Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0288(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0025/2015

Indgivne tekster :

A8-0025/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Afstemninger :

PV 28/04/2015 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0100

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 69k
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og direktiv om vedvarende energi ***II
P8_TA(2015)0100A8-0025/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10710/2/2014 – C8‑0004/2015),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. april 2013(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0595),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 1. april 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 69,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0025/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling,

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 198 af 10.7.2013, 56.
(2) Vedtagne tekster af 11.9.2013, P7_TA(2013)0357.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 28. april 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/... om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder
P8_TC2-COD(2012)0288

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2015/1513).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik