Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2590(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0342/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/04/2015 - 16.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0094

Pieņemtie teksti
PDF 353kWORD 55k
Trešdiena, 2015. gada 15. aprīlis - Brisele
Pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārta
P8_TA(2015)0094RC-B8-0342/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 15. aprīļa rezolūcija par pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu (2015/2590(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ANO 1948. gada Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to,

–  ņemot vērā Parlamenta 1987. gada 18. jūnija rezolūciju par armēņu jautājuma politisku risinājumu(1),

–  ņemot vērā 2015. gada 12. marta rezolūciju par 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politiku šajā jomā(2),

–  ņemot vērā protokolu par diplomātisko attiecību nodibināšanu starp Armēnijas Republiku un Turcijas Republiku, kā arī protokolu par attiecību veidošanu starp Armēnijas Republiku un Turcijas Republiku, kas tika parakstīti 2009. gada 10. oktobrī Cīrihē,

–  ņemot vērā Viņa Svētības pāvesta Franciska 2015. gada 12. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā 2015. gadā aprit simts gadi kopš armēņu genocīda Osmaņu impērijā;

B.  tā kā aizvien vairāk dalībvalstu un nacionālo parlamentu atzīst Osmaņu impērijā notikušo armēņu genocīdu;

C.  tā kā viens no svarīgākajiem Eiropas apvienošanās kustības virzītājspēkiem ir vēlme nepieļaut karu un noziegumu pret cilvēci atkārtošanos Eiropā;

D.  tā kā Turcija un Armēnija ir uzsākušas diplomātisko attiecību normalizēšanas procesu, parakstot 2009. gadā Cīrihē protokolus par attiecību nodibināšanu un attīstīšanu;

E.  tā kā ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt atmiņas par pagātni, jo samierināšanu nevar panākt bez patiesības un pagātnes notikumu atceres;

1.  simtās gadskārtas priekšvakarā godina to pusotra miljona nevainīgu armēņu piemiņu, kas tika iznīcināti Osmaņu impērijā; piedalās pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtas atceres pasākumos, apliecinot Eiropas solidaritāti un taisnīgumu; aicina Komisiju un Padomi piedalīties 100. gadskārtas atceres pasākumos;

2.  atgādina par 1987. gada 18. jūnija rezolūciju, kurā cita starpā oficiāli atzīts, ka traģiskie 1915.–1917. gada notikumi, kas bija vērsti pret Osmaņu impērijā dzīvojošajiem armēņiem, uzskatāmi par genocīdu saskaņā ar 1948. gada Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to; nosoda visus noziegumus pret cilvēci un genocīdu un pauž dziļu nožēlu par jebkādiem mēģinājumiem tos noliegt;

3.  godina to nevainīgo upuru piemiņu, kas gājuši bojā visos genocīdos un noziegumos pret cilvēci; ierosina noteikt Eiropas atceres dienu genocīdu upuru piemiņai, lai vēlreiz atgādinātu par visu pasaules tautu un nāciju tiesībām uz mieru un cieņpilnu attieksmi;

4.  uzsver, ka savlaicīga genocīdu un noziegumu pret cilvēci nepieļaušana un efektīva sodīšana par tiem būtu jāuzskata par vienu no starptautiskās kopienas un Eiropas Savienības svarīgākajām prioritātēm;

5.  atzinīgi vērtē Turcijas Republikas prezidenta Recep Tayyip Erdoğan un Turcijas Republikas premjerministra Ahmet Davutoğlu paziņojumus, kuros tie izteica līdzjūtību cietušajiem un atzina noziegumus pret Osmaņu impērijā dzīvojošajiem armēņiem, kas ir solis pareizajā virzienā; mudina Turciju izmantot pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtas atceres pasākumus kā svarīgu iespēju, lai pieņemtu pagātnes notikumus, atzītu armēņu genocīdu un tādējādi liktu pamatu patiesam turku un armēņu izlīgumam;

6.  atzinīgi vērtē Viņa Svētības pāvesta Franciska 2015. gada 12. aprīļa uzrunu, kurā viņš pieminēja pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu un sludināja mieru un izlīgumu;

7.  aicina Turciju pilnībā ievērot un izpildīt juridiskās saistības, kuras tā uzņēmusies attiecībā uz kultūras mantojuma aizsardzību, un jo īpaši labticīgi veikt to armēņu un citu kultūras mantojumu uzskaiti, kas tās jurisdikcijā tika iznīcināti vai izpostīti pagājušā gadsimta laikā;

8.  aicina Armēniju un Turciju ņemt par paraugu Eiropas nāciju veiksmīgās samierināšanas gadījumus, un galveno uzmanību veltīt tādiem pasākumiem, kuru pamatā ir iedzīvotāju sadarbības veicināšana; uzskata, ka tas palīdzētu panākt armēņu un turku patiesu un cieņpilnu vēsturisku izlīgumu; tāpat atbalsta attiecību uzlabošanai paredzētās pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas starp Turciju un Armēniju; mudina Turciju un Armēniju uzsākt savu attiecību normalizēšanu, bez priekšnosacījumiem ratificējot protokolus par diplomātisko attiecību nodibināšanu, atverot robežas un aktīvi uzlabojot savstarpējās attiecības, jo īpaši saistībā ar pārrobežu sadarbību un ekonomisko integrāciju;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Armēnijas Republikas valdībai un parlamentam un Turcijas Republikas valdībai un parlamentam.

(1) OV C 190, 20.7.1987., 119. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0076.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika