Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 450kWORD 63k
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург
Проверка на декларациите за финансовите интереси на номинираните за членове на Комисията (тълкуване на Приложение XVI, параграф 1, буква а) към Правилника за дейността)
P8_TA(2015)0096

Решение на Европейския парламент от 28 април 2015 г. относно проверката на декларациите за финансовите интереси на номинираните за членове на Комисията (тълкуване на Приложение XVI, параграф 1, буква а) към Правилника за дейността) (2015/2047(REG))

Европейският парламент,

—  като взе предвид писмото от 9 април 2015 г. на председателя на Комисията по конституционни въпроси,

—  като взе предвид член 266 от своя Правилник,

1.  Реши да добави следното тълкуване към приложение XVI, параграф 1, буква а) от своя правилник:

„Проверката на декларацията за финансовите интереси на номинираните за членове на Комисията, осъществявана от Комисията по правни въпроси, се състои не просто в уверяване, че декларацията е надлежно попълнена, а в преценка на това дали съдържанието на декларацията би могло да доведе до извода, че е налице конфликт на интереси. Компетентната за изслушването комисия е тази, която решава дали да поиска допълнителна информация от номинирания за член на Комисията.“

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.

Правна информация - Политика за поверителност