Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0010(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0125/2015

Pateikti tekstai :

A8-0125/2015

Debatai :

PV 15/04/2015 - 14
CRE 15/04/2015 - 14

Balsavimas :

PV 15/04/2015 - 16.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0093

Priimti tekstai
PDF 289kWORD 51k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 15 d. - Briuselis
2014–2020 m. daugiametės finansinės programos dalinis keitimas ***
P8_TA(2015)0093A8-0125/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (05479/2015),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį (C8‑0047/2015),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 15 d. rezoliuciją „Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai“(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 86 straipsnį ir 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendaciją ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A8-0125/2015),

1.  pritaria Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projektui, kaip išdėstyta šios rezoliucijos priede;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0378.


PRIEDAS

TARYBOS REGLAMENTAS

(ES, Euratomas) 2015/....

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013,

kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Reglamentą (ES, Euratomas) 2015/623.)

Teisinė informacija - Privatumo politika