Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 55kWORD 61k
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg
Prøvelse af de udpegede kommissionsmedlemmers erklæringer om økonomiske interesser (fortolkning af forretningsordenens nr. 1a) i bilag XVI)
P8_TA(2015)0096

Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2015 om prøvelse af de udpegede kommissionsmedlemmers erklæringer om økonomiske interesser (fortolkning af forretningsordenens nr. 1a) i bilag XVI) (2015/2047(REG))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til skrivelse af 9. april 2015 fra formanden for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 226,

1.  vedtager at vedføje følgende fortolkning til bilag XVI, punkt 1, litra a):

"Ved prøvelse af et udpeget kommissionsmedlems erklæring om økonomiske interesser skal det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, ikke kun kontrollere, om erklæringen er behørigt udfyldt, men også vurdere, om en interessekonflikt kan udledes af erklæringens indhold. Det påhviler derefter det udvalg, der er ansvarligt for høringen, at afgøre, om det ønsker yderligere oplysninger fra det udpegede kommissionsmedlem."

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik