Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0288(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0025/2015

Predkladané texty :

A8-0025/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Hlasovanie :

PV 28/04/2015 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0100

Prijaté texty
PDF 332kWORD 73k
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg
Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***II
P8_TA(2015)0100A8-0025/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10710/2/2014 – C8-0004/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. apríla 2013(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0595),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 1. apríla 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v druhom čítaní v súlade s článkom 294 ods. 8 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 69 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0025/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 198, 10.7.2013, s. 56.
(2) Prijaté texty, 11.9.2013, P7_TA(2013)0357.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 28. apríla 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie
P8_TC2-COD(2012)0288

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2015/1513.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia