Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2590(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0342/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/04/2015 - 16.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0094

Elfogadott szövegek
PDF 130kWORD 56k
2015. április 15., Szerda - Brüsszel Végleges kiadás
Az örmény népirtás 100. évfordulója
P8_TA(2015)0094RC-B8-0342/2015

Az Európai Parlament 2015. április 15-i állásfoglalása az örmény népirtás századik évfordulójáról (2015/2590(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló, 1948-as egyezményére,

–  tekintettel az örmény kérdés politikai rendezéséről szóló 1987. június 18-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2015. március 12-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az Örmény Köztársaság és a Török Köztársaság közti diplomáciai kapcsolatok felvételéről szóló jegyzőkönyvre, valamint az Örmény Köztársaság és a Török Köztársaság közti kapcsolatok fejlesztéséről szóló, 2009. október 10-én, Zürichben aláírt jegyzőkönyvre,

–  tekintettel Őszentsége Ferenc pápa 2015. április 12-én tett nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel 2015-ben van az Oszmán Birodalomban elkövetett örmény népirtás 100. évfordulója;

B.  mivel egyre több tagállam és nemzeti parlament ismeri el az Oszmán Birodalomban elkövetett örmény népirtást;

C.  mivel az Európa egységesítését célzó mozgalom egyik fő indítéka a háborúk és az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények újbóli előfordulásának megakadályozása Európában;

D.  mivel Törökország és Örményország hozzáfogtak diplomáciai kapcsolataik rendezéséhez, és ennek keretében 2009-ben jegyzőkönyveket írtak alá Zürichben a két ország közötti kapcsolatok kialakításáról és fejlesztéséről;

E.  mivel rendkívül fontos a múlt emlékezetének megőrzése, mert igazság és emlékezet nélkül nem kerülhet sor megbékélésre;

1.  a századik évforduló küszöbén tisztelettel adózik az Oszmán Birodalomban népirtás áldozatául esett másfél millió, ártatlan örmény emléke előtt; az európai szolidaritás és igazságosság szellemében részt vesz az örmény népirtás 100. évfordulójáról való megemlékezésben; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot a megemlékezésben való részvételre;

2.  emlékeztet 1987. június 18-i állásfoglalására, amelyben többek közt elismerte, hogy az 1915–1917 közötti, az örmények ellen az Oszmán Birodalom területén elkövetett tragikus cselekmények a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló, 1948-as ENSZ-egyezmény értelmében népirtásnak minősülnek; minden esetben elítéli az emberiesség elleni bűncselekményeket és népirtást, és határozottan helyteleníti az azok tagadására irányuló próbálkozásokat;

3.  tisztelettel adózik minden népirtás és emberiesség elleni bűncselekmény ártatlan áldozatainak emléke előtt; javasolja a népirtásról való nemzetközi megemlékezés napjának létrehozását, emlékeztetve arra, hogy minden népnek és nemzetnek szerte a világon joga van a békéhez és a méltósághoz;

4.  hangsúlyozza, hogy a népirtások és az emberiesség elleni bűncselekmények időben történő megelőzésének és hatékony megbüntetésének a nemzetközi közösség és az Európai Unió fő prioritásai között kell lenniük;

5.  üdvözli és a jó irányba tett lépésnek tekinti a Török Köztársaság köztársasági elnöke, Recep Tayyip Erdoğan és a Török Köztársaság miniszterelnöke, Ahmet Davutoğlu nyilatkozatait, melyekben részvétüket fejezték ki, és elismerték az Oszmán Birodalomban élő örmények ellen elkövetett kegyetlenségeket; ösztönzi Törökországot, hogy az örmény népirtás 100. évfordulójával kapcsolatos megemlékezést tekintse lehetőségként a saját múltjával való megbékélésre irányuló erőfeszítéseinek – pl. az archívumok megnyitása – folytatására, valamint hogy ismerje el az örmény népirtást, ezáltal is megteremtve a török és az örmény nép közötti tényleges megbékélés lehetőségét;

6.  üdvözli az örmény népirtás 100. évfordulójáról való, a béke és a megbékélés jegyében történő megemlékezés kapcsán Őszentsége Ferenc pápa által 2015. április 12-én kihirdetett üzenetet;

7.  felhívja Törökországot, hogy maradéktalanul teljesítse a kulturális örökség védelmére irányuló kötelezettségeit, és különösen, hogy jóhiszeműen állítson össze teljes körű nyilvántartást az elmúlt évszázad során saját joghatósága alatt elpusztított vagy lerombolt örmény vagy egyéb kulturális örökségről;

8.  felhívja Örményországot és Törökországot, hogy támaszkodjanak az európai nemzetek közti sikeres megbékélések példáira, valamint hogy összpontosítsanak olyan menetrend kialakítására, amely a népek közti együttműködésre helyezi a hangsúlyt; bízik abban, hogy ez hozzájárul az örmény és török nép történelmi, az igazság és tisztelet szellemében való megbékéléshez; támogatja a kapcsolatok rendezése céljából Törökország és Örményország között elindított civil kezdeményezéseket; sürgeti Törökországot és Örményországot, hogy rendezzék kapcsolataikat a diplomáciai kapcsolatok felvételéről szóló jegyzőkönyvek feltételek nélküli ratifikálásával és végrehajtásával, a határ megnyitásával és kapcsolataik hatékony javításával, különös tekintettel a határokon átnyúló együttműködésre és a gazdasági integrációra;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Örmény Köztársaság kormányának és parlamentjének, valamint a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) HL C 190., 1987.7.20., 119. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0076.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat