Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0010(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0125/2015

Ingivna texter :

A8-0125/2015

Debatter :

PV 15/04/2015 - 14
CRE 15/04/2015 - 14

Omröstningar :

PV 15/04/2015 - 16.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0093

Antagna texter
PDF 209kWORD 51k
Onsdagen den 15 april 2015 - Bryssel
Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 ***
P8_TA(2015)0093A8-0125/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2015 om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning (05479/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C8‑0047/2015),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 april 2014 om förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014−2020 lärdomar och fortsatt utveckling(1),

–  med beaktande av artiklarna 86 och 99.1 första och tredje styckena i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från budgetutskottet (A8‑0125/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 enligt bilagan till denna resolution.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter, P7_TA(2014)0378.


BILAGA

RÅDETS FÖRORDNING

(EU, Euratom) 2015/…

om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013

om den fleråriga budgetramen för 2014–2020

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/623.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy