Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2603(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0241/2015

Rozpravy :

PV 12/03/2015 - 6.2
CRE 12/03/2015 - 6.2

Hlasovanie :

PV 12/03/2015 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0072

Prijaté texty
PDF 242kWORD 80k
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg
Južný Sudán vrátane nedávnych únosov detí
P8_TA(2015)0072RC-B8-0241/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2015 o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (2015/2603(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Južnom Sudáne, najmä na uznesenia zo 16. januára 2014(1) a 13. novembra 2014(2) o situácii v Južnom Sudáne,

–  so zreteľom na prímerie a dohodu o rozdelení moci, ktorú 2. februára 2015 pod záštitou Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) podpísali v Addis Abebe prezident Salva Kiir a bývalý zástupca prezidenta Riek Machar,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 3. februára 2015 o mierových rozhovoroch v Južnom Sudáne,

–  so zreteľom na komuniké IGAD a Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) z 10. februára 2015 zo schôdzky na vysokej úrovni o humanitárnej kríze v Južnom Sudáne,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitnej predstaviteľky generálneho tajomníka OSN pre deti a ozbrojené konflikty z 25. februára 2015,

–  so zreteľom na spoločné komuniké Juhosudánskej republiky a OSN z októbra 2014 o prevencii sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktami,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 2155 (2014) a 2206 (2015), ktorými sa vytvára základ pre cielené sankcie voči tým, ktorí bránia mieru v Južnom Sudáne,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie Federici Mogheriniovej zo 6. marca 2015, že strany konfliktu v Južnom Sudáne zlyhali v snahe o dosiahnutie mierovej dohody,

–  so zreteľom na obnovenie akčného plánu pre Južný Sudán v roku 2012 na ukončenie náboru a využívania detí vo vládnych ozbrojených silách a iné hrubé porušovania práv detí,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na Dohovor Africkej únie, ktorým sa upravujú osobitné aspekty problémov utečencov v Afrike,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Africkú chartu o právach dieťaťa a starostlivosti o dieťa,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o deťoch a ozbrojených konfliktoch z roku 2010,

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácia práce (MOP) č. 182 o najhorších formách detskej práce, ktorý bol prijatý v roku 1999, a v ktorom sa „nútený a povinný nábor detí na použitie v ozbrojených konfliktoch“ dostal na zoznam najhorších foriem detskej práce,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na sudánsku komplexnú mierovú dohodu (CPA) z roku 2005,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 15. a 16. februára 2015 bolo približne 89 detí, a pravdepodobne stovky ďalších, unesených v komunite Wau Shilluk v štáte Horný Níl militantnou skupinou údajne vedenou Johnsonom Olonim, veliteľom Sudánskej ľudovej oslobodzovacej armády; keďže podľa svedkov ozbrojení vojaci obkľúčili komunitu, prehľadali každý dom a násilím odvliekli chlapcov väčšinou starších ako 12 rokov;

B.  keďže v decembri 2013 vyústil politický spor vo vládnucej strane Južného Sudánu, Hnutí za oslobodenie sudánskeho ľudu, do ozbrojeného konfliktu v Jube medzi silami lojálnymi prezidentovi Kiirovi a tými, ktoré ostali lojálne bývalému zástupcovi prezidenta Riekovi Macharovi;

C.  keďže v dôsledku vnútorného ozbrojeného konfliktu, ktorý prepukol v decembri 2013, bolo približne 1,4 milióna ľudí vysídlených v rámci krajiny, 500 000 ušlo do susedných krajín a približne 12 000 detí bolo odvedených do ozbrojených síl a skupín; keďže tisíce detí bolo údajne zabitých, znásilňovaných, vyháňaných a osirelo;

D.  keďže približne 4 milióny ľudí sú vážne ohrozené potravinovou neistotou a nedostatkom potravín, pričom OSN opakovane varuje pred prehlbujúcou sa humanitárnou krízou a hladom, ak budú boje pokračovať; keďže s ohľadom na nedostatok zdravotníckej starostlivosti a infraštruktúry sa zdá, že situácia sa bude len zhoršovať;

E.  keďže samotná misia OSN v Juhosudánskej republike (UNMISS) teraz poskytuje bezpečné útočisko pre viac ako 100 000 ľudí vysídlených v rámci krajiny, ktorí hľadajú útočisko pred násilím, pričom sa sama stala terčom útokov;

F.  keďže podľa odhadov OSN tvoria viac ako polovicu obyvateľov utečeneckých táborov deti, ktoré sú tak vystavené značnému ohrozeniu ich fyzickej bezpečnosti, rozvoja a blahobytu; keďže dojčenská úmrtnosť v Južnom Sudáne patrí medzi najvyššie na svete a ukazovatele vzdelávania sú najnižšie na svete; keďže v dôsledku súčasného konfliktu 400 000 detí opustilo školu;

G.  keďže strany konfliktu zaútočili na civilných obyvateľov na základe etnického pôvodu a domnelej politickej lojality, páchali činy sexuálneho násilia a rozsiahle ničenie a rabovanie majetku;

H.  keďže rôzne strany konfliktu v Južnom Sudáne začali 7. januára 2014 rokovania v Addis Abebe pod záštitou Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD); keďže napriek predchádzajúcim dohodám o zastavení nepriateľských akcií, z ktorých posledná bola dohoda o prímerí podpísaná 2. februára 2015 v Addis Abebe, a pokračujúcim snahám Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) rokovať o politickom riešení konfliktu, boje pokračujú a vyznačujú sa úplným ignorovaním medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva, bez zodpovednosti za porušovanie ľudských práv v kontexte konfliktu;

I.  keďže vláde a rebelom sa nepodarilo dodržať termín 5. marca 2015 stanovený IGAD na dosiahnutie dohody o rozdelení moci a keďže mierové rozhovory boli odložené na neurčito; keďže hlavný sprostredkovateľ IGAD oznámil, že OSN a Africká únia (AÚ) môžu v súčasnosti zohrať priamu úlohu v rokovaniach;

J.  keďže AÚ založila v marci 2014 vyšetrovaciu komisiu, ale jej záverečná správu ešte nebola zverejnená, napriek tomu že bola komisii AÚ predložená v októbri 2014;

K.  keďže rozhodnutie o oneskorení uverejnenia sa stretlo so všeobecným sklamaním a je považované za krok späť pokiaľ ide o vyvodzovanie zodpovednosti a zastavenie beztrestnosti, pričom sklamanie vyjadrili osobnosti ako napríklad asistent generálneho tajomníka OSN Ivan Simonovic, bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillayová a poprední členovia organizácií občianskej spoločnosti Južného Sudánu;

L.  keďže 3. marca 2015 Bezpečnostná rada OSN jednomyseľne schválila systém na ukladanie sankcií pre tých, ktorí sú zodpovední alebo sa podieľali na pokračovaní konfliktu alebo blokovaní mieru v Južnom Sudáne; keďže sankcie sa uplatňujú aj voči tým, ktorí sa zameriavajú na civilné obyvateľstvo alebo útočia na nemocnice, náboženské miesta, školy alebo miesta, kde hľadá útočisko civilné obyvateľstvo, a voči tým, ktorí verbujú alebo využívajú deti v ozbrojených silách alebo skupinách;

M.  keďže napriek hlasovaniu parlamentu o ratifikácii Južný Sudán ešte nie je zmluvnou stranou žiadnej zo základných medzinárodných a regionálnych zmlúv o ľudských právach, ako je napríklad Africká charta ľudských práv a práv národov, Dohovor Africkej únie, ktorým sa riadia osobitné aspekty problémov utečencov v Afrike, Dohovor OSN o právach dieťaťa, Dohovor OSN proti mučeniu a Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien;

N.  keďže podľa štatútu Medzinárodného trestného súdu je odvod do ozbrojených síl, vojenská služba alebo použitie detí do veku 15 rokov v bojových situáciách v rámci národných ozbrojených síl alebo ozbrojených skupín vojnovým zločinom;

O.  keďže parlament Južného Sudánu posudzoval návrh zákona o mimovládnych organizáciách, ktorý by obmedzil právo na slobodu združovania, pričom registrácia združení by bola povinná, zakázala by sa činnosť mimovládnych organizácií bez registrácie a kriminalizovali by sa dobrovoľnícke aktivity vykonávané bez registračného osvedčenia;

P.  keďže školy sa naďalej používajú okrem iného na vojenské účely, sú obsadzované alebo sa využívajú ako miesta náboru; keďže od konca februára 2015 bolo údajne 30 škôl stále využívaných na vojenské účely;

Q.  keďže okrem darov a humanitárnej pomoci je hospodárstvo Južného Sudánu takmer úplne závislé od ropného odvetvia, pričom vývoz ropy predstavuje vyše 70 % HDP a asi 90 % vládnych príjmov; keďže príjmy z ropného priemyslu sú hnacím motorom násilných konfliktov;

