Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2216(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0023/2015

Testi mressqa :

A8-0023/2015

Dibattiti :

PV 11/03/2015 - 15
CRE 11/03/2015 - 15

Votazzjonijiet :

PV 12/03/2015 - 8.6
CRE 12/03/2015 - 8.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0076

Testi adottati
PDF 668kWORD 351k
Il-Ħamis, 12 ta' Marzu 2015 - Strasburgu
Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2013 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni
P8_TA(2015)0076A8-0023/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2015, dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2014/2216(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u trattati u strumenti oħra tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) dwar id-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Novembru 2014 dwar il-25 anniversarju tal-konvenzjoni(1),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-NU tat-8 ta' Settembru 2000(2), l-Aġenda għall-Iżvilupp tan-NU ta' wara l-2015 u r-riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-NU,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija(3), kif adottati mill-Kunsill Affarijiet Barranin fil-25 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali  tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013, adottat mill-Kunsill fit-23 ta' Ġunju 2014,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali dwar l-Aspetti Ewlenin u l-Għażliet Bażiċi tal-PESK fl-2013, approvat mill-Kunsill fit-22 ta' Lulju 2014,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali 2014 tal-Kummissjoni dwar il-politiki ta' żvilupp u għajnuna esterna tal-Unjoni Ewropea u l-implimentazzjoni tagħhom fl-2013 (COM(2014)0501), adottat fit-13 ta' Awwissu 2014, u d-dokumenti ta' akkumpanjament,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar ir-Rapport Annwali 2012 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(4),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-23 ta' Ġunju 2014 fl-għaxar anniversarju tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar il-politiki tal-UE favur id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet urġenti kollha tiegħu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2014 dwar prijoritajiet tal-UE għall-25 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU(6),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-2 ta' April 2014 dwar id-69 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Novembru 2011 dwar l-appoġġ tal-UE għall-QKI: naffaċċjaw l-isfidi u negħlbu d-diffikultajiet(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Lulju 2014 dwar id-delitt tal-aggressjoni(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2011 dwar il-politiki esterni tal-UE favur id-demokratizzazzjoni(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar il-libertà tal-istampa u tal-midja fid-dinja(11),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kumissjoni u tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Siġurtà tat-8 ta' Marzu 2011 bit-titlu "Sħubija għad-Demokrazija u l-Prosperità Komuni fin-Nofsinhar tal-Mediterran" (COM(2011)0200),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-20 ta' Diċembru 2012 dwar moratorja fuq l-użu tal-piena kapitali(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Marzu 2014 dwar il-qerda tat-tortura fid-dinja(13),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra(14),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 1325, 1820, 1888, 1889 u 1960 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà,

–  wara li kkunsidra r-rapport dwar l-indikaturi tal-Unjoni Ewropea (UE) għall-Approċċ Komprensiv għall-implimentazzjoni mill-UE tar-riżoluzzjonijiet 1325 u 1820 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà, adottat mill-Kunsill fit-13 ta' Mejju 2011,

–  wara li kkunsidra l-"Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem: L-implimentazzjoni tal-Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti 'Ipproteġi, Irrispetta u Rrimedja'", approvati mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fir-Riżoluzzjoni tiegħu 17/4 tas-16 ta' Ġunju 2011,

–  wara li kkunsidra l-Gwida tas-Settur tal-ICT (teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni) dwar l-Implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, ippubblikata mill-Kummissjoni fis-17 ta' Ġunju 2013,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tas-26 ta' Ġunju 2014 li titlob għal twaqqif ta' grupp ta' ħidma intergovernattiva indefinit bil-għan li jfassal "strument internazzjonali ġuridikament vinkolanti dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħrajn fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem",

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar ir-responsabbiltà soċjali tal-kumpaniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali(15),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2006 dwar il-klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fi ftehimiet tal-Unjoni Ewropea(16),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fi Ftehimiet ta' Kummerċ Internazzjonali(17),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar il-Politika dwar il-Kummerċ Internazzjonali fil-kuntest tal-imperattivi marbuta mat-tibdil fil-klima(18),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta' Mejju 2012 dwar "Żieda fl-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla",

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2014 dwar l-UE u l-qafas tal-iżvilupp globali wara l-2015(19),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2013 dwar diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta(20),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni u tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tal-5 ta' Marzu 2014 bit-titolu "Il-Provenjenza Responsabbli ta' minerali li joriġinaw f'żoni affettwati minn kunflitti u f'żoni ta' riskju għoli: Lejn Approċċ integrat tal-UE" (JOIN(2014)0008),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni (UNCAC),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2013 dwar il-korruzzjoni fis-settur pubbliku u f'dak privat: l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi(21),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2014 dwar l-approċċ komprensiv tal-UE,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-18 ta' April 2013 dwar il-prinċipju tan-NU tar-responsabbiltà ta' protezzjoni ("R2P")(22),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 52 u 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0023/2015),

A.  billi l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) saħħaħ aktar l-impenji tal-UE biex tiżviluppa politika estera u ta' sigurtà komuni ggwidata mill-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipji tal-ugwaljanza u s-solidarjetà, u l-prinċipju li jiġu avvanzati d-dritt internazzjonli u l-ġustizzja, b'rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u d-dritt internazzjonali; billi, skont l-Artikolu 6 TUE, "[l-]Unjoni għandha taderixxi għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali";

B.  billi l-Artikoli 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedi li l-politika kummerċjali tal-UE tkun ibbażata fuq il-prinċipji u l-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni;

C.  billi r-rispett u l-promozzjoni u s-salvagwardja tal-universalità u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem huma s-sisien tal-politika estera u ta' sigurtà; billi l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem hija mhedda b'mod serju minn għadd ta' reġimi awtoritarji, b'mod partikolari f'fora multilaterali;

D.  billi aktar minn nofs il-popolazzjoni dinjija tgħix taħt reġimi mhux demokratiċi, u billi l-libertà globali naqset b'mod kontinwu matul dawn l-aħħar ftit snin;

E.  billi reġimi demokratiċi huma definiti mhux biss mill-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet iżda wkoll mir-rispett għall-istat tad-dritt, il-libertà tal-espressjoni, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, l-indipendenza tas-sistema ġudizzjarja u amministrazzjoni imparzjali;

F.  billi l-kredibilità tal-UE fir-relazzjonijiet esterni tagħha u fix-xena internazzjonali tissaħħaħ billi tiżdied il-konsistenza bejn il-politiki interni u esterni tagħha fir-rigward tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem;

G.  billi l-Viċi President il-ġdida tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) iddikjarat li d-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu fost il-prijoritajiet globali tagħha u li għandha l-ħsieb li tużahom bħala boxxla fir-rigward tar-relazzjonijiet kollha tagħha ma' pajjiżi terzi; billi hija tenniet ukoll l-impenn tal-UE li tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem fl-oqsma kollha tar-relazzjonijiet barranin "mingħajr eċċezzjoni"; billi l-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija u t-tiġdid tal-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem se jkunu fuq l-aġenda tal-UE fil-bidu tal-2015;

H.  billi fit-23 ta' Ġunju 2014 il-Kunsill adotta r-Rapport Annwali 2013 tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja, li jkopri l-ewwel sena sħiħa tal-implimentazzjoni tal-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; billi l-2013 kienet ukoll l-ewwel sena sħiħa tal-mandat il-ġdid tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem; billi l-persuna li ngħatat din il-kariga għandha taħdem sabiex tassisti lill-Unjoni fil-koordinament tal-attivitajiet tagħha sabiex tikkjarifika aktar, u żżid il-viżibilità tal-ħidma tagħha fil-promozzjoni tal-osservanza tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha, u b'mod partikolari d-drittijiet tan-nisa;

I.  billi r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-avvenimenti wara l-perjodu tar-rapportar tiegħu, iservu biex ifakkru b'mod ċar il-prezz qares imħallas mill-bnedmin minħabba n-nuqqas ta' osservanza tad-drittijiet tal-bniedem; billi n-nuqqas ta' osservanza tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi ħalla impatt negattiv fuq l-UE, fejn in-nuqqas ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem u n-nuqqas ta' parteċipazzjoni demokratika leġittima wasslu għall-instabbiltà, stati falluti, kriżijiet umanitarji u kunflitti armati, fenomeni li l-UE hija obbligata twieġeb għalihom;

J.  billi l-impenn tal-UE favur multilateraliżmu effikaċi, bin-NU fil-qalba tiegħu, huwa parti integrali mill-politika esterna tal-Unjoni u għandu l-għeruq tiegħu fil-konvinzjoni li sistema multilaterali bbażata fuq regoli u valuri universali hija l-aktar adattata biex tindirizza kriżijiet, sfidi u theddid globali;

K.  billi l-UE u l-Istati Membri tagħha ilhom alleati affidabbli tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) sa mill-bidu tagħha, jipprovduha b'appoġġ finanzjarju, politiku, diplomatiku u loġistiku filwaqt li jippromwovu l-universalità tal-Istatut ta' Ruma u jiddefendu l-integrità tagħha bil-għan li jsaħħu l-indipendenza tal-Qorti;

L.  billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Lulju 2014 il-Parlament tenna l-appoġġ b'saħħtu tiegħu għall-adozzjoni tal-Emendi ta' Kampala għall-Istatut ta' Ruma tal-QKI, inkluż l-emenda dwar id-delitt ta' aggressjoni, u talab lill-Istati Membri kollha tal-UE biex jirratifikawhom u jinkorporawhom fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom; billi l-emenda għad-delitt ta' aggressjoni tikkontribwixxi għall-istat tad-dritt f'livell internazzjonali u għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali billi taġixxi ta' deterrent għall-użu illegali tal-forza u b'hekk proattivament tikkontribwixxi għall-prevenzjoni ta' tali delitti u għall-konsolidazzjoni ta' paċi dejjiema;

M.  billi l-fokus tad-59 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa, li se ssir fi New York bejn id-9 u l-20 ta' Marzu 2015, se tkun is-segwitu għad-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin, inkluż l-isfidi attwali li jimpedixxu l-implimentazzjoni tagħha u għalhekk il-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa, u anke l-opportunitajiet għall-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa fl-aġenda tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju wara l-2015;

N.  billi edukazzjoni primarja b'xejn għat-tfal kollha hija dritt fundamentali stabbilit fil-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-1989; billi l-edukazzjoni tat-tfal u l-adulti tgħin biex jitnaqqsu l-faqar u l-mortalità tat-trabi u tippromwovi prattiki ambjentali tajba; billi l-aċċess għall-edukazzjoni għal kulħadd hija intrinsikament marbuta mal-Għan ta' Żvilupp tal-Millennju dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, b'mod partikolari f'termini li titlesta l-edukazzjoni primarja; billi dan l-għan fadallu biex jitlaħaq;

O.  billi fi żminijiet ta' kunflitt armat, nisa u tfal, inklużi nisa u tfal rifuġjati, persuni li jfittxu ażil u persuni mingħajr Stat, huma fost l-aktar gruppi vulnerabbli fis-soċjetà, u billi r-riskji għal tfajliet spostati matul il-kriżijiet umanitarji jogħlew notevolment;

P.  billi kull tip ta' diskriminazzjoni u vjolenza fuq in-nisa, inklużi l-abbuż sesswali, il-mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-żwieġ furzat, l-hekk imsejħa reati għall-unur, l-isfruttar sesswali tan-nisa għal skopijiet kummerċjali u l-vjolenza domestika, m'għandhom qatt jiġu ġġustifikati minn ebda raġuni politika, soċjali, reliġjuża jew kulturali, jew abbażi ta' rabta ma' kwalunkwe tradizzjoni popolari jew tribali;

Q.  billi teżisti relazzjoni ċara bejn il-korruzzjoni u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-korruzzjoni fis-setturi pubbliċi u privati twettaq u taggrava l-inugwaljanza u d-diskriminazzjoni, u konsegwentement timpedixxi t-tgawdija ugwali tad-drittijiet ċivili, politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali; billi huwa ppruvat li atti ta' korruzzjoni huma spiss marbuta mal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, l-abbuż ta' poter u n-nuqqas ta' responsabbiltà;

R.  billi d-drittijiet tax-xogħol u d-drittijiet tat-trade unions huma taħt attakk serju madwar id-dinja, filwaqt li l-modi kif joperaw il-kumpaniji għandhom impatt qawwi fuq id-drittijiet tal-ħaddiema, il-komunitajiet, u l-konsumaturi kemm fi ħdan kif ukoll barra l-Ewropa; billi l-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem timponi fuq l-istati l-obbligu li jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem, li jiżguraw li l-attivitajiet tal-korporazzjonijiet taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom ma jiksrux id-drittijiet tal-bniedem, u li jiżguraw li jkunu disponibbli forom effikaċi ta' rimedju għall-vittmi;

S.  billi l-komunità kummerċjali għandha rwol importanti fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u billi dawn l-isforzi huma mixtieqa ħafna u għandhom ikunu appoġġjati minn istituzzjonijiet pubbliċi madwar id-dinja; billi l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem għandha tkun pjattaforma ta' kooperazzjoni bejn il-gvern u s-settur privat;

T.  billi klawsola dwar il-konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tax-xogħol hija rekwiżit tas-sistema ta' preferenzi ġeneralizzati msaħħa (SĠP+) għall-pajjiżi terzi

U.  billi l-Artikolu 16 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (UDHR) tiddikjara li l-irġiel u n-nisa li għandom l-età, għandhom id-dritt li jiżżewġu u li jwaqqfu familja, mingħajr ebda xkiel minħabba r-razza, in-nazzjonalità jew ir-reliġjon, u huma intitolati għad-drittijiet indaqs taż-żwieġ, kemm fiż-żwieġ u kif ukoll fix-xoljiment taż-żwieġ, u li ż-żwieġ m'għandux isir mingħajr il-kunsens ħieles u sħiħ taż-żewġ għarajjes;

V.  billi l-Artikolu 14 tal-UDHR jirrikonoxxi d-dritt tal-persuni li jfittxu l-ażil mill-persekuzzjoni f'pajjiżi oħra; billi l-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Istatus tar-Refuġjati tiddikjara b'mod ċar li r-refuġjati kollha huma intitolati għal protezzjoni speċjali u li l-ebda stat m'għandu jkeċċi jew jibgħat refuġjat lura lejn territorju fejn huwa jiffaċċja persekuzzjoni jew theddid fuq il-ħajja jew il-libertà;

W.  billi l-Artikolu 18 tal-UDHR jirrikonoxxi d-dritt għal libertà tal-ħsieb, kuxjenza u reliġjon; billi n-numru ta' inċidenti relatati mal-libertà ta' reliġjon jew twemmin żdied f'daqqa, fost l-oħrajn minħabba l-konsegwenza tan-numru dejjem jiżdied ta' kunflitti b'dimensjoni reliġjuża;

X.  billi l-Artikolu 25 tad-UDHR jirrikonoxxi d-dritt ta' kull persuna għal "standard ta' għajxien xieraq għas-saħħa u l-benessri tiegħu u ta' familtu", fejn il-maternità u t-tfulija huma intitolati għal attenzjoni u assistenza speċjali, u li tinkludi kura medika; billi huwa l-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU għad-Drittijiet tat-Tfal, li huwa l-aktar trattat dwar id-drittijiet tal-bniedem li ġie rratifikat; billi r-Riżoluzzjoni 26/28 tal-UNHRC titlob li l-laqgħa li jmiss tal-Forum Soċjali tal-UNHRC tiffoka fuq l-aċċess għall-mediċini fil-kuntest tad-dritt li kulħadd igawdi l-ogħla livell possibbli ta' saħħa fiżika u mentali; billi l-kostituzzjoni tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa (WHO) tiddikjara li t-tgawdija tal-ogħla standard ta' saħħa possibbli huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali ta' kull bniedem mingħajr ebda distinzjoni ta' razza, reliġjon, twemmin politiku, u kundizzjoni ekonomika jew soċjali;

Y.  billi l-effetti tat-tibdil fil-klima, bħaż-żieda fit-temperaturi, iż-żieda fil-livelli tal-baħar, u kundizzjonijiet iżjed estremi tat-temp, għandhom jintensifikaw l-isfidi tal-instabbiltà globali u, konsegwentement, it-theddida ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem;

Z.  billi l-aċċess għall-ilma tajjeb għax-xorb u s-sanità huwa dritt tal-bniedem, li joħroġ mid-dritt għal standard ta' għajxien adegwat u huwa intrinsikament marbut mad-dritt tat-tgawdija tal-ogħla standard ta' saħħa mentali u fiżika possibbli, kif ukoll mad-dritt għall-ħajja u d-dinjità tal-bniedem; billi madwar 2,6 biljun persuna – nofs il-popolazzjoni tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw – għandha nuqqas ta' anke sempliċi latrina "imtejba" u 1,1 biljun persuna m'għandhiex aċċess għall-ebda tip ta' ilma tajjeb għax-xorb;

AA.  billi dan ir-rapport, filwaqt li ġie mfassal b'reazzjoni għar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fl-2013 adottat mill-Kunsill, huwa analiżi progressiva tal-attivitajiet tal-UE fil-qasam ta' politika inkwistjoni; billi l-Parlament, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar ir-Rapporti Annwali preċedenti u dwar ir-rieżami tal-istrateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, enfasizza l-ħtieġa għal riflessjoni kontinwa dwar il-prattiki fir-rigward tal-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-attivitajiet tiegħu, u fis-segwitu tar-riżoluzzjonijiet urġenti tiegħu dwar il-ksur tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt, u għal monitoraġġ tal-konformità mal-klawsoli tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet kollha konklużi mill-UE ma' pajjiżi terzi;

Iċ-ċentralità tad-drittijiet tal-bniedem fil-politiki esterni tal-UE

1.  Ifakkar li l-preambolu għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jafferma li l-UE "tqiegħed il-persuna fil-qalba tal-attivitajiet tagħha";

2.  Jitlob lill-istituzzjonijiet u l-Istati Membri kollha tal-UE, inkluż is-sħab strateġiċi tagħha, iqiegħdu d-drittijiet tal-bniedem fiċ-ċentru tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi kollha u fl-istqarrijiet u l-laqgħat ta' livell għoli kollha; jenfasizza l-importanza ta' implimentazzjoni effikaċi, konsistenti u koerenti tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, f'konformità mal-obbligi ċari stabbiliti fl-Artikolu 21 TUE u fil-Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; ifaħħar lil VP/HR il-ġdida talli pubblikament iddikjarat l-impenn dirett tagħha għall-implimentazzjoni ta' dawn il-prinċipji;

3.  Jenfasizza l-importanza li l-Istati Membri jitkellmu b'vuċi waħda f'appoġġ għall-indiviżibilità, l-invjolabbiltà u l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem u, b'mod partikolari, għar-ratifika tal-istrumenti internazzjonali kollha dwar id-drittijiet tal-bniedem stabbiliti min-NU; jitlob lill-UE tappoġġja l-indiviżibilità u l-invjolabbiltà tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi dawk minquxa fil-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, f’konformità mal-Artikolu 21 TUE; jappella lill-UE tippromwovi iżjed l-istandards universali tad-drittijiet tal-bniedem bħala l-bażi tal-involviment tagħha ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet reġjonali, kemm f'djalogi politiċi kif ukoll dwar id-drittijiet tal-bniedem, u f'negozjati kummerċjali;

4.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tpoġġi l-istat tad-dritt fil-qalba tal-proċess tat-tkabbir; iħeġġeġ lill-UE tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jħarsu d-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet ta' persuni li jappartjenu għal minoranzi, fil-fażijiet kollha tal-proċess ta' tkabbir;

5.  Iwissi, madankollu, dwar il-konsegwenzi mhux maħsuba tat-tkabbir kontinwu tal-lista tad-drittijiet tal-bniedem u l-inklużjoni ta' kwistjonijiet ideoloġiċi jew politiċi kontroversjali, billi dan jista' fl-aħħar mill-aħħar inaqqas l-appoġġ ġenerali għall-idea stess tal-universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem;

6.  Jindika li, minbarra t-tbatija umana, l-UE għandha tqis ukoll il-konsegwenzi tan-nuqqas ta' osservanza tad-drittijiet tal-bniedem fejn in-nuqqas ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem u n-nuqqas ta' parteċipazzjoni demokratika leġittima jwasslu għal instabbiltà, korruzzjoni, stati falluti, kriżijiet umanitarji jew kunflitti armati, fenomeni li jimminaw l-isforzi tal-UE fil-politika tagħha għall-iżvilupp, u li għaliha l-UE jew l-Istati Membri tagħha huma obbligati li jwieġbu fid-dominju tal-politika estera u ta' sigurtà; jilqa', f'dan ir-rigward, l-isforzi riċenti tal-UE biex tinkludi l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-matriċi ta' twissija bikrija tagħha marbuta mal-prevenzjoni tal-kriżijiet; jitlob, madankollu, għal azzjoni preventiva iżjed b'saħħitha, u jħeġġeġ lill-VP/RGħ, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw element għall-prevenzjoni tal-kriżijiet ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem li għandu jiżdied mal-approċċ komprensiv tal-UE għall-kunflitti u l-kriżijiet esterni, u li għandu jkun inkluż fl-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà riveduta li jmiss;

7.  Huwa tal-fehma li l-UE, inkluż id-Delegazzjonijiet tagħha, għandha tidentifika sinjali bikrija ta' twissija, bħar-repressjoni tal-minoranzi u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, li jindikaw kunflitti u katasrofi umanitarji potenzjali; jitlob lill-UE tfassal l-aħjar prattiki għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'sitwazzjonijiet ta' wara d-diżastri u l-kunflitti, tagħti attenzjoni speċjali għal persuni b'diżabbiltà, in-nisa u t-tfal u gruppi vulnerabbli oħra, billi tipprovdi data u tieħu l-miżuri rilevanti fir-rigward ta' referenzi konkreti għal persuni b'diżabblità, id-disponibbiltà ta' pjanijiet għat-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri favur l-inklużjoni ta' persuni b'dizabbiltà, taħriġ għall-persunal tas-servizzi rilevanti kollha u l-proporzjon ta' aċċessibbiltà għax-xelters ta' emerġenza u siti għall-għajnuna f'każ ta' diżastru, b'enfasi fuq l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fi sforzi ta' għajnuna, irkupru u rikostruzzjoni, filwaqt li jiġu rispettati l-prinċipji umanitarji, l-imparzjalità, in-newtralità u l-indipendenza u l-approċċ ibbażat fuq il-ħtiġijiet għall-għajnuna umanitarja;

8.  Iħeġġeġ lill-UE tiżgura li jkun hemm sinerġija bejn l-opportunitajiet għall-appoġġ mogħti skont l-Istrument għall-Istabbiltà, l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) u l-Fond Ewropew għad-Demokrazija;

9.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar in-numru li qed jikber ta' każijiet ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem li jirriżultaw mit-terroriżmu madwar id-dinja; jirreferi għal rapport 2014 li juri żieda ta' 62 % fl-attività terroristika mill-2012 sal-2013 u żieda fin-numru ta' pajjiżi li esperjenzaw it-terroriżmu li kkawża aktar minn 50 imwiet, minn 15 għal 24; iħeġġeġ lill-VP/RGħ u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), b'referenza għaż-żieda fl-attività terroristika, jikkooperaw aħjar u b'mod aktar effiċjenti mal-gvernijiet fil-ġlieda kontra kull forma ta' terroriżmu;

10.  Isostni li ċaħdiet ta' ġenoċidju u reati oħra kontra l-umanità, kif ukoll atti ta' razziżmu, ksenofobija u mibegħda reliġjuża, jikkostitwixxu ksur ċar tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, u għalhekk għandhom jiġu kkundannati;

11.  Jitlob lill-VP/RGħ, Federica Mogherini, u lill-Ministri għall-affarijiet barranin tal-UE ipoġġu fuq l-aġenda tal-Kunsill Affarijiet Barranin b'mod regolari id-diskussjoni dwar l-isforzi tal-UE biex issegwi r-rilaxx ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, ġurnalisti, attivisti politiċi u oħrajn li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod paċifiku;

Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja bħala l-għodda ta' rapportar għall-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija

12.  Jilqa' l-adozzjoni mill-Kunsill tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013; jistieden lill-VP/RGħ il-ġdida tagħmel impenn għall-ġejjieni biex tipparteċipa f'żewġ dibattiti annwali f'seduti plenarji tal-Parlament rigward il-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, tippreżenta r-rapport tal-UE, u twieġeb għar-rapport tal-Parlament;

13.  Iqis li huwa ta' dispjaċir li l-Kummissjoni ma tatx tweġiba bil-miktub għar-riżoluzzjoni tal-Parlament imsemmija hawn fuq dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2012, u jqis li tali tweġibiet bil-miktub huma estremament importanti għall-kooperazzjoni interistituzzjonali f'dan il-qasam u ma jistgħux jiġu sostitwiti b'dibattitu fil-plenarja, li jippermetti anqas żmien ta' riflessjoni u għal tweġiba sistematika għall-punti kollha mqajma mill-Parlament;

14.  Ifaħħar lill-SEAE u 'l-Kummissjoni għar-rapportar komprensiv u ċar tagħhom dwar l-azzjoni tal-UE matul il-perjodu tar-rapportar; itenni, madankollu, l-opinjoni tiegħu li r-rapporti tal-pajjiż b'mod partikolari għandhom jippermettu ħarsa ġenerali lejn ix-xejriet pożittivi u negattivi ewlenin u jevalwaw l-effiċjenza tal-azzjonijiet tal-UE; jinnota li rappurtar pubbliku aktar bir-reqqa, ibbażat b'mod partikolari fuq il-prijoritajiet u l-indikaturi identifikati fl-istrateġiji tal-pajjiż tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, li s'issa għadhom kunfidenzjali, iħeġġeġ konsistenza akbar fl-implimentazzjoni tal-kundizzjonalità tad-drittijiet tal-bniedem u fil-valutazzjoni tal-impatt tal-politiki tal-UE fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem;

15.  Jibqa' tal-opinjoni li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jaħdmu flimkien biex itejbu l-format tar-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja bil-ħsieb li jilħaq parti kbira mill-pubbliku, filwaqt li tinżamm in-natura komprensiva tiegħu bħala rapport ta' implimentazzjoni dwar il-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; itenni li huwa lest li jkun parti minn kooperazzjoni attiva u kostruttiva bejn l-istituzzjonijiet tal-UE għat-tħejjija ta' rapporti fil-ġejjieni; itenni t-talba tiegħu li r-Rapport Annwali jinkludi taqsima dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni mill-Istati Membri;

L-implimentazzjoni tal-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni

16.  Itenni l-apprezzament tiegħu għall-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, adottat mill-Kunsill fl-2012, bħala pass importanti li jiftaħ prospettivi ġodda fil-politika għall-iżvilupp u li jikkonferma mill-ġdid l-impenn tal-UE għall-obbligu tat-Trattat li tintegra d-drittijiet tal-bniedem fil-politiki esterni kollha tal-UE "mingħajr eċċezzjoni";

17.  Ifakkar li d-drittijiet tal-bniedem saru komponent essenzjali tal-azzjoni esterna tal-UE u element reali tal-identità tagħha fir-relazzjonijiet bilaterali, multilaterali u istituzzjonali;

18.  Japprezza l-isforzi tas-SEAE u tal-Kummissjoni biex jirraportaw lura lill-Parlament dwar l-implimentazzjoni tal-ewwel Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; jitlob lill-VP/RGħ u lis-SEAE jinvolvu lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew, lis-soċjetà ċivili u lill-organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali fir-rieżami u fil-konsultazzjonijiet li jwasslu għall-adozzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni ġdid, li jidħol fis-seħħ fil-bidu tal-2015; jilqa' d-diskussjonijiet immirati lejn il-kisba ta' prijoritizzazzjoni aħjar tal-objettivi fil-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid, u biex titjieb iċ-ċarezza, l-effikaċja u l-koerenza ta' din l-għodda ta' politika esterna tal-UE, iżda jwissi kontra t-tnaqqis fl-ambitu tal-Pjan ta' Azzjoni jew fil-livell ta' ambizzjoni f'termini tal-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-oqsma tal-politika tal-UE;

19.  Jinkoraġġixxi lill-partijiet kollha involuti fl-azzjoni esterna tal-UE iħaddnu l-politika esterna tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-diversi għodod assoċjati magħha, u jiżguraw li d-drittijiet tal-bniedem jiġu kkunsidrati b'mod ġenerali, fost oħrajn billi jagħmlu arranġamenti sabiex l-uffiċjali kkonċernati jirċievu taħriġ regolari dwar id-drittijiet tal-bniedem;

20.  Jesprimi t-tħassib partikolari tiegħu dwar l-implimentazzjoni tal-impenn li sar fil-Qafas Strateġiku biex "id-drittijiet tal-bniedem jitqiegħdu fiċ-ċentru tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi kollha, inkluż is-sħab strateġiċi tagħha"; iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-VP/RGħ u lis-SEAE jagħtu attenzjoni bir-reqqa għall-implimentazzjoni ta' dan l-impenn u biex jiżguraw l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fir-relazzjonijiet tal-UE mas-sħab strateġiċi tagħha f'kuntesti ċentrali bħal summits u konklużjonijiet tal-Kunsill; jirrakkomanda wkoll li, kull meta jkun hemm ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem minn pajjiż sieħeb li miegħu jkun ġie konkluż ftehim, l-UE tieħu passi aktar effikaċi biex twettaq sanzjonijiet xierqa kif stipulat fil-klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-ftehim, inkluża l-possibbiltà ta' sospensjoni (temporanja) tal-ftehim;

21.  Jitlob lill-VP/RGħ, f'koordinazzjoni mal-Kummissarji l-oħra kollha, tabbozza programm li jintegra d-drittijiet tal-bniedem f'attivitajiet varji tal-UE, b'mod partikolari fl-oqsma tal-iżvilupp, il-migrazzjoni, l-ambjent, l-impjiegi, il-protezzjoni tad-data fuq l-internet, il-kummerċ, l-investiment, it-teknoloġija u n-negozju;

22.  Jilqa' l-fatt li l-VP/RGħ iddikjarat pubblikament il-ħtieġa għal rieżami tal-istrateġija tal-UE fil-konfront tas-sħab strateġiċi kollha tagħha, inklużi ċ-Ċina u r-Russja, u jitlobha li tipprijoritizza d-drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi matul il-mandat tagħha billi tiċċara li ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem huwa theddida għal relazzjonijiet bilaterali bejn l-UE u s-sħab strateġiċi tagħha;

Mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem

23.  Jirrikonoxxi l-importanza tal-mandat mogħti lill-ewwel Rappreżentant Speċjali tal-UE (RSUE) għad-Drittijiet tal-Bniedem u jifraħ lill-persuna li attwalment għandha l-mandatgħall-ħidma li saret sa issa; iħeġġeġ lir-RSUE ikompli jżid il-viżibilità u l-impenn tal-UE mal-organizzazzjonijiet multilaterali u mal-mekkaniżmi reġjonali tad-drittijiet tal-bniedem rilevanti (in-NU, il-Kunsill tal-Ewropa, l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja, l-Unjoni Afrikana u l-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Iżlamika), jippromwovi l-prijoritajiet tematiċi ewlenin tal-UE skont il-Linji gwida dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-UE, jaħdem għat-tisħiħ ta' soċjetà ċivili fid-dinja kollha, u jikkontribwixxi għall-integrazzjoni, il-koerenza, il-konsistenza u l-effikaċja tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u joħloq il-bilanċ ġust bejn diplomazija silenzjuża u dik pubblika; jirrikonoxxi l-ħtieġa għal viżibilità akbar biex ir-rwol tar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem, filwaqt li jkun megħjun minn servizzi differenti fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE fl-interess tal koordinazzjoni tajba, jeħtieġ li jkollu setgħat ta' inizjattiva proprja u d-dritt li jitkellem pubblikament;

24.  Jitlob lill-Kunsill jadotta bħala prinċipju ġenerali l-prattika tal-inklużjoni tal-kooperazzjoni mar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem b'mod sistematiku fil-mandat ta' RSUE ġeografiċi futuri;

25.  Jitlob li l-pożizzjoni ta' RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem tkompli bil-għan li din tinbidel f'funzjoni permanenti, b'mezzi adegwati biex tapprova bis-sħiħ ir-rwol, inkluż l-użu ta' diplomazija pubblika;

Koerenza interna/esterna fil-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija

26.  Jenfasizza li l-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem teħtieġ li tkun konsistenti f'konformità mal-obbligi tat-Trattat, filwaqt li tiżgura l-koerenza bejn il-politiki interni u esterni, u tevita standards doppji; jitlob, għalhekk, għall-adozzjoni tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar id-drittijiet tal-bniedem fir-rigward tal-isħab strateġiċi; jitlob, f'dan il-kuntest, għat-twaqqif ta' limiti komuni għall-Istati Membri u għall-uffiċjali tal-UE f'termini tat-tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem li huma għandhom iqajmu, bħala l-minimu, mal-kontrapartijiet sħab strateġiċi tagħhom, filwaqt li jikkunsidraw iċ-ċirkustanzi tas-sitwazzjoni ta' kull pajjiż;

27.  Jenfasizza li l-azzjoni tal-UE fir-rigward ta' pajjiżi terzi għandha tkun konsistenti biex tkun kredibbli u għalhekk effikaċi, u li diskrepanzi u inkonsistenzi jagħmlu l-azzjoni tagħha tkun inqas effikaċi u xi drabi jwasslu li l-fehmiet tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem ma jinstemgħux; ifakkar li, minkejja l-ħafna problemi li nqalgħu, il-konsistenza għadha prijorità għall-politika esterna u għandha tkun fil-qalba tal-mandat ta' dawk kollha involuti f'din il-politika;

28.  Iqis li huwa essenzjali, barra minn hekk, li r-rekwiżiti dwar id-drittijiet tal-bniedem stabbiliti mill-UE fir-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi terzi japplikaw b'mod ugwali għall-Istati Membri; ifakkar, għalhekk, li l-Parlament jadotta rapport annwali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea, imfassal mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern;

29.  Jitlob lis-SEAE issaħħaħ il-ġestjoni, il-kontroll u l-kontabbiltà tal-fondi tal-UE għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem;

30.  Jinnota l-isfidi konsiderevoli minħabba l-annessjoni tal-Krimea mar-Russja u l-involviment militari kontinwu fil-Lvant tal-Ukraina; jenfasizza li din il-politika ta' aggressjoni hija kontinwazzjoni tat-triq tar-Russja lejn tmexxija awtoritarja, flimkien mas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż li sejra għall-agħar; jenfasizza li r-Russja issa hija "sfida strateġika" għall-UE, u m'għadhiex konformi mal-kriterji għal sħubija strateġika;

31.  Jitlob li l-UE tindirizza b'mod effikaċi l-isfidi interni tad-drittijiet tal-bniedem, bħas-sitwazzjoni tar-Rom, it-trattament tar-refuġjati u l-migranti, id-diskriminazzjoni kontra persuni LGBTI, il-kundizzjonijiet ta' detenzjoni u l-libertà tal-midja fl-Istati Membri, sabiex iżżomm il-kredibilità u l-konsistenza fil-politika esterna tagħha tad-drittijiet tal-bniedem; iqis li huwa ta' dispjaċir li l-minoranza tar-Rom baqgħet soġġetta għal diskriminazzjoni, razziżmu u esklużjoni soċjali, kemm fi ħdan l-UE kif ukoll fil-pajjiżi kandidati fil-Balkani tal-Punent u t-Turkija; jinnota f'dan ir-rigward li r-rispett tad-drittijiet tal-minoranzi huwa wieħed mill-isfidi ewlenin identifikati fl-istrateġija ta' tkabbir tal-Kummissjoni għall-2014-2015;

Għodda tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE

L-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem u r-rwol tad-Delegazzjonijiet tal-UE

32.  Ifaħħar lis-SEAE għat-twettiq b'suċċess tal-ewwel ċiklu tal-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem, li ġew żviluppati b'enfasi qawwija fuq ir-responsabbiltà fil-livell tad-Delegazzjoni tal-UE; jiddispjaċih, madankollu, għan-nuqqas kontinwu ta' trasparenza fir-rigward tal-kontenut tal-istrateġiji tal-pajjiż, b'mod partikolari n-nuqqas biex il-Parlament ikun informat b'mod xieraq, u jitlob, għal darb'oħra, għad-divulgazzjoni pubblika, tal-inqas, tal-prijoritajiet ewlenin ta' kull strateġija tal-pajjiż, u sabiex il-Parlament ikollu aċċess għall-istrateġiji, b'mod adegwat, ħalli jingħata lok għal livell xieraq ta' skrutinju; jinkoraġġixxi lis-SEAE jadotta indikaturi biex jevalwa l-effikaċja tagħhom, u biex iqis it-taqsimiet tal-pajjiż fir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija b'mod iżjed espliċitu minħabba li jikkostitwixxu rapporti ta' implimentazzjoni dwar l-istrateġiji tal-pajjiżi; ifakkar l-impenn tal-UE li tiżgura li l-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem jiġu kkunsidrati fil-livelli kollha tat-tfassil tal-politika ma' pajjiżi terzi, inkluż djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u djalogi politiċi;

33.  Jenfasizza l-ħtieġa li d-Delegazzjonijiet tal-UE iħejju rapport annwali dwar l-attivitajiet tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

34.  Jilqa' n-netwerk kważi komplut tal-punti fokali dwar id-drittijiet tal-bniedem u tal-uffiċjali ta' kollegament għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem f'Delegazzjonijiet tal-UE; jitlob lill-VP/RGħ u lis-SEAE jiżviluppaw linji gwida operattivi ċari dwar ir-rwol tagħhom fid-Delegazzjonijiet sabiex jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tagħhom, joħolqu standards kredibbli u jevitaw inkonsistenzi bejn id-Delegazzjonijiet tal-UE;

35.  Iħeġġeġ aktar kooperazzjoni bejn in-netwerks diplomatiċi tal-Istati Membri u d-Delegazzjonijiet tal-UE madwar id-dinja bil-għan li jingħata kontribut għad-diskussjonijiet minn gruppi ta' ħidma dwar id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi;

36.  Jitlob lis-SEAE jiżgura li l-każijiet ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jinsabu l-ħabs jitqajmu fil-laqgħat kollha ta' livell għoli bejn l-UE u pajjiżi terzi, inklużi laqgħat tal-Kunsill ta' Kooperazzjoni / Kunsill ta' Assoċjazzjoni; jinsisti li kull strateġija tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u pajjiżi terzi għandha tinkludi taqsima dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jinsabu l-ħabs;

37.  Ifakkar l-impenn li d-drittijiet tal-bniedem ikunu integrati f'kull valutazzjonijiet tal-impatt tal-UE; jisħaq fuq l-importanza ta' dan l-impenn biex ikun żgurat li l-UE tirrispetta, tħares u tissodisfa d-drittijiet tal-bniedem u li l-politiki u li l-attivitajiet esterni tagħha jkunu mfassla u implimentati b'tali mod li jikkonsolidaw id-drittijiet tal-bniedem barra mill-UE; jitlob lill-UE, permezz ta' konsultazzjoni aħjar u koordinazzjoni mas-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet tal-UE, ittejjeb il-kwalità u s-sistema tal-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha fuq id-drittijiet tal-bniedem;

Djalogi u konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem

38.  Itenni l-appoġġ tiegħu għal djalogi speċifiċi dwar id-drittijiet tal-bniedem bħala għodda tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE, sakemm dawn ma jikkostitwixxux għan proprju, iżda jkunu mezz li bih ikunu żgurati impenji u kisbiet speċifiċi mingħand il-kontroparti; jirrikonoxxi l-valur tal-involviment fid-djalogu speċifiku dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari ma' pajjiżi bi problemi serji tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa li l-UE tfassal konklużjonijiet politiċi ċari meta d-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem ma jwassalx għal riżultati pożittivi, minħabba n-nuqqas tal-kontroparti li tiddiskuti b'rieda tajba jew in-nuqqas ta' impenn ġenwin favur ir-riformi, u tpoġġi enfasi fuq id-diplomazija pubblika bil-ħsieb li tiżgura li l-kredibilità pubblika tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem ma tkunx mhedda; iwissi, barra minn hekk, kontra d-diverġenza tad-diskussjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem lil hinn mid-djalogi politiċi ta' livell għoli; jinsisti li każijiet individwali ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li huma f'riskju jew jinsabu l-ħabs, u ta' priġunieri politiċi, jitqajjmu mill-UE b'mod effikaċi, responsabbli u trasparenti; jitlob, f'każ ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, biex din il-kwistjoni titqiegħed fil-qalba tad-djalogu politiku fil-livelli kollha;

39.  Iħeġġeġ lis-SEAE jiżviluppa mekkaniżmu ta' rieżami komprensiv li jgħin fl-evalwazzjoni tad-djalogi fid-dawl tan-nuqqas tagħhom li jiksbu riżultati sinifikattivi u tanġibbli; Iħeġġeġ ukoll lill-UE ssaħħaħ il-valuri referenzjarji bil-ħsieb li tgħin sabiex jitkejjel is-suċċess u tagħmel lid-djalogi aktar effikaċi, b'hekk tikkontribwixxi biex pajjiżi bi problemi serji tad-drittijiet tal-bniedem jersqu eqreb lejn l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; iħeġġeġ lill-UE, fid-dawl, pereżempju, tal-falliment tad-djalogu bejn l-UE u ċ-Ċina dwar id-drittijiet tal-bniedem li jikseb riżultati tanġibbli u sinifikanti, u tal-iżviluppi riċenti f’Ħong Kong, biex teżamina mill-ġdid l-istrateġija tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem u tadotta approċċ iżjed koerenti, unifikat u strateġiku fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem;

40.  Jiddispjaċih li, minħabba l-varjetà tal-istrutturi, formati, tal-frekwenza u l-metodi użati, u n-natura kunfidenzjali ta' dawn l-iskambji, ma hemm l-ebda mekkaniżmu reali għall-monitoraġġ u reviżjoni ta' djalogi bħal dawn, u lanqas ma hemm xi indikaturi tal-progress; jirrakkomanda li l-għanijiet ta' kull djalogu jkunu ċari u jiġu riveduti mill-ġdid ir-riżultati b’konsultazzjoni mal-Parlament;

41.  Iħeġġeġ lis-SEAE ikompli jimpenja ruħu aktar mal-pajjiżi kollha li attwalment għandu djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem billi jitlob impenji konkreti mill-awtoritajiet rispettivi u regolarment isegwi t-talbiet li tqajmu matul il-konsultazzjonijiet;

Linji gwida tal-UE dwar id-drittjiet tal-bniedem

42.  Jilqa' l-adozzjoni mill-Kunsill tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem għall-persuni leżbjani, omosesswali, bisesswali, transġeneri u intersesswali u l-Linji Gwida tal-UE dwar il-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin, matul is-sena tar-rapportar 2013, kif ukoll il-Linji Gwida tal-UE dwar il-Libertà tal-Espressjoni Online u Offline, fl-2014;

43.  Itenni li l-adozzjoni ta' linji gwida m'għandhiex twassal għall-introduzzjoni ta' selettività fis-sistema tad-drittijiet tal-bniedem, hekk kif il-prinċipji tal-universalità u l-indiviżibbiltà jeħtieġ li jibqgħu ċentrali; jitlob lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi, flimkien mal-Parlament u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, il-kriterji biex jintgħażlu s-suġġetti koperti minn dawn il-linji gwida, sabiex il-proċess tal-għażla jkun aktar ċar;

44.  jitlob lill-Kummissjoni tiffinalizza l-linji gwida, li għandhom jistabbilixxu objettivi, kriterji, mezzi, skedi ta' żmien u indikaturi, u tinkludi rieżami perjodiku, permezz ta' standardizzazzjoni tal-kontenut u tal-format tagħhom u b'hekk isiru aktar ċari; ifakkar, f'dan ir-rigward, li reċentement il-Parlament irrakkomanda l-implimentazzjoni "effikaċi u orjentata lejn ir-riżultati" tal-linji gwida dwar it-tortura;

45.  Jitlob għal parteċipazzjoni akbar tal-atturi tas-soċjetà ċivili fl-iżvilupp, fl-evalwazzjoni u fir-reviżjoni tal-linji gwida;

46.  Iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Kunsill jieħdu azzjoni xierqa biex jimplimentaw u jevalwaw il-linji gwida tal-UE fil-livell tal-pajjiżi; jinkoraġġixxi lis-SEAE u lill-Istati Membri biex ukoll jinvolvu ruħhom f'taħriġ kontinwu u sensibilizzazzjoni fost il-persunal tas-SEAE u tad-Delegazzjoni tal-UE, kif ukoll fost id-diplomatiċi tal-Istati Membri, sabiex jiġi żgurat li l-linji gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem ikollhom l-effett maħsub fuq it-tfassil tal-politiki attwali fil-post;

Politiki tal-UE għall-appoġġ tad-demokratizzazzjoni u l-elezzjonijiet

47.  Jenfasizza li r-reġimi demokratiċi huma definiti mhux biss mill-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet iżda wkoll mir-rispett għall-istat tad-dritt, il-libertà tal-espressjoni, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, l-indipendenza tas-sistema ġudizzjarja u amministrazzjoni imparzjali; jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jappoġġjaw il-proċessi demokratiċi li għaddejjin f'pajjiżi terzi; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza tas-segwitu tar-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali billi dawn jintużaw bħala parti mill-impenn tal-UE b'appoġġ għad-demokrazija mal-pajjiż ikkonċernat u billi jingħata mandat lill-kap osservatur biex jeżerċita rwol speċjali fil-monitoraġġ ta' segwitu tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet, bħala parti koerenti mill-approċċ ta' appoġġ għad-demokrazija komprensiva tal-Parlament u bl-appoġġ tal-korpi permanenti tal-Parlament; jinnota r-rwol pożittiv li l-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali tal-UE jista' jkollhom biex tiġi żgurata l-kredibilità tal-UE bħala sieħba;

48.  Jitlob lill-UE tkompli taħdem għad-definizzjoni tal-aħjar prattiki f'dan il-qasam sabiex tappoġġja u tikkonsolida l-proċessi ta' demokratizzazzjoni; jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' għodod kemm politiċi kif ukoll operattivi biex jiġu applikati f'pajjiżi ta' prijorità bil-għan li jiġu integrati l-miżuri ta' appoġġ għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, inkluż il-miżuri għall-prevenzjoni ta' kunflitti u l-medjazzjoni, fl-approċċ tal-UE b'mod koerenti, flessibbli u kredibbli;

49.  Jenfasizza li t-tranżizzjoni politika u d-demokratizzazzjoni jeħtieġ li jiġu marbuta mar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-promozzjoni tal-ġustizzja, it-trasparenza, ir-responsabilità, ir-rikonċiljazzjoni, l-istat tad-dritt u t-twaqqif ta' istituzzjonijiet demokratiċi; jitlob għal appoġġ sistematiku tal-UE għal parlamenti eletti b'mod ħieles u ġust; jenfasizza l-ħtieġa li jsir investiment fi djalogi politiċi bejn il-partiti fil-gvern u fl-oppożizzjoni;

50.  Ifakkar li, wara r-Rebbiegħa Għarbija, l-Unjoni Ewropea ddefiniet mill-ġdid il-politika tal-viċinat tagħha fir-rigward tan-Nofsinhar tal-Mediterran u insistiet fuq ir-rwol tas-soċjetà ċivili u fuq il-prinċipju ta' "aktar għal aktar" bil-għan li tiżviluppa aktar sħubijiet sodi mal-ġirien tagħha u tiggwida r-riformi u t-tranżizzjonijiet demokratiċi tagħhom;

51.  Iqis li l-approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni "aktar għal aktar" għandu jiggwida r-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi kollha, u li l-UE għandha biss tagħti lill-pajjiżi sħab status avvanzat f'każ li jintlaħqu rekwiżiti ċari ta' drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija, u li m'għandhiex toqgħod lura milli tiffriża dan l-istatus jekk dawn ir-rekwiżiti ma jibqgħux jiġu ssodisfati;

52.  Jitlob għall-użu effikaċi ta' teknoloġiji ġodda u tal-internet sabiex l-informazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, kif ukoll dwar programmi tal-UE, tkun aċċessibbli kemm jista' jkun għan-nies fid-dinja kollha;

53.  Jilqa' l-ħidma tal-pajjiż pilota mwettqa sa issa minn disa' Delegazzjonijiet tal-UE bil-għan li tinkiseb iżjed koerenza fl-appoġġ demokratiku fir-relazzjonijiet esterni tal-UE, kif mibdija fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-2009 u tal-2010 u kif integrata fil-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fl-2012;

54.  Jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE isaħħu l-koordinazzjoni mal-Parlament fir-rigward tal-pajjiżi pilota tat-tieni ġenerazzjoni sabiex jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet kollha tal-UE jipparteċipaw u jikkombinaw il-ħiliet esperti tagħhom f'segwitu effikaċi ta' appoġġ għad-demokrazija f'pajjiżi terzi;

55.  Jifraħ lill-Fond Ewropew għad-Demokrazija għax-xogħol effiċjenti tiegħu fil-promozzjoni tad-demokrazija fil-viċinat tagħna, u jappoġġja t-twessigħ bir-reqqa tal-mandat tiegħu lil soċjetajiet oħra li qed jiġġieldu għad-demokratizzazzjoni; jitlob lill-Istati Membri, fi spirtu ta' solidarjetà u impenn, jipprovdu lill-baġit tal-Fond b'finanzjament suffiċjenti biex jiżguraw l-aktar appoġġ flessibbli u effikaċi għall-atturi lokali tal-bidla demokratika;

56.  Jisħaq fuq l-importanza li jissaħħaħ ir-rwol tan-nisa fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u r-riforma demokratika, li jappoġġja l-prevenzjoni tal-kunflitt u l konsolidazzjoni tal-parteċipazzjoni u r-rappreżentanza politika; jikkonstata wkoll, f'dan ir-rigward, li għandhom jitqiesu r-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapporti tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali tal-UE li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni sħiħa u ugwali tan-nisa fil-proċess elettorali, u għandha tittieħed azzjoni fuqhom;

57.  Ifakkar li t-tkabbir kien l-aktar sforz ta' demokratizzazzjoni ta' suċċess tal-UE u jenfasizza li n-negozjati mal-Balkani tal-Punent jibqgħu l-istrument ewlieni li jgħin lil dawn il-pajjiżi jistabbilixxu soċjetajiet demokratiċi kompleti;

Appoġġ tal-UE għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

58.  Jilqa' l-konklużjonijiet iddedikati tal-Kunsill dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-għaxar anniversarju tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem; ifaħħar, barra minn hekk, lill-Kummissjoni għall-użu ikbar tal-finanzjament tal-EIDHR biex tipprovdi għotjiet ta' emerġenza lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li huma taħt theddida imminenti, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli tesplora modi ġodda ta' appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; ifakkar, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija bħala għodda biex tippromwovi u tħares attivisti, bloggers u ġurnalisti madwar id-dinja li huma favur id-demokrazija;

59.  Jiddeplora l-fatt li l-persekuzzjoni u l-marġinalizzazzjoni ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem baqgħu tendenza mifruxa fid-dinja kollha, b'mod partikolari f'pajjiżi li ma jaċċettawx l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem;

60.  Jitlob lill-UE tpoġġi enfasi partikolari fuq il-kwistjoni ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jinsabu l-ħabs madwar id-dinja u l-ħtieġa li l-UE kollettivament iżżid l-azzjoni tagħha sabiex jinkiseb il-ħelsien ta' dawn l-individwi billi, fost strateġiji oħra, twaqqaf grupp ta' ħidma intern tal-Parlament Ewropew li jżomm ruħu aġġornat, permezz ta' kollaborazzjoni mill-qrib mas-soċjetà ċivili, dwar każijiet ta' attivisti li jinsabu l-ħabs madwar id-dinja;

61.  Itenni t-talba tiegħu lis-SEAE biex ikompli jħares lill-NGOs, lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, lill-attivisti tas-soċjetà ċivili, lill-ġurnalisti u lill-avvukati billi jtejjeb l-effikaċja tad-djalogi tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u jippromwovi l-prijoritajiet tematiċi tal-UE u l-linji gwida dwar id-drittijiet tal-bniedem; jinkoraġġixxi, f'dan il-kuntest, l-organizzazzjoni ta' kampanji mmirati biex jilħqu lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż fiż-żoni l-aktar remoti ta' pajjiżi terzi, sabiex jgħin fl-implimentazzjoni tal-objettivi tal-politika tal-UE;

62.  Jitlob lis-SEAE u lill-Kummissjoni jiżguraw li l-għotjiet tal-UE u programmi oħra ma jkunux disponibbli biss għal NGOs kbar imma jibnu wkoll kapaċità lokali; iħeġġeġ, għalhekk, għal tnaqqis fil-piż burokratiku filwaqt li tinżamm ir-responsabilità fl-applikazzjoni u proċeduri ta' kontabilità, u jinkoraġġixxi li titqies il-pressjoni li qiegħda tiżdied fuq is-soċjetà ċivili minn reġimi repressivi; jitlob għal approċċ aktar pragmatiku fir-rigward ta' soċjetajiet fi tranżizzjoni lejn id-demokrazija, bil-għan li jiġi żgurat li l-organizzazzjonijiet u individwi xierqa jiġu appoġġjati;

63.  Jitlob lis-SEAE u lid-Delegazzjonijiet tal-UE jinvolvu ruħhom mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-NGOs fi djalogu politiku ġenwin u prammatiku mmirat biex jinstabu l-aħjar modi ta' kif jiġi appoġġjat ambjent li jagħti lok għall-ħidma tagħhom; jitlob lill-UE ttejjeb id-diplomazija attiva tagħha f'pajjiżi terzi u ssaħħaħ il-pożizzjoni tal-punti fokali tad-drittijiet tal-bniedem sabiex dawn jiġu integrati fil-ħidma politika ta' kuljum tad-Delegazzjoni tal-UE rilevanti, billi sistematikament telenka l-ismijiet ta' priġunieri politiċi u tkun involuta fil-monitoraġġ tal-kawżi u fiż-żjarat fil-ħabsijiet, u billi ssegwi l-każijiet inkwistjoni; jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tuża d-diplomazija pubblika biex tappoġġja lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u biex titlob għal ħelsien ta' attivisti favur id-drittijiet tal-bniedem li jinsabu l-ħabs; jinsisti li rappreżentanti għolja tal-UE, inklużi r-RGħ/VP, il-President tal-Kunsill, il-Kummissarji, ir-Rppreżentanti Seċjali tal-UE u uffiċjali tal-gvern mill-Istati Membri, b'mod sistematiku jiltaqgħu mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment meta jivvjaġġaw f'pajjiżi fejn is-soċjetà ċivili tinsab taħt pressjoni;

64.  Jitlob lill-VP/RGħ u lill-ministri għall-affarijiet barranin tal-UE jlaqqgħu Kunsill Affarijiet Barranin għal diskussjoni annwali dwar l-isforzi tal-UE fir-rigward tal-ħelsien ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, ġurnalisti, attivisti politiċi u oħrajn li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod paċifiku, u jagħtu attenzjoni partikolari għal każijiet li tqajmu fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar dibattiti fuq każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt;

Appoġġ tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem universali u għall-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem multilaterali

65.  Ifakkar l-impenn tal-Parlament u tas-Sottokumitat tiegħu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem li jappoġġjaw sistema b'saħħitha għad-drittijiet tal-bniedem multilaterali taħt il-patronaġġ tan-NU, inkluż it-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali, il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem, u l-ħidma ta' aġenziji speċjalizzati relatati tan-NU bħall-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), kif ukoll tal-Proċeduri Speċjali tan-NU;

66.  Ifakkar l-importanza tad-deċiżjonijiet mogħtija mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-implimentazzjoni tagħhom mill-pajjiżi kkonċernati, fir-rigward tar-rispett għal, u l-konsolidazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem bħala l-valuri u l-prinċipji bażiċi;

67.  Ifakkar fil-pożizzjoni inekwivokabbli tiegħu li tistituzzjonalizza l-preżenza tiegħu fis-sessjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, kif espressa fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2013 dwar il-prijoritajiet fil-UNHRC, u jqis li huwa indispensabbli li titkompla l-prattika li tintbagħat delegazzjoni tal-Parlament Ewropew f'sessjonijiet rilevanti tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, u jiddispjaċih li din il-prattika twaqqfet fl-2014;

68.  Itenni l-importanza li l-UE tipparteċipa b'mod attiv fil-mekkaniżmi kollha tan-NU tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari fit-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali u fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri tal-UE jagħmlu dan billi jisponsorjaw flimkien u jmexxu riżoluzzjonijiet, jipparteċipaw b'mod attiv f'dibattiti u fi djalogi interattivi, u joħorġu stqarrijiet; jappoġġja bis-sħiħ il-prattika li qed tikber fl-UE ta' inizjattivi transreġjonali;

69.  Jerġa' jisħaq fuq l-importanza ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni effikaċja bejn is-SEAE, il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Istati Membri tal-UE dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem; jinkoraġġixxi lis-SEAE, b'mod partikolari permezz tad-Delegazzjonijiet tal-UE fi New York u f'Ġinevra, iżid il-koerenza tal-UE permezz ta' konsultazzjoni f'waqtha u sostantiva sabiex jippreżenta l-pożizzjoni tal-UE b'vuċi waħda;

70.  Ifakkar fl-importanza li l-Unjoni Ewropea taġixxi fi ħdan l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) fi żmien meta l-organizzazzjoni qed tħejji biex tfakkar l-40 sena anniversarju; iħeġġeġ it-tisħiħ tar-rabtiet bejn l-UE, l-OSKE u l-Kunsill tal-Ewropa;

71.  Ifakkar, barra minn hekk, l-importanza tal-ħidma mwettqa mill-Kunsill tal-Ewropa f'dan il-qasam, kif ukoll il-ħtieġa li l-UE tissieħeb malajr mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem skont it-Trattati;

72.  Jafferma mill-ġdid l-importanza tal-integrazzjoni tal-ħidma li qed issir fi New York u f'Ġinevra fil-kuntest tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, tat-Tielet Kumitat u tal-Kunsill dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fl-attivitajiet interni u esterni rilevanti tal-UE sabiex tiġi żgurata l-koerenza;

Il-politika tal-UE dwar il-ġustizzja kriminali internazzjonali u l-Qorti Kriminali Internazzjonali

73.  Itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-ħidma tal-Qorti Kostituzzjonali Internazzjoni (QKI) fir-rwol tagħha biex tintemm l-impunità għal min iwettaq l-aktar delitti gravi li huma ta' tħassib għall-komunità internazzjonali, li tagħmel ġustizzja mal-vittmi ta' delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità u ġenoċidju; jibqa' viġilanti rigward kwalunkwe attentat biex tiġi mminata l-leġittimità jew l-indipendenza tagħha; ifakkar ir-rwol vitali tagħha fil-proċessi doppji tal-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni; iħeġġeġ lill-UE u l-Istati Membri jikkooperaw mal-QKI u jipprovdulha appoġġ politiku u diplomatiku qawwi fir-relazzjonijiet bilaterali u fil-fora kollha, inkluż in-NU; jesprimi t-tħassib tiegħu li diversi mandati ta' arrest għandhom ma ġewx eżegwiti; jitlob lid-delegazzjonijiet tal-UE u lir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE jippromwovu b'mod attiv il-QKI, l-infurzar tad-deċiżjonijiet tagħha, u l-ġlieda kontra l-impunità għad-delitti elenkati fl-Istatut ta' Ruma; iqis in-numru dejjem jikber tal-Istati Partijiet bħala żvilupp importanti fit-tisħiħ tal-universalità tal-QKI; jilqa' r-ratifika tal-Istatut ta' Ruma mill-Côte d'Ivoire fi Frar 2013, iżda jiddispjaċih li l-ebda stat ma rratifika l-Istatut fl-2014; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jippromwovu r-ratifika u l-implimentazzjoni tal-Istatut ta' Ruma bil-għan li jitwessa' l-aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi ta' delitti serji skont id-dritt internazzjonali; jitlob lill-Istati Membri tal-UE, bħala Stati Partijiet għall-Istatut ta' Ruma tal-QKI, jagħtuha r-riżorsi li teħtieġ biex teżerċita l-mandat tagħha b'mod ġust u effikaċi; jinkoraġġixxi lill-UE tkompli tipprovdi assistenza lill-ġustizzja kriminali internazzjonali u l-QKI, inkluż billi tappoġġja atturi tas-soċjetà ċivili permezz tal-EIDHR;

74.  Itenni t-talba tiegħu għall-ħolqien ta' Rappreżentant Speċjali tal-UE dwar il-Ġustizzja Internazzjonali u d-Dritt Umanitarju Internazzjonali sabiex tagħti lil dawn is-suġġetti l-prominenza u l-viżibilità li jistħoqqilhom, tavvanza l-aġenda tal-UE b'mod effikaċi u tintegra l-ġlieda kontra l-impunità fl-azzjonijiet esterni kollha tal-UE;

75.  Jiddispjaċih li l-Istatut ta' Ruma tal-QKI għadu mhuwiex inkluż fil-lista ta' konvenzjonijiet tar-Regolament SPĠ il-ġdid meħtieġa għall-istatus SPĠ+; jikkonstata li numru ta' applikanti tal-SPĠ+ (eż. l-Armenja u l-Pakistan) mhumiex Stati Partijiet għall-Istatut jew għadhom ma rratifikawhx; itenni r-rakkomandazzjoni tiegħu li l-Istatut ta' Ruma jiżdied ma' lista futura ta' konvenzjonijiet;

76.  Itenni t-talba tiegħu lill-UE biex tadotta pożizzjoni komuni dwar id-delitt ta' aggressjoni u l-Emendi ta' Kampala, u jitlob lill-Istati Membri tal-UE biex jallinjaw malajr il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom mad-definizzjonijiet tal-Emendi ta' Kampala, kif ukoll ma' obbligi oħra taħt l-Istatut ta' Ruma, sabiex ikunu jistgħu jsiru investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet nazzjonali mill-Istati Membri u tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-QKI;

77.  Jitlob, qabel il-100 anniversarju tal-ġenoċidju Armen, lill-Istati Membri kollha jirrikonoxxu dan il-fatt, u jħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE jikkontribwixxu iktar għal dan ir-rikonoxximent;

78.  Iħeġġeġ lis-SEAE ixerred prattiki tajbin fir-rigward tad-drittijiet, il-protezzjoni u l-appoġġ ta' vittmi tal-kriminalità u l-vjolenza f'pajjiżi terzi, u għal skambju ta' politiki kontra l-korruzzjoni ma' pajjiżi terzi, minħabba li l-korruzzjoni spiss hija dak li jwassal għall-impunità u l-għerq tal-inġustizzja għall-vittmi;

Azzjoni tal-UE kontra l-piena tal-mewt

79.  Itenni l-oppożizzjoni univokali tiegħu għall-piena tal-mewt, u jinkoraġġixxi lill-UE u lill-Istati Membri jżommu politika ta' livell għoli mmirata lejn l-abolizzjoni globali tal-piena tal-mewt; iħeġġeġ lis-SEAE jibqa' viġilanti fir-rigward tal-iżviluppi fil-pajjiżi kollha, u juża l-mezzi kollha ta' influwenza għad-dispożizzjoni tiegħu;

80.  Jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu lir-riżoluzzjoni ta' Diċembru 2014 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar il-"Moratorju dwar l-użu tal-piena tal-mewt"(23);

81.  Jitlob lill-UE tkompli tuża l-kooperazzjoni u d-diplomazija fil-fora kollha possibbli madwar id-dinja kollha lejn l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt, f'konformità mal-Linji Gwida tal-UE dwar il-Piena tal-Mewt, u tiżgura li d-dritt għal proċess ġust jiġi rrispettat bis-sħiħ għal kull persuna li tiffaċċja eżekuzzjoni, mingħajr l-użu ta' tortura u trattament ħażin ieħor użati sabiex jinkisbu konfessjonijiet;

82.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar iż-żieda rrappurtata fl-għadd ta' eżekuzzjonijiet globali bejn l-2012 u l-2013, minkejja l-fatt li l-eżekuzzjonijiet huma limitati għal minoranza dejjem tiċkien ta' pajjiżi; jitlob lill-UE tieħu azzjoni xierqa rigward ir-rata kontinwament għolja ta' eżekuzzjonijiet fiċ-Ċina u fl-Iran, l-issoktar tal-eżekuzzjonijiet fl-2013 fl-Indoneżja, il-Kuwajt, in-Niġerja u l-Vjetnam, l-eżekuzzjonijiet ta' minuri fl-Iran, fl-Arabja Sawdija u l-Jemen fl-2013, kif ukoll iż-żieda notevoli fl-eżekuzzjonijiet irrappurtati fl-Iraq u fl-Arabja Sawdija;

83.  Jilqa' b'sodisfazzjon id-diskussjoni li reġgħet tqajmet fl-Istati Uniti dwar in-natura arbitrarja u suxxettibbli għall-iżbalji tal-piena kapitali, il-kampanja biex twaqqaf il-fluss ta' sustanzi użati għall-eżekuzzjoni mill-Ewropa għall-Istati Uniti, u l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt fl-2013 fl-istat ta' Maryland; iħeġġeġ lill-VP/RGħ, ir-RSUE u lis-SEAE jaħdmu mal-Gvern Federali tal-Istati Uniti u mal-gvernijiet tal-istat bil-għan li jiġi aċċellerat it-tmiem tal-piena tal-mewt fl-Istati Uniti, biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni transatlantika biex tavvanza d-drittijiet tal-bniedem, il-ġustizzja internazzjonali u d-demokrazija internazzjonalment b'mod kredibbli,

84.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża l-flessibbiltà l-ġdida li toffri l-EIDHR sabiex tesplora modi ġodda kif tagħmel kampanja għall-abolizzjoni tal-piena tal-mewt u tappoġġja l-azzjonijiet immirati biex jevitaw is-sentenzi ta' mewt jew l-eżekuzzjonijiet;

85.  Jisħaq fuq l-importanza li l-UE tkompli l-monitoraġġ tal-kundizzjonijiet li skonthom jitwettqu eżekuzzjonijiet f'dawk il-pajjiżi li għad għandhom il-piena tal-mewt, u li tappoġġja riforma legali u kostituzzjonali lejn abolizzjoni sħiħa u totali;

86.  Ifakkar mill-ġdid il-fehma b'saħħitha tiegħu li l-piena tal-mewt, bħala ksur tad-dritt għall-integrità personali u d-dinjità umana, hija inkompatibbli mal-projbizzjoni ta' piena krudili, inumana jew degradanti skont id-dritt internazzjonali u jitlob lis-SEAE u lill-Istati Membri jirrikonoxxu formalment din l-inkompatibbiltà u jadattaw il-politika tal-UE dwar il-piena kapitali skont dan; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu interpretati b'mod wiesa' l-Linji Gwida tal-UE dwar il-piena tal-mewt u t-tortura;

L-azzjoni tal-UE kontra t-tortura u trattamenti jew pieni oħra krudili, inumani u degradanti

87.  Iħeġġeġ lill-VP/RGħ u lis-SEAE, fid-dawl tal-għadd kontinwu ta' rapporti riċenti tal-prattika mifruxa ta' tortura u abbuż madwar id-dinja, iżidu l-isforzi tal-UE fil-ġlieda kontra t-tortura u trattamenti jew pieni oħra krudili, inumani u degradanti; itenni t-tħassib tiegħu li l-azzjoni tal-UE f'dan il-qasam baqgħet fil-biċċa l-kbira insuffiċjenti u ma tissodisfax l-impenji tagħha skont il-Linji Gwida tal-UE dwar it-tortura; jitlob, b'mod partikolari, għal aktar appoġġ tal-UE għat-twaqqif u t-tisħiħ ta' mekkaniżmi ta' prevenzjoni tat-tortura reġjonali u nazzjonali; jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni tal-14 ta' Jannar 2014 għal regolament li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (COM(2014)0001), u b'hekk twieġeb għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-17 ta' Ġunju 2010;

88.  Jirrimarka li, kif previst fl-Artikoli 7 u 8 tal-Istatut ta' Ruma tal-QKI, it-tortura mwettqa fuq bażi sistematika jew fuq skala kbira, tista' tikkostitwixxi delitt tal-gwerra jew delitt kontra l-umanità; jenfasizza li l-prinċipju "responsabbiltà ta' protezzjoni" jagħti lill-komunità internazzjonali responsabbiltà speċifika li fuqha għandha taġixxi;

89.  Iħeġġeġ lis-SEAE jagħti attenzjoni dettaljata għall-konklużjonijiet tal-pajjiż tal-Kumitat tan-NU kontra t-Tortura, tas-sottokumitat stabbilit skont il-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni kontra t-Tortura, u tal-Kumitat tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Prevenzjoni tat-Tortura, u jqajjem dan it-tħassib b'mod sistematiku fid-djalogi politiċi mal-pajjiżi kkonċernati u f'dikjarazzjonijiet pubbliċi; jitlob lis-SEAE, b'mod speċjali d-Delegazzjonijiet tal-UE, u lill-Istati Membri, u speċjalment l-ambaxxati tagħhom fil-post, biex iżidu ukoll l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-Pieni, Tortura u Trattamenti oħra Krudili, Inumani jew Degradanti; iħeġġeġ lill-Istati Membri jaċċelleraw il-monitoraġġ ta' kummerċ f'oġġetti li jistgħu jintużaw biex jitwettqu atti ta' tortura jew li jikkawżaw trattamenti inumani u degradanti, kif ukoll il-monitoraġġ ta' kummerċ ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju;

90.  Jenfasizza li membri ta' gruppi vulnerabbli bħal minoranzi etniċi, lingwistiċi u reliġjużi, huma esposti aktar ta' spiss għal tortura jew trattament ħażin fid-detenzjoni, u għalhekk jeħtieġu attenzjoni speċjali;

91.  Jikkundanna l-esportazzjoni mill-kumpaniji Ewropej ta' prodotti u armi li jistgħu jintużaw għal pieni, tortura, jew trattamenti oħra krudili, inumani jew degradanti, inkluż bħala parti minn repressjoni vjolenti fuq il-protesti; jagħti l-appoġġ tiegħu, f'dan il-kuntest, lill-proċess ta' reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1236/2005;

92.  Itenni l-importanza ta' mekkaniżmi effikaċi ta' kontroll fuq l-esportazzjoni ta' ċerti drogi li jistgħu jintużaw għal eżekuzzjonijiet u tagħmir li jista' jintuża għat-tortura; jitlob lill-Kummissjoni tindirizza l-lakuni li għadhom jeżistu fir-regolament billi tintroduċi klawsola ta' użu finali li tinkorpora kollox u li tipprojbixxi l-esportazzjoni ta' kwalunkwe droga li tista’ tintuża għat-tortura jew l-eżekuzzjonijiet;

93.  Iħeġġeġ lill-Unjoni u l-Istati Membri jaħdmu biex jiżguraw li l-pajjiżi terzi kollha jirratifikaw il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat tal-20 ta' Diċembru 2006;

Id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE u ftehimiet internazzjonali oħra

94.  Jitlob lill-UE tiżgura li ftehimiet kummerċjali iffirmati ma' pajjiżi terzi jiffaċilitaw l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom u jiżguraw li r-riżorsi naturali tagħhom – fosthom l-art u l-ilma – huma ġestiti b'mod tajjeb; itenni t-talba tiegħu għall-inklużjoni sistematika ta' klawsoli vinkolanti, eżekutorji u mhux negozjabbli dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet internazzjonali kollha tal-UE, inkluż ftehimiet kummerċjali u ta' investiment konklużi jew li għandhom jiġu konklużi ma' pajjiżi terzi, u jitlob għal titjib fil-konsultazzjoni mal-Parlament fl-istadji bikrija tal-proċess ta' negozjati ta' ftehimiet kummerċjali u ta’ investiment, għal monitoraġġ effikaċi tal-applikazzjoni tal-klawsoli tad-drittijiet tal-bniedem u rapportar lura lill-Parlament rigward l-aspetti tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet;

95.  Jirrimarka li l-politika tal-kummerċ tikkontribwixxi lejn il-kisba tal-għanijiet ġenerali tal-UE u li, skont l-Artikolu 207 tat-TFUE, il-politika kummerċjali tal-UE għandha titwettaq "fil-kuntest tal-prinċipji u l-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni"; jirrimarka, barra minn hekk, li skont l-Artikolu 3 TUE, l-Unjoni għandha "tikkontribwixxi għall-paċi, is-sigurtà, l-iżvilupp sostenibbli tal-pjaneta, is-solidarjetà u r-rispett reċiproku bejn il-popli, il-kummerċ liberu u ġust, il-qerda tal-faqar u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem b'mod partikolari dawk tat-tfal, kif ukoll għar-rispett sħiħ u għall-iżvilupp tad-dritt internazzjonali, partikolarment ir-rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti";

96.  Jitlob lill-Kummissjoni tqis, meta tkun qed tfassal l-istrateġija kummerċjali tagħha għall-ġejjieni, ir-rwol importanti ta' ftehimiet ta' kummerċ u ftehimiet internazzjonali fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem internazzjonalment;

97.  Jenfasizza l-ħtieġa li jissoktaw il-kooperazzjoni multilaterali u d-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u, b'mod partikolari, l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u n-NU, sabiex jiġi żgurat qafas multilaterali ta' kummerċ li jikkontribwixxi għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem;

98.  Ifakkar li s-SĠP hija mfassla b'tali mod li tiżgura li l-pajjiżi benefiċjarji jirrispettaw il-prinċipji tal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards fundamentali tax-xogħol, u tinkludi sistema speċjali ta' preferenzi tariffarji supplimentari biex tippromwovi r-ratifika u l-implimentazzjoni effikaċi tal-konvenzjonijiet internazzjonali ewlenin dwar id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol, il-protezzjoni ambjentali u l-governanza tajba; itenni li n-nuqqas ta' konformità ma' dawn il-kundizzjonijiet jista' jwassal biex arranġament ta' kummerċ jiġi sospiż; jenfasizza l-importanza ta' monitoraġġ u valutazzjoni regolari tal-implimentazzjoni tal-konvenzjonijiet internazzjonali minn pajjiżi li jibbenefikaw mis-SĠP+;

99.  Jilqa' d-dħul fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014 tal-Ftehim rivedut tas-SĠP; jinnota li s-SĠP+ inżamm fis-Sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati u li jirrikjedi li l-pajjiżi li qed jitolbu biex jibbenefikaw minnu, jimpenjaw ruħhom li jikkoperaw totalment u kompletament ma' organizzazzjonijiet internazzjonali fir-rigward tal-konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema;

In-negozju u d-drittijiet tal-bniedem

100.  Jikkunsidra li hi xi ħaġa ta' dispjaċir li għad m'hemmx approċċ olistiku għall-mod kif il-korporazzjonijiet josservaw l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem fuq livell globali, u li dan qed jippermetti lil ċerti stati u kumpaniji jduru mar-regoli; jisħaq fuq il-ħtieġa, għalhekk, li jiġu adottati regoli ġuridikament vinkolanti fir-rigward tar-responsabilità soċjali korporattiva; jappoġġja b'mod qawwi l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; jappella b'mod partikolari lill-Kummissjoni biex tintroduċi miżuri effikaċi biex il-qafas "Ipproteġi, Irrispetta u Irrimedja" tan-NU propost minn John Ruggie, ir-Rappreżentant Speċjali tan-NU dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem isir operattiv; ifakkar fl-importanza li jiġu promossi l-prinċipji tar-responsabilità soċjali korporattiva, anke fl-operazzjonijiet kummerċjali barra mill-UE, u li jiġi żgurat li dawn jiġu rispettati matul il-katina ta' forniment kollha, b'mod partikolari fir-rigward tal-kummerċ ta' injam illegali, it-traffikar ta' organiżmi salvaġġi u l-kummerċ ta' minerali minn żoni ta' kunflitt; jinsab konvint li l-kumpaniji Ewropej u s-sussidjarji u s-sottokuntratturi tagħhom għandhom jiżvolġu rwol ewlieni fil-promozzjoni u d-disseminazzjoni tal-istandards internazzjonali dwar in-negozju u drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja;

101.  Jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jinkoraġġixxu lid-Delegazzjonijiet tal-UE madwar id-dinja biex jinvolvu ruħhom man-negozji tal-UE sabiex jippromwovu r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, u sabiex jiżguraw li t-tema "in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem" tiġi inkluża fost it-temi ta' enfasi fis-sejħiet lokali għall-proposti taħt l-EIDHR; jappella lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-kumpaniji li jaqgħu taħt id-dritt nazzjonali tagħhom ma jinjorawx id-drittijiet tal-bniedem jew l-istandards fl-oqsma soċjali, tas-saħħa u ambjentali li għalihom ikunu soġġetti meta jiċċaqilqu lejn pajjiż terz jew jagħmlu attività kummerċjali fih;

102.  Jiġbed l-attenzjoni għall-istrateġija tal-UE dwar ir-responsabilità soċjali korporattiva għall-2011-2014, li appellat lill-Istati Membri biex ifasslu pjanijiet nazzjonali għall-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tirrapporta fuq bażi regolari dwar l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem mill-Istati Membri, inkluż il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tagħhom; jikkunsidra li hu xi ħaġa ta' dispjaċir in-nuqqas ta' progress min-naħa tal-Kummissjoni biex tagħti segwitu għat-talba tal-Parlament li tipproponi leġiżlazzjoni li tirrikjedi li l-kumpaniji tal-UE jiżguraw li t-tranżazzjonijiet tagħhom ma jappoġġjawx lil min iwettaq konflitti jew ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem;

103.  Jafferma mill-ġdid li n-negozji Ewropej għandhom jimplimentaw id-diliġenza dovuta adegwata sabiex jiżguraw li l-operazzjonijiet tagħhom jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem, kull fejn jitwettqu; jisħaq fuq l-importanza ta' rapportar sinifikanti dwar l-impatt fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u l-aspetti soċjali u ambjentali tal-proġetti appoġġjati mill-istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej; jinsisti fuq il-ħtieġa li dawn l-istituzzjonijiet jiżguraw li l-attivitajiet tagħhom jikkonformaw mal-Artikolu 21 TUE, li jinkludi, inter alia, obbligu li jiġu rispettati d-drittijiet tal-bniedem;

104.  Jinnota li, aktar milli bħala sfida, il-kumpaniji dan għandhom iqisuh bħala opportunità biex jinħoloq potenzjal kummerċjali ġdid fir-reġjuni li l-aktar jeħtieġu investiment sostenibbli u responsabbli, u bħala mezz biex jikkontribwixxu għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

105.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw li l-kumpaniji li sidhom ikunu ċittadini ta' pajjiż terz jew stati terzi u li jkunu stabbiliti fl-Istati Membri ma jappoġġjawx lil min iwettaq kunflitti u ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-forom moderni ta' skjavitù bħat-traffikar tal-persuni u l-impjieg tagħhom f'kundizzjonijiet ripunjanti;

106.  Jappella lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex jieħdu inizjattivi b'saħħithom biex itejbu l-aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem marbut ma' operazzjonijiet kummerċjali barra mill-UE; jinsisti wkoll fuq il-ħtieġa li jiġu introdotti rimedji effikaċi bħala sanzjoni għall-korporazzjonijiet li huma ħatja ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u li jiġi pprovdut mezz ta' riparazzjoni għall-vittmi ta' tali ksur;

107.  Jappella lill-UE biex tinvolvi ruħha fid-dibattitu emerġenti dwar strument internazzjonali ġuridikament vinkolanti dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem fi ħdan is-sistema tan-NU;

108.  Ifakkar fl-erba' standards tax-xogħol fundamentali u universali kif inhuma radikati fl-istrumenti tal-ILO, speċifikament: il-libertà ta' assoċjazzjoni u d-dritt għal negozjar kollettiv; l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' xogħol furzat, sfruttament u skjavitù; l-abolizzjoni tat-tħaddim tat-tfal; u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi,

109.  Jindika, b'mod partikulari, il-ħtieġa urġenti li jiġu rispettati l-libertà ta' assoċjazzjoni u l-ġlieda kontra l-forom kollha ta' repressjoni, inkluż il-qtil ta' trejdjunjonisti;

110.  Jinnota bi tħassib kbir li skont l-ILO madwar 21 miljun raġel, mara, tifel u tifla madwar id-dinja qegħdin f'xi forma ta' skjavitù; jevidenzja l-ħtieġa li d-drittijiet tal-bniedem jiġu indirizzati b'mod olistiku u indiviżibbli billi jiġi enfasizzat u jittieħed impenn b'saħħtu u vinkolanti kemm għad-drittijiet ċivili u politiċi kif ukoll għal dawk ekonomiċi, soċjali, kulturali u ambjentali, peress li mingħajr dawn id-drittijiet ma jista' jkun ebda żvilupp; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-kawżi li huma l-għeruq tal-faqar; jevidenzja l-obbligu li jiġu rispettati l-istandards internazzjonali tax-xogħol, bi qbil mat-twettiq tal-Aġenda tax-Xogħol Diċenti tal-ILO; hu tal-fehma li l-kwistjonijiet soċjali għandu jkollhom rwol aktar ċentrali fir-relazzjonijiet esterni tal-UE; jikkunsidra li hi xi ħaġa ta' dispjaċir, f'dan il-kuntest, li l-UE ma għandhiex format standard għal "klawżola soċjali" biex tiddaħħal fil-ftehimiet kummerċjali esterni kollha; iħeġġeġ għaldaqstant lill-UE tinkorpora kapitolu dwar l-iżvilupp u klawżola soċjali li tirrifletti l-istandards tax-xogħol fundamentali tal-ILO fil-ftehimiet kummerċjali esterni kollha tagħha;

111.  Jinnota li s-sitwazzjoni tas-sigurtà dinjija li qed tiddeterjora u l-kriżi finanzjarja dejjem sejra għall-agħar sa mill-kollass tal-2008 wasslu għal żieda fir-rati ta' tħaddim tat-tfal fl-ifqar pajjiżi tad-dinja u jista' jkollhom implikazzjonijiet ġuridiċi u reputazzjonali għall-kumpaniji li jakkwistaw prodotti mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw; iħeġġeġ ulterjorment lill-VP/RGħ u lis-SEAE jippromwovu l-Programm Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tat-Tħaddim tat-Tfal, b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, fejn numru deplorabbli ta' tfal jiġu mħaddma biex jissupplementaw l-introjti tal-familji;

L-azzjoni tal-UE biex tiżgura d-drittijiet tal-libertà ta' espressjoni online u offline u biex tillimita l-impatt tat-teknoloġiji ta' sorveljanza fuq id-drittijiet tal-bniedem

112.  Jirrikonoxxi li l-evoluzzjoni rapida tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni ttrasformat l-ambjent għall-eżerċizzju tal-libertà ta' espressjoni madwar id-dinja, waqt li ġġenerat kemm vantaġġi profondi, kif ukoll tħassib serju; jilqa', f'dan il-kuntest, l-adozzjoni mill-Kunsill f'Mejju 2014 tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-Libertà tal-Espressjoni Online u Offline;

113.  Jenfasizza li l-libertà ta' espressjoni u l-libertà, l-indipendenza u l-pluraliżmu medjatiċi huma elementi essenzjali ta' demokrazija sostenibbli, peress li jimmassimizzaw l-involviment tas-soċjetà ċivili u jagħtu s-setgħa liċ-ċittadin u huma għaldaqstant indispensabbli għall-iżgurar tat-trasparenza u r-responsabilità fil-ħajja pubblika;

114.  Jappella għal iżjed appoġġ fl-oqsma tal-promozzjoni tal-libertà medjatika, il-protezzjoni tal-ġurnalisti u l-bloggers indipendenti, it-tnaqqis tad-distakk diġitali u l-iffaċilitar ta' aċċess mingħajr restrizzjonijiet għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni u aċċess mingħajr ċensura għall-internet (libertà diġitali);

115.  Jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jsaħħu l-monitoraġġ tagħhom ta' kwalunkwe restrizzjoni tal-libertà ta' espressjoni, inkluż l-użu aggressiv ta' liġijiet dwar il-malafama kriminali u liġijiet restrittivi oħra, ta' kriterji restrittivi jew proċeduri ta' piż għal aċċess għar-reġistrazzjoni bħala ġurnalist jew kwalunkwe waħda mill-professjonijiet relatati mal-media, għat-twaqqif ta' kumpaniji f'dan il-qasam u dan kollu jikkundannawh b'mod ċar u rapidu, u biex jieħdu inizjattivi li jappoġġjaw aċċess aħjar għall-informazzjoni li tkun fl-interess pubbliku;

116.  Jikkundanna kull restrizzjoni fuq il-komunikazzjoni diġitali, inklużi l-għeluq ta' websajts u l-ibblokkar ta' kontijiet personali, immirata lejn is-soċjetà ċivili, l-attivisti fil-qasam tal-libertajiet ċivili u l-media ħielsa;

117.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-proliferazzjoni u t-tifrix tat-teknoloġiji ta' monitoraġġ, sorveljanza, ċensura u filtraġġ, li jirrappreżentaw theddida dejjem tikber għall-attivisti fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija f'pajjiżi awtokratiċi u anke jqajmu mistoqsijiet inkwetanti rigward id-drittijiet għall-privatezza fil-pajjiżi demokratiċi, anke meta jintużaw b'għanijiet leġittimi bħall-ġlieda kontra t-terroriżmu jew l-infurzar tal-liġi;

118.  Jirrikonoxxi li xi produtturi importanti ta' teknoloġiji ta' hacking u ta' sorveljanza, li jistgħu jintużaw biex jinkisru d-drittijiet tal-bniedem u biex tiġi attakkata l-infrastruttura diġitali Ewropea, jinsabu fl-Ewropa; jappella lill-Kummissjoni biex tirrevedi s-sistema ta' kontroll tal-esportazzjoni Ewropea sabiex ma tħallix li teknoloġija perikoluża taqa' f'idejn ħżiena;

119.  Ifaħħar lill-Kummissjoni għall-pubblikazzjoni tagħha f'Ġunju 2013 tal-Gwida għas-Settur tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni dwar l-Implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; jibqa' mħasseb, madankollu, dwar il-kummerċ fil-prodotti u s-servizzi intenzjonati biex iċaħħdu l-aċċess għall-internet, jippermettu s-sorveljanza tal-massa u l-monitoraġġ tat-traffiku fuq l-internet u tal-komunikazzjonijiet bil-mobile, jiffiltraw ir-riżultati ta' tiftix jew jidħlu fuq konverżazzjonijiet privati; jiġbed l-attenzjoni għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta' April 2014 bit-titolu "L-analiżi tal-politika ta' kontroll tal-esportazzjoni: niżguraw sigurtà u kompetittività f'dinja li qed tinbidel" (COM(2014)0244), li, fost affarijiet oħra, tirrikonoxxi l-problemi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem li jinqalgħu fl-esportazzjoni ta' ċerti tipi ta' teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni; jappella lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tirrifletti dwar kif ittejjeb din is-sitwazzjoni fil-prospettiva tal-possibilità li jiġu adottati linji gwida aġġornati dwar il-kontroll tal-esportazzjonijiet;

120.  Jappella lill-Kummissjoni biex tkompli tappoġġa l-inizjattivi relatati mal-iżvilupp u d-disseminazzjoni tat-teknoloġiji fil-qasam tas-sigurtà diġitali sabiex, billi jipprovdu mekkaniżmi siguri għal ġbir, kriptaġġ u ħżin għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, dawn jingħataw is-setgħa li jevitaw il-monitoraġġ minn gvernijiet ripressivi;

L-appoġġ tal-UE għas-soċjetà ċivili u għal-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni

121.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-ispazju li qed jinxtorob tal-azzjoni leġittima tas-soċjetà ċivili f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja; jikkunsidra li soċjetà ċivili ħielsa hija wieħed mill-pedamenti għall-protezzjoni u l-appoġġ tad-drittijiet tal-bniedem u tal-valuri demokratiċi fis-soċjetajiet kollha; jilqa', f'dan ir-rigward, il-programmi kollha tal-UE mmirati lejn it-taħriġ ta' professjonisti żgħażagħ minn pajjiżi terzi u s-semplifikazzjoni tal-programmi ta' skambju ta' studenti għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi, peress li dawn irawmu l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fil-bini tad-demokrazija u jikkontribwixxu b'mod effikaċi għall-iżvilupp tas-soċjetà ċivili;

122.  Jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jsaħħu l-monitoraġġ tagħhom tar-restrizzjonijiet kollha fuq il-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni, inklużi kull projbizzjoni fuq organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, użu aggressiv tal-liġijiet dwar il-malafama kriminali u liġijiet restrittivi oħra, rekwiżiti eċċessivi ta' reġistrazzjoni u rapportar, regoli restrittivi żżejjed dwar il-finanzjament barrani, u projbizzjonijiet fuq l-NGOs milli jinvolvu ruħhom f'attivitajiet politiċi jew ikollhom kuntatt mal-barranin, u dan kollu jikkundannawh b'mod ċar u rapidu;

123.  Jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha iqajmu l-ksur tal-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni f'kull livell ta' djalogu politiku, inkluż fl-ogħla livell, meta forom oħra ta' djalogu, inkluż id-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem, ma jġibux titjib konkret fuq il-post; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jużaw dawn id-djalogi sabiex iqajmu każijiet ta' tħassib individwali, b'mod partikolari dawk kollha li jinvolvu nies li jinsabu l-ħabs biss talli eżerċitaw id-dritt tagħhom ta' għaqda u assoċjazzjoni paċifiċi;

124.  Iħeġġeġ lir-rappreżentanti tad-delegazzjonijiet tal-UE u l-ambaxxati tal-Istati Membri jimmonitoraw il-proċessi tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u dawk kollha miżmuma biss talli eżerċitaw id-dritt tagħhom ta' għaqda u assoċjazzjoni paċifiċi, u, meta rilevanti, jikkundannaw pubblikament in-nuqqas ta' rispett għad-drittijiet għal proċess ġust;

125.  Jappella biex l-UE tagħmel ir-rispett għall-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni, u l-protezzjoni tagħhom, prijorità kruċjali fil-Pjan ta' Azzjoni ġejjieni tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, u biex tistabbilixxi azzjonijiet speċifiċi f'dak il-qasam, peress li l-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni huma elementi vitali għad-demokrazija u għal soċjetà miftuħa;

126.  Itenni s-sostenn tiegħu biex il-maġġoranza tal-finanzjament tal-EIDHR tiġi allokata bħala appoġġ għall-azzjonijiet tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tas-soċjetà ċivili madwar id-dinja, u jappoġġja l-iżvilupp ta' fondi għad-difiża legali bħala għajnuna għall-ġurnalisti u l-attivisti ppersegwitati biex jiksbu aċċess għal avukat u proċess ġust;

127.  Jissottolinja l-importanza tal-Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem fil-livell nazzjonali fil-monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem u s-sensibilizzazzjoni, u fl-iżgurar ta' mezz ta' riparazzjoni għall-vittmi ta' ksur; jappella biex l-UE tiżviluppa politika b'appoġġ għall-Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem, bi qbil mal-prinċipji ta' Pariġi, u biex tagħmilha prijorità fl-assistenza esterna, b'mod partikolari taħt l-Istrument Ewropew ta' Viċinat;

Libertà ta' ħsieb, ta' kuxjenza, u ta' reliġjon jew twemmin

128.  Jikkundanna kull tip ta' vjolenza u diskriminazzjoni abbażi ta' ideoloġija, reliġjon jew twemmin, kif preskritt mill-Artikolu 10 TFUE; jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar ir-rapporti kontinwi ta' vjolenza u diskriminazzjoni kontra minoranzi reliġjużi madwar id-dinja, inkluż fil-Lvant Nofsani; jisħaq fuq il-fatt li d-dritt għal-libertà ta' ħsieb, ta' kuxjenza, u ta' reliġjon jew twemmin huwa dritt fundamentali tal-bniedem, interrelatat ma' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali oħrajn u li jħaddan id-dritt għal kulħadd li jemmen jew li ma jemminx, li jimmanifesta jew li ma jimmanifestax kwalunkwe reliġjon jew twemmin, u li jadotta, jibdel jew jabbanduna twemmin tal-għażla tiegħu jew jerġa' lura għalih, kif minqux fl-Artikolu 18 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem;

129.  Japella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jiżguraw li l-minoranzi reliġjużi jkunu rispettati madwar id-dinja, b'mod partikolari fil-Lvant Nofsani, fejn l-Insara, inklużi l-Kattoliċi, l-Armeni Appostoliċi, il-Kopti u l-Jeżidi, kif ukoll il-minoranzi Musulmani qed jiġu ppersegwitati minn ISIS u minn gruppi terroristiċi oħra;

130.  Jikkundanna b'mod qawwi l-attakki kontra l-Insara f'diversi pajjiżi madwar id-dinja u jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-familji tal-vittmi; jinsab profondament imħasseb dwar l-għadd dejjem jikber ta' episodji ta' ripressjoni, diskriminazzjoni, intolleranza u attakki vjolenti kontra komunitajiet Insara, b'mod partikolari fl-Afrika, fl-Ażja u fil-Lvant Nofsani; jappella ulterjorment lill-gvernijiet biex dawk kollha responsabbli jinġiebu quddiem il-ġustizzja; jinsab profondament imħasseb dwar is-sitwazzjoni attwali tal-Insara fil-Korea ta' Fuq, is-Somalja, is-Sirja, l-Iraq, l-Afganistan, l-Arabja Sawdija, il-Pakistan, l-Uzbekistan, il-Jemen, in-Niġerja u ħafna pajjiżi oħra, fejn l-Insara jgħixu fil-biża' li jinqatlu, jiffaċċjaw tortura, jiġu stuprati u jinħatfu u li jaraw il-knejjes tagħhom iġarrbu ħsara jew jinqerdu;

131.  Jesprimi tħassib profond dwar is-sitwazzjoni tal-persuni li jappartjenu għall-minoranza Musulmana Rohingya f'Burma/il-Mjanmar, li huma mċaħħda miċ-ċittadinanza Burmiża u qed jiffaċċjaw ksur tad-drittijiet tal-bniedem u persekuzzjoni sistematiċi; Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar is-sitwazzjoni tal-Musulmani Rohingya(24);

132.  Jilqa' l-adozzjoni matul is-sena ta' rapportar 2013 tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew twemmin, u jappella lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri biex jagħtu attenzjoni partikolari lill-implimentazzjoni ta' dawn il-linji gwida, f'forums kemm internazzjonali kif ukoll reġjonali u fir-relazzjonijiet bilaterali ma' pajjiżi terzi, waqt li jagħtu kas partikolari tal-qagħda vulnerabbli tal-apostati; ifaħħar lill-VP/RGħ il-ġdida talli ddikjarat li l-libertà ta' reliġjon jew twemmin hija waħda mill-prijoritajiet tad-drittijiet tal-bniedem; jinkoraġġixxi lill-VP/RGħ u lis-SEAE biex jinvolvu ruħhom fi djalogu permanenti mal-NGOs, mal-gruppi reliġjużi jew ta' twemmin u mal-mexxejja reliġjużi;

133.  Jilqa' l-impenn tal-UE li tippromwovi d-dritt għal-libertà ta' reliġjon jew twemmin fi ħdan forums internazzjonali u reġjonali inklużi n-NU, l-OSKE, il-Kunsill tal-Ewropa u mekkaniżmi reġjonali oħrajn; jinkoraġġixxi lill-UE tkompli tressaq ir-riżoluzzjoni annwali tagħha dwar il-libertà ta' reliġjon jew twemmin fl-Assemblea Ġenerali tan-NU u tappoġġja l-mandat tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-libertà ta' reliġjon jew twemmin;

Id-drittijiet tan-nisa u l-bniet

134.  Jilqa' l-appoġġ tal-UE għar-riżoluzzjonijiet tan-NU dwar kwistjonijiet ta' ġeneru, notevolment dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, dwar id-diskriminazzjoni kontra n-nisa, dwar ir-rwol tal-libertà ta' espressjoni u l-opinjoni fl-għoti tas-setgħa lin-nisa, u għall-istqarrijiet tan-NU dwar iż-żwieġ bikri u furzat u dwar il-mutilazzjoni ġenitali femminili;

135.  Jappella biex l-UE tipparteċipa b'mod attiv fid-59 sessjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa, u tkompli bil-ġlieda kontra kull tentattiv biex tiddgħajjef il-Pjattaforma għal Azzjoni tan-NU ta' Beijing li tikkonċerna, fost elementi oħra, l-aċċess għall-edukazzjoni u għas-saħħa bħala drittijiet bażiċi tal-bniedem, u d-drittijiet sesswali u riproduttivi;

136.  Iqis li hu xi ħaġa ta' dispjaċir il-fatt li l-ġisem tan-nisa u l-bniet, b'mod speċifiku f'dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi tagħhom għadhom s'issa jikkostitwixxu kamp ta' battalja ideoloġika, u jappella biex l-UE u l-Istati Membri jirrikonoxxu d-drittijiet inaljenabbli tan-nisa u l-bniet għall-integrità fiżika u għal teħid ta' deċiżjonijiet awtonomu fir-rigward, fost affarijiet oħra, tad-dritt għall-aċċess għall-ippjanar tal-familja volontarju u servizzi ta' abort sikuri u legali, u li jkunu ħielsa mill-vjolenza, inkluża l-mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-żwieġ tat-tfal, iż-żwieġ prekoċi u furzat u l-istupru fiż-żwieġ;

137.  Jafferma mill-ġdid il-kundanna tiegħu tal-forom kollha ta' abbuż u vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, l-aktar l-użu tal-vjolenza sesswali bħala arma tal-gwerra u l-vjolenza domestika; jappella lill-istati membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa, għaldaqstant, biex jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa; jappella biex l-UE għalhekk tieħu passi biex taderixxi mal-konvenzjoni sabiex tiżgura l-koerenza bejn l-azzjoni interna u esterna tal-UE fir-rigward tal-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet;

138.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar il-gvernijiet li qed idawru wiċċhom biex ma jarawx il-każi inumani ta' abbuż sesswali tan-nisa, fi żmien meta mara minn kull tlieta madwar id-dinja se tesperjenza vjolenza f'ħajjitha; Iħeġġeġ ulterjorment lis-SEAE biex jistabbilixxi prattiki tajba għall-ġlieda kontra l-istupru u l-vjolenza sesswali kontra n-nisa f'pajjiżi terzi bil-ħsieb li jiġu indirizzati l-kawżi fl-għeruq ta' din il-problema;

139.  Jisħaq fuq l-importanza li l-awtoritajiet jimpenjaw ruħhom sabiex joħolqu kampanji edukattivi indirizzati lejn l-irġiel, u b'mod partikolari lejn il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ, bil-għan li jipprevjenu u b'mod gradwali jeliminaw kull tip ta' vjolenza sessista; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-professjonisti fil-qasam tas-saħħa, l-uffiċjali tal-pulizija, il-prosekuturi u l-imħallfin, kemm fl-UE kif ukoll f'pajjiżi terzi, ikunu adegwatament imħarrġa sabiex jassistu u jappoġġjaw lill-vittmi tal-vjolenza;

140.  Jenfasizza l-fatt li l-vjolenza sessista, inklużi prattiki konswetudinarji u tradizzjonali dannużi, hija ksur tad-drittijiet bażiċi, u b'mod speċjali tad-dinjità umana, id-dritt għall-ħajja u d-dritt għall-integrità tal-persuna;

141.  Jindika l-fatt li l-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika hija strument internazzjonali importanti u vinkolanti u, għaldaqstant, l-adeżjoni ta' aktar u aktar pajjiżi mal-Konvenzjoni kkonċernata se tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-iżvilupp ta' politika integrata għall-protezzjoni u l-għoti tas-setgħa lill-vittmi u għall-promozzjoni ta' kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam;

142.  Jappella lill-Kunsill biex jinkludi l-kwistjoni ta' abort immotivat mis-sess tal-fetu fil-linji gwida tal-UE dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jiżviluppaw metodi għall-ġbir ta' data u indikaturi dwar dan il-fenomenu, u jinkoraġġixxi lis-SEAE biex jinkludi din il-kwestjoni fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem;

143.  Jisħaq fuq l-importanza li jiġu organizzati kampanji ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni fil-komunitajiet li jipprattikaw il-mutilazzjoni ġenitali femminili, l-abbuż sesswali ta' tfajliet, iż-żwiġijiet prekoċi u furzati, il-femminiċidju u ksur ieħor tad-drittijiet tal-bniedem abbażi tal-ġeneru, kif ukoll l-importanza li jiġu involuti d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li diġà qegħdin jiġġieldu sabiex dawn il-prattiki jintemmu fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' dawn il-kampanji; itenni l-fatt li ż-żwieġ tat-tfal, prekoċi u furzat u n-nuqqas ta' infurzar ta' età minima legali għaż-żwieġ jikkostitwixxu mhux biss ksur tad-drittijiet tat-tfal, iżda wkoll ostaklu għall-għoti ta' setgħa lin-nisa;

144.  Jikkundanna b'mod qawwi l-użu tal-vjolenza sesswali kontra n-nisa u l-bniet bħala tattika tal-gwerra, inklużi delitti bħalma huma l-istupru tal-massa, l-iskjavitù sesswali, il-prostituzzjoni furzata, forom ta' persekuzzjonijiet fuq il-bażi tal-ġeneru inkluża l-mutilazzjoni ġenitali femminili, it-traffikar, it-turiżmu sesswali, iż-żwieġ prekoċi u furzat, il-qtil tal-unur u kwalunkwe forma oħra ta' vjolenza sesswali ta' gravità komparabbli; jibqa' partikolarment imħasseb, f'dan ir-rigward, dwar is-sitwazzjoni fir-reġjun tal-Lagi l-Kbar tal-Afrika u fis-Sirja, pereżempju; jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-ħidma mwettqa minn UN Women, ir-Rapporteur Speċjali tan-NU għall-vjolenza kontra n-nisa, il-kawżi u l-konsegwenzi tagħha, u r-Rappreżentant Speċjali tan-NU għall-Vjolenza Sesswali marbuta mal-Konflitti; jilqa' l-fatt li, fl-2014, il-Premju Sakharov ingħata lil Dr Denis Mukwege għall-ġlieda li għadha għaddejja tiegħu biex jipproteġi lill-bniet u lin-nisa li sfaw vittmi ta' vjolenza sesswali matul kunflitti armati;

145.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li delitti relatati mal-ġeneru u delitti ta' vjolenza sesswali huma kklassifikati fl-Istatut ta' Ruma bħala delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità jew atti kostituttivi fir-rigward tal-ġenoċidju jew it-tortura; jilqa', f'dan il-kuntest, ir-Riżoluzzjoni 2106 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-prevenzjoni ta' vjolenza sesswali fil-kunflitti adottata fl-24 ta' Ġunju 2013, li tafferma mill-ġdid li l-QKI tiżvolġi rwol ewlieni fil-ġlieda kontra l-impunità għal delitti sesswali u bbażati fuq il-ġeneru; jappella lill-UE biex tappoġġja għal kollox l-implimentazzjoni ta' dawn il-prinċipji;

146.  Ifakkar fl-impenn tal-UE li tintegra d-drittijiet tal-bniedem u l-aspetti dwar il-ġeneru fil-missjonijiet tal-politika ta' sigurtà u difiża komuni bi qbil mar-Riżoluzzjonijiet 1325 u 1820 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU li jservu ta' punt ta' riferiment importanti fir-rigward tan-nisa, il-paċi u s-sigurtà; itenni, f'dan ir-rigward, l-appell tiegħu biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jappoġġjaw, fil-proċess tal-bini ta' rikonċiljazzjoni sostenibbli, il-parteċipazzjoni sistematika tan-nisa bħala komponent vitali fil-proċessi tal-paċi, u jirrikonoxxu l-ħtieġa li jiġu integrati l-perspettivi tal-ġeneru fil-prevenzjoni ta' konflitti, fl-operazzjonijiet ta' żamma tal-paċi, fl-għajnuna umanitarja u fir-rikostruzzjoni wara konflitt u fil-proċessi ta' tranżizzjoni demokratika;

147.  Jikkunsidra li s-sottorappreżentanza tan-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi hija kwistjoni ta' drittijiet fundamentali u ta' demokrazija, il-valuri li għandhom jissottolinjaw il-kapaċità tal-gvernijiet li jiddedikaw l-attenzjoni tagħhom, bl-aktar mod sħiħ, lill-bini tad-demokrazija u l-proċessi ta' manutenzjoni; jilqa' s-sistemi ta' parità leġiżlati u l-kwoti tas-sessi, u jappella biex f'dan ir-rigward jingħata bidu mill-aktar fis possibbli għall-proċess leġiżlattiv meħtieġ;

148.  Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jappoġġjaw il-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, b'mod partikolari fil-proċessi tal-bini tal-paċi, fi tranżizzjoni demokratika u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jiffokaw fuq l-emanċipazzjoni ekonomika u politika tan-nisa fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, billi jippromwovu l-involviment tagħhom fil-kumpaniji u fl-implimentazzjoni ta' proġetti reġjonali u proġetti ta' żvilupp lokali;

149.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat li n-nisa fl-Ewropa u l-bqija tad-dinja jkollhom id-dritt li jkunu jistgħu jagħmlu l-għażliet tagħhom b'mod liberu, bl-istess kundizzjonijiet bħall-irġiel, mingħajr impożizzjonijiet ideoloġiċi, politiċi jew reliġjużi;

Id-drittijiet tal-bniedem u l-korruzzjoni

150.  Ifakkar li l-korruzzjoni hija ksur tad-drittijiet tal-bniedem u li l-UE ddikjarat li għandha l-kompetenza biex tiffirma l-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni (UNCAC);

151.  Jikkunsidra li hi xi ħaġa ta' dispjaċir li sa issa ma ngħatax segwitu għat-talba tal-Parlament lill-VP/RGħ biex tippreżenta Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra l-korruzzjoni sabiex isir monitoraġġ effikaċi tar-rakkomandazzjonijiet tal-UNCAC, inkluż l-obbligu fuq l-Istati Partijiet li jippubblikaw u jiddesseminaw l-informazzjoni dwar il-korruzzjoni, jistabbilixxu mezzi biex jiġi rrapportat il-ksur, u biex joħoloq qafas ġuridiku xieraq għall-protezzjoni tax-xhieda u għall-attivitajiet tas-soċjetà ċivili f'dan il-qasam;

152.  Iħeġġeġ lill-Europol biex jiżviluppa aktar sħubijiet strateġiċi u operattivi ma' pajjiżi terzi fil-prospettiva tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata b'mod aktar effikaċi;

153.  Jinnota appell għal taxxa internazzjonali fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji li tkun tista' taħdem bħala sors addizzjonali ta' finanzjament għall-iżvilupp, u jfakkar lill-Istati Membri li huma diġà qablu li jintroduċu taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji fuq livell domestiku u li impenjaw ruħhom li jwarrbu parti mill-fondi miġbura għall-finanzjament ta' beni pubbliċi globali, inkluż l-iżvilupp;

154.  Jinnota li l-pajjiżi terzi b'governanza dgħajfa u flussi kbar ta' għajnuna għandhom ukoll rata ogħla ta' korruzzjoni, li bħala konsegwenza tiżvija l-għan maħsub tal-għajnuna għall-iżvilupp u ddgħajjef l-iżvilupp tad-drittijiet tal-bniedem; jappella lis-SEAE biex jappoġġja l-programmi ta' żvilupp li fihom l-għajnuna umanitarja u t-trasparenza jimxu id f'id, sabiex javvanzaw id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi;

155.  Itenni l-appell tiegħu biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jappoġġjaw il-ħatra ta' Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-kriminalità finanzjarja, il-korruzzjoni u d-drittijiet tal-bniedem;

It-traffikar tal-bnedmin

156.  Jikkundanna n-negozju illeċitu tat-traffikar tal-bnedmin, it-traffikar tal-bnedmin għal skopijiet ta' tneħħija ta' organi u kwalunkwe negozju ta' sfruttament ieħor relatat mal-ksur tad-dritt għall-integrità fiżika u t-twikkija tal-vjolenza; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi indirizzat it-traffikar tal-bnedmin, li l-biċċa l-kbira tal-vittmi tiegħu huma nisa li jiġu sfruttati għal skopijiet sesswali;

157.  Jappella biex l-UE tagħti prijorità għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin kemm fil-politiki interni tagħha u kemm f'dawk esterni, waqt li tiffoka b'mod partikolari fuq il-protezzjoni tal-vittmi; jappella għal sforzi aktar intensivi mill-UE li b'mod regolari jerġgħu jiġu eżaminati; jisħaq fuq il-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fir-rigward tal-iskambju ta' prattiki tajba u ż-żarmar tan-netwerks ta' traffikar internazzjonali, li jagħmlu użu wkoll mill-internet sabiex isibu vittmi ġodda; itenni l-ħtieġa li l-Istati Membri kollha tal-UE jimplimentaw id-Direttiva 2011/36/UE u l-Istrateġija tal-UE lejn il-Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin 2012-2016;

Id-diskriminazzjoni abbażi tal-kasti

158.  Jikkundanna l-ksur kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem kontra persuni li jsofru ġerarkiji ta' kasti u diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti, inkluż iċ-ċaħda tal-ugwaljanza u ta' aċċess għas-sistema ġuridika u għax-xogħol, is-segregazzjoni li għadha għaddejja u l-ostakli indotti mill-kasti għall-ksib tad-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp bażiċi; jappella biex l-UE tadotta politika mmirata biex tindirizza l-azzjoni għall-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti u tinkludi objettivi politiki dwar id-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti fil-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid tagħha dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija;

Id-drittijiet tal-persuni LGBTI

159.  Jikkunsidra li hu xi ħaġa ta' dispjaċir il-fatt li 78 pajjiż għadhom iqisu l-omosesswalità bħala reat, inklużi 10 li jiddisponu mill-piena tal-mewt (l-Arabja Sawdija, in-Niġerja, il-Mawritanja, is-Sudan, is-Sierra Leone, il-Jemen, l-Afganistan, l-Iran, il-Maldivi u l-Brunej), u li 20 pajjiżi għadhom jikkriminalizzaw l-identitajiet transġeneri; jikkundanna bis-sħiħ iż-żieda riċenti f'liġijiet diskriminatorji u jemmen li l-prattiki u l-atti ta' vjolenza kontra individwi abbażi tal-orjentament sesswali u l-identità tal-ġeneru tagħhom m'għandhomx jitħallew mhux ikkastigati; jinkoraġġixxi monitoraġġ mill-qrib tas-sitwazzjoni fin-Niġerja, l-Uganda, il-Malawi, l-Indja u r-Russja, fejn liġijiet ġodda jew żviluppi ġuridiċi riċenti qed jheddu b'mod serju l-libertà tal-minoranzi sesswali; jerġa' jafferma l-appoġġ tiegħu għall-ħidma kontinwa tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem biex jiġu miġġielda dawn il-liġijiet u l-prattiki diskriminatorji u għall-ħidma tan-NU b'mod aktar ġenerali fuq din il-kwistjoni;

160.  Jappoġġja l-idea li s-SEAE għandu jipprijoritizza l-azzjonijiet tiegħu f'dan il-qasam u jqiegħed enfasi partikolari fuq is-sitwazzjonijiet fejn il-piena tal-mewt tinsab fis-seħħ, u/jew fejn persuni LGBTI huma soġġetti għal tortura u trattament ħażin, billi jikkundanna dawn il-prattiki f'konformità mal-linji gwida tal-UE dwar il-Piena tal-Mewt u l-Linji Gwida tal-UE dwar it-Tortura u Trattament jew Kastig Krudili, Inumani jew Degradanti;

161.  Jilqa' l-adozzjoni fl-2013 tal-Linji Gwida tal-UE għall-Promozzjoni u l-Protezzjoni tat-Tgawdija tad-Drittijiet tal-Bniedem kollha minn Persuni Leżbjani, Omosesswali, Bisesswali, Transġeneri U Intersesswali (LGBTI); jappella lis-SEAE u lill-Kummissjoni biex iqajmu l-kwistjoni tad-drittijiet tal-persuni LGBTI fid-djalogi politiċi u dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi u fil-forums multilaterali; jenfasizza li hu importanti li l-Kummissjoni u s-SEAE jkomplu jqajmu l-kwistjoni tad-drittijiet tal-persuni LGBTI fid-djalogi politiċi u dwar id-drittijiet tal-bniedem u li jużaw l-EIDHR bħala appoġġ għall-organizzazzjonijiet li jiddefendu d-drittijiet tal-persuni LGBTI billi jingħataw is-setgħa li jikkontestaw il-liġijiet omofobiċi u transfobiċi u d-diskriminazzjoni kontra l-persuni LGBTI, iqajmu kuxjenza fost il-pubbliku ġenerali dwar id-diskriminazzjoni u l-vjolenza esperjenzata minn persuni b'orjentazzjonijiet sesswali differenti, u jiżguraw l-għoti ta' assistenza ta' emerġenza (inklużi l-għajnuna psikosoċjali u medika, il-medjazzjoni u l-assistenza għall-integrazzjoni mill-ġdid) lil dawk fil-bżonn ta' appoġġ ta' dan it-tip;

162.  Jieħu nota tal-legalizzazzjoni taż-żwiġijiet bejn persuni tal-istess sess jew tal-unjonijiet ċivili bejn persuni tal-istess sess f'għadd dejjem jikber ta' pajjiżi – 17 sal-lum – madwar id-dinja; jinkoraġġixxi lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri biex jikkontribwixxu ulterjorment għar-rikonoxximent taż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess jew unjonijiet ċivili bejn persuni tal-istess sess bħala kwistjoni politika, soċjali u dwar id-drittijiet ċivili u tal-bniedem;

163.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex ineħħu d-diżordnijiet tal-identità tal-ġeneru mil-lista tad-diżordnijiet mentali u tal-imġiba; jappella lill-Kummissjoni biex issaħħaħ l-isforzi tagħha biex tintemm il-patoloġizzazzjoni tal-identitajiet trans; jinkoraġġixxi lill-Istati biex jiżguraw proċeduri għar-rikonoxximent tal-ġeneru li jkunu rapidi, aċċessibbli u trasparenti u li jirrispettaw id-dritt għall-awtodeterminazzjoni;

164.  Jilqa' l-appoġġ politiku dejjem jikber biex l-sterilizzazzjoni bħala rekwiżit għar-rikonoxximent legali tal-ġeneru ssir illegali, kif esprima r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar it-tortura, u jappoġġja l-fehma li rekwiżiti ta' dan it-tip għandhom jiġu ttrattati u ppersegwitati bħala ksur tad-dritt għal integrità fiżika u tad-drittijiet tas-saħħa sesswali u riproduttiva;

165.  Jilqa' l-annullament f'Ottubru 2013 tal-liġi tal-Moldova li tipprojbixxi l-"propagazzjoni ta' kwalunkwe relazzjoni oħra għajr dawk relatati maż-żwieġ jew il-familja", u japella lill-pajjiżi l-oħra fir-reġjun biex isegwu l-eżempju tal-Moldova;

Id-drittijiet tal-persuni li jappartjenu għal minoranzi nazzjonali

166.  Jenfasizza li l-komunitajiet minoritarji nazzjonali għandhom ħtiġijiet speċifiċi, u li ugwaljanza sħiħa u effikaċi bejn il-persuni li jappartjenu għal minoranza nazzjonali u dawk li jappartjenu għall-maġġoranza għandha għalhekk tiġi promossa f'kull qasam tal-ħajja ekonomika, soċjali, politiċi u kulturali;

Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità

167.  Jilqa' r-ratifiki tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità; itenni l-importanza ta' implimentazzjoni effiċjenti kemm mill-Istati Membri u kemm mill-istituzzjonijiet tal-UE u jisħaq, b'mod partikolari, fuq il-ħtieġa li l-prinċipju ta' aċċessibilità universali u d-drittijiet kollha ta' persuni b'diżabilità jiġu integrati fil-politiki rilevanti kollha tal-UE, inkluż fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, u jenfasizza n-natura preskrittiva u orizzontali ta' din il-kwistjoni; jisħaq fuq l-importanza li l-UE taġixxi f'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali rilevanti u mas-soċjetà ċivili, u b'mod partikolari mal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabilità, sabiex jiġi żgurat li l-programmi ta' żvilupp internazzjonali jqisu l-ħtiġijiet ta' aċċessibbiltà tal-persuni b'diżabilità;

168.  Jinkoraġġixxi lill-VP/RGħ tkompli tappoġġja l-proċess ta' ratifikazzjoni u implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità minn dawk il-pajjiżi li għadhom ma rratifikawhiex jew ma implimentawhiex sa issa;

169.  Jinkoraġġxxi lis-SEAE jagħti attenzjoni dettaljata lejn l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż ippubblikati mill-Kumitat dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, u lir-rapporti tal-istati, u biex iqajjem dan it-tħassib b'mod sistematiku fid-djalogi politiċi mal-pajjiżi kkonċernati u fid-dikjarazzjonijiet pubbliċi; jappella lill-Kummissjoni biex tħejji u tabbozza Prinċipji Gwida tal-UE għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem kollha minn persuni b'diżabilità, sabiex tiġi żgurata politika sistematika u koerenti f'dan ir-rigward, inkluż fid-djalogi u fin-negozjati tagħha ma' pajjiżi terzi;

170.  Jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex jinkoraġġixxu lid-Delegazzjonijiet tal-UE madwar id-dinja jinvolvu ruħhom mas-soċjetà ċivili b'mod li jippromwovu t-tgawdija effikaċi tad-drittijiet tal-bniedem mill-persuni b'diżabilità;

Id-drittijiet tat-tfal

171.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tipproponi Strateġija u Pjan ta' Azzjoni ambizzjużi u komprensivi għad-Drittijiet tat-Tfal għall-ħames snin li ġejjin, kif talab fir-riżoluzzjoni tiegħu imsemmi hawn fuq tas-27 ta' Novembru 2014 dwar il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

172.  Jilqa' l-koperazzjoni tal-UE mal-UNICEF u organizzazzjonijiet oħra u l-NGOs impenjati għad-drittijiet tat-tfal, li rriżultat f'sett ta' għodda għall-integrazzjoni tad-drittijiet tat-tfal fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp u fl-appoġġ tal-għanijiet ta' żvilupp tal-millenju u l-programmi għall-protezzjoni tat-tfal fundamentali bil-għan li jitwettqu d-drittijiet tat-tfal, speċjalment f'kuntesti fraġli; jilqa' b'mod partikolari il-Manifest tad-Drittijiet tat-Tfal, u jinkoraġġixxi lil aktar Membri tal-PE u parlamentari nazzjonali biex jippromwovu l-Manifest u jsiru "difensuri" tad-drittijiet tat-tfal; jilqa' l-użu tal-flus tal-Premju Nobel mogħti lill-UE biex jassistu lit-tfal f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt; ifakkar fl-importanza li jingħata appoġġ psikoloġiku lit-tfal kollha li jkunu ġew esposti għal ġrajjiet vjolenti jew tfal li jkunu vittmi tal-gwerra; jissottolinja l-importanza li jiġi żgurat aċċess għall-edukazzjoni għat-tfal milqutin minn kunflitti; jilqa' l-parteċipazzjoni tal-UE fit-Tielet Konferenza Globali dwar it-Tħaddim tat-Tfal li saret fi Brasilia f'Ottubru 2013, u l-parteċipazzjoni tagħha fin-negozjati tad-dikjarazzjoni tripartitika dwar it-tħaddim tat-tfal;

173.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jkunu miġġielda l-forom kollha ta' xogħol tat-tfal furzat u ta' sfruttament tat-tfal; jappella għal implimentazzjoni aħjar tal-leġiżlazzjoni eżistenti nazzjonali u internazzjonali li trawwem is-sensibilizzazzjoni tal-abbuż tat-tfal fis-suq tax-xogħol;

174.  Jappella lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex ikomplu jieħdu azzjoni rigward id-drittijiet tat-tfal, waqt li jagħtu attenzjoni speċifika lill-vjolenza kontra t-tfal, inkluża t-tortura, peress li dan l-aħħar ġew irrapportati każijiet ta' tortura u detenzjoni tat-tfal; jappella biex tingħata attenzjoni partikolari għall-kwistjonijiet ta' xogħol tat-tfal furzat, faqar fost it-tfal u malnutrizzjoni tat-tfal, u, f'dan ir-rigward, dwar l-għanijiet ta' edukazzjoni primarja universali, tnaqqis fil-mortalità tat-tfal, iż-żwieġ tat-tfal u prattiki dannużi, id-diżarmament, ir-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid sussegwenti tat-tfal ingaġġati fi gruppi armati, u t-tqegħid tal-kwistjoni ta' ritwali maġiċi kontra t-tfal fuq l-aġenda tad-djalogi mal-pajjiżi kkonċernati dwar id-drittijiet tal-bniedem; jisħaq fuq l-importanza li tingħata prijorità lid-drittijiet tat-tfal fil-politika esterna, fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja tal-UE, sabiex jiġi żgurat finanzjament adegwat u jiżdied il-livell ta' protezzjoni għat-tfal f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza; jappella lill-VP/RGħ biex kull sena tirrapporta lill-Parlament dwar ir-riżultati li nkisbu f'dak li għandu x'jaqsam mal-azzjoni esterna tal-UE ffokata fuq it-tfal; jenfasizza li t-tfal u l-adolexxenti għandhom jipparteċipaw biss f'xogħol li ma jaffetwalhomx is-saħħa u l-iżvilupp personali tagħhom u li ma jfixkilx l-edukazzjoni tagħhom; jisħaq fuq l-importanza li tingħata prijorità lid-drittijiet tat-tfal fil-politika esterna tal-UE;

175.  Jinnota li l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tappella għal miżuri leġiżlattivi, amministrattivi, soċjali u edukattivi dwar it-tħaddim tat-tfal, filwaqt li tirrikonoxxi l-ħtieġa għal approċċ multidimensjonali; jevidenzja l-ħtieġa, sabiex jiġu applikati b'mod effikaċi, li l-liġijiet ikunu akkumpanjati minn interventi politiki li jipprovdu alternattivi fil-forma ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, flimkien ma' miżuri għal protezzjoni soċjali li jibbenefikaw lit-tfal u lill-familji;

176.  Jappella biex l-UE tkompli tippromwovi ambjent faċilitattiv għall-prevenzjoni u l-eliminazzjoni tat-tħaddim tat-tfal, djalogu soċjali u azzjoni konċertata bejn is-setturi pubbliċi u privati madwar l-eradikazzjoni tat-tħaddim tat-tfal; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi pprovdut appoġġ għall-ġlieda kontra x-xogħol tat-tfal fil-pajjiżi f'kunflitt u wara kunflitt u biex tinbena l-kapaċità għaliha;

177.  Itenni l-ħtieġa biex jiġu intensifikati l-isforzi għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta' Implimentazzjoni Riveduta għal-Linji Gwida tal-UE dwar it-Tfal u l-Kunflitti Armati; jappella, f'dan il-kuntest, biex isir użu aktar effikaċi tar-riżorsi disponibbli taħt l-Istrument għall-Istabilità u l-EIDHR b'mod li jiġi indirizzat il-fenomenu ta' tfal suldati; jinkoraġġixxi lill-UE tapprofondixxi aktar il-kooperazzjoni tagħha mar-Rappreżentant Speċjali tan-NU għat-Tfal Affettwati minn Kunflitti Armati, waqt li tappoġġja l-pjanijiet ta' azzjoni assoċjati u l-mekkaniżmi ta' monitoraġġ u rrapportar; jappella għar-ratifika universali tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, u b'mod partikolari tat-tielet protokoll fakultattiv għaliha, li għandu jippermetti li t-tfal jippreżentaw l-ilmenti tagħhom lill-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal; jappella lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ biex ifittxu mezzi biex l-UE taderixxi b'mod unilaterali mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

178.  Jindika li n-nutrizzjoni inadegwata u l-malnutrizzjoni tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw iqajmu tħassib serju; jilqa', f'dan ir-rigward, il-Qafas għal Azzjoni li ġie adottat waqt it-Tieni Konferenza Internazzjonali dwar in-Nutrizzjoni ta' dan l-aħħar, li jistabbilixxi l-objettiv globali ta' tnaqqis ta' 40 % fin-numru ta' tfal taħt il-ħames snin fid-dinja li l-iżvilupp tagħhom twaqqaf;

179.  Itenni li l-aċċess għall-edukazzjoni huwa dritt fundamentali għat-tfal kollha, kif stabbilit fl-Artikolu 28 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal; jisħaq fuq il-ħtieġa li jittieħdu l-miżuri kollha meħuda mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha biex jittejjeb l-aċċess tat-tfal għal servizzi tas-saħħa u kura tas-saħħa ta' kwalità għolja;

180.  Jiddeplora l-fatt li mad-dinja kollha għad hemm pajjiżi li qed isibuha bi tqila biex jiffirmaw il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li jipprovdu gwida ddettaljata dwar l-iżvilupp ta' soċjetajiet inklużivi għall-protezzjoni tat-tfal b'diżabilità;

181.  Jappella biex l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jimplimentaw politiki konċertati dwar l-għajnuna umanitarja u l-iżvilupp fi sforz biex jiġġieldu kontra l-malnutrizzjoni tat-tfal;

Id-drittijiet tal-popli indiġeni

182.  Jinnota bi tħassib li l-popli indiġeni huma f'periklu partikolari li ssir diskriminazzjoni kontrihom, u li huma speċjalment vulnerabbli għall-bidliet u t-taqlib politiċi, ekonomiċi, ambjentali u dawk marbuta max-xogħol; jinnota li ħafna jgħixu taħt il-linja tal-faqar u jew m'għandhomx aċċess jew għandhom aċċess limitat għal rappreżentanza, teħid ta' deċiżjonijiet politiċi jew is-sistemi ġudizzjarji; jinsab partikolarment imħasseb dwar il-problemi rapportati għall-akkapparrar tal-art, l-ispostament furzat u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem li qed jirriżultaw b'mod mifrux mill-kunflitti armati;

L-azzjoni tal-UE dwar il-migrazzjoni u r-refuġjati

183.  Jikkundanna l-għadd drammatiku ta' mwiet fuq il-baħar fil-Mediterran, li hu stmat mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni fir-rapport tagħha "Fatal Journeys" li fl-2013 kien ta' 3 000, biex b'hekk dan il-baħar sar l-iktar reġjun mortali fid-dinja għall-migrazzjoni irregolari; jinsab estremament imħasseb dwar ir-rapporti ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem kontra l-immigranti u dawk li jkunu qed ifittxu l-ażil fi triqthom lejn l-UE; jappella biex l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jikkooperaw man-NU, il-mekkaniżmi reġjonali, il-gvernijiet u l-NGOs biex jaffrontaw dawn il-kwistjonijiet; jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li jiġu żviluppati politiki aktar b'saħħithom u aktar integrati li jkunu radikati aktar mill-qrib fil-prinċipju ta' solidarjetà fil-livell tal-Unjoni, b'mod li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet urġenti dwar il-migranti, ir-rifuġjati u dawk li jfittxu l-ażil b'manjiera konsistenti mad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u mad-dinjità fundamentali tal-bniedem, u jappella lill-UE biex tiggarantixxi standards komuni effikaċi għal proċeduri ta' akkoljenza fl-Unjoni kollha b'mod li jiġu protetti l-minorenni mhux akkumpanjati u dawk l-aktar vulnerabbli; jistieden lill-VP/RGħ, lill-Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza u lis-SEAE jżidu l-koperazzjoni u kondiviżjoni ekwa tar-responsabilitajiet fost l-Istati Membri, inkluż fl-ospitar u r-risistemazzjoni tar-rifuġjati u fil-kontribuzzjoni għas-servizzi ta' tiftix u salvataġġ biex jassistu lill-migranti f'diffikultà fil-baħar waqt li jkunu qed jippruvaw jilħqu x-xtut tal-UE; ifakkar, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li jiġi rispettat il-prinċipju ta' non refoulement fl-ibħra Ewropej u internazzjonali, kif ikkonfermat mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem; ifakkar fl-impenn tal-Kummissjoni biex tiżviluppa mezzi adegwati għal migrazzjoni legali; jappella, għalhekk, lill-Istati Membri biex jimplimentaw bis-sħiħ il-pakkett komuni dwar l-ażil li l-UE adottat dan l-aħħar u l-leġislazzjoni komuni dwar il-migrazzjoni, u għal dan l-għan, jappella għall-implimentazzjoni tal-mekkaniżmu ta' kriżi previst fl-Artikolu 33 tar-Regolament ta' Dublin, li jkun jinkludi kontinġent minimum definit b'mod ċar għal kull Stat Membru, sabiex jintlaħaq b'mod rapidu mekkaniżmu ta' kriżi funzjonanti għar-ridistribuzzjoni biex itaffi l-piż fuq l-Istati Membri l-aktar milquta f'każ li l-kwota minima tinqabeż b'mod ċar; jappella lill-Istati Membri biex jieħdu sehem fil-programmi ta' risistemazzjoni u biex jintensifikaw l-iżvilupp ta' programmi ta' protezzjoni reġjonali fiż-żoni l-aktar milquta; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-għeruq tal-migrazzjoni illegali; jinkoraġġixxi lis-SEAE u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni dettaljata lill-pajjiżi minn fejn joriġinaw it-traffikar jew il-kuntrabandu ta' bnedmin, il-pajjiżi tal-passaġġ u l-pajjiżi ta' destinazzjoni; jappella lill-VP/RGħ u lill-Istati Membri biex isaħħu aktar id-dimensjoni esterna tal-Unjoni, waqt li jaħdmu b'mod konġunt mal-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu, inkluż fil-pajjiżi sħab tal-UE, b'mod partikolari fir-reġjun tal-Mediterran, iqajmu dawn il-kwistjonijiet sistematikament fid-djalogi politiċi mal-pajjiżi kkonċernati u fid-dikjarazzjonijiet pubbliċi, u jintensifikaw il-kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiżi sal-ogħla livell sabiex iżarmaw in-netwerks illegali użati għat-traffiku ta' migranti u jiġġieldu kontra l-mafji illegali li japprofittaw mit-traffikar ta' bnedmin u l-kuntrabandu ta' bnedmin;

184.  Jikkunsidra li t-tfal migranti huma partikolarment vulnerabbli, speċjalment meta ma jkunux akkumpanjati; ifakkar li t-tfal mhux akkumpanjati huma fuq kollox tfal u li l-protezzjoni tat-tfal, aktar milli l-politiki tal-immigrazzjoni, trid tkun il-prinċipju ewlieni fit-trattament ta' dawn it-tfal, biex b''hekk jiġi rrispettat il-prinċipju fundamentali tal-aħjar interessi tat-tfal;

185.  Iħeġġeġ lill-VP/RGħ jkomplu jappoġġjaw il-proċess ta' ratifikazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali, il-Protokoll għaliha għall-Prevenzjoni, is-Soppressjoni u l-Ikkastigar tat-Traffikar tal-Persuni, speċjalment tan-Nisa u t-Tfal, il-Protokoll kontra l-Kuntrabandu tal-Migranti bl-Art, bil-Baħar u bl-Ajru u l-Protokoll kontra l-Manifattura Illeċita ta' Armi tan-Nar, il-Partijiet u l-Komponenti tagħhom u l-Munizzjon u t-Traffikar fihom;

186.  Jappella biex l-UE tiżgura li n-negozjazzjoni u l-implimentazzjoni tal-ftehimiet kollha dwar il-kooperazzjoni u r-riammissjoni fil-qasam tal-migrazzjoni ma' stati li mhumiex fl-UE jikkonformaw mad-drittijiet tal-bniedem internazzjonali, mad-dritt dwar ir-rifuġjati u mad-dritt marittimu internazzjonali, u jitlob li jiġi kkonsultat qabel ma dawn jiġu konklużi; jeżiġi aktar trasparenza fin-negozjati tat-tali ftehimiet u l-integrazzjoni ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ biex jiġi vvalutat l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem ta' kooperazzjoni fil-qasam tal-migrazzjoni ma' stati li mhumiex fl-UE u ta' miżuri ta' kontroll fil-fruntieri, inklużi Frontex u Eurosur; jinsisti li d-drittijiet tal-bniedem għandhom jiżvolġu rwol importanti fl-oqsma tal-migrazzjoni u tal-ażil; għaldaqstant, jitlob li l-uffiċjal tad-drittijiet fundamentali tal-Frontex u l-ispeċjalisti tat-taħriġ tal-EASO jingħataw fondi xierqa sabiex ikunu jistgħu jwettqu attivitajiet ta' evalwazzjoni u monitoraġġ kif ukoll biex jippreżentaw l-aħjar prattiċi;

187.  Jappella lill-Kummissjoni biex twettaq evalwazzjoni permanenti tal-programmi tagħha dwar il-migrazzjoni u l-kontroll tal-fruntieri fl-istati tal-UE u dawk li mhumiex fl-UE fil-prospettiva li tipproponi miżuri mtejba għall-prevenzjoni tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u għall-iskambju ta' prattiċi tajbin;

188.  Iħeġġeġ lill-EASO jibni sħubijiet ma' pajjiżi terzi fil-prospettiva li tissaħħaħ il-protezzjoni internazzjonali għal dawk li qed ifittxu l-ażil;

189.  Jilqa' iż-żieda tal-kriterju ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali mal-lista tal-kriterji fundamentali li għandhom jitqiesu qabel il-ftuħ tan-negozjati dwar ftehimiet għall-eżenzjoni minn viżi ma' pajjiżi terzi(25); jappella lill-Kummissjoni biex tuża dan il-kriterju ġdid bħala lieva biex tipperswadi lill-pajjiżi terzi jaċċettaw djalogu aktar sinifikanti dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest strateġikament u ekonomikament sinifikanti tan-negozjati dwar il-viżi;

190.  Jikkundanna l-kriminalizzazzjoni dejjem tiżdied tal-migrazzjoni illegali fl-UE għad-detriment tad-drittijiet tal-bniedem tal-persuni kkonċernati; iħeġġeġ biex issir dispożizzjoni mingħajr dewmien għall-istabbiliment tas-salvagwardji dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-obbligu li jingħata rendikont u l-mekkaniżmi ta' infurzar meħtieġa;

191.  Jitlob li l-Kummissjoni u s-SEAE jipparteċipaw b'mod attiv fid-dibattitu dwar it-terminu "rifuġjat minħabba l-klima", inkluż dwar id-definizzjoni legali possibbli tiegħu fid-dritt internazzjonali jew fi kwalunkwe ftehim internazzjonali ġuridkament vinkolanti;

192.  Jirrikonoxxi li l-apolidija hija sfida sinifikanti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jiġġieldu l-apolidija fl-azzjonijiet esterni kollha tal-UE, b'mod partikolari billi jindirizzaw id-diskriminazzjoni fil-liġijiet dwar in-nazzjonalità abbażi ta' sess, reliġjon jew status minoritarju, billi jippromwovu d-dritt għal nazzjonalità tat-tfal u billi jappoġġjaw il-kampanja tal-Aġenzija tan-NU għar-Refuġjati (UNHCR) immirata biex l-apolidija tintemm sal-2024;

Id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp

193.  Jisħaq fuq il-fatt li r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ekonomiċi, kulturali, soċjali u ambjentali, l-aċċess għall-ikel, il-governanza tajba, il-valuri demokratiċi, il-paċi, is-sigurtà u l-aċċess għal sistema ġudizzjarja ġusta u effiċjenti, huwa prerekwiżit biex jitnaqqsu l-faqar u l-inugwaljanzi u jinkisbu l-għanijiet ta' żvilupp għall-millenju; hu tal-fehma li d-drittijiet tal-bniedem iridu jkunu fattur trasversali tal-għanijiet, il-miri u l-indikaturi kollha fl-aġenda għal wara l-2015; jenfasizza wkoll li l-implimentazzjoni ta' dik l-aġenda trid tkun ibbażata fuq trasparenza u mekkaniżmi ta' responsabilità qawwija; jasserixxi li l-impenji dwar il-governanza u d-drittijiet tal-bniedem iridu jkunu miżurabbli u jista' jingħatalhom segwitu;

194.  Ifakkar li n-NU rrikonoxxiet li mingħajr approċċ għall-iżvilupp ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem, l-għanijiet ta' żvilupp ma jistgħux jintlaħqu kompletament; jappella biex l-UE tibqa' attenta ħalli tiżgura li l-kwistjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-ispazju għas-soċjetà ċivili jiġu espliċitament integrati fid-diskussjonijiet għal wara l-għanijiet ta' żvilupp tal-millenju;

195.  Jenfasizza l-interdipendenza bejn il-faqar estrem u n-nuqqas ta' drittijiet tal-bniedem, u jevidenzja l-bżonn li jiġi żviluppat sett ta' prinċipji dwar l-applikazzjoni ta' standards u kriterji relatati mad-drittijiet tal-bniedem fil-ġlieda kontra l-faqar estrem;

196.  Jevidenzja l-importanza tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp biex jinkiseb ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem; itenni għal dan il-għan il-ħtieġa li jiġu adottati b'mod effikaċi linji gwida, valutazzjonijiet tal-impatt, mekkaniżmi ta' monitoraġġ u rapportar b'mod li l-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp issir realtà fil-politiki tal-Unjoni u f'dawk tal-Istati Membri, b'mod speċjali fil-kummerċ u l-agrikoltura; hu tal-fehma li l-UE għandha żżomm it-tmexxija politika fir-rigward ta' din il-kwistjoni; jappella għalhekk lill-UE biex taħdem flimkien ma' pajjiżi sħab impenjati biex tniedi inizjattivi internazzjonali (fil-kuntest tan-Nazzjonijiet Uniti, il-G20, eċċ.) sabiex il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp tinbidel f'aġenda universali;

197.  Jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jikkoordinaw aħjar l-aġendi ta' żvilupp tagħhom fl-ispirtu tat-Trattat ta' Lisbona, billi jqiegħdu l-politika għall-iżvilupp fuq quddiem tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni, b'mod li l-prijoritajiet nazzjonali u l-aġendi Ewropej għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem jiġu kkoordinati aħjar permezz tal-iżvilupp, filwaqt li jitqiesu l-kumplessitajiet inkorporati fil-politika għall-iżvilupp tal-UE;

198.  Jappella lis-SEAE biex, taħt il-koordinament tal-VP/RGħ, jorbot aħjar il-politika barranija u ta' sigurtà mal-politika għall-iżvilupp bil-għan li jinbnew is-sinerġiji u jiġi żgurat approċċ koerenti mmirat lejn applikazzjoni universali tad-drittijiet tal-bniedem permezz tal-politika għall-iżvilupp tal-UE; jappella ulterjorment lill-UE biex tikkoordina aħjar f'livell estern mal-ekonomiji emerġenti, bħall-pajjiżi BRICS, fil-forums multilaterali b'mod li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet tal-governanza globali u jiġu promossi d-drittijiet tal-bniedem permezz tal-koordinament tal-aġendi għall-iżvilupp differenti tagħhom;

199.  Iħeġġeġ lill-UE tintegra d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija b'mod aktar effikaċi fil-kooperazzjoni kollha għall-iżvilupp u tiżgura li l-programmi ta' żvilupp tal-UE jikkontribwixxu biex il-pajjiżi sħab jissodisfaw l-obbligi internazzjonali tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

200.  Jenfasizza l-importanza li l-għajnuna għall-iżvilupp tiġi konnessa ma' sforzi kredibbli ta' demokratizzazzjoni;

201.  Jappella lill-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt biex, taħt is-superviżjoni tal-President tal-Kummissjoni, jiżgura li jitqies l-impatt fuq is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedemi meta jkunu qed isiru d-diskussjonijiet dwar il-proġetti tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u viċi versa;

202.  Jirrikonoxxi l-importanza li jkun hemm involviment attiv mill-NGOs fl-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem sabiex ikun żgurat l-aktar involviment estensiv possibbli tas-soċjetà ċivili fit-tfassil tal-politiki, u fl-iżgurar tal-effikaċja tad-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem;

203.  Jilqa' l-inizjattiva l-ġdida tal-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE li mill-2014-2020 se toħloq opportunitajiet għal madwar 18 000 persuna mill-UE u minn pajjiżi terzi biex jipparteċipaw fl-operazzjonijiet umanitarji madwar id-dinja fejn ikun hemm l-aktar bżonn urġenti għall-għajnuna u biex juru solidarjetà billi jgħinu lill-komunitajiet milquta minn diżastri naturali jew ikkaġunati mill-bniedem;

204.  Jappella għal azzjoni Ewropea kkonċertata biex tindirizza l-problema tal-akkapparrament tal-art permezz tal-promozzjoni ta' salvagwardji adegwati għall-prevenzjoni tagħha fil-pajjiżi kkonċernati u fost il-kumpaniji tal-UE u l-kumpaniji Ewropej oħrajn preżenti f'dawk il-pajjiżi; jinnota li ċ-ċaħda tal-aċċess għall-art u r-riżorsi naturali għall-fqar rurali u urbani hija waħda mill-kawżi ewlenin tal-ġuħ u l-faqar fid-dinja, peress li jkollha impatt fuq it-tgawdija mill-komunitajiet lokali tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom, u b'mod partikolari fuq id-dritt tagħhom għal ikel adegwat; jappella għal valutazzjoni tal-impatt tal-politika kummerċjali tal-UE fuq l-akkapparrament tal-art; jilqa' l-involviment tal-UE fl-iżvilupp tal-Linji Gwida Volontarji globali rigward il-Governanza Responsabbli tal-Pussess tal-Art, is-Sajd u l-Foresti fil-Kuntest tas-Sigurtà Alimentari Nazzjonali, adottati taħt il-patroċinju tan-NU, u jappella għall-implimentazzjoni tagħhom u għall-adozzjoni ta' linji gwida vinkolanti għall-prevenzjoni tal-akkapparrament tal-art; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa urġenti li l-kunsiderazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u t-tnaqqis tal-faqar jiġu integrati fit-teħid tad-deċiżjonijiet rigward l-akkwist jew il-lokazzjoni fit-tul ta' żoni kbar ta' art minn investituri; jikkunsidra li r-rispons tal-UE għal din il-kwistjoni hu test importanti tal-impenn tagħha li timxi lejn approċċ ibbażat fuq id-drittijiet għall-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tagħha, kif previst fit-Trattat ta' Lisbona u li, permezz tiegħu, il-politika għall-iżvilupp tal-UE tkun tikkontribwixxi ulterjorment għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali sostenibbli tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, bl-għan primarju li jinqered il-faqar fid-dinja; jappella biex l-UE, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-dritt għall-Ikel, timpenja ruħha favur bidla fundamentali lejn l-agroekoloġija bħala mezz li jiggarantixxi d-dritt għall-ikel;

205.  Jinnota bi tħassib kbir li l-popli indiġeni huma partikolarment milqutin minn ksur tad-drittijiet tal-bniedem relatati mal-estrazzjoni ta' riżorsi; jappella lis-SEAE biex jappoġġja oqfsa ġuridiċi rigorużi u inizjattivi mmirati lejn it-trasparenza u l-governanza tajba fis-settur tal-minjieri u f'setturi ta' riżorsi oħra, li jkunu jirrispettaw il-kunsens liberu, minn qabel u informat tal-poplu lokali u d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni;

206.  Jinnota bi tħassib kbir li l-gruppi vulnerabbli huma partikolarment milqutin minn ksur tad-drittijiet tal-bniedem relatat mad-degradazzjoni ambjentali, peress li l-espansjoni tal-pjantaġġuni monokulturali, il-qtugħ tas-siġar, l-infrastruttura u l-appoġġ għall-iżvilupp tal-gass u taż-żejt, il-bijofjuwils, il-minjieri jew l-idroenerġija fuq skala kbira kollha qed jikkawżaw id-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti; jappella lill-Kummissjoni biex timplimenta s-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali u tistabbilixxi pjan komprensiv biex taffronta d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti u l-impatti tagħhom fl-oqsma ambjentali, soċjali u tad-drittijiet tal-bniedem;

207.  Jindika li l-implimentazzjoni tal-programmi għall-iżvilupp, l-edukazzjoni u s-saħħa tikkontribwixxi mhux biss għall-ġlieda kontra l-faqar, iżda wkoll għall-ġlieda kontra t-terroriżmu internazzjonali; jappella biex l-UE tiżviluppa strateġiji ulterjuri fuq il-linji tal-istrateġija tas-SEAE għas-sigurtà u l-iżvilupp tas-Saħel;

208.  Jisħaq fuq il-fatt li, minkejja l-progress li diġà nkiseb fir-rigward tal-aċċess għall-ilma għax-xorb u s-sanità, għad hemm madwar 2,6 biljun persuna li tonqoshom latrina u 1,1 biljun persuna mingħajr ebda tip ta' aċċess għall-ilma għax-xorb; jargumenta li dan huwa dovut għal nuqqas mhux biss ta' riżorsi iżda wkoll ta' rieda politika; jappella, għalhekk, lill-gvernijiet biex jiggarantixxu aċċess għal ilma għax-xorb sigur u għas-sanità, b'attenzjoni partikolari lin-nisa u lit-tfal;

209.  Jappella għal strateġija politika fit-tul ambizzjuża u pjan ta' azzjoni dwar is-saħħa pubblika, l-innovazzjoni u l-aċċess għall-mediċini li, inter alia, jesplora skemi ta' inċentivi ġodda għar-riċerka u l-iżvilupp kif deskritti fir-rapport tal-2012 tal-Grupp ta' Ħidma Espert Konsultattiv tad-WHO dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp: Finanzjament u Koordinament, b'mod li jiġi salvagwardjat id-dritt għal standard ta' għajxien adegwat għas-saħħa u l-benesseri ta' kull bniedem mingħajr l-ebda distinzjoni ta' razza, reliġjon, twemmin politiku, u kundizzjoni ekonomika jew soċjali; jisħaq fuq il-fatt li n-nisa u l-bniet jibqgħu dawk l-aktar milquti mill-pandemija tal-HIV, u huma wkoll dawk li huma l-aktar involuti biex jieħdu ħsieb pazjenti fil-komunitajiet tagħhom;

L-avvenimenti kulturali u sportivi internazzjonali u d-drittijiet tal-bniedem

210.  Jikkundanna l-prattika dejjem tikber minn stati awtoritarji li jospitaw avvenimenti sportivi jew kulturali enormi sabiex isaħħu l-leġittimità internazzjonali tagħhom filwaqt li jrażżnu ulterjorment id-dissens domestiku; jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jinvolvu ruħhom mal-federazzjonijiet sportivi nazzjonali, l-atturi korporattivi u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fir-rigward tal-modalitajiet ta' parteċipazzjoni tagħhom f'dawn l-avvenimenti, inkluż fir-rigward tal-ewwel Logħob Ewropew f'Baku fl-2015 u t-Tazza tad-Dinja tal-FIFA fir-Russja fl-2018; jappella għall-iżvilupp ta' qafas ta' politika tal-UE dwar l-isport u d-drittijiet tal-bniedem, u għall-inklużjoni tal-impenji rilevanti fil-Pjan ta' Azzjoni ġejjieni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

211.  Itenni li fil-qafas tal-universalità tad-drittijiet tal-bniedem u fuq il-bażi tal- Konvenzjonijiet tal-UNESCO, id-diversità kulturali u l-wirt kulturali huma wirt dinji u li l-komunità internazzjonali għandha d-dmir li tikkoopera fil-protezzjoni u l-valorizzazzjoni tagħhom; iqis li forom intenzjonali ta’ qerda tal-wirt kulturali u artistiku, kif qed jiġri bħalissa fl-Iraq u fis-Sirja, għandhom jiġu prosegwiti bħala delitti tal-gwerra u bħala delitti kontra l-umanità;

Tisħiħ tal-azzjoni tal-Parlament Ewropew rigward id-drittijiet tal-bniedem

212.  Itenni l-impenn tiegħu favur titjib kontinwu tal-proċeduri, il-proċessi u l-istrutturi proprji tal-Parlament b'mod li jiġi żgurat li d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija jkunu fil-qalba tal-azzjonijiet u l-politiki tiegħu; jiġbed l-attenzjoni lejn l-impenn fit-tul tiegħu favur id-drittijiet tal-bniedem, kif rifless fl-għoti tal-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb; jikkunsidra, barra minn hekk, li huma rikjesti koperazzjoni effikaċi fil-Parlament kollu u l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-politiki u l-azzjonijiet predominanti biex is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem ikun jista' jissodisfa l-missjoni tiegħu, kif speċifikata fir-Regoli ta' Proċedura, li "jiżgura koerenza bejn il-politika esterna kollha tal-Unjoni u l-politika tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem";

213.  Jappella għal implimentazzjoni aħjar tal-Linji Gwida għad-Delegazzjonijiet Interparlamentari tal-Parlament Ewropew dwar il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, u jħeġġeġ biex isir rieżami tal-linji gwida li għandu jitwettaq mill-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet, f'kooperazzjoni mas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem; jirrakkomanda, f'dan il-kuntest, prattika aktar sistematika u trasparenti kif jitqajmu kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment il-każijiet individwali msemmija fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament u l-każijiet tar-rebbieħa tal-Premju Sakharov u dawk innominati għalih li qegħdin f'riskju, matul żjarat ta' delegazzjonijiet f'pajjiżi terzi, u kif tiġi rrapportata lis-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem l-azzjoni meħuda bil-miktub u, fejn ikun iġġustifikat politikament, permezz ta' sessjoni speċifika ta' tgħarrif;

214.  Jenfasizza l-ħtieġa għal riflessjoni kontinwa dwar il-mezzi l-aktar xierqa għall-massimizzazzjoni tal-kredibilità, il-viżibilità u l-effikaċja tar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt u l-ħtieġa ta' sinkronizzazzjoni xierqa bejn l-istituzzjonijiet Ewropej kollha u d-Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija, u li dawn jagħtu segwitu xieraq; jisħaq, b'mod partikolari, fuq il-ħtieġa għal segwitu istituzzjonali tal-kwistjonijiet imqajma fir-riżoluzzjonijiet ta' urġenza tal-Parlament;

215.  Jinkoraġġixxi d-diskussjoni dwar l-inklużjoni tal-għodda differenti disponibbli għall-Parlament rigward l-appoġġ għal u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'dokument ta' strateġija uniku, li għandu jiġi adottat mill-Parlament fil-plenarja; jappella għall-ħolqien ta' sit fuq l-internet li jiġi aġġornat regolarment u li jelenka d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem imsemmija fir-riżoluzzjonijiet ta' urġenza tal-Parlament u għat-twaqqif ta' grupp ta' ħidma intern tal-Parlament li jkun isegwi l-każijiet ta' dawn id-difensuri elenkati madwar id-dinja, biex id-delegazzjonijiet li jivvjaġġaw lejn pajjiżi terzi jitħeġġu jiltaqgħu magħhom;

o
o   o

216.  Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-President tad-69 Assemblea Ġenerali tan-NU, lill-President tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, u lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-UE.

(1) Testi adottati, P8_TA(2014)0070.
(2) A/RES/55/2.
(3) Dokument tal-Kunsill 11855/2012.
(4) Testi adottati, P7_TA(2013)0575.
(5) ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 69.
(6) Testi adottati, P7_TA(2014)0252.
(7) Testi adottati, P7_TA(2014)0259.
(8) ĠU C 153 E, 31.5.2013, p. 115.
(9) Testi adottati, P8_TA(2014)0013.
(10) ĠU C 33 E, 5.2.2013, p. 165.
(11) Testi adottati, P7_TA(2013)0274.
(12) A/RES/67/176.
(13) Testi adottati, P7_TA(2014)0206.
(14) ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 107.
(15) ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 101.
(16) ĠU C 290 E, 29.11.2006, p. 107.
(17) ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 31.
(18) ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 94.
(19) Testi adottati, P8_TA(2014)0059.
(20) Testi adottati, P7_TA(2013)0420.
(21) Testi adottati, P7_TA(2013)0394.
(22) Testi adottati, P7_TA(2013)0180.
(23) A/RES/69/186.
(24) Testi adottati, P7_TA(2013)0286.
(25) Regolament (UE) Nru 509/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (ĠU L 149, 20.5.2014, p. 67).

Avviż legali - Politika tal-privatezza