Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0801(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0065/2015

Ingivna texter :

A8-0065/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/04/2015 - 16.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0092

Antagna texter
PDF 202kWORD 46k
Onsdagen den 15 april 2015 - Bryssel
Beslut om inrättande av en sysselsättningskommitté*
P8_TA(2015)0092A8-0065/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2015 om utkastet till rådets beslut om inrättande av en sysselsättningskommitté och om upphävande av beslut 2000/98/EG (05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (05125/2015),

–  med beaktande av artikel 150 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0026/2015),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8‑0065/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy