Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0288(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0025/2015

Pateikti tekstai :

A8-0025/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Balsavimas :

PV 28/04/2015 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0100

Priimti tekstai
PDF 320kWORD 75k
Antradienis, 2015 m. balandžio 28 d. - Strasbūras
Degalų kokybės direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva ***II
P8_TA(2015)0100A8-0025/2015
Rezoliucija
 Tekstas

2015 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10710/2/2014 – C8‑0004/2015),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0595) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 1 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento per antrąjį svarstymą priimtai pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 8 dalies a punktą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0025/2015),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 198, 2013 7 10, p. 56.
(2) 2013 m. rugsėjo 11 d. priimti tekstai, P7_TA(2013)0357.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. balandžio 28 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/..., kuria iš dalies keičiamos Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją
P8_TC2-COD(2012)0288

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2015/1513.)

Teisinė informacija - Privatumo politika