Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0224(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0122/2015

Indgivne tekster :

A8-0122/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Afstemninger :

PV 28/04/2015 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0102

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 60k
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg
CO2-emissioner fra søtransport ***II
P8_TA(2015)0102A8-0122/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (17086/1/2014 – C8-0072/2015),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. oktober 2013(1),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0480),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0122/2015),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 67 af 6.3.2014, s. 70.
(2) Vedtagne tekster af 16.4.2014, P7_TA(2014)0424.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik