Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0802(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0066/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0066/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/04/2015 - 16.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0091

Hyväksytyt tekstit
PDF 206kWORD 53k
Keskiviikko 15. huhtikuuta 2015 - Bryssel
Päätös sosiaalisen suojelun komitean perustamisesta *
P8_TA(2015)0091A8-0066/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. huhtikuuta 2015 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sosiaalisen suojelun komitean perustamisesta ja päätöksen 2004/689/EY kumoamisesta (05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ehdotuksen (05126/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 160 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0025/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A8‑0066/2015),

1.  hyväksyy neuvoston ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia ehdotukseensa;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Neuvoston esitys   Tarkistus
Tarkistus 1
Esitys päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)   Yhteistyön lujittamisesta sosiaalisen suojelun uudistamiseksi ja parantamiseksi 17 päivänä joulukuuta 1999 antamissaan päätelmissä2 neuvosto kannatti komission ehdotusta perustaa tämän toiminnan toteuttamiseksi yhteistyön lujittamisjärjestelmä, jota valmistellaan korkean tason virkamiestyöryhmässä. Neuvosto korosti, että tällaisen yhteistyön olisi koskettava kaikkia sosiaalisen suojelun muotoja ja tarvittaessa tuettava jäsenvaltioita sosiaalisen suojelun järjestelmien parantamisessa ja tehostamisessa niiden ensisijaisten kansallisten tavoitteiden mukaisesti. Neuvosto muistutti lisäksi, että jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia järjestämään sosiaalisen suojelun ja rahoittamaan sen. Neuvosto yhtyi komission esittämiin neljään laaja‑alaiseen tavoitteeseen sosiaalisen suojelun järjestelmiä uudistettaessa. Tavoitteet ovat työnteon tekeminen kannattavaksi ja toimeentulon varmistaminen, eläkkeiden turvaaminen ja eläkejärjestelmien tekeminen kestäviksi, sosiaalisen integroitumisen edistäminen sekä korkealaatuisen ja kestävän terveydenhuollon varmistaminen. Neuvosto korosti myös, että naisten ja miesten tasa-arvo on valtavirtaistettava kaikissa toimissa, joilla pyritään kyseiseen neljään tavoitteeseen. Lopuksi neuvosto totesi rahoitusnäkökohtien olevan kaikille tavoitteille yhteisiä.
(3)   Yhteistyön lujittamisesta sosiaalisen suojelun uudistamiseksi ja parantamiseksi 17 päivänä joulukuuta 1999 antamissaan päätelmissä2 neuvosto kannatti komission ehdotusta perustaa tämän toiminnan toteuttamiseksi yhteistyön lujittamisjärjestelmä, jota valmistellaan korkean tason virkamiestyöryhmässä. Neuvosto korosti, että tällaisen yhteistyön olisi koskettava kaikkia sosiaalisen suojelun muotoja ja tarvittaessa tuettava jäsenvaltioita sosiaalisen suojelun järjestelmien parantamisessa ja tehostamisessa niiden ensisijaisten kansallisten tavoitteiden mukaisesti. Neuvosto muistutti lisäksi, että jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia järjestämään sosiaalisen suojelun ja rahoittamaan sen. Neuvosto yhtyi komission esittämiin neljään laaja‑alaiseen tavoitteeseen sosiaalisen suojelun järjestelmiä uudistettaessa. Tavoitteet ovat työnteon tekeminen kannattavaksi ja toimeentulon varmistaminen, eläkkeiden turvaaminen ja eläkejärjestelmien tekeminen kestäviksi, sosiaalisen integroitumisen edistäminen sekä korkealaatuisen ja kestävän terveydenhuollon varmistaminen kaikille. Neuvosto korosti myös, että naisten ja miesten tasa-arvo on valtavirtaistettava kaikissa toimissa, joilla pyritään kyseiseen neljään tavoitteeseen. Lopuksi neuvosto totesi rahoitusnäkökohtien olevan kaikille tavoitteille yhteisiä.
__________________
__________________
2 EYVL C 8, 12.1.2000, s. 7.
2 EYVL C 8, 12.1.2000, s. 7.
Tarkistus 2
Esitys päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)   Eurooppa-neuvosto totesi 27 ja 28 päivänä kesäkuuta 2013 pidetyssä istunnossaan, että talous- ja rahaliiton sosiaalista ulottuvuutta olisi vahvistettava. Aluksi on tärkeää seurata paremmin sosiaalista ja työmarkkinoiden tilannetta talous- ja rahaliitossa ja ottaa se huomioon, muun muassa käyttämällä asianmukaisia sosiaalisia ja työllisyysindikaattoreita talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa. Lisäksi on tärkeää varmistaa työllisyys- ja sosiaalipolitiikan parempi koordinointi samalla jäsenvaltioiden toimivaltaa täysin kunnioittaen.
(7)   Eurooppa-neuvosto totesi kesäkuussa 2013 antamissaan päätelmissä, että talous- ja rahaliiton sosiaalista ulottuvuutta olisi vahvistettava. Aluksi on tärkeää seurata paremmin sosiaalista ja työmarkkinoiden tilannetta talous- ja rahaliitossa ja ottaa se huomioon, muun muassa käyttämällä asianmukaisia sosiaalisia ja työllisyysindikaattoreita talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa. Lisäksi on tärkeää varmistaa työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä sosioekonomisten toimien parempi koordinointi samalla jäsenvaltioiden toimivaltaa täysin kunnioittaen.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö