Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών στα ύδατα της Μαγιότ ***
 Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ της ΕΚ και της Τυνησίας, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ***
 Δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ ***II
 Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***I
Κείμενα (93 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου