a další porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv jsou i nadále na denním pořádku a jsou páchány v masivním rozsahu také jinými stranami konfliktu, zejména mj. Asadovým režimem;

N.  vzhledem k tomu, že jedním z kořenů násilí páchaného ze strany ISIS/Dá´iš je salafismus, zejména extrémní wahhábistická interpretace Koránu;

1.  je šokován a zarmoucen brutálními činy extremistů ISIS/Dá´iš proti Asyřanům v Sýrii a Koptům v Libyi, a co nejrozhodněji je odsuzuje; vyjadřuje svou solidaritu rodinám obětí, asyrské křesťanské komunitě v Sýrii a koptské křesťanské komunitě v Egyptě a také dalším skupinám a jednotlivcům zasaženým násilím ISIS/Dá´iš;

2.  rozhodně odsuzuje ISIS/Dá´iš a mimořádně závažné případy porušování lidských práv, které podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu lze považovat za zločin proti lidskosti a válečné zločiny a které lze nazývat genocidou; je velmi znepokojen tím, že se teroristické skupiny v rámci snah o vymýcení veškerých náboženských menšin v oblastech, které mají pod kontrolou, záměrně zaměřují na křesťany, Jezídy, Turkmeny, šíity, Šabaky, Sabejce, příslušníky menšiny Kakai a sunnity, kteří nesouhlasí s jejich výkladem islámu; zdůrazňuje, že činy těchto zločinců by neměly zůstat beztrestné, přičemž osoby, které za ně odpovídají, by měly být předány Mezinárodnímu trestnímu soudu; připomíná v této souvislosti nevyřešený případ únosu biskupa Johanná Ibráhíma a Paula Jazídžího ze strany ozbrojených rebelů v syrské provincii Halab dne 22. dubna 2013;

3.  odsuzuje dále pokusy ISIS/Dá´iš šířit svou extremistickou totalitní ideologii a násilí do jiných zemí v této oblasti i mimo danou oblast;

4.  podporuje mezinárodní snahy v rámci boje proti ISIS/Dá´iš, včetně vojenských akcí mezinárodní koalice, které koordinují Spojené státy, a vybízí členské státy EU, které tak ještě neučinily, aby se zamyslely nad tím, jak by mohly k těmto snahám přispět, mj. na základě vystopování a zablokování tajných finančních prostředků ISIS v zámoří;

5.  vyzývá mezinárodní koalici, aby se více zasazovala o zabránění únosům menšin, jako je únos stovek asyrských křesťanů v severní Sýrii; zdůrazňuje, že je důležité zajistit bezpečné útočiště pro Chaldejce/Asyřany/syrské křesťany a další skupiny, které jsou v ohrožení na pláních Ninive v Iráku, což je oblast, kde se historicky nacházely početné skupiny etnických a náboženských menšin, které mírumilovně žily vedle sebe;

6.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby zaujaly proaktivní preventivní přístup k hrozbě rozšíření ISIS/Dá´iš do zemí a náboženství mimo Irák a Sýrii; v této souvislosti je velmi znepokojen situací v Libyi, nejen v důsledku její geografické blízkosti k EU, ale také ke konfliktním oblastem v Africe;

7.  naléhavě žádá EU a její členské státy a také partnery NATO, aby se zabývaly otázkou nejednoznačné úlohy některých zemí konfliktu, zejména pokud přispívaly nebo stále přispívají, ať už aktivně nebo pasivně ke vzestupu ISIS/Dá´iš a jiných extremistických skupin; je v této souvislosti velmi znepokojen financováním šíření wahhábistického výkladu islámu veřejnými a soukromými subjekty v zemích Zálivu a vyzývá tyto země, aby toto financování ukončily; kromě toho naléhavě vyzývá tyto země, aby ukončily financování teroristických organizací ze svého území; vyzývá Turecko, aby v boji proti ISIS/Dá´iš hrálo pozitivní úlohu a aby neprodleně umožnilo křesťanským menšinám a dalším pronásledovaným osobám prchajícím ze Sýrie překročit hranice do Turecka a dostat se do bezpečí;

8.  podporuje spolupráci s nově vznikajícími regionální a místní silami, např. s kurdskou regionální vládou v Iráku, s kurdskými skupinami v dalších oblastech, např. s jednotkami lidové obrany YPG, které osvobodily Kobání, s Asyrskou vojenskou radou a s místními samosprávnými subjekty v oblasti, které prokázaly větší oddanost lidským právům a demokracii než političtí představitelé jejich zemí; projevuje uznání zejména odvaze kurdských pešmergů, kteří vyvinuli obrovské úsilí na ochranu ohrožených menšin;

9.  je znepokojen zprávami o tom, že křesťanské menšiny nemají přístup do uprchlických táborů v regionu, protože by to pro ně bylo příliš nebezpečné; požaduje, aby EU zajistila, aby se její rozvojová pomoc zaměřovala na všechny menšinové skupiny, které musely v důsledku konfliktu opustit své domovy; vybízí EU, aby využila své odborné zkušenosti a zaběhnuté sítě místních a regionálních církví a také mezinárodní církevní organizace poskytující pomoc k poskytování finanční a jiné pomoci s cílem zajistit, aby byla ochrana a pomoc, kterou Evropa poskytuje, ku prospěchu všem menšinovým skupinám;

10.  považuje za naprosto nezbytné, aby Rada a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) začaly s mezinárodními a regionálními partnery spolupracovat na scénáři pro období po vládě ISIS/Dá´iš s přihlédnutím k naléhavé potřebě kulturního a náboženského dialogu a usmíření;

11.  odsuzuje ničení kulturních památek a artefaktů ze strany ISIS/Dá´iš v Sýrii a Iráku, což představuje útok na kulturní dědictví všech obyvatel těchto zemí a celého lidstva;

12.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby s mezinárodními a místními partnery spolupracovaly na ochraně co největší části asyrského a jiného kulturního a náboženského dědictví na území, které okupuje ISIS/Dá´iš; naléhavě žádá Radu, aby přijala opatření proti nezákonnému obchodování se starověkými artefakty pocházejícími z tohoto území;

13.  potvrzuje a podporuje nezcizitelné právo všech náboženských a etnických menšin, které žijí v Iráku a Sýrii, na to, aby mohly nadále žít ve svých historických a tradičních mateřských zemích, a to v důstojných, rovných a bezpečných podmínkách, a vyznávat svobodně své náboženství; v této souvislosti naléhavě žádá členské státy OSN, aby se jasně vyslovily proti násilí a zejména ve prospěch práv menšin; je přesvědčen, že v zájmu ukončení utrpení a masového exodu křesťanů a jiných původních obyvatel tohoto regionu je nutné, aby se regionální političtí a náboženští představitelé jasně a jednoznačně postavili za podporu setrvání těchto obyvatel na místě, příp. za podporu jejich plných a rovných práv jakožto občanů těchto zemí;

14.  kategoricky odmítá oznámení ISIS/Dá´iš o tom, že v oblastech, které jsou pod jeho kontrolou, vytvořil kalifát, a považuje jej za nelegitimní; zdůrazňuje, že vytvoření a rozšíření „islámského kalifátu“ a činnost dalších extrémistických skupin na Blízkém východě je přímou hrozbou pro bezpečnost regionu i evropských zemí;

15.  potvrzuje svou oddanost svobodě myšlení, svědomí a náboženského přesvědčení, která je základním lidským právem zaručeným mezinárodními právními nástroji, k němuž se hlásí většina zemí na světě a které se považuje za trvalou univerzální hodnotu;

16.  podporuje všechny iniciativy na podporu dialogu a vzájemné úcty mezi komunitami, i iniciativy EU; vyzývá všechny náboženské autority, aby podporovaly toleranci a podnikly kroky proti nenávisti a násilné a extremistické radikalizaci;

17.  naléhavě vyzývá EU, aby se v rámci lidských práv dále zabývala strategiemi boje proti terorismu, které se ještě nepoužívají, a aby pokračovala ve spolupráci s členskými státy na prohloubení strategií zaměřených proti radikalizaci na půdě EU, šíření verbálních projevů nenávisti a podněcování k násilí na Internetu; požaduje dále, aby členské státy EU spolupracovaly s Radou bezpečnosti OSN a s Valným shromážděním OSN na ukončení šíření extremistické a džihádistické ideologie na celém světě;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a syrské Národní koalici, vládě a parlamentu Iráku, kurdské regionální vládě v Iráku, prezidentovi Egyptské arabské republiky, Radě zastupitelů v lybijském Tobruku, libyjské vládě, Lize arabských států, generálnímu tajemníkovi OSN a Radě OSN pro lidská práva.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0422.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2014)0027.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2015)0040.

Právní upozornění - Ochrana soukromí