Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0165(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0053/2015

Teksty złożone :

A8-0053/2015

Debaty :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Głosowanie :

PV 28/04/2015 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0099

Teksty przyjęte
PDF 389kWORD 62k
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***II
P8_TA(2015)0099A8-0053/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. dotycząca stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05130/3/2015 – C8-0063/2015),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 września 2013 r.(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0316),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0053/2015),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 341 z 21.11.2013, s. 47.
(2) Teksty przyjęte w dniu 26.2.2014 r., P7_TA(2014)0154.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności