Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0802(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0066/2015

Esitatud tekstid :

A8-0066/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/04/2015 - 16.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0091

Vastuvõetud tekstid
PDF 207kWORD 53k
Kolmapäev, 15. aprill 2015 - Brüssel
Otsus, millega asutatakse sotsiaalkaitsekomitee *
P8_TA(2015)0091A8-0066/2015

Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2015. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega asutatakse sotsiaalkaitsekomitee ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/689/EÜ (05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (05126/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 160, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0025/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A8-0066/2015),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb oma eelnõu oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Nõukogu eelnõu   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Otsuse eelnõu
Põhjendus 3
(3)   Oma 17. detsembri 1999. aasta järeldustes sotsiaalkaitse ajakohastamiseks ja parandamiseks tehtava koostöö kohta2 toetas nõukogu komisjoni ettepanekut luua selle tegevuse rakendamiseks tõhustatud koostöö mehhanism, mille valmistab ette kõrgete ametnike töörühm. Nõukogu rõhutas, et selline koostöö peaks hõlmama kõiki sotsiaalkaitse vorme ja aitama vajaduse korral liikmesriikidel parandada ja tugevdada oma sotsiaalkaitsesüsteeme vastavalt nende riiklikele prioriteetidele. Samuti tuletas nõukogu meelde liikmesriikide pädevust sotsiaalkaitse korraldamisel ja rahastamisel ning kiitis heaks komisjoni poolt sotsiaalkaitsesüsteemide ajakohastamise raames püstitatud neli üldeesmärki, nimelt muuta töö tasuvaks ja tagada kindel sissetulek, muuta pensionid kindlaks ja pensionisüsteemid püsivaks, edendada sotsiaalset kaasamist, tagada kõrge kvaliteediga ja püsiv tervishoid; samuti rõhutas nõukogu, et naiste ja meeste võrdõiguslikkust tuleb süvalaiendada kõikides toimingutes, mis on suunatud nende nelja eesmärgi saavutamisele. Lõpetuseks tunnistas nõukogu, et rahastamisseisukohad on kõikide eesmärkide puhul ühesugused.
(3)   Oma 17. detsembri 1999. aasta järeldustes sotsiaalkaitse ajakohastamiseks ja parandamiseks tehtava koostöö kohta2 toetas nõukogu komisjoni ettepanekut luua selle tegevuse rakendamiseks tõhustatud koostöö mehhanism, mille valmistab ette kõrgete ametnike töörühm. Nõukogu rõhutas, et selline koostöö peaks hõlmama kõiki sotsiaalkaitse vorme ja aitama vajaduse korral liikmesriikidel parandada ja tugevdada oma sotsiaalkaitsesüsteeme vastavalt nende riiklikele prioriteetidele. Samuti tuletas nõukogu meelde liikmesriikide pädevust sotsiaalkaitse korraldamisel ja rahastamisel ning kiitis heaks komisjoni poolt sotsiaalkaitsesüsteemide ajakohastamise raames püstitatud neli üldeesmärki, nimelt muuta töö tasuvaks ja tagada kindel sissetulek, muuta pensionid kindlaks ja pensionisüsteemid püsivaks, edendada sotsiaalset kaasamist, tagada kõrge kvaliteediga ja püsiv tervishoid kõigile; samuti rõhutas nõukogu, et naiste ja meeste võrdõiguslikkust tuleb süvalaiendada kõikides toimingutes, mis on suunatud nende nelja eesmärgi saavutamisele. Lõpetuseks tunnistas nõukogu, et rahastamisseisukohad on kõikide eesmärkide puhul ühesugused.
__________________
__________________
2 EÜT C 8, 12.1.2000, lk 7.
2 EÜT C 8, 12.1.2000, lk 7.
Muudatusettepanek 2
Otsuse eelnõu
Põhjendus 7
(7)   Euroopa Ülemkogu märkis oma 2013. aasta juunikuu järeldustes, et majandus- ja rahaliidu sotsiaalset mõõdet tuleks tugevdada. Esimese sammuna on oluline paremini jälgida ja arvesse võtta sotsiaalset ja tööturu olukorda majandus- ja rahaliidus, eelkõige kasutades asjakohaseid sotsiaal- ja tööhõivenäitajaid Euroopa poolaasta raames. Samuti on tähtis tagada tööhõive- ja sotsiaalpoliitika parem kooskõlastamine, austades samas täielikult liikmesriikide pädevust.
(7)   Euroopa Ülemkogu märkis oma 2013. aasta juunikuu järeldustes, et majandus- ja rahaliidu sotsiaalset mõõdet tuleks tugevdada. Esimese sammuna on oluline paremini jälgida ja arvesse võtta sotsiaalset ja tööturu olukorda majandus- ja rahaliidus, eelkõige kasutades asjakohaseid sotsiaal- ja tööhõivenäitajaid Euroopa poolaasta raames. Samuti on tähtis tagada tööhõive-, sotsiaal- ja sotsiaal-majandusliku poliitika parem kooskõlastamine, austades samas täielikult liikmesriikide pädevust.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika