Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0010(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0125/2015

Indgivne tekster :

A8-0125/2015

Forhandlinger :

PV 15/04/2015 - 14
CRE 15/04/2015 - 14

Afstemninger :

PV 15/04/2015 - 16.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0093

Vedtagne tekster
PDF 211kWORD 49k
Onsdag den 15. april 2015 - Bruxelles
Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 ***
P8_TA(2015)0093A8-0125/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2015 om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets forordning (05479/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (C8‑0047/2015),

–  der henviser til sin beslutning af 15. april 2014 om forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 86 og artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit,

–  der henviser til henstilling fra Budgetudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0125/2015),

1.  godkender udkastet til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 som fastlagt i bilaget til nærværende beslutning;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0378.


BILAG

RÅDETS FORORDNING

(EU, Euratom) nr. 2015/…

om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013

om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/623).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik