Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2604(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0242/2015

Rasprave :

PV 12/03/2015 - 6.3
CRE 12/03/2015 - 6.3

Glasovanja :

PV 12/03/2015 - 8.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0073

Usvojeni tekstovi
PDF 230kWORD 72k
Četvrtak, 12. ožujka 2015. - Strasbourg
Tanzanija, osobito pitanje nezakonitog oduzimanja zemlje
P8_TA(2015)0073RC-B8-0242/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2015. o Tanzaniji, posebno o pitanju otimanja zemlje (2015/2604(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Inicijativu za transparentnost skupine G8 iz 2013.,

–  uzimajući u obzir Okvir i smjernice Afričke unije za zemljišnu politiku u Africi, „Politički okvir za nomadsko stočarstvo u Africi: osiguranje, zaštita i poboljšanje života, načina življenja i prava nomadskih zajednica” Afričke unije koji je donijela Konferencija afričkih ministara poljoprivrede u listopadu 2010. i koji je odobren na 18. redovnoj sjednici Izvršnog vijeća u Adis Abebi u siječnju 2011. (Dok. EX.CL/631 XVIII) te Deklaraciju Afričke unije iz 2009. o zemljišnim pitanjima i izazovima u Africi,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju donesenu na svjetskom sastanku na vrhu o sigurnosti opskrbe hranom u Rimu 2010., Načela odgovornog poljoprivrednog ulaganja kojima se poštuju prava, sredstva za život i resursi, Dobrovoljne smjernice Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO) o odgovornom upravljanju držanjem zemlje, ribarstvom i šumarstvom u kontekstu nacionalne sigurnosti opskrbe hranom,

–  uzimajući u obzir Vodeća načela o zemljišnim ulaganjima velikih razmjera u Africi Afričke unije, Afričke banke za razvoj i Gospodarske komisije za Afriku,

–  uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja Ujedinjenih naroda za pravo na hranu Oliviera De Schuttera od 11. lipnja 2009. pod naslovom „Stjecanje i zakup zemljišta velikih razmjera: skup osnovnih načela i mjerila za suočavanje s izazovom u vezi s ljudskim pravima”,

–  uzimajući u obzir Milenijsku deklaraciju od 8. rujna 2000. kojom se utvrđuju milenijski razvojni ciljevi, a posebno ciljeve 1., 3. i 7.,

–  uzimajući u obzir izvješće UN-a o milenijskim razvojnim ciljevima za 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće s konferencije UN-a o održivom razvoju održane u Rio de Janeiru u Brazilu od 20. do 22. lipnja 2012.,

–  uzimajući u obzir studiju Programa Ujedinjenih naroda za ljudska naselja (UN-Habitat) „Zaštićena prava na zemljište za sve” iz 2008. i vodič UN-Habitata „Kako razviti zemljišnu politiku naklonjenu siromašnima: postupak, vodič i iskustva”,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju Ujedinjenih naroda o pravu autohtonih naroda (UNDRIP) i Konvenciju o autohtonim i plemenskim narodima (br. 169) iz 1989. Međunarodne organizacije rada (MOR),

–  uzimajući u obzir Akt o seoskom zemljištu br. 5 iz 1999. i Akt lokalne vlade iz 1982. Ujedinjene Republike Tanzanije,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a za zemljišnu politiku iz 2004. kojima se daju smjernice za izradu i planiranje zemljišne politike u zemljama u razvoju,

–  uzimajući u obzir najavu Komisije od 9. travnja 2014. o uspostavi novog programa u iznosu do 33 000 000 EUR za poboljšanje upravljanja zemljištem te sigurnosti opskrbe hranom i prehrane za obitelji poljoprivrednika i ranjive zajednice u supsaharskoj Africi,

–  uzimajući u obzir Vodeća načela UN-a iz 2011. o poslovanju i ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Zajedničku parlamentarnu rezoluciju AKP-a i EU-a o socijalnom i ekološkom utjecaju nomadskih zajednica u zemljama AKP-a, usvojenu u studenom 2013. (AKP-EU/101.526/13/fin),

–  uzimajući u obzir studiju iz 2015. naslovljenu „Suočavanje s utjecajem otimanja zemlje na ljudska pravaˮ, koju je naručio Pododbor za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir revidirani Sporazum iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravim i pravima naroda,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da se svi glavni izazovi 21. stoljeća − sigurnost opskrbe hranom, oskudica energije, nestašice vode, porast gradskog stanovništva i stanovništva općenito, uništavanje okoliša, klimatske promjene, prirodne katastrofe i nestabilnost država − mogu dovesti u vezu s pitanjima upravljanja zemljištem, čime se pojačava potreba davanja prednosti sveobuhvatnoj zemljišnoj reformi i jamčenju zemljišnih prava;

B.  budući da su tanzanijske vlasti najavile da planiraju prodati 1 500 km2 zemlje Masaija u zapadnom Serengetiju privatnom poduzeću za lov i safarije sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima; budući da taj plan uključuje progon 40 000 Masaija koji žive nomadskim načinom života;

C.  budući da je zbog međunarodnog pritiska predsjednik Tanzanije Jakaya Kikwete izjavio da odustaje od tog plana i obećao da nikad neće siliti Masaije da napuste zemlju svojih predaka; budući da je unatoč danom obećanju tisuće Masaija nezakonito protjerano sa svoje zemlje; budući da su prema najnovijim izvješćima tanzanijske vlasti srušile više od 200 kuća i konfiscirale stoku, zbog čega je 3 000 osoba ostalo bez smještaja i skloništa;

D.  budući da Masaiji imaju dugu povijest borbi zbog eskalacije prijepora s tanzanijskim vlastima oko vlasništva nad zemljom još od 1992. kad je poduzeće Ortello Business Corporation (OBC), koje je u stranom vlasništvu, dobilo pravo na lov u kontroliranom području divljači Loliondo koje naseljavaju nomadske zajednice Masaija i legalno ga posjeduju;

E.  budući da je predstavku zajednice Masai iz regije Ngorongoro na internetskoj platformi AVAAZ potpisalo više od dva milijuna ljudi iz cijelog svijeta;

F.  budući da privatni investitori i vlade pokazuju sve veći interes za kupovinu zemlje velikih razmjera ili dugoročan leasing za proizvodnju hrane ili energije ili za eksploataciju minerala, poglavito u afričkim zemljama u razvoju, a posebno u Tanzaniji;

G.  budući da je u Tanzaniji došlo do znatnog povećanja domaćeg i stranog interesa za osnivanje plantaža velikih razmjera radi proizvodnje biogoriva u razdoblju od 2005. do 2008. kad je investitorima dodijeljeno oko 640 000 hektara zemlje, zbog čega je seljacima i ruralnim kućanstvima oduzeta njihova zemlja i stoka, čime se povećala nesigurnost njihove opskrbe hranom;

H.  budući da se prema procjenama na 1,4 milijarde hektara u svijetu primjenjuju običajne norme; budući da je pristup zemljištu autohtonim narodima zaštićen na poseban način u skladu s Konvencijom MOR-a br. 169 i Deklaracijom UN-a o pravima autohtonih naroda, a člankom 10. navedene Deklaracije jamči se pravo da se te narode ne smije prisilno raseljavati s njihovih zemljišta ili područja i da se premještanje ne može izvršavati bez informiranog, prethodnog i slobodnog pristanka autohtonog naroda i prethodnog dogovora o pravednoj i poštenoj naknadi te, kad god je to moguće, o mogućnosti povratka;

I.  budući da je kupovina zemlje velikih razmjera u skladu s Deklaracijom iz Tirane iz 2011. definirana kao „otimanje zemljištaˮ u sljedećim slučajevima: ako postoji jasno kršenje ljudskih prava; ako se dotične lokalne zajednice raseljavaju bez njihova informiranog, prethodnog i slobodnog pristanka; ako se ne temelji na transparentnim ugovorima; ako je procijenjeni učinak na društvo, gospodarstvo i okoliš negativan;

J.  budući da prema procjenama Afričke banke za razvoj 75 % stanovništva Tanzanije čine mali poljoprivrednici; budući da nomadske zajednice žive dobro i u skladu sa zaštićenim vrstama flore i faune te predstavljaju oko 10 % stanovništva Tanzanije, uključujući Masaije, ali se i dalje suočavaju s golemim gubitkom svoje zemlje zbog prodaje zemljišta bez adekvatnog poznavanja pravnih i praktičnih posljedica, nepoštene i nezakonite dodjele zemljišta strancima te činjenice da vlasti tu zemlju klasificiraju kao vlasništvo zaklade, rezervate ili nacionalne parkove;

K.  budući da se u članku 17. Opće deklaracije o ljudskim pravima svakome priznaje pravo na vlasništvo nad imovinom bilo pojedinačno ili zajedno s drugima, i navodi da nikog ne bi trebalo proizvoljno lišiti njegove imovine;

L.  budući da međunarodna poduzeća, uključujući i europska, imaju važnu ulogu u kupovini zemlje velikih razmjera u Tanzaniji, te da su međunarodne financijske institucije uključene u financiranje takvih velikih zemljišnih pogodbi u zemlji;

M.  budući da se u Okviru i smjernicama Afričke unije za zemljišnu politiku u Africi poziva na poštovanje ljudskih prava zajednica, uključujući poštovanje običajnih zemljišnih prava i zemljišnih resursa;

N.  budući da je u svibnju 2014. EU pokrenuo novi program za jačanje upravljanja zemljom i pomoć pri poboljšanju sigurnosti opskrbe hranom i prehrane obitelji poljoprivrednika i ranjivih zajednica u afričkim zemljama;

1.  odlučno osuđuje nezakonito raseljavanje ruralnih zajednica, uništavanje njihovih sela i tradicionalnog načina života te kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava, uključujući pravo na adekvatnu hranu, pravo na vodu i prikladan smještaj;

2.  posebno osuđuje mjere kojima se ne priznaje legitimnost običajnih posjednih aranžmana koji pružaju zakonska prava pojedincima i zajednicama i sprečavaju oduzimanje i zloupotrebu prava na zemljište, koji su posebno rašireni među afričkim zajednicama;

3.  poziva tanzanijsku vladu da odmah provede Dobrovoljne smjernice o odgovornom upravljanju u poljodjelstvu (VGGT) i omogući sudsko rješavanje prava koja su njima utvrđena; poziva tanzanijsku vladu da poštuje prvo temeljno načelo iz vodećih načela o ulaganjima velikih razmjera povezanih sa zemljom (Large-Scale Land Based Investments in Africa) koje obuhvaća poštovanje ljudskih prava zajednica i običajnih zemljišnih prava te doprinosi u skladu s vladavinom prava odgovornom upravljanju zemljom i zemljišnim resursima; te da ojača zemljišna prava žena, koje čine najmanje pola radne snage u proizvodnji i trgovini, čiji je pristup vlasničkim pravima i s njima povezanim uslugama i dalje ograničen (pristup bankama, sudjelovanje u udruženjima) te zemljišna prava ranjivih zajednica i društvenih skupina, na primjer nomadskih zajednica;

4.  poziva na pokretanje neovisne istrage u vezi s prijeporom oko zemljišta u Loliondu;

5.  potiče vladu Tanzanije da promiče politike ulaganja u poljoprivredu od kojih ima koristi lokalno stanovništvo u dotičnim regijama, da poštuje i ojača svoje politike u pogledu procjene utjecaja na društvo i okoliš, uključujući procjenu utjecaja na lokalnu proizvodnju hrane prije početka svakog ulagačkog projekta te da propisno poštuje odredbe o savjetovanju i naknadi u slučaju izvlaštenja zemlje;

6.  posebno podsjeća da su autohtonim narodima pruženi određeni oblici zaštite njihovih prava na zemljište na temelju međunarodnog prava; naglašava, u skladu s Deklaracijom Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda, da se bilo kakva promjena u korištenju zemljom može provoditi samo uz slobodan, prethodan i informiran pristanak lokalnih zajednica o kojima je riječ; inzistira da države pružaju učinkovite mehanizme za sprečavanje i rješavanje za bilo koju mjeru koja ima za cilj ili uzrokuje otimanje zemljišta, područja ili resursa autohtonih naroda;

7.  izražava zabrinutost zbog pomanjkanja točnih informacija i zbog tajnosti u vezi s brojnim ulaganjima u Tanzaniji; traži od Komisije da potiče vlasti da zajamče javno i transparentno sklapanje zemljišnih pogodbi te da su one prilagođene stočarima koji ne žive sjedilačkim načinom života ili nomadskim zajednicama;

8.  posebno poziva Europsku komisiju da se aktivno zauzme pri vlastima Tanzanije kako bi im dala snažnu podršku za predlaganje pravno obvezujućeg i kodificiranog priznanja prava Masaija, uz poseban osvrt na zemlju njihovih predaka, čime se omogućuje potrebna pravna zaštita za sprečavanje budućih prijepora;

9.  naglašava da je za postizanje milenijskih razvojnih ciljeva ključno zajamčiti osiguranje posjeda zemljišta ruralnim zajednicama; poziva EU da ojača kapacitet sudova u zemljama u razvoju radi učinkovite primjene imovinskog prava i rješavanja prijepora oko zemljišta, kao dio holističkog pristupa usmjerenog učvršćenju pravosudnih sustava i vladavine prava;

10.  podsjeća da se projektima velikih razmjera često prouzročuje velika šteta prirodnom okolišu, među ostalim uništavanje šuma, gubitak biološke raznolikosti i zagađenje vode;

11.  traži od Komisije da zajamči usklađivanje smjernica svoje zemljišne politike s Dobrovoljnim smjernicama o odgovornom upravljanju u poljodjelstvu te da prida veću važnost svojim programima razvojne suradnje, trgovine i politike ulaganja te uključenju u multilateralne financijske institucije;

12.  ponavlja da bi ljudska prava i pravila kojima se zabranjuje otimanje zemlje trebala biti usklađena s trgovinskim i investicijskim sporazumima EU-a, te također s općim sustavom povlastica (OSP);

13.  naglašava važnost potpune transparentnosti i odgovornosti operacija poduzeća i financijskih institucija iz EU-a pri poslovima ulaganja velikog razmjera u poljoprivredu te kupovini zemlje u Tanzaniji te poziva na stroge i učinkovite mehanizme EU-a za nadzor tih operacija;

14.  poziva Komisiju da Parlamentu podnese izvještaj o rashodima u okviru razvojnih programa i proračunskih sredstava EU-a povezanih s upravljanjem zemljištem kako bi se zajamčilo da se tim programima promiču ljudska prava i rješavaju izazovi koji se odnose na otimanje zemljišta;

15.  naglašava da se postupcima zemljišne politike mora učinkovito priznati uloga institucija i struktura za upravljanje zemljištem na lokalnoj razini i na razini zajednice, ali i na državnoj razini;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Afričkoj uniji te vladi i parlamentu Tanzanije.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti