Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0010(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0125/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0125/2015

Keskustelut :

PV 15/04/2015 - 14
CRE 15/04/2015 - 14

Äänestykset :

PV 15/04/2015 - 16.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0093

Hyväksytyt tekstit
PDF 202kWORD 49k
Keskiviikko 15. huhtikuuta 2015 - Bryssel
Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttaminen ***
P8_TA(2015)0093A8-0125/2015
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. huhtikuuta 2015 esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston asetukseksi (05479/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0047/2015),

–  ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevista neuvotteluista: kokemukset ja tulevat vaiheet(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 86 artiklan ja 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan suosituksen ja aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A8‑0125/2015),

1.  hyväksyy esityksen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta sellaisena kuin se on tämän päätöslauselman liitteessä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0378.


LIITE

NEUVOSTON ASETUS

(EU, Euratom) 2015/…,

vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun

asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, neuvoston asetusta (EU, Euratom) 2015/623.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö