Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2590(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0342/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/04/2015 - 16.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0094

Prijaté texty
PDF 219kWORD 55k
Streda, 15. apríla 2015 - Brusel Finálna verzia
100.výročie arménskej genocídy
P8_TA(2015)0094RC-B8-0342/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2015 o 100. výročí genocídy Arménov (2015/2590(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. júna 1987 o politickom riešení arménskej otázky(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2015 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti(2),

–  so zreteľom na Protokol o nadviazaní diplomatických vzťahov medzi Arménskou republikou a Tureckou republikou a na Protokol o rozvoji vzťahov medzi Arménskou republikou a Tureckou republikou, podpísané v Zürichu 10. októbra 2009,

–  so zreteľom na vyhlásenie Jeho Svätosti pápeža Františka z 12. apríla 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v roku 2015 uplynie sto rokov od genocídy Arménov, ktorej sa dopustila Osmanská ríša;

B.  keďže sa zvyšuje počet členských štátov a národných parlamentov, ktoré uznali, že Osmanská ríša spáchala genocídu Arménov;

C.  keďže jedným z hlavných dôvodov procesu zjednotenia Európy je snaha zabrániť tomu, aby sa v Európe opakovali vojny a zločiny proti ľudskosti;

D.  keďže Turecko a Arménsko začali proces normalizácie diplomatických vzťahov, keď v roku 2009 v Zürichu podpísali protokoly o nadviazaní a rozvoji vzťahov;

E.  keďže udržiavanie spomienok na minulosť má zásadný význam, pretože bez pravdy a pamäti nemôže prísť k zmiereniu;

1.  vyjadruje v predvečer stého výročia úctu pamiatke jeden a pol miliónu nevinných arménskych obetí, ktoré zahynuli v Osmanskej ríši; pripája sa k spomienkam na genocídu Arménov pri príležitosti jej stého výročia v duchu európskej solidarity a spravodlivosti; vyzýva Komisiu a Radu, aby sa pripojili k spomienke;

2.  pripomína svoje uznesenie z 18. júna 1987, v ktorom sa okrem iného uznalo, že tragické udalosti z rokov 1915 –1917 proti Arménom na území Osmanskej ríše predstavujú genocídu, ako je definovaná v Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948; odsudzuje všetky prípady zločinov proti ľudskosti a genocídy a dôrazne zavrhuje všetky pokusy o ich popieranie;

3.  vzdáva hold pamiatke nevinných obetí všetkých genocíd a zločinov proti ľudskosti; navrhuje ustanovenie medzinárodného pamätného Dňa genocídy s cieľom pripomenúť si právo všetkých ľudí a všetkých národov sveta na mier a dôstojnosť;

4.  zdôrazňuje, že včasná prevencia a účinné potrestanie genocíd a zločinov proti ľudskosti by mali patriť medzi hlavné priority medzinárodného spoločenstva i Európskej únie;

5.  víta ako správny krok vyhlásenia, ktoré urobili prezident Tureckej republiky Recep Tayyip Erdoğan a predseda vlády Tureckej republiky Ahmet Davutoğlu a v ktorom vyjadrili sústrasť a uznali kruté správanie voči osmanským Arménom; vyzýva Turecko, aby využilo spomienkové oslavy pri príležitosti stého výročia arménskej genocídy ako významnú príležitosť na pokračovanie vo svojich snahách vrátane otvorenia archívov, aby sa vyrovnalo so svojou minulosťou, uznalo arménsku genocídu, a tým otvorilo cestu ku skutočnému zmiereniu medzi národmi Turecka a Arménska;

6.  oceňuje posolstvo Jeho Svätosti pápeža Františka, ktorý si 12. apríla 2015 v duchu mieru a zmierenia uctil 100. výročie genocídy Arménov;

7.  vyzýva Turecko, aby dodržiavalo a v plnom rozsahu plnilo prijaté záväzky, ktoré sa týkajú ochrany kultúrneho dedičstva, a predovšetkým aby v dobrej viere zostavilo súhrnný súpis arménskeho a iného kultúrneho dedičstva, ktoré bolo v minulom storočí zničené a zdevastované;

8.  vyzýva Arménsko a Turecko, aby využili príklady úspešného zmierenia európskych národov a zamerali sa na program, ktorý kladie na prvé miesto spoluprácu medzi národmi; verí, že to prispeje k historickému zmiereniu arménskeho a tureckého ľudu v duchu pravdy a vzájomného rešpektovania; podporuje iniciatívy občianskej spoločnosti medzi Tureckom a Arménskom, ktorými sa snaží o normalizáciu vzťahov; naliehavo vyzýva Turecko a Arménsko, aby pristúpili k normalizácii vzťahov tým, že bezpodmienečne ratifikujú a budú plniť protokoly o nadviazaní diplomatických vzťahov, otvoria hranice a aktívne budú zlepšovať svoje vzťahy, s osobitným dôrazom na cezhraničnú spoluprácu a hospodársku integráciu;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Arménskej republiky a vláde a parlamentu Tureckej republiky.

(1) Ú. v. ES C 190, 20.7.1987, s. 119.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0076.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia