Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2582(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0236/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2015 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0080

Vedtagne tekster
PDF 144kWORD 62k
Torsdag den 12. marts 2015 - Strasbourg
Situationen i Venezuela
P8_TA(2015)0080RC-B8-0236/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela (2015/2582(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Venezuela, navnlig beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela(1) og beslutning af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela(2),

–  der henviser til sin beslutning af 20. april 2012 om retssikkerheden i forbindelse med europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union(3),

–  der henviser til presseerklæringerne af 23. februar 2015 fra talspersonen for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om anholdelsen af Antonio Ledezma, der er borgmester i Caracas, og om situationen i Venezuela,

–  der henviser til erklæringen af 26. februar 2015 fra talsmanden for FN's generalsekretær om situationen i Venezuela,

–  der henviser til erklæringen af 25. februar 2015 fra generalsekretæren for Unionen af Sydamerikanske Nationer (UNASUR) og tidligere colombianske præsident Ernesto Samper om situationen i Venezuela og den 14-årige skoledreng Kluivert Roas dødsfald;

–  der henviser til erklæring af 24. februar 2015 fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR),

–  der henviser til udtalelse af 26. august 2014 fra Arbejdsgruppen om Vilkårlige Anholdelser under FN’s Generalforsamlings Menneskerettighedskommission,

–  der henviser til erklæring af 20. oktober 2014 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om anholdelsen af demonstranter og politikere i Venezuela,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela er part i,

–  der henviser til Amnesty Internationals rapport 2014/2015 med titlen "The State of the World’s Human Rights", som blev offentliggjort den 25. februar 2015, og til rapport fra Human Rights Watch med titlen "New Military Authority to Curb Protests", der blev offentliggjort den 12. februar 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2, og stk. 4,

A.  der henviser til, at Antonio Ledezma, der to gange demokratisk er blevet valgt som borgmester i Caracas og er en af oppositionslederne, den 19. februar 2015 vilkårligt blev anholdt af svært bevæbnede officerer fra den venezuelanske efterretningstjeneste (Sebin), som ikke kunne fremvise en arrestordre eller anden dokumentation på, at han havde begået en lovovertrædelse; der henviser til, at Antonio Ledezma efter sin anholdelse blev anklaget for sammensværgelser og medvirken til forbrydelser – forhold, der giver flere års fængsel i Venezuela – og at han blev fængslet i Ramo Verde-militærfængslet;

B.  der henviser til, at tilbageholdelse af civile i et militærfængsel ikke er i overensstemmelse med internationale standarder; der henviser til, at Venezuela er forpligtet til at sikre, at alle frihedsberøvede personer holdes i live, og at de behandles humant og opholder sig under sikre forhold, og til at sikre tilbageholdelsesvilkår, der er i overensstemmelse med gældende internationale standarder;

C.  der henviser til, at præsident Nicolas Maduro på nationalt fjernsyn og radio bekendtgjorde optrævlingen af en påstået plan om at vælte regeringen ved et statskup, der skulle have involveret ledelsen af Venezuelas oppositionspartier (Democratic Unity Roundtable), medlemmerne af nationalforsamlingen María Corina Machado og Julio Borges og borgmester i Caracas Antonio Ledezma; der henviser til, at disse oppositionsledere angiveligt også blev knyttet til en plan om at myrde oppositionsleder Leopoldo López, der i mere end et år er tilbageholdt i et militærfængsel; der henviser til, at Leopoldo López lider under fysisk og psykisk tortur og har været isolationsfængslet;

D.  der henviser til, at præsident Maduro også har bekendtgjort mærkelige påstande om udenlandske konspirationer, undergravende virksomhed og mordforsøg, der er blevet rapporteret af den nationale forvaltning ved flere lejligheder;

E.  der henviser til, at oppositionsledere tidligere gentagne gange og uden grund har været anklaget for at deltage i planer om undergravende virksomhed og statskup; der henviser til, at intimideringen og mishandlingen af fængslede oppositionsledere og studerende, der deltog i protesterne i 2014, er øget; der henviser til, at Leopoldo López, Daniel Ceballos og andre oppositionspolitikere fortsat tilbageholdes vilkårligt, og at María Corina Machado blev ulovligt og vilkårligt fjernet fra embedet, frataget sit mandat og udvist fra det venezuelanske parlament, og at den venezuelanske regering truer med at hæve immuniteten for parlamentarikeren Julio Borges;

F.  der henviser til, at uskyldsformodningen kan betragtes som værende krænket i sager, hvor en person, der retsforfølges, bliver varetægtsfængslet uden en tilstrækkelig begrundelse, eftersom tilbageholdelsen i dette tilfælde er en straf og ikke en sikkerhedsforanstaltning;

G.  der henviser til, at lokale og internationale organisationer udtaler, at mere end 1 700 demonstranter afventer en retssag, mere end 69 stadig er fængslet et år efter de fredelige demonstrationer, og at mindst 40 personer er blevet dræbt under demonstrationerne, men at de skyldige for disse mord ikke er blevet stillet til ansvar; der henviser til, at demonstranterne er blevet mødt med overdreven magtanvendelse og systematisk vold af politiet, medlemmer af nationalgarden og voldelige og ukontrollerede bevæbnede regeringsvenlige grupper;