R.  keďže pretrvávajúce násilie v Južnom Sudáne si vyžaduje neúnosné humanitárne náklady, pričom OSN odhaduje, že v roku 2015 bude na humanitárnu pomoc potrebných 1,81 miliardy USD; keďže OSN vyhlásila situáciu v Južnom Sudáne za núdzovú situáciu 3. stupňa, čo je najvyšší stupeň humanitárnej krízy;

S.  keďže EÚ a jej členské štáty poskytli v roku 2014 v reakcii na humanitárnu krízu a na účely riešenia naliehavých potrieb utečencov z Južného Sudánu v tomto regióne humanitárnu pomoc vo výške takmer 300 miliónov EUR;

1.  je hlboko znepokojený zhoršovaním bezpečnostnej a humanitárnej situácie v Južnom Sudáne, čo by mohlo destabilizovať celý región východnej Afriky; naliehavo vyzýva všetky strany, aby zastavili násilie, ukončili porušovanie ľudských práv, vytvorili prechodnú vládu národnej jednoty a umožnili plný prístup k humanitárnej pomoci; vyzýva strany, aby ukončili útoky na vzdelávacie zariadenia a verejné budovy a prestali využívať školy na vojenské účely vrátane náboru detských vojakov; v tejto súvislosti pripomína svoju podporu usmernení na ochranu škôl a univerzít pred vojenským využitím počas ozbrojeného konfliktu;

2.  vyjadruje hlboké sklamanie, že po viac ako rok trvajúcich rokovaniach pod záštitou Medzivládneho úradu pre rozvoj sa nedosiahol významný pokrok; nalieha na všetky strany konfliktu, aby dosiahli dohodu o rozdelení moci, a plne podporuje prebiehajúci proces rokovaní, požaduje bezpodmienečné, úplné a okamžité prímerie a ukončenie všetkých násilností a bezodkladné zastavenie náboru a mobilizácie civilistov; požaduje, aby sa vyvinuli snahy o nájdenie spôsobu na dosiahnutie trvalého mieru a stability; naliehavo vyzýva vládu a povstalecké strany, aby sa zapojili do bezpodmienečných politických rokovaní so zapojením všetkých subjektov v dobrej viere, aby sa dospelo k úspešnému ukončeniu rokovaní; víta úsilie Africkej únie a Medzinárodného úradu pre rozvoj o podporu inkluzívneho dialógu a sprostredkovania;

3.  požaduje okamžité prepustenie a bezpečný návrh všetkých detí naverbovaných ozbrojenými silami od začiatku konfliktu v decembri 2013; naliehavo pripomína všetkým stranám zapojeným do konfliktu, že nábor a využívanie detí v ozbrojených silách a skupinách predstavuje závažné porušenie medzinárodného práva;

4.  vyzýva Sudánsku ľudovú oslobodzovaciu armádu, aby dôkladne a transparentne overila, či neostali žiadne deti v jej radoch a okamžite začala vykonávať akčný plán v koordinácii s OSN na ukončenie závažného porušovania práv detí;

5.  pripomína záväzok, ktorý orgány Južného Sudánu prijali v roku 2009 a obnovili v roku 2012, týkajúci sa skončenia náboru a využívania detí v konflikte, prepustenia všetkých detí spojených s vládnymi bezpečnostnými silami, zabezpečenia služieb na opätovné zlúčenie s ich rodinami a začlenenie do nich, ako aj záväzok prešetriť závažné násilnosti na deťoch; odsudzuje skutočnosť, že tento záväzok nebol v plnom rozsahu dodržaný; vyzýva obe strany, aby plne vykonávali usmernenia stanovené v akčnom pláne;

6.  vyzýva Komisiu, aby pomáhala pri mobilizácii zdrojov na pomoc pri dlhodobom opätovnom začleňovaní detí naverbovaných do ozbrojených síl a tých, ktorí sú postihnutí konfliktom, v spolupráci s Úradom osobitnej zástupkyne pre deti v ozbrojených konfliktoch, UNICEF a inými agentúrami;

7.  trvá na tom, že je potrebné vyplniť medzeru medzi zásahom pri humanitárnej kríze a dlhotrvajúcou rozvojovou spoluprácou; domnieva sa predovšetkým, že dlhodobé plánovanie rozvoja v prípade detí postihnutých vojnovými konfliktami sa musí zamerať okrem iného na systémy ochrany detí, vzdelávacie systémy a systémy zamestnanosti; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili poskytovanie humanitárnej pomoci a zabezpečili prístup miestnych poľnohospodárov a výrobcov k zdrojom;

8.  naliehavo vyzýva Mierovú a bezpečnostnú radu Africkej únie, aby zverejnila správu Vyšetrovacej komisie Africkej únie pre Južný Sudán (AUCISS) o porušovaniach ľudských práv a o ďalších krokoch v nadväznosti na jej zistenia bez ďalšieho odkladu;

9.  zdôrazňuje skutočnosť, že zverejnenie správy je rozhodujúcim krokom k dosiahnutiu mieru a zmierenia; uznáva, že všetci obyvatelia Južného Sudánu majú právo na pravdu a spravodlivosť a že tisíce obetí a svedkov zverstiev vynaložili obrovské osobné úsilie, aby sa spojili s komisiou AUCISS, pričom sa často vystavili značnému osobnému riziku pri opätovnom opisovaní bolestivých skúseností s cieľom prispieť ku komplexnejšiemu záznamu o konflikte;

10.  žiada Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby aktívne podporovali vykonávanie odporúčaní vyšetrovacieho výboru, a to aj čo sa týka prípadného zriadenia hybridného súdu, ktorý sa bude zaoberať zverstvami, ako navrhol generálny tajomník OSN;

11.  víta prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 2206, v ktorej sa ukladajú cielené sankcie priamo sa týkajúce tých, ktorí podnecovali konflikty, a požaduje jej okamžité vykonávanie; zdôrazňuje, že je potrebné prijať komplexné zbrojné embargo na regionálnej a medzinárodnej úrovni s cieľom zastaviť dodávky zbraní jednotlivcom a skupinám, ktoré sa dopustili vážneho porušovania ľudských práv, vojnových zločinov a zločinov voči ľudskosti, ako aj chrániť civilistov, ktorí sú vážne ohrození;

12.  vyzýva vládu Južného Sudánu, aby uskutočnila rýchle, dôkladné, nestranné a nezávislé vyšetrovania prípadov porušovania ľudských práv s cieľom trestne stíhať a zadržať zodpovedných jednotlivcov podozrivých zo zločinov podľa medzinárodného práva a zo závažného porušovania ľudských práv vrátane únosov a náboru detí v ozbrojených konfliktoch a sexuálneho násilia na ženách a deťoch;

13.  pripomína protokol IGAD z 25. augusta 2014, v ktorom sa konkrétne uvádza, že jednotlivci, ktorých komisia AUCISS označí za zodpovedných za závažné zločiny nebudú oprávnení na účasť v prechodnej vláde;

14.  vyzýva vládu Južného Sudánu, aby naliehavo dokončila legislatívne zmeny, na základe ktorých sa nábor a využívanie detí stane trestným činom, aby využila tieto právne predpisy na trestné stíhanie páchateľov a aby dokončila vykonávanie medzinárodných dohôd vrátane Opčného protokol k Dohovoru o právach dieťaťa z roku 2002 a pristúpila k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu;

15.  vyzýva vládu Južného Sudánu, aby zamietla právne predpisy, ktoré by obmedzovali sektory, v ktorých môžu mimovládne organizácie a združenia vykonávať svoju prácu, čo by vážne bránilo rozvoju spoločnosti a úsiliu o núdzovú humanitárnu pomoc;

16.  vyzýva vládu Južného Sudánu, aby si splnila svoju povinnosť postarať sa o svojich obyvateľov a povzbudila medzinárodných darcov na zvýšenie podpory pre úsilie v oblasti pomoci, a vzhľadom na rozsah a naliehavosť potrieb vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby zvolalo novú medzinárodnú konferenciu darcov pre Južný Sudán, keď budú splnené všetky podmienky pre mier a vytvorí sa mechanizmus riadneho rozdelenia príjmov;

17.  naliehavo požaduje zodpovedné riadenie prírodných zdrojov Južného Sudánu s cieľom zabezpečiť, aby príjmy z ropy nepodporovali konflikt; vyzýva rokujúce strany, aby do mierových rozhovorov a akejkoľvek konečnej dohody začlenili otázku transparentnosti a verejnej kontroly v ropnom odvetví tak, aby sa príjmy z tohto zdroja mohli využívať na trvalo udržateľný rozvoj krajiny a na zlepšenie životných podmienok jej obyvateľstva;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde Južného Sudánu, komisárovi Južného Sudánu pre ľudské práva, Národnému zákonodarnému zhromaždeniu Južného Sudánu, inštitúciám Africkej únie, Medzivládnemu úradu pre rozvoj, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0042.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2014)0053.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia