Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0285(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0064/2015

Внесени текстове :

A8-0064/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0097

Приети текстове
PDF 450kWORD 61k
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург
Международна конвенция относно нормите за персонала на риболовните кораби ***
P8_TA(2015)0097A8-0064/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация (15528/2014 – C8‑0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта за решение на Съвета (15528/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 46, член 53, параграф 1 и член 62, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) и член 218, параграф 8, първа алинея от Договора за функционирането на ЕС (C8-0295/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на Комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0064/2015),

1.  Дава своето одобрение за проекторешението на Съвета;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност