Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2592(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0239/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0074

Vedtagne tekster
PDF 143kWORD 62k
Torsdag den 12. marts 2015 - Strasbourg
Mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets tilstand i Rusland
P8_TA(2015)0074RC-B8-0239/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland (2015/2592(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland, navnlig sine beslutninger af 23. oktober 2012 om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er involveret i Sergej Magnitskij-sagen(1), af 13. juni 2013 om retsstatsforholdene i Rusland(2), af 13. marts 2014 om Rusland: Domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne Bolotnaja-pladsen(3), af 23. oktober 2014 om tvangslukningen af den ikke-statslige organisation Memorial (vinder af Sakharovprisen 2009) i Rusland(4) og af 15. januar 2015 om Rusland, navnlig sagen om Aleksej Navalnij(5),

–  der henviser til redegørelse af 28. februar 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, om mordet på Boris Nemtsov,

–  der henviser til erklæringen fra næstformanden/den højtstående repræsentant af 4. marts 2015 om den fortsatte tilbageholdelse af Nadija Savtjenko,

–  der henviser til erklæring af 3. marts 2015 fra talsmanden for NF/HR om nægtelsen af indrejsetilladelse til Den Russiske Føderation for MEP Sandra Kalniete,

–  der henviser til erklæringen af 4. marts 2014 fra Den Russiske Føderations ombudsmand for menneskerettigheder, Vladimir Lukin, om offentlige demonstrationer i Moskva og de foranstaltninger, der blev truffet af de retshåndhævende myndigheder,

–  der henviser til drøftelserne mellem EU og Rusland om menneskerettigheder den 28. november 2013,

–  der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side og de suspenderede forhandlinger om en ny aftale mellem EU og Rusland,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Boris Nemtsov, tidligere vicepremierminister for Den Russiske Føderation, tidligere guvernør for Nizjnij Novgorod, en fremtrædende fortaler for reform af det postsovjetiske russiske samfund og økonomi og en af lederne af den liberale og demokratiske opposition i Rusland, blev myrdet i nærheden af Kreml to dage før en demonstration planlagt til den 1. marts 2015, som han havde organiseret imod virkningerne af den økonomiske krise og konflikten i Ukraine;

B.  der henviser til, at Boris Nemtsov i ugerne op til mordet var i gang med at undersøge Ruslands deltagelse i konflikten i Donbas og planlagde offentliggørelsen af en rapport om dette emne, der henviser til, at fem mænd er blevet arresteret i forbindelse med mordet på Boris Nemtsov, men at det ikke står klart, om nogen af de tilbageholdte affyrede de dødbringende skud; der henviser til, at de russiske myndigheder har nægtet visse medlemmer af Europa-Parlamentet og visse nationale delegationer indrejse i Rusland og dermed forhindret dem i at deltage i Boris Nemtsovs begravelse;

C.  der henviser til, at Boris Nemtsov var en ivrig forkæmper for et moderne, velstående og demokratisk Rusland, der forholdt sig åbent til verden;

D.  der henviser til, at Rusland som fuldt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og medunderskriver af verdenserklæringen om menneskerettigheder har forpligtet sig til at fremme og beskytte de universelle principper om demokrati, retsstatsprincippet og respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne;

E.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Rusland er blevet stadig værre gennem de seneste år, og at de russiske myndigheder har vedtaget en række love, der indeholder tvetydige bestemmelser, som kan anvendes til yderligere at pålægge oppositionen og civilsamfundets aktører begrænsninger og hindre ytrings- og forsamlingsfriheden; Der henviser til, at Justitsministeriet har anvendt nyligt indførte beføjelser til at mærke 42 grupper som "udenlandske agenter", herunder landets mest kompetente og autoritative menneskerettighedsorganisationer, og har anvendt bureaukratiske påskud til at forsøge at lukke flere andre grupper; der henviser til, at Dumaen i januar 2015 tog det første skridt til at vedtage en ny lov, der ville forbyde de "uønskede" udenlandske organisationers aktiviteter;

F.  der henviser til, at Parlamentet talrige gange har givet udtryk for sin bekymring for demokratiets tilstand i Rusland og den systematiske undladelse af at opretholde retsstatsprincipperne og respektere de grundlæggende rettigheder; der påpeger, at retsstatsprincipperne, standarderne for retfærdig rettergang og princippet om retsvæsenets uafhængighed ikke overholdes i Rusland; der påpeger, at de seneste valg til præsidentposten og Statsdumaen ikke levede op til OSCE’s standarder;

G.  der henviser til, at en række retssager og processer, heriblandt sagerne mod Magnitskij, Khodorkovskij og Politkovskaja, i de seneste år har skabt tvivl om domstolenes uafhængighed og upartiskhed i Den Russiske Føderation; der henviser til, at disse højtprofilerede sager, som er dem, der er bedst kendt uden for Rusland, blot er enkelte eksempler på den russiske stats systematiske undladelse af at opretholde retsstaten og sikre borgerne retfærdighed;

H.  der henviser til, at der er et stigende behov for at føre en fælles, fast, sammenhængende og omfattende EU-politik over for Rusland, som alle medlemsstaterne bakker op om, og hvor støtte og bistand kombineres med håndfast, men fair kritik på grundlag af de universelle værdier, som EU og Rusland er enige om at respektere;

I.  der henviser til, at EU gentagne gange via partnerskabet for modernisering har tilbudt Rusland bistand og ekspertise til at styrke retsstaten, opfylde landets internationale forpligtelser og udvikle dets fulde økonomiske potentiale;

J.  der henviser til, at den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnij den 19. februar 2015 blev idømt 15 dages fængsel for at uddele foldere med oplysninger om en forestående demonstration; der henviser til, at han ved en domsafsigelse af 30. december 2014 blev idømt tre og et halvt års betinget fængsel og hans bror, Oleg Navalnij, en fængselsstraf på tre og et halvt år;

K.  der henviser til, at en domstol i Moskva den 4. marts 2015 endnu engang forkastede Nadija Savtjenkos appel mod hendes ulovlige tilbageholdelse i Rusland, som blev indgivet under henvisning til hendes immunitet som medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling; der henviser til, at Nadiia Savtjenko den 4. marts 2015 har sultestrejket i 82 dage, og til, at hun efter så lang tids sultestrejke risikerer at få varige men eller at dø;

L.  der henviser til, at der er gået seks måneder siden de russiske sikkerhedsstyrker i strid med folkeretten bortførte den estiske politibetjent, Eston Kohver, fra Estlands område; der henviser til, at han stadig tilbageholdes ulovligt i Lefortovo-fængslet i Moskva; der henviser til, at han ikke får tilstrækkelig juridisk bistand, at han er blevet frataget retten til en retfærdig rettergang, og at han uden grund er blevet pålagt at gennemgå en psykiatrisk undersøgelse, hvis resultater stadig er ukendte;

M.  der henviser til, at Den Europæiske Demokratifond beskæftiger sig med mangfoldigheden af de russiske medier, og til, at fonden er blevet opfordret til i samarbejde med sine partnere at udvikle nye medieinitiativer;

N.  der henviser til, at vraget og de sorte bokse fra det polske regeringsfly Tu-154, der styrtede ned i nærheden af Smolensk i april 2010, hvorved den polske præsident og fremtrædende medlemmer af politiske, militære og kulturelle kredse omkom, stadig er i Ruslands hænder; der henviser til, at de russiske myndigheder nægter at levere dem tilbage til Polen til trods for adskillige opfordringer til at gøre dette;

1.  fordømmer på det kraftigste mordet på Boris Nemtsov, som er det mest markante politiske drab i nyere russisk historie, idet han blev skudt i nærheden af Kreml i et område med overvågningskameraer, politi og sikkerhedsstyrker;

2.  udtrykker sin påskønnelse af Boris Nemtsov, der var en vigtig oppositionsleder, grundlægger og leder af den politiske bevægelse Solidarnost og en fremtrædende kritiker af præsident Vladimir Putin og krigen i Ukraine, og som viede sit liv til et mere demokratisk, velstående og åbent Rusland og til et stærkt partnerskab mellem Rusland og dets naboer og partnerlande; kondolerer på det inderligste Boris Netsovs familie og venner, medlemmer af oppositionen og den russiske befolkning; fordømmer de russiske lederes beslutning om at forhindre visse EU-diplomater og nationale delegationer i at deltage i Boris Nemtsovs begravelse og dermed stille sig i vejen for EU's forsøg på at ære de modige russiske borgere, der værner om universelle værdier;

3.  påpeger, at mordet på ham føjer sig til den voksende liste over uløste politisk motiverede mord og mistænkelige dødsfald, der har fundet sted i Rusland siden 1998, som bl.a. omfatter den undersøgende journalist Anna Politkovskaja, Aleksandr Litvinenko, som angiveligt blev myrdet i Det Forenede Kongerige, advokaten Stanislav Markelov, journalisten Anastasija Baburova, menneskerettighedsforkæmperen Natalia Estemirova, advokaten Sergej Magnitskij og nu politikeren Boris Nemtsov;

4.  bemærker, at de russiske myndigheder har meddelt, at fem mistænkte af tjetjensk oprindelse er blevet arresteret;

5.  kræver en uafhængig international undersøgelse af mordet; er af den opfattelse, at de instrumenter, der er til rådighed i OSCE, Europarådet og De Forenede Nationer, vil bidrage til at sikre en upartisk og retfærdig undersøgelse;

6.  anmoder Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne om, når de udformer deres fremtidige politik over for Rusland, at tage højde for, at det politiske klima, som de russiske myndigheder har skabt, giver spillerum for sådanne mord, vold og forfølgelser; er foruroliget over den atmosfære af had rettet mod oppositionsaktivister, menneskerettighedsforkæmpere, minoriteter og nabolande, som er blevet stadig mere udbredt i Rusland i de seneste år, og som er blevet næret af statslig propaganda og officielle medier som udtryk for en politisk kultur, der tager afstand fra de demokratiske principper;

7.  opfordrer Den Russiske Føderations myndigheder til at sætte en stopper for den beskæmmende propaganda- og informationskrig mod nabolandene, den vestlige verden og dens egen befolkning, som omdanner Rusland til en stat, der er kendetegnet ved undertrykkelse, hadefulde ytringer og frygt, hvor der oppiskes en nationalistisk eufori omkring annekteringen af Krim og optrapningen af krigen i Ukraine, hvor krimtatarernes rettigheder krænkes, og hvor Kreml i strid med folkeretten dyrker og fremmer had og voldsudøvelse; fordømmer den nye propagandakrig, der føres mod demokratiske og grundlæggende værdier, der fremstilles som værende fremmede for det russiske samfund; minder om, at både Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation i talrige internationale erklæringer og traktater har forpligtet sig til at beskytte de universelle demokratiske værdier og grundlæggende rettigheder; understreger betydningen af at have en politisk opposition for at sikre en konstant debat og udveksling af synspunkter og ideer i politik og i lovgivningsprocesserne i Rusland;

8.  opfordrer de russiske myndigheder til at standse enhver form for pres, undertrykkende handlinger og trusler — både politisk og retsligt — imod oppositionsledere, repræsentanter for civilsamfundet og uafhængige medier, så de kan handle frit i overensstemmelse med de grundlæggende principper i den russiske forfatning;

9.  er dybt bekymret over Ruslands manglende opfyldelse af sine internationale juridiske forpligtelser som medlem af De Forenede Nationer, Europarådet og OSCE og dets manglende respekt for de grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincippet; er af den opfattelse, at Den Russiske Føderation bør opfylde forpligtelser, den har påtaget sig; beklager, at den seneste udvikling har vist, at Rusland har bevæget sig i den forkerte retning i forhold til et fungerende demokrati, som indebærer respekt for oppositionen, retsstatsprincippet og et uafhængigt retsvæsen;

10.  beklager dybt, at de russiske myndigheder ikke har reageret på den kritik, der såvel inden for Den Russiske Føderation som fra den internationale scene er blevet rettet mod loven om udenlandske agenter, og at de i stedet for har vedtaget ændringer, der yderligere begrænser de ikke-kommercielle organisationers muligheder for at handle og er diskriminerende af karakter; opfordrer kraftigt Rusland til at revidere den relevante lovgivning med henblik på at opfylde sine internationale forpligtelser på området for menneskerettigheder og demokratiske friheder;

11.  glæder sig over Højesterets afgørelse af 28. januar 2015 om at afvise den klage, der var indgivet af Justitsministeriet, og som forlangte lukning af det russiske "Memorial Society" og rejste påstand om overtrædelser inden for dets organisatoriske struktur, og opfordrer til, at andre ngo’er, der er på listen over "udenlandske agenter", fjernes fra denne liste;

12.  opfordrer de russiske myndigheder til øjeblikkeligt at løslade alle anerkendte politiske fanger;

13.  opfordrer de russiske myndigheder til straks at løslade Nadija Savtjenko og til at respektere hendes immunitet som medlem af Ukraines Verkhovna Rada og Europarådets Parlamentariske Forsamling, der blev bortført fra Ukraines område og tilbageholdes ulovligt i et russisk fængsel; understreger, at Rusland har ansvaret for hendes meget skrøbelige helbredsmæssige tilstand; udtrykker sin dybe bekymring over hendes helbredstilstand og opfordrer indtrængende de russiske retsmyndigheder til at anvende humanitær ret;

14.  fordømmer bortførelsen af den estiske politimand Eston Kohver fra estisk territorium til Rusland; opfordrer til, at han omgående løslades og garanteres sikker hjemrejse til Estland;

15.  mener, at Rusland fortsat er en vigtig global aktør, og at det er i både EU’s og Ruslands strategiske interesse hurtigt at nedtrappe konflikter og genetablere forbindelserne gennem diplomati og mægling, forudsat, at dette gøres under behørig respekt for folkeretten og OSCE-forpligtelserne;

16.  udtrykker sin støtte til de demokratiske kræfter i Rusland, som har engageret sig i indsatsen for et åbent samfund og en reformdagsorden;

17.  opfordrer indtrængende Rådet til at formulere en fælles politik over for Rusland, der forpligter de 28 medlemsstater og EU-institutionerne til et stærkt fælles budskab om betydningen af menneskerettighederne i forholdet mellem EU og Rusland og behovet for at bringe angrebene på ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden i Rusland til ophør; er af den opfattelse, at en EU-strategi bør sigte mod at få Rusland til fuldt ud at overholde OSCE’s principper og motivere Ruslands ledere til at bringe det ud af dets selvvalgte politiske og økonomiske isolation;

18.  opfordrer indtrængende NF/HR og Kommissionen til at udvikle et stærkere støtteprogram for civilsamfundet i Rusland og det besatte Krim og til at udvikle nye muligheder for at deltage i deres aktiviteter med henblik på at fremme demokratiske værdier, menneskerettighederne og retsstatsprincippet; opfordrer EU til i forbindelse med den igangværende programmeringsfase for EU's finansieringsinstrumenter at øge den finansielle bistand til det russiske civilsamfund gennem det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder samt bevillingerne til civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder og til at lade partnerskabsinstrumentet omfatte Civilsamfundsforummet EU-Rusland med henblik på at sikre en holdbar og troværdig langsigtet støtte;

19.  gentager sin bekymring, som det har givet udtryk for i sine tidligere beslutninger, hvad angår de russiske myndigheders undladelse af at medvirke ved den uafhængige og internationale undersøgelse af nedskydningen af MH17-flyet; understreger kraftigt, at amnestiordningen, som blev indført i forbindelse med Minskaftalen, ikke kan anvendes på gerningsmændene bag denne forbrydelse, idet de ikke er berettiget til nogen form for amnesti;

20.  opfordrer de russiske myndigheder til omgående at tilbagelevere vraget af det polske regeringsfly Tu-154 og alle dets sorte bokse til Polen; understreger det faktum, at det russiske retsvæsens høje grad af afhængighed af myndighederne undergraver enhver upartisk og ærlig efterforskning;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

(1) EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 13.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0284.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0253.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0039.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0006.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik