Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0084(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0137/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0137/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/04/2015 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0103

Hyväksytyt tekstit
PDF 234kWORD 60k
Tiistai 28. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Euroopan tilastot ***II
P8_TA(2015)0103A8-0137/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. huhtikuuta 2015 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05161/2/2015 – C8‑0073/2015),

–  ottaa huomioon Espanjan edustajainhuoneen ja Espanjan senaatin sekä Itävallan liittoneuvoston toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 6. marraskuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0167),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0137/2015),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 374, 4.12.2012, s. 2.
(2)Hyväksytyt tekstit, 21.11.2013, P7_TA(2013)0505.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö