Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2590(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0342/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/04/2015 - 16.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0094

Priimti tekstai
PDF 211kWORD 56k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 15 d. - Briuselis
Armėnų genocido 100-osios metinės
P8_TA(2015)0094RC-B8-0342/2015

2015 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl armėnų genocido 100-ųjų metinių (2015/2590(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį,

–  atsižvelgdamas į 1987 m. birželio 18 d. rezoliuciją dėl politinio armėnų klausimo sprendimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(2),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 10 d. Ciuriche pasirašytus Protokolą dėl Armėnijos Respublikos ir Turkijos Respublikos diplomatinių santykių užmezgimo ir Protokolą dėl Armėnijos Respublikos ir Turkijos Respublikos santykių plėtojimo,

–  atsižvelgdamas į Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus pareiškimą, padarytą 2015 m. balandžio 12 d.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2015 m. minimos šimtosios Osmanų imperijoje vykdyto armėnų genocido metinės;

B.  kadangi vis daugiau valstybių narių ir nacionalinių parlamentų pripažįsta, kad Osmanų imperija vykdė armėnų genocidą;

C.  kadangi vienas iš svarbiausių judėjimo už Europos vienybę motyvų yra siekis užkirsti kelią karų ir nusikaltimų žmonijai pasikartojimui Europoje;

D.  kadangi Turkija ir Armėnija pradėjo diplomatinių santykių normalizavimo procesą: 2009 m. Ženevoje buvo pasirašyti protokolai dėl santykių užmezgimo ir vystymo;

E.  kadangi ypač svarbu išsaugoti gyvą praeities atminimą, nes be tiesos ir atminimo negali būti susitaikymo;

1.  100-ųjų metinių proga pagerbia Osmanų imperijoje žuvusių pusantro milijono nekaltų armėnų atminimą; Europos solidarumo ir teisingumo dvasia prisideda prie armėnų genocido šimtųjų metinių minėjimo; ragina Komisiją ir Tarybą prisijungti prie šio minėjimo;

2.  primena 1987 m. birželio 18 d. rezoliuciją, kurioje, inter alia, pripažįstama, kad Osmanų imperijos teritorijoje 1915–1917 m. vykdyti tragiški veiksmai prieš armėnus yra genocidas, kaip tai apibrėžta 1948 m. Konvencijoje dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį; smerkia visus nusikaltimų žmoniškumui ir genocido atvejus ir giliai apgailestauja, kad juos mėginama neigti;

3.  pagerbia nekaltų bet kokio genocido ir visų nusikaltimų žmoniškumui aukų atminimą; siūlo paskelbti Europos genocido atminimo dieną, kad būtų dar kartą priminta visų žmonių ir tautų pasaulyje teisė į taiką ir orumą;

4.  pabrėžia, kad siekis laiku užkirsti kelią genocidui ir nusikaltimams žmoniškumui ir veiksmingai už juos bausti turėtų būti vienas iš pagrindinių tarptautinės bendruomenės ir Europos Sąjungos prioritetų;

5.  teigiamai vertina Turkijos Prezidento Recepo Tayyipo Erdoğano ir Turkijos ministro pirmininko Ahmeto Davutoğlu pareiškimus, kuriuose jie išreiškė užuojautą ir pripažino žiaurumus, vykdytus prieš Osmanų imperijos armėnus, nes tai žingsnis teisinga linkme; ragina Turkiją pasinaudoti armėnų genocido šimtųjų metinių minėjimu kaip tinkama proga toliau dėti pastangas, įskaitant atverti archyvus, siekiant susitaikyti su savo praeitimi, pripažinti armėnų genocidą ir atverti kelią į tikrą turkų ir armėnų tautų susitaikymą;

6.  teigiamai vertina Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus žodžius, išsakytus 2015 m. balandžio 12 d., taikos ir susitaikymo dvasioje paminint armėnų genocidų 100-ąsias metines;

7.  ragina Turkiją visapusiškai laikytis įsipareigojimų, kuriuos ji prisiėmė siekdama apsaugoti kultūros paveldą, ir juos vykdyti, visų pirma, sąžiningai atlikti integruotą jos jurisdikcijai priklausančio armėnų ir kitų kultūrų paveldo, sunaikinto ar pranykusio per pastarąjį amžių, inventorizaciją;

8.  ragina Armėniją ir Turkiją sekti sėkmingo Europos tautų susitaikymo pavyzdžiais ir susitelkti ties darbotvarke, kuria pirmiausiai siekiama tautų bendradarbiavimo; tiki, kad šie veiksmai palengvins istorinį armėnų ir turkų tautų susitaikymą tiesos ir pagarbos dvasioje; pritaria Turkijos ir Armėnijos pilietinės visuomenės iniciatyvoms stengtis normalizuoti santykius; primygtinai ragina Turkiją ir Armėniją toliau siekti normalizuoti santykius ir be išankstinių sąlygų ratifikuoti bei įgyvendinti protokolus dėl diplomatinių santykių užmezgimo, atverti sieną ir aktyviai gerinti santykius, ypač didelį dėmesį skiriant tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir ekonominei integracijai;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Armėnijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui, taip pat Turkijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 190, 1987 7 20, p. 119.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0076.

Teisinė informacija - Privatumo politika