Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0010(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0125/2015

Esitatud tekstid :

A8-0125/2015

Arutelud :

PV 15/04/2015 - 14
CRE 15/04/2015 - 14

Hääletused :

PV 15/04/2015 - 16.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0093

Vastuvõetud tekstid
PDF 205kWORD 49k
Kolmapäev, 15. aprill 2015 - Brüssel
Mitmeaastase finantsraamistiku (aastateks 2014–2020) muutmine ***
P8_TA(2015)0093A8-0125/2015
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2015. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu (05479/2015),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 312 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 106a (C8-0047/2015),

–  võttes arvesse oma 15. aprilli 2014. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimiste kohta: saadud kogemused ja edasised sammud(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 86 ja artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni soovitust ja regionaalarengukomisjoni arvamust (A8-0125/2015),

1.  annab nõusoleku nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, nagu on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0378.


LISA

NÕUKOGU MÄÄRUS

(EL, Euratom) nr …/2015,

millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013,

millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL, Euratom) 2015/623).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika