Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0010(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0125/2015

Predkladané texty :

A8-0125/2015

Rozpravy :

PV 15/04/2015 - 14
CRE 15/04/2015 - 14

Hlasovanie :

PV 15/04/2015 - 16.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0093

Prijaté texty
PDF 374kWORD 50k
Streda, 15. apríla 2015 - Brusel
Zmena VFR na roky 2014 – 2020 ***
P8_TA(2015)0093A8-0125/2015
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2015 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady (05479/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (C8-0047/2015),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. apríla 2014 o rokovaniach o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup(1),

–  so zreteľom na článok 86 a článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0125/2015),

1.  udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, ako sa uvádza v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0378.


PRÍLOHA

NARIADENIA RADY

(EÚ, Euratom) 2015/....

ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013,

ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, nariadeniu Rady (EÚ, Euratom) 2015/623.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia