Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2191(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0062/2015

Indgivne tekster :

A8-0062/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/03/2015 - 20.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0083

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 49k
Onsdag den 25. marts 2015 - Bruxelles
Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos parlamentariske immunitet
P8_TA(2015)0083A8-0062/2015

Europa-Parlamentets afgørelse af 25. marts 2015 om anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet (2014/2191(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 8. oktober 2014 om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet, som er fremsendt af Dr. Rodrigo Pereira da Costa, dommer ved byretten i Coimbra (ref. 6076/12.0TDLSB), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 12. november 2014,

–  der har hørt António Marinho e Pinto, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011(1),

–  der henviser til artikel 157, stk. 2 og 3, i Den Portugisiske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0062/2015),

A.  der henviser til, at dommeren ved byretten i Coimbra har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet António Marinho e Pintos immunitet, i forbindelse med eventuelle retslige skridt angående en påstået lovovertrædelse;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at det fastslås i artikel 157, stk. 2 og 3, i Den Portugisiske Republiks forfatning, at et parlamentsmedlem under sit mandat ikke kan retsforfølges, fastholdes eller fængsles eller på anden måde berøves sin frihed uden parlamentets samtykke;

D.  der henviser til, at António Marinho e Pinto er tiltalt for æreskrænkelse mod tidligere tjenestemænd i advokatsamfundet i Portugal;

E.  der henviser til, at anklagen klart ikke har forbindelse til António Marinho e Pintos hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men til hans tidligere hverv som formand for advokatsamfundet i Portugal;

F.  der henviser til, at de påståede handlinger ikke udgør meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

G.  der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at der foreligger fumus persecutionis, og der navnlig tager i betragtning, at denne sag begyndte, før António Marinho e Pinto blev medlem af Europa-Parlamentet;

1.  vedtager at ophæve António Marinho e Pintos·immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til dommeren ved byretten i Coimbra og til António Marinho e Pinto.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik