Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2596(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0235/2015

Pateikti tekstai :

B8-0235/2015

Debatai :

PV 12/03/2015 - 4
CRE 12/03/2015 - 4

Balsavimas :

PV 12/03/2015 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0078

Priimti tekstai
PDF 213kWORD 56k
Ketvirtadienis, 2015 m. kovo 12 d. - Strasbūras
Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas
P8_TA(2015)0078B8-0235/2015

2015 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tausaus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimo (2015/2596(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi nepakanka mokslinės informacijos apie paprastojo vilkešerio išteklių būklę, visų pirma turimų duomenų apie tikslias paprastųjų vilkešerių buveinių ribas, migracijos kelius ir dauginimosi vietas;

B.  kadangi Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba išskiria keturis paprastojo vilkešerio išteklių tipus: Keltų jūros / Lamanšo sąsiaurio / pietinės Šiaurės jūros dalies, Biskajos įlankos, vakarinės Pirėnų pusiasalio priekrantės, Škotijos vakarinės dalies / Airijos;

C.  kadangi įvairūs tyrimai rodo, kad paprastojo vilkešerio išteklių būklė kelia nerimą nepaisant skubos priemonių, kurių anksčiau ėmėsi Komisija;

D.  kadangi dėl to, kad mirtingumas išlieka labai didelis ir paprastieji vilkešeriai vėlai bręsta ir lėtai auga, reikia daug laiko, kad jų populiacijos dydis būtų atkurtas;

E.  kadangi paprastasis vilkešeris yra taurioji žuvis, kurios poreikis žuvininkystės pramonėje dėl jos išskirtinės ekonominės vertės yra labai didelis;

F.  kadangi paprastuosius vilkešerius žvejoja daug laivų ir laivų dydžio, žvejybos sezonų ir naudojamos įrangos požiūriu tai yra heterogeninė žvejyba;

G.  kadangi mėgėjai žvejai šios žuvies sužvejoja daug ir tai sudaro mažiausiai ketvirtadalį sužvejojamo šios rūšies kiekio;

H.  kadangi 2013 m. gruodžio 11 d. Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos(1) nurodoma, kad pasiektas ar išlaikomas toks šios žuvies išteklių lygis, kuris viršija didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį;

I.  kadangi paprastajam vilkešeriui netaikomi bendro leidžiamo sužvejoti kiekio (BLSK) apribojimai;

J.  kadangi Komisija ėmėsi skubos priemonių, pagal kurias draudžiama žvejoti paprastuosius vilkešerius pelaginiais tralais Keltų jūroje, Lamanšo sąsiauryje, Airijos jūroje ir pietinėje Šiaurės jūros dalyje iki 2015 m. balandžio 30 d.;

K.  kadangi nacionalinių valdymo priemonių, kurių imtasi iki šiol, nepakanka siekiant išsaugoti šią rūšį ir jomis nesprendžiamos dalijimosi ištekliais ir prieigos prie jų problemos;

L.  kadangi paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas neršto metu turi būti ypač ribojamas, nes dėl jo akivaizdžiai lėčiau atsinaujina ištekliai ir užkertamas kelias jiems atsikurti;

M.  kadangi Airija paprastųjų vilkešerių žvejybą priskyrė žvejams mėgėjams;

N.  kadangi Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas rekomenduoja mažinti paprastųjų vilkešerių mirtingumą dėl žvejybos maždaug 60 proc.;

O.  kadangi bendra patariamųjų komitetų darbo grupė paprastojo vilkešerio klausimais rekomenduoja europines valdymo priemones;

P.  kadangi tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas susijęs su politiniais sprendimais, kuriuos priimti turėtų visi atitinkami suinteresuotieji subjektai;

1.  ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti paprastojo vilkešerio išteklių būklę, jų buveinių ribas, rūšies migraciją ir tikslias dauginimosi vietas; ragina Komisiją ir valstybes nares naudotis Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, kuris už mokslinių duomenų rinkimą skiria didelį finansavimą;

2.  pabrėžia, kaip svarbu tiksliai įvertinti įvairios su paprastųjų vilkešerių žvejyba susijusios veiklos segmentą ir mėgėjų žvejybos procentinės dalies segmentą sužvejojamo šios rūšies kiekio atžvilgiu;

3.  mano, kad siekiant išsaugoti šią rūšį reikalingos priemonės veiklai, susijusiai su paprastojo vilkešerio ištekliais, valdyti Europos lygiu; be to, mano, kad taikant šias priemones reikėtų pakankamai atsižvelgti į mokslo žinias ir laikytis artumo valdymo bei regionavimo principų;

4.  ragina Komisiją pasiūlyti daugiametį valdymo planą dėl paprastojo vilkešerio, siekiant, kad jo ištekliai viršytų didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį; pabrėžia, kad rengiant šį valdymo planą turi prisidėti profesionalūs ir mėgėjai žvejai, patariamosios tarybos;

5.  primena, kad daugiamečius valdymo planus reikėtų parengti laikantis bendro sprendimo procedūros;

6.  mano, kad norint sukurti daugiametį valdymo planą dėl paprastojo vilkešerio svarbu įvertinti skirtingas, komercinei žvejybai skirtas valdymo priemones, visų pirma nustatyti BLSK, ir būtinybę priimti moksliškai pagrįstą sprendimą dėl mažiausio leidžiamo iškrauti dydžio ir laikino žvejybos sustabdymo tam tikrose teritorijose, siekiant apsaugoti veisimosi vietas, taip pat įvertinti kitas technines priemones;

7.  pripažįsta problemas, kurių atsiras nustačius BLSK, ypač susijusias su anksčiau sugautų kiekių paskaičiavimu, kvotų skirstymu nacionaliniu lygmeniu tarp skirtingų veiklos rūšių ir sunkumu įtraukti mėgėjų žvejybą, tačiau atsižvelgiant į absoliučią būtinybę spręsti paprastojo vilkešerio išteklių būklės problemą reikia apsvarstyti tokią priemonę;

8.  mano, kad ES priemonės reikalingos mėgėjų žvejybai kaip kiekybiniai apribojimai, kurių pobūdį dar reikia apibrėžti;

9.  laikosi nuomonės, kad komercinės žvejybos ir mėgėjų žvejybos priemonės turi tarpusavyje derėti, siekiant išlaikyti išteklius, viršijančius didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį, laikantis bendrosios žuvininkystės politikos tikslų;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

Teisinė informacija - Privatumo politika