Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0010(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0125/2015

Ingediende teksten :

A8-0125/2015

Debatten :

PV 15/04/2015 - 14
CRE 15/04/2015 - 14

Stemmingen :

PV 15/04/2015 - 16.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0093

Aangenomen teksten
PDF 213kWORD 49k
Woensdag 15 april 2015 - Brussel
Wijziging van het MFK 2014-2020 ***
P8_TA(2015)0093A8-0125/2015
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2015 over het ontwerp van verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van verordening van de Raad (05479/2015),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 312 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (C8-0047/2015),

–  gezien zijn resolutie van 15 april 2014 over de onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het verder(1),

–  gezien artikel 86 en artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Begrotingscommissie (A8-0125/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 zoals weergegeven in de bijlage bij deze resolutie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0378.


BIJLAGE

VERORDENING VAN DE RAAD

(EU, Euratom) 2015/....

houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013

tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Verordening van de Raad(EU, Euratom) 2015/623.)

Juridische mededeling - Privacybeleid