H.  der henviser til, at demokratiske stater ikke må kriminalisere ledere af oppositionen og skal garantere, at alle sektorer kan deltage i det politiske liv i landet, samt sikre at menneskerettighederne overholdes, når det drejer sig om dem, der erklærer sig selv som modstandere, som Human Rights Watch erklærede det den 24. februar 2015,

I.  der henviser til, at medlemmer af højesteret åbent har forkastet princippet om magtens deling, offentligt har givet tilsagn om deres forpligtelse til at fremme regeringens politiske dagsorden og gentagne gange har afsagt dom til fordel for regeringen og således har godkendt regeringens manglende respekt for menneskerettighederne; der henviser til, at det regeringsvenlige flertal i den nationale forsamling i december 2014 udnævnte 12 nye medlemmer til højesteret gennem et simpelt flertal, efter at det ikke lykkedes at opnå et flertal på to tredjedele, for hvilket det ville have været nødvendigt at opnå konsensus med oppositionen;

J.  der henviser til, at den nye beslutning 8610 fra forsvarsministeriet giver militæret tilladelse til at anvende våben for at kontrollere "offentlige møder og fredelige demonstrationer"; der henviser til, at det i henhold til artikel 68 i den venezuelanske forfatning er forbudt at anvende våben og giftige stoffer for at kontrollere fredelige demonstrationer; der henviser til, at anvendelsen af militærstyrker i offentlige sikkerhedsoperationer i henhold til internationale standarder bør begrænses;

K.  der henviser til, at den 14-årige studerende Kluivert Roa blev skudt og dræbt den 24. februar 2015 under en demonstration om mangel på mad og medicin i San Cristóbal i staten Táchira og dermed blev det første offer efter tilladelsen til at bruge dødbringende våben til at dæmpe demonstrationer; der henviser til, at den offentlige anklagemyndighed den 25. februar 2015 meddelte, at en politibetjent var blevet sigtet for bl.a. forsætligt drab;

L.  der henviser til, at ytringsfrihed og retten til at deltage i fredelige demonstrationer er hjørnesten i demokratiet; der henviser til, at der ikke kan opnås lighed og retfærdighed for alle uden respekt for den enkelte borgers grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at der er mange rapporter, der bekræfter, at medierne udsættes for øget censur og intimidering;

M.  der henviser til, at Venezuela er det land i Latinamerika, der har de største energireserver; der henviser til, at befolkningen i Venezuela lider under en alvorlig mangel på basale råvarer, at fødevarepriserne er fordoblet, og at fødevarerationeringen er taget til; der henviser til, at statens manglende evne til at opretholde lov og orden og den stigende politiske polarisering har ført til, at Venezuela er blevet til et af de mest voldelige lande i verden;

N.  der henviser til, at kun respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og en konstruktiv og respektfuld dialog ført i en ånd af tolerance kan hjælpe landet med at komme ud af denne alvorlige krise og overvinde fremtidens udfordringer;

O.  der henviser til, at der blev indledt "Mesa de Dialogo" (dialogmøder) mellem regeringen og oppositionen, men at de uheldigvis blev afbrudt uden nogen form for resultater;

P.  der henviser til, at det i artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsættes, at europæiske investeringer i tredjelande er et grundlæggende element i Den Europæiske Unions fælles handelspolitik og derfor udgør en integrerende del af politikken for Unions optræden udadtil, og der henviser til, at EU's enekompetenceområde i henhold til Lissabontraktaten også omfatter direkte udenlandske investeringer (FDI), som det fremgår af artikel 3, stk. 1, litra e), og artikel 206 og 207 i TEUF;

Q.  der henviser til, at den venezuelanske regering har et særligt ansvar for at overholde retsstatsprincippet og folkeretten, da det blev valgt til ikke-permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd den 16. oktober 2014;

1.  udtrykker sin dybeste bekymring over den forværrede situation i Venezuela og fordømmer anvendelsen af vold over for demonstranterne; opfordrer de venezuelanske myndigheder til omgående at løslade Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos og alle fredelige demonstranter, studerende og oppositionsledere, der er fængslet vilkårligt for at udøve deres ret til ytringsfrihed og grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med kravene fra adskillige FN-organisationer og internationale organisationer; opfordrer de venezuelanske myndigheder til at trække deres grundløse anklager mod dem tilbage;

2.  opfordrer de venezuelanske myndigheder til at sikre, at Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos og alle andre politiske fanger får den lægebehandling, de kan have brug for, og øjeblikkelig, privat og regelmæssig adgang til deres familier og advokater, som de selv har valgt; er dybt bekymret over forringelsen af fangernes forhold;

3.  opfordrer den venezuelanske regering til at indstille den politiske forfølgelse og undertrykkelsen af den demokratiske opposition og krænkelserne af udtryksfriheden og demonstrationsfriheden og kræver et stop for censuren af medierne; minder myndighederne om, at oppositionens stemmer er bydende nødvendige for et demokrati;

4.  fordømmer nedskydningen af Kluivert Roa og seks andre studerende, og udtrykker sin medfølelse med familierne; opfordrer regeringen til at tilbagetrække den nyligt offentliggjorte resolution 8610, der giver sikkerhedsstyrkerne mulighed for at anvende potentielt dødbringende våben, såsom skydevåben og andre former for dødbringende våben, til at undertrykke borgerlige protester og herved overskrider artikel 68 i den venezuelanske forfatning;

5.  opfordrer den venezuelanske regering til at overholde sin egen forfatning og sine internationale forpligtelser med hensyn til retsvæsenets uafhængighed, udtryksfriheden, foreningsfriheden, friheden til fredelige forsamlinger og politisk mangfoldighed, der er hjørnestene i et demokrati; opfordrer den venezuelanske regering til at skabe et miljø, hvor menneskerettighedsforkæmpere og uafhængige ngo'er kan udføre deres legitime opgaver med at fremme menneskerettigheder og demokrati; understreger, at den venezuelanske regering som et ikke-permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd har et særligt ansvar for at overholde retsstatsprincippet og folkeretten;

6.  opfordrer den venezuelanske regering til at sikre, at anklagerne undersøges hurtigst muligt og på en upartisk måde, uden nogen form for straffrihed og under fuld overholdelse af princippet om uskyldsformodning og behørige retsprocedurer; minder om, at respekten for princippet om magtens deling er grundlæggende i et demokrati, og at retssystemet ikke kan anvendes som et politisk våben; opfordrer de venezuelanske myndigheder til at garantere sikkerheden for alle landets borgere uanset deres politiske standpunkter og tilhørsforhold;

7.  udtrykker sin dybeste bekymring over mulighederne for, at nye protester kan føre til flere voldhandlinger, der vil grave grøften endnu dybere mellem regeringens holdning og oppositionens og i endnu højere grad polarisere den kritiske politiske udvikling, der finder sted i Venezuela; opfordrer repræsentanterne for alle partier og befolkningsgrupper i det venezuelanske samfund til fortsat at udvise ro i ord som i handling; advarer mod ethvert træk, der kan tilvejebringe en atmosfære af spænding og tilbageskridt, der kan føre til, at den demokratiske opposition mister sin legitimitet og gøres ulovlig og/eller til, at valget aflyses;

8.  er bekymret over det forhold, at den politiske opposition i et valgår har været offer for vilkårlig tilbageholdelse og angreb, der kan så tvivl om både legitimiteten bag og udfaldet af valget;

9.  opfordrer de venezuelanske myndigheder til i lyset af det kommende valg til parlamentet at udnytte denne periode til at etablere en inklusiv politisk proces, som bygger på enighed og fælles ejerskab gennem en virkelig national dialog med reel medvirken fra alle demokratiske politiske bevægelser inden for rammerne af demokrati, retsstaten og fuld overholdelse af menneskerettighederne; opfordrer endvidere begge sider til at drøfte de alvorligste problemer, som landet står over, med henblik på at iværksætte de nødvendige økonomiske reformer og forvaltningsreformer; opfordrer de venezuelanske myndigheder til at sikre, at der bliver afholdt frie og retfærdige parlamentsvalg i en fuldt ud inklusiv proces med deltagelse af alle demokratiske aktører; opfordrer alle politiske aktører til at fortsætte deres kamp inden for rammerne af den forfatningsmæssige orden og modstå enhver form for pres til at gøre deres aktioner værre;

10.  tilskynder Venezuelas regionale partnere, såsom UNASUR og Organisationen af Amerikanske Stater, til at åbne kanaler for dialog og forståelse mellem de stridende parter og for at sikre befolkningens sikkerhed og beskyttelse sammen med en tilbagevenden til ro og en almindelig hverdag i Venezuela;

11.  opfordrer indtrængende EU, medlemsstaterne og det internationale samfund til at fremsætte erklæringer og træffe foranstaltninger for at vise solidaritet med den venezuelanske befolkning under denne vanskelige periode;

12.  opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at undersøge og vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte europæiske interesser og retssikkerhedsprincippet for europæiske virksomheder i Venezuela;

13.  anmoder Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og EU-delegationen i Venezuela samt medlemsstaternes delegationer til fortsat at overvåge efterforskningen af og retssagerne mod oppositionsledere; erindrer om sit krav om udsendelse af en ad hoc-delegation fra Europa-Parlamentet til Venezuela med henblik på en vurdering af situationen og afholdelse af en dialog med alle konfliktens parter så hurtigt som muligt;

14.  minder om sin kommende opfordring til HR/NF, Federica Mogherini, til at kræve en øjeblikkelig løsladelse af de demonstranter, der har siddet vilkårligt fængslet siden starten af demonstrationerne;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regeringen og parlamentet i Den Bolivariske Republik Venezuela, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0176.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0106.
(3) EUT C 258 E af 7.9.2013, s. 84.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik