Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0005(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0056/2015

Predkladané texty :

A8-0056/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/03/2015 - 20.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0088

Prijaté texty
PDF 305kWORD 49k
Streda, 25. marca 2015 - Brusel Finálna verzia
Makrofinančná pomoc Ukrajine ***I
P8_TA(2015)0088A8-0056/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

—  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0005),

—  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0005/2015),

—  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

—  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 25. marca 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

—  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

—  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0056/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. marca 2015 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine
P8_TC1-COD(2015)0005

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/601.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia