Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0005(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0056/2015

Ingivna texter :

A8-0056/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2015 - 20.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0088

Antagna texter
PDF 215kWORD 49k
Onsdagen den 25 mars 2015 - Bryssel Slutlig utgåva
Makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I
P8_TA(2015)0088A8-0056/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 mars 2015 över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Ukraina (COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0005),

—  med beaktande av artiklarna 294.2 och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0005/2015),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

—  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 25 mars 2015 att godkänna Europaparlamentet ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

—  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

—  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0056/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 mars 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/601 om makroekonomiskt stöd till Ukraina
P8_TC1-COD(2015)0005

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/601)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy