Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0165(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0053/2015

Внесени текстове :

A8-0053/2015

Разисквания :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0099

Приети текстове
PDF 458kWORD 62k
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург
Разгръщането на бордовата система eCall ***II
P8_TA(2015)0099A8-0053/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05130/3/2015 – C8‑0063/2015),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2013 г.(1),

–  като взе предвид своята позиция на първо четене(2) по предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0316),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0053/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 47.
(2) Приети текстове от 26 февруари 2014 г., P7_TA(2014)0154.

Правна информация - Политика за поверителност