Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0084(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0137/2015

Indgivne tekster :

A8-0137/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/04/2015 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0103

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 59k
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg
Europæiske statistikker ***II
P8_TA(2015)0103A8-0137/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05161/2/2015 – C8-0073/2015),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det spanske deputeretkammer og det spanske senat samt det østrigske Forbundsråd, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 6. november 2012(1) fra Den Europæiske Centralbank,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0167),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0137/2015),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 374 af 4.12.2012, s. 2.
(2) Vedtagne tekster af 21.11.2013, P7_TA(2013)0505.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik