Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 13 stycznia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej ***
 Umowa UE–Seszele w sprawie dostępu statków rybackich do wód Majotty ***
 Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE–Tunezja mający na celu uwzględnienie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej ***
 Umożliwienie państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie ***II
 Przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) ***I
Teksty
Wersja ostateczna (56 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności