Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2191(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0062/2015

Predkladané texty :

A8-0062/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/03/2015 - 20.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0083

Prijaté texty
PDF 215kWORD 54k
Streda, 25. marca 2015 - Brusel Finálna verzia
Žiadosť o zbavenie imunity – António Marinho e Pinto
P8_TA(2015)0083A8-0062/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta (2014/2191(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta, ktorú 8. októbra 2014 postúpil Dr. Rodrigo Pereira da Costa, sudca na obvodnom súde mesta Coimbra (Ref. 6076/12.0TDLSB), a ktorá bola 12. novembra 2014 oznámená v pléne,

–  so zreteľom na vypočutie Antónia Marinha e Pinta v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011(1),

–  so zreteľom na článok 157 ods. 2 a 3 Ústavy Portugalskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0062/2015),

Α.  keďže sudca na obvodnom súde mesta Coimbra predložil žiadosť o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Antónia Marinha e Pinta v súvislosti s možnou žalobou vo veci údajného spáchania trestného činu;

Β.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci na území svojho vlastného štátu imunity priznané poslancom parlamentu daného štátu;

C.  keďže podľa článku 157 ods. 2 a 3 Ústavy Portugalskej republiky nesmú byť poslanci parlamentu počas volebného obdobia stíhaní, zatýkaní, väznení ani inak obmedzovaní bez predchádzajúceho súhlasu zhromaždenia;

D.  keďže António Marinho e Pinto je obvinený z ohovárania bývalých úradníkov portugalskej advokátskej komory;

Ε.  keďže tieto obvinenia očividne nijako nesúvisia s pozíciou Antónia Marinha e Pinta ako poslanca Európskeho parlamentu a vyplývajú z jeho bývalej pozície predsedu portugalskej advokátskej komory;

F.  keďže údajné činy sa netýkajú stanovísk, ktoré vyjadril, ani hlasov, ktoré odovzdal, ako poslanec Európskeho parlamentu pri výkone svojich povinností v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

G.  keďže za konaním, ktoré bolo v skutočnosti začaté pred tým, ako António Marinho e Pinto zaujal miesto v Európskom parlamente, nie je žiadne podozrenie zo snahy brániť mu vo výkone jeho parlamentnej činnosti (fumus persecutionis);

1.  rozhodol o zbavení Antónia Marinha e Pinta imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu svojho gestorského výboru sudcovi na obvodnom súde mesta Coimbra a Antóniovi Marinhovi e Pintovi.

(1) Rozsudok z 12. mája 1964 vo veci 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier (Zb. 1964, s.195); rozsudok z 10. júla 1986 vo veci 149/85 Wybot/Faure (Zb. 1986, s. 2403); rozsudok z 15. októbra 2008 vo veci T-345/05, Mote/Parlament, (Zb. 2008, s. II-2849); rozsudok z 21. októbra 2008 v spojených veciach C-200/07 a 201/07, Marra/De Gregorio a Clemente (Zb. 2008, s. I-7929); rozsudok z 19. marca 2010 vo veci T-42/06, Gollnisch/Parlament (Zb. 2010, s. II-1135); rozsudok zo 6. septembra 2011 vo veci C-163/10, Patriciello (Zb. 2011, s. I-7565).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia