Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0165(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0053/2015

Indgivne tekster :

A8-0053/2015

Forhandlinger :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Afstemninger :

PV 28/04/2015 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0099

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 59k
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg
Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system ***II
P8_TA(2015)0099A8-0053/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05130/3/2015 – C8-0063/2015),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 19. september 2013(1),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0316),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0053/2015),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 341 af 21.11.2013, s. 47.
(2) Vedtagne tekster af 26.2.2014, P7_TA(2014)0154.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik