Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0288(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0025/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0025/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Äänestykset :

PV 28/04/2015 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0100

Hyväksytyt tekstit
PDF 235kWORD 68k
Tiistai 28. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi ***II
P8_TA(2015)0100A8-0025/2015
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. huhtikuuta 2015 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta (10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10710/2/2014 – C8‑0004/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. huhtikuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0595),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 1. huhtikuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 8 kohdan a alakohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0025/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 198, 10.7.2013, s. 56.
(2)Hyväksytyt tekstit, 11.9.2013, P7_TA(2013)0357.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 28. huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/… antamiseksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta
P8_TC2-COD(2012)0288

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2015/1513.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö