Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2599(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0240/2015

Συζήτηση :

PV 12/03/2015 - 6.1
CRE 12/03/2015 - 6.1

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0071

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 467kWORD 89k
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από τo ISIS/Da’esh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων
P8_TA(2015)0071RC-B8-0240/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από τo ISIS/Da’esh στη Μέση Ανατολή, ιδίως των Ασσυρίων (2015/2599(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR) του 1950,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1981, για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1992, για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων από Εξαναγκαστική Εξαφάνιση,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη και την Αίγυπτο και ιδίως εκείνα της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα πρόσφατα κρούσματα βιαιοτήτων και διώξεων εις βάρος χριστιανών, συγκεκριμένα στη Μααλούλα (Συρία) και την Πεσαβάρ (Πακιστάν), και την περίπτωση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν)(1), της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων(2), καθώς και αυτό της 12ης Φεβρουαρίου 2015 για την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο αυτό του Ισλαμικού Κράτους(3),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σχετικά με τη βία και τις διώξεις κατά των Χριστιανών και άλλων κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή, ιδίως αυτή της 16ης Φεβρουαρίου 2015 για τον αποκεφαλισμό 21 Αιγυπτίων Κοπτών Χριστιανών στη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα στοιχεία για την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ, καθώς και την απειλή του Ισλαμικού Κράτους,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 25ης Φεβρουαρίου του 2015 που καταδικάζει την απαγωγή περισσοτέρων των 100 Ασσυρίων από το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προς τον ΟΗΕ της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας με τίτλο «Κράτος τρόμου: Ζώντας υπό το ISIS στη Συρία», της 14ης Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες και ενδιάμεσες εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνιστούν κοινό τόπο για τις σχέσεις της με τρίτες χώρες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για αλλαγή της θρησκείας ή των πεποιθήσεων ενός ατόμου, και η ελευθερία, είτε ατομικά είτε σε κοινωνία με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, να εκδηλώνει τις θρησκευτικές του ή άλλες πεποιθήσεις με τη λατρεία, την τήρηση, την πρακτική και τη διδασκαλία, ενώ σύμφωνα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ η ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων προστατεύει όλες τις πεποιθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεϊστικών, μη θεϊστικών και αθεϊστικών πεποιθήσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δέσμευσή της στην ελευθερία της σκέψης, της ελευθερίας της συνείδησης και της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και έχει τονίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να εγγυώνται αυτές τις ελευθερίες σε όλο τον κόσμο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν αναφέρει εκτεταμένες σοβαρές παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Da’esh) και συνεργαζόμενες ομάδες στη Συρία και το Ιράκ, ιδίως σε βάρος μειονοτικών εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων, μεταξύ άλλων, και μέσω στοχευμένων δολοφονιών, εξαναγκασμού σε αλλαγή θρησκεύματος, απαγωγών, πώλησης γυναικών, δουλείας γυναικών και παιδιών, στρατολόγησης παιδιών για βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης και βασανιστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ευημερία όσων εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι σε περιοχές που ελέγχονται από δυνάμεις του Ισλαμικού Κράτους, καθώς σχεδόν καμία διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνει στις περιοχές αυτές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει ξεκινήσει εκστρατεία για να εξαλείψει όλα τα ίχνη των θρησκευτικών κοινοτήτων και των κοινοτήτων πίστης, εκτός εκείνων που εκπροσωπούν τη δική της ερμηνεία για το Ισλάμ, θανατώνοντας ή αποβάλλοντας τους οπαδούς τους και καταστρέφοντας τους ιερούς τόπους, τα ιστορικά μνημεία και αντικείμενά τους, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και μοναδικά και αναντικατάστατα δείγματα της κληρονομιάς που έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO ως Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περιγράφονται από την οργάνωση αυτή ως «πολιτιστική κάθαρση»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του, το Ισλαμικό Κράτος καταστρέφει απαράδεκτη και ανεπανόρθωτη αξία από υπερχιλιετείς πολιτισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κυρίως στο Ιράκ και τη Συρία αλλά και σε άλλα μέρη της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες είναι τέτοια που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή τους, και εάν εξαφανίζονταν, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός σημαντικού μέρους της θρησκευτικής κληρονομιάς των εν λόγω χωρών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι του Ισλαμικού Κράτους είναι Χριστιανοί, Γιαζίντι, Τουρκμένοι, Σιίτες, Σαμπάκ, Σαβαίοι, Kaka'e, Σουνίτες που δεν συμφωνούν με την ερμηνεία που δίδουν αυτοί στο Ισλάμ, καθώς και άλλες εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, αλλά ότι ορισμένες από αυτές τις κοινότητες είχαν ήδη αποτελέσει στόχο εξτρεμιστών πολύ πριν από την άφιξη του Ισλαμικού Κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικότερα οι χριστιανοί είχαν στοχοποιηθεί εσκεμμένα από διάφορες εξτρεμιστικές ομάδες ή ομάδες τζιχαντιστών για πολλά χρόνια, αναγκάζοντας πάνω από το 70% των ιρακινών χριστιανών και πάνω από 700.000 Χριστιανούς της Συρίας να εγκαταλείψουν τις χώρες τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο Ιράκ οι 250 000 Χαλδαίοι/Ασσύριοι /Συροχριστιανοί αποτελούν ξεχωριστή εθνοθρησκευτική ομάδα και εκτιμάται ότι έως και 40 000 Ασσύριοι ζούσαν στη Συρία πριν από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη χώρα το 2011·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Φεβρουαρίου του 2015 το Ισλαμικό Κράτος κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει τον αποκεφαλισμό 21 Αιγυπτίων Κοπτών Χριστιανών στη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κόπτες, οι οποίοι ήταν διακινούμενοι εργαζόμενοι από μια φτωχή περιοχή της Αιγύπτου, είχαν απαχθεί στη Σύρτη της Λιβύης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2015 υπολογίζεται ότι περίπου 220 Ασσύριοι απήχθησαν από το Ισλαμικό Κράτος κοντά στο Τελ Ταμέρ στη νότια όχθη του ποταμού Καμπούρ στη βορειοανατολική Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την ίδια εκστρατεία, οι εξτρεμιστές κατέστρεψαν επίσης ιδιοκτησίες και ιερούς τόπους των Χριστιανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες Ασσύριοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ισλαμικού Κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισλαμικό Κράτος φέρεται να εξέδωσε ανακοίνωση τον Φεβρουάριο του 2015 ζητώντας από τα ασσυριακά χωριά της συριακής επαρχίας Χασάκα να πληρώσουν το jizya, που είναι ένας φόρος που επιβάλλεται σε μη-μουσουλμάνους και ο οποίος ανάγεται σε παλαιό ισλαμικό νόμο και καταργήθηκε το 1856 σε ολόκληρη την οθωμανική αυτοκρατορία, να ασπαστούν το Ισλάμ ή αλλιώς θα θανατωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί μεγάλες επιθέσεις του Ισλαμικού Κράτους κατά ασσυριακών χριστιανικών πόλεων στην περιοχή του ποταμού Καμπούρ στις 9 Μαρτίου 2015·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Μαρτίου 2015 το Ισλαμικό Κράτος ελευθέρωσε πολλές δεκάδες Ασσυρίους, κυρίως βρέφη και ηλικιωμένους, μετά από διαπραγματεύσεις με φύλαρχους, αλλά και ότι οι περισσότεροι Ασσύριοι εξακολουθούν να κρατούνται αιχμάλωτοι και οι τρομοκράτες έχουν απειλήσει να τους σκοτώσουν αν η συμμαχία δεν σταματήσει τους βομβαρδισμούς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα πλαίσια εσκεμμένης πολιτικής των πολιτιστικών και θρησκευτικών εκκαθαρίσεων, το Ισλαμικό Κράτος φέρεται να έχει καταστρέψει περισσότερες από 100 εκκλησίες στο Ιράκ και τουλάχιστον 6 εκκλησίες στη Συρία, καθώς και αρκετά σιιτικά τζαμιά στο Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2015, οι μαχητές του ΙΚ έδωσαν σκόπιμα στη δημοσιότητα την καταστροφή αγαλμάτων και άλλων έργων τέχνης στο Μουσείο της Μοσούλης που χρονολογούνταν από την αρχαία ασσυριακή και ακκαδική αυτοκρατορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, ισοπεδώθηκαν η αρχαία ασσυριακή πόλη Νιμρούντ και, πιο πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατεστράφη το μνημείο της Χάτρα που κατατάσσεται στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συριακό καθεστώς φέρεται να έχει βομβαρδίσει εκκλησίες σε γειτονιές της αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, στην πόλη Χομς το 2012 και το 2013·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισλαμικό Κράτος συνεχίζει να καταδιώκει, να ακρωτηριάζει και να δολοφονεί, μερικές φορές με εξαιρετική σκληρότητα και απερίγραπτους τρόπους, μέλη των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, δημοσιογράφους, αιχμαλώτους πολέμου, ακτιβιστές και άλλα άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα πολέμου και άλλες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να διαπράττονται σε καθημερινή βάση και σε μαζική κλίμακα και από άλλους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση, όπως, ιδίως, από το καθεστώς Άσαντ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις ρίζες της βίας του Ισλαμικού Κράτους είναι ο σαλαφισμός, ιδίως η ακραία ουαχαμπική ερμηνεία του Ισλάμ·

1.  είναι συγκλονισμένο και βαθύτατα θλιμμένο για τις βαρβαρότητες που διέπραξαν οι εξτρεμιστές του Ισλαμικού Κράτους κατά των Ασσυρίων στη Συρία και των Κοπτών στη Λιβύη, και τις καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων και προς την ασσυριακή χριστιανική κοινότητα της Συρίας και την κοπτική χριστιανική κοινότητα της Αιγύπτου, καθώς και προς όλες τις άλλες ομάδες και τα άτομα που έχουν πληγεί από τη βία του Ισλαμικού Κράτους·

2.  καταδικάζει απερίφραστα το Ισλαμικό Κράτος και τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), και οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν γενοκτονία· ανησυχεί πολύ διότι αυτή η τρομοκρατική ομάδα έχει στο στόχαστρο συνειδητά τους Χριστιανούς, τους Γιαζίντι, τους Τουρκμένους, τους Σιίτες, τους Σαμπάκ, τους Κάκα και τους Σαβαίους οι οποίοι δεν συμφωνούν με τη δική της ερμηνεία του Ισλάμ, και τούτο ως μέρος των προσπαθειών της να εξαλείψει οιεσδήποτε θρησκευτικές μειονότητες από τις περιοχές υπό τον έλεγχό της· υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ατιμωρησία για τους δράστες αυτών των πράξεων και ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να παραπεμφθούν στο ΔΠΔ· υπενθυμίζει εν προκειμένω την απαγωγή των Επισκόπων Γιοχάνα (Ιωάννης) Ιμπραήμ και Παύλου Γιαζίγκι από ένοπλους επαναστάτες στην Επαρχία του Χαλεπίου, στη Συρία στις 22 Απριλίου 2013, απαγωγή που δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί·

3.  καταδικάζει, περαιτέρω, τις απόπειρες του Ισλαμικού Κράτους να εξαγάγει την εξτρεμιστική απολυταρχική του ιδεολογία και βία σε άλλες χώρες της περιοχή και πέρα από αυτές·

4.  υποστηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες κατά του Ισλαμικού Κράτους περιλαμβανομένων των στρατιωτικών ενεργειών της διεθνούς συμμαχίας, που συντονίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν ήδη πράξει, να εξετάσουν τρόπους συμβολής στις προσπάθειες αυτές, μεταξύ άλλων την ανίχνευση και την απαγόρευση των μυστικών κονδυλίων που διατηρεί το Ισλαμικό Κράτος στο εξωτερικό·

5.  καλεί τη διεθνή συμμαχία να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να αποτρέψει τις απαγωγές μειονοτήτων, όπως η απαγωγή εκατοντάδων Ασσυρίων χριστιανών στη βόρεια Συρία· υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να εξασφαλιστεί ασφαλές καταφύγιο για τους Χαλδαίους/ Ασσύριους/Συροχριστιανούς/Γιαζίντι και για άλλες κοινότητες που διατρέχουν κίνδυνο στις Πεδιάδες της Νινευή, στο Ιράκ, περιοχή στην οποία πολλές εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες είχαν ιστορικά ισχυρή παρουσία και ζούσαν ειρηνικά η μία δίπλα στην άλλη·

6.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υιοθετήσουν προορατική και προληπτική προσέγγιση για την απειλή εξάπλωσης του Ισλαμικού Κράτους σε χώρες και περιοχές πέραν του Ιράκ και της Συρίας· λόγω αυτού, ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση στη Λιβύη, εάν μη τι άλλο εξαιτίας της γεωγραφικής της γειτνίασης με την ΕΕ και τις περιοχές συγκρούσεων στην Αφρική·

7.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της καθώς επίσης και τους εταίρους του ΝΑΤΟ να εξετάσουν το ζήτημα του αμφιλεγόμενου ρόλου ορισμένων χωρών στη σύγκρουση, συγκεκριμένα όπου συνέβαλλαν ή εξακολουθούν να συμβάλλουν, ενεργητικά ή παθητικά, στην άνοδο του Ισλαμικού Κράτους και άλλων εξτρεμιστικών ομάδων· ανησυχεί, στο πλαίσιο αυτό, για τη χρηματοδότηση της διάδοσης της ουαχαμπιστικής ερμηνείας του Ισλάμ από δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες χωρών της περιοχής του Κόλπου και καλεί τις χώρες αυτές να σταματήσουν αυτή τη χρηματοδότηση· πέραν αυτού, προτρέπει αυτές τις χώρες να σταματήσουν τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων από την επικράτειά τους· καλεί την Τουρκία να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους και χωρίς καθυστέρηση να επιτρέψει στις χριστιανικές μειονότητες και άλλους διωκόμενους που φεύγουν από τη Συρία να εισέλθουν στην Τουρκία και να αναζητήσουν ασφάλεια·

8.  ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις νεοεμφανισθείσες περιφερειακές και τοπικές δυνάμεις, όπως η Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση στο Ιράκ, κουρδικές ομάδες σε άλλα μέρη, όπως ο ρόλος του YPG στην ελευθέρωση του Κομπάνι και το Συριακό Στρατιωτικό Συμβούλιο, καθώς και με τις τοπικές αυτοδιοικούμενες οντότητες στην περιοχή οι οποίες έχουν δείξει μεγαλύτερη προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία από ό,τι οι κυβερνήτες των χωρών τους· χαιρετίζει, ιδιαίτερα, το θάρρος των κουρδικών δυνάμεων Πεσμεργκά που έπραξαν πολλά για να προστατεύσουν τις απειλούμενες μειονότητες·

9.  ανησυχεί για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι χριστιανικές μειονότητες δεν έχουν πρόσβαση στα στρατόπεδα προσφύγων στην περιοχή διότι θα ήταν πολύ επικίνδυνα για αυτούς· ζητεί από την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι αναπτυξιακή της βοήθεια απευθύνεται σε όλες τις μειονοτικές ομάδες που έχουν εκτοπισθεί λόγω των συγκρούσεων· ενθαρρύνει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την πείρα και τα καλοστημένα δίκτυα τοπικών και περιφερειακών εκκλησιών, καθώς και διεθνείς οργανώσεις εκκλησιών για την παροχή βοήθειας, με σκοπό να προσφέρουν οικονομική και άλλου είδους αρωγή, για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι μειονοτικές ομάδες μπορούν να ωφεληθούν από την προστασία και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής βοήθειας·

10.  θεωρεί επιτακτική ανάγκη το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να αρχίσουν να εργάζονται από κοινού με διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους για ένα σενάριο σχετικά με την μετά το Ισλαμικό Κράτος εποχή, λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη για πολιτιστικό και θρησκευτικό διάλογο και συμφιλίωση·

11.  καταγγέλλει την καταστροφή πολιτιστικών χώρων και αντικειμένων από το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και το Ιράκ, η οποία αποτελεί επίθεση κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των κατοίκων των χωρών αυτών και της ανθρωπότητας γενικότερα·

12.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με διεθνείς και τοπικούς εταίρους με σκοπό να διαφυλάξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Ασσυρίων και άλλων κοινοτήτων από τα εδάφη που έχει καταλάβει το Ισλαμικό Κράτος· προτρέπει ακόμη το Συμβούλιο να λάβει μέτρα κατά του παράνομου εμπορίου αρχαίων αντικειμένων που προέρχονται από τα εδάφη αυτά·

13.  επιβεβαιώνει και υποστηρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων που ζουν στο Ιράκ και τη Συρία να συνεχίσουν να ζουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια, και να εκτελούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα· προτρέπει στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να καταδικάσουν απερίφραστα τη βία και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων· πιστεύει ότι προκειμένου να αναχαιτιστούν τα δεινά και η μαζική έξοδος των Χριστιανών και άλλων γηγενών πληθυσμών της περιοχής, είναι απαραίτητη μια σαφής και αδιαμφισβήτητη δήλωση από πλευράς περιφερειακών, πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών, υπέρ της συνεχούς παρουσίας τους και των πλήρων και ίσων δικαιωμάτων τους ως πολιτών των χωρών τους·

14.  απορρίπτει ανεπιφύλακτα και θεωρεί παράνομη την ανακοίνωση της ηγεσίας του Ισλαμικού Κράτους για την ίδρυση χαλιφάτου στις περιοχές που βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχό του· τονίζει ότι η δημιουργία και η επέκταση του «ισλαμικού χαλιφάτου», καθώς και οι δραστηριότητες άλλων εξτρεμιστικών ομάδων στη Μέση Ανατολή, συνιστούν άμεση απειλή κατά της ασφάλειας της περιοχής καθώς και των ευρωπαϊκών κρατών·

15.  επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας ή των πεποιθήσεων ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που κατοχυρώνεται από τις διεθνείς νομικές πράξεις στις οποίες οι περισσότερες χώρες στον κόσμο έχουν δεσμευτεί και οι οποίες αναγνωρίζονται ως έχουσες οικουμενική αξία·

16.  στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες, και στην ΕΕ, που αποσκοπούν στην προαγωγή του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων· καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να προωθήσουν την ανοχή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά του μίσους και του βίαιου και εξτρεμιστικού ριζοσπαστισμού·

17.  προτρέπει την ΕΕ να ερευνήσει περαιτέρω αντιτρομοκρατικές πολιτικές, στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφορετικές από εκείνες που εφαρμόζονται ήδη, και να συνεχίσει τις προσπάθειες από κοινού με τα κράτη μέλη με στόχο την ενίσχυση των πολιτικών που καταπολεμούν τον ριζοσπαστισμό στο έδαφος της ΕΕ, τη διάδοση της ρητορικής του μίσους και την διαδικτυακή υποκίνηση σε βία· προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν τις προσπάθειες από κοινού με το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για να σταματήσει η εξάπλωση της εξτρεμιστικής και τζιχαντιστικής ιδεολογίας ανά τον κόσμο·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στον Συριακό Εθνικό Συνασπισμό, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Ιράκ, στην Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν στο Ιράκ, στον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, στο Συμβούλιο των Βουλευτών στο Τομπρούκ, στη Λιβύη, και στην κυβέρνηση της Λιβύης, στον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0422.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0027.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου