Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2582(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0236/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2015 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0080

Prijaté texty
PDF 152kWORD 75k
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg
Situácia vo Venezuele
P8_TA(2015)0080RC-B8-0236/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele (2015/2582(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1) a z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. apríla 2012 o právnej istote európskych investícií mimo Európskej únie(3),

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 23. februára 2015 o zatknutí primátora Caracasu Antonia Ledezmu a o situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN z 26. februára 2015 o situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka Únie juhoamerických národov (UNASUR) a bývalého prezidenta Kolumbie Ernesta Sampera z 25. februára 2015 o situácii vo Venezuele a o smrti 14-ročného školáka Kluiverta Roau,

–  so zreteľom na vyhlásenie Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACHR) z 24. februára 2015,

–  so zreteľom na stanovisko pracovnej skupiny pre svojvoľné zadržiavanie Komisie pre ľudské práva Valného zhromaždenia OSN z 26. augusta 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 20. októbra 2014 o zadržiavaní demonštrantov a politikov vo Venezuele,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na správu Amnesty International 2014/2015 s názvom Situácia v oblasti dodržiavania ľudských práv vo svete, ktorá bola zverejnená 25. februára 2015, a na správu organizácie Human Rights Watch o Venezuele s názvom Nový vojenský orgán na potláčanie protestov, ktorá bola zverejnená 12. februára 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 19. februára 2015 ťažko ozbrojení príslušníci bolívarovskej spravodajskej služby (Sebin) svojvoľne zadržali dvakrát demokraticky zvoleného metropolitného primátora Caracasu a jedného z vodcov opozície Antonia Ledezmu, pričom nepredložili zatýkací rozkaz ani žiadny dôkaz toho, že by sa dopustil trestného činu; keďže Antonio Ledezma bol po zadržaní obvinený zo sprisahania a spoluúčasti na trestných činoch, čo sú porušenia zákona vo Venezuele trestané tvrdými rozsudkami odňatia slobody, a uväznený vo vojenskej väznici Ramo Verde;

B.  keďže zadržiavanie civilistov vo vojenskom väzení je nezlučiteľné s medzinárodnými normami; keďže Venezuela je povinná zaručiť život, ľudské zaobchádzania a bezpečnosť všetkým osobám zbaveným slobody a zaručiť také podmienky zadržania, ktoré sú v súlade s platnými medzinárodnými normami;

C.  keďže prezident Nicolas Maduro v celoštátnom rozhlase a televízii informoval o rozvrátení údajného plánu na destabilizáciu svojej vlády pomocou štátneho prevratu, do ktorého mali byť zapojení vedúci predstavitelia predsedníctva Demokratickej jednoty, členovia národného zhromaždenia María Corina Machado a Julio Borges, ako aj primátor Caracasu Antonio Ledezma; keďže títo vodcovia opozície boli údajne zapojení aj do plánu spáchania atentátu na vodcu opozície Leopolda Lópeza, ktorý bol viac než rok zadržiavaný vo vojenskom väzení; keďže od svojho zatknutia pán López utrpel závažné fyzické i psychické týranie a bol zadržiavaný v samoväzbe;

D.  keďže prezident Maduro tiež zverejnil informácie o zvláštnych, údajne zahraničných sprisahaniach, plánoch na destabilizáciu a pokusoch o spáchanie atentátu, o ktorých administratíva krajiny informovala pri viacerých príležitostiach;

E.  keďže v minulosti boli vodcovia demokratickej opozície opakovane a bezdôvodne obviňovaní z účasti na údajných plánoch na destabilizáciu a štátnych prevratoch; keďže sa zosilnilo zastrašovanie a zlé zaobchádzanie s uväznenými vodcami opozície a študentmi, ktorí sa zúčastnili na demonštráciách v roku 2014; keďže Leopoldo López, Daniel Ceballos a ďalší opoziční politici sú naďalej svojvoľne zadržiavaní, María Corina Machado bola protiprávne a svojvoľne zbavená funkcie a vykázaná z venezuelského parlamentu a venezuelská vláda hrozí poslancovi Juliovi Borgesovi zbavením imunity;

F.  keďže sa možno domnievať, že bola porušená prezumpcia neviny, ak je osoba obvinená zo spáchania trestného činu vo vyšetrovacej väzbe bez riadneho odôvodnenia, pretože zadržanie v takomto prípade predstavuje skôr trestné než preventívne opatrenie;

G.  keďže podľa údajov miestnych a medzinárodných organizácií rok po mierových demonštráciách čaká na súdne konanie vyše 1 700 demonštrantov, viac ako 69 ich je väznených a aspoň 40 osôb bolo pri demonštráciách zabitých, pričom ich vrahovia doteraz neboli vzatí na zodpovednosť; keďže proti demonštrantom bola zo strany polície, príslušníkov národnej gardy a násilných a nekontrolovaných ozbrojených provládnych skupín použitá neprimeraná sila a systematické násilie;

H.  keďže demokratický štát nesmie kriminalizovať vodcov politickej opozície a musí zaručiť účasť všetkých skupín na politickom živote krajiny a zároveň zabezpečiť ochranu ľudských práv osôb, ktoré sa hlásia k opozícii tak, ako to 24. februára 2015 uviedla organizácia Human Rights Watch;

I.  keďže členovia najvyššieho súdu otvorene odmietli zásadu deľby moci, verejne obhajovali svoj záväzok podporovať politický program vlády a opakovane prijímali rozsudky v prospech vlády, čím potvrdili nerešpektovanie ľudských práv z jej strany; keďže provládna väčšina v národnom zhromaždení v decembri 2014 vymenovala 12 nových členov najvyššieho súdu hlasovaním jednoduchou väčšinou potom, ako nebola dosiahnutá dvojtretinová väčšina, ktorá by si vyžadovala súhlas opozície;

J.  keďže nová rezolúcia ministra obrany 8610 umožňuje, aby vojsko použilo strelné zbrane na zabezpečenie kontroly nad „verejnými stretnutiami a mierovými demonštráciami“; keďže podľa článku 68 venezuelskej ústavy je použitie strelných zbraní a toxických látok na zabezpečenie kontroly nad mierovými demonštráciami zakázané; keďže podľa medzinárodných noriem by sa vojenské sily mali pri verejných bezpečnostných operáciách používať v obmedzenej miere;

K.  keďže 24. februára 2015 bol počas demonštrácie proti nedostatku potravín a liekov v San Cristóbale (štát Táchira) zastrelený štrnásťročný žiak Kluivert Roa, ktorý sa tak stal prvou obeťou od povolenia používania strelných zbraní na potláčanie protestov; keďže 25. februára 2015 úrad generálneho prokurátora vyhlásil, že jeden z policajtov bol okrem ďalších trestných činov obvinený z úmyselného zabitia;

L.  keďže sloboda prejavu a právo zúčastňovať sa na pokojných demonštráciách sú základom demokracie; keďže rovnosť a spravodlivosť pre všetkých nie sú možné bez rešpektovania základných slobôd a práv každého občana; keďže mnohé správy potvrdzujú, že médiá musia čeliť narastajúcej cenzúre a zastrašovaniu;

M.  keďže Venezuela je krajinou s najväčšími energetickými zásobami v Latinskej Amerike; keďže obyvatelia Venezuely trpia vážnym nedostatkom tovaru základnej spotreby, keďže ceny potravín sa zdvojnásobili a keďže sa zosilnilo vydávanie potravín na prídel; keďže neschopnosť štátu dodržiavať právo a zachovať poriadok a rastúca politická polarizácia viedli k tomu, že Venezuela sa stala jednou z krajín s najvyššou mierou násilia na svete;

N.  keďže len dodržiavanie základných práv a slobôd a konštruktívny a ohľaduplný dialóg nesúci sa v duchu tolerancie môže krajine pomôcť dostať sa z tejto závažnej krízy a prekonať ťažkosti v budúcnosti;

O.  keďže medzi vládou a opozíciou sa začali rokovania, tzv. mesa de dialogo, ktoré však boli nanešťastie bezúspešne prerušené;

P.  keďže v článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa ustanovuje, že európske investície v tretích krajinách sú základným prvkom spoločnej obchodnej politiky EÚ, a teda neodmysliteľnou súčasťou jej vonkajšej činnosti, a keďže podľa Lisabonskej zmluvy priame zahraničné investície (PZI) patria do výlučnej právomoci EÚ, ako je zakotvené v článku 3 ods. 1 písm. e), článku 206 a článku 207 ZFEÚ;

Q.  keďže venezuelská vláda je vzhľadom na zvolenie za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN 16. októbra 2014 osobitne zodpovedná za dodržiavanie zásad právneho štátu a medzinárodného práva;

1.  pripomína svoje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou vo Venezuele a odsudzuje používanie násilia proti demonštrantom; vyzýva venezuelské orgány, aby v súlade s požiadavkami viacerých orgánov OSN a medzinárodných organizácií okamžite prepustili na slobodu Antonia Ledezmu, Leopolda Lópeza, Daniela Ceballosa a všetkých mierových demonštrantov, študentov a vodcov opozície, ktorí sú svojvoľne zadržiavaní za vykonávanie práva na slobodu prejavu a svojich základných práv; vyzýva venezuelské orgány, aby neodôvodnené obvinenia proti nim stiahli;

2.  vyzýva venezuelské orgány, aby zaručili, aby sa Antoniovi Ledezmovi, Leopoldovi Lópezovi, Danielovi Ceballosovi a všetkým ďalším politickým väzňom poskytla všetka potrebná zdravotnícka starostlivosť, ako aj okamžitý, súkromný a pravidelný prístup k ich rodinám a právnikom podľa vlastného výberu; vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so zhoršovaním podmienok väzňov;

3.  vyzýva venezuelskú vládu, aby skoncovala s politickým prenasledovaním a represiami voči demokratickej opozícii a s porušovaním slobody prejavu a demonštrácií, a naliehavo vyzýva na ukončenie cenzúry médií; pripomína orgánom, že opozičné hlasy sú pre demokratickú spoločnosť úplne nevyhnutné;

4.  odsudzuje zastrelenie Kluivert Roau a šiestich ďalších žiakov a vyjadruje sústrasť ich rodinám; vyzýva vládu, aby odvolala nedávno uverejnenú rezolúciu č. 8610, ktorá bezpečnostným silám umožňuje použitie potenciálne smrtiacej sily strelnou, alebo inou potenciálne smrtiacou zbraňou na potlačenie občianskych protestov, čím sa neprihliada na článok 68 venezuelskej ústavy;

5.  vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala svoje ústavné a medzinárodné záväzky, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, právo na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania a tiež o politický pluralizmus, pretože sú hlavnou oporou demokracie; vyzýva venezuelskú vládu, aby vytvorila prostredie, v ktorom obhajcovia ľudských práv a nezávislé mimovládne organizácie budú môcť vykonávať legitímnu prácu pri podpore ľudských práv a demokracie; zdôrazňuje, že venezuelská vláda je ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN osobitne zodpovedná za dodržiavanie zásad právneho štátu a medzinárodného práva;

6.  vyzýva venezuelskú vládu, aby zaručila rýchle a nestranné vyšetrenie obvinení bez akéhokoľvek priestoru pre beztrestnosť a v plnom súlade so zásadou prezumpcie neviny a riadneho právneho konania; pripomína, že dodržiavanie zásady deľby moci je v demokracii nevyhnutné a že systém súdnictva nemožno použiť ako politickú zbraň; vyzýva venezuelské orgány, aby zaistili bezpečnosť všetkých občanov krajiny bez ohľadu na ich politické názory a politickú príslušnosť;

7.  vyjadruje obavy, že nové protesty môžu viesť k ďalšiemu násiliu, ktoré by len prehĺbilo priepasť medzi postojom vlády a opozície a spôsobilo ešte väčšiu polarizáciu citlivého politického vývoja, ktorý vo Venezuele prebieha; vyzýva zástupcov všetkých strán a zložiek venezuelskej spoločnosti, aby pri svojich činoch a výrokoch zachovali pokoj; varuje pred akýmkoľvek krokom, ktorý by mohol viesť k vytvoreniu atmosféry napätia a regresie, čo by mohlo viesť k tomu, že demokratická opozícia by bola postavená mimo zákon, a/alebo k zrušeniu volieb;

8.  je znepokojený skutočnosťou, že v roku volieb sa politická opozícia stala obeťou svojvoľného zadržiavania a útokov, ktoré môžu spochybniť tak legitímnosť, ako aj výsledok volebného procesu;

9.  vyzýva venezuelské orgány, aby vzhľadom na nadchádzajúce parlamentné voľby využili toto obdobie na vytvorenie inkluzívneho politického procesu založeného na konsenze a spoločnej zodpovednosti, a to prostredníctvom skutočného národného dialógu, do ktorého sa vo veľkej miere zapoja všetky demokratické politické sily v rámci demokracie, zásad právneho štátu a plného dodržiavania ľudských práv; vyzýva ďalej obe strany, aby rokovali o najzávažnejších problémoch krajiny s cieľom uskutočniť potrebné hospodárske reformy a reformy v oblasti správy vecí verejných; vyzýva venezuelské orgány, aby zaručili usporiadanie slobodných a spravodlivých parlamentných volieb v rámci plne inkluzívneho procesu za účasti všetkých demokratických aktérov; vyzýva všetkých opozičných aktérov, aby politický boj viedli v medziach ústavného poriadku a odolali akémukoľvek tlaku na vyhrotenie svojej činnosti;

10.  podnecuje regionálnych partnerov Venezuely, ako napríklad UNASUR a Organizáciu amerických štátov, aby umožnili dialóg a porozumenie medzi stranami konfliktu, zaručili verejnú bezpečnosť a ochranu a zároveň obnovili vo Venezuele pokoj a normálny stav;

11.  naliehavo vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby sa vyjadrili a prijali opatrenia zamerané na preukázanie solidarity s venezuelským ľudom v tomto ťažkom období;

12.  naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby preskúmali a prijali všetky opatrenia potrebné na ochranu európskych záujmov a zásady právnej istoty pre európske podniky vo Venezuele;

13.  žiada Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), delegáciu EÚ vo Venezuele a zastupiteľstvá členských štátov, aby naďalej dôkladne sledovali vyšetrovania a vypočutia opozičných lídrov počas súdnych konaní; pripomína svoju požiadavku, aby bola čo najskôr vyslaná delegácia ad hoc Európskeho parlamentu na posúdenie situácie vo Venezuele a aby sa uskutočnil dialóg so všetkými sektormi zapojenými do konfliktu;

14.  pripomína svoju nadchádzajúcu žiadosť PK/VP, aby žiadala okamžité prepustenie demonštrantov, ktorí boli svojvoľne zatknutí od začiatku demonštrácií;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0176.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2014)0106.
(3) Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 84.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia