Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0285(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0064/2015

Ingivna texter :

A8-0064/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0097

Antagna texter
PDF 236kWORD 288k
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg
Internationell konvention om normer för personal ombord på fiskefartyg ***
P8_TA(2015)0097A8-0064/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2015 om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Internationella sjöfartsorganisationens internationella konvention om normer för utbildning, certifiering och vakthållning för personal ombord på fiskefartyg (15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15528/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 46, 53.1 och 62 samt artiklarna 218.6 andra stycket a och 218.8 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0295/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1, första och tredje styckena, artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0064/2015).

1.  Europaparlamentet ger sitt godkännande till utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